Gymnázium a Střední odborná škola, Mikulov, hostilo účastníky pochodu Berlín – Aleppo

Ve středu 1. února dorazili účastníci pochodu do Mikulova, kde přenocovali v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy. Druhý den se s nimi setkali studenti semináře společenských věd.

Beseda byla velmi otevřená, účastníci hovořili o důvodech akce, svých zážitcích a zkušenostech z cesty. „Bylo velmi zajímavé setkat se s lidmi, kteří tímto pochodem chtějí upozornit na situaci v Sýrii,“ shodli se studenti.

Účastníci pochodu pochází z různých zemí Evropy – Německa, Polska, Francie, Belgie aj., proto byla jejich společným jazykem angličtina.

Po srdečném rozloučení se vydali na další cestu k česko-rakouské hranici. Besedu na Gymnáziu a Střední odborné škole Mikulov natáčela i rakouská televize, která doprovázela účastníky pochodu dále na území Rakouska.

Dobroslava Bartálová