Klubovní radiotechnická soutěž v radioklubu OK2KFJ v Mikulově

V sobotu 3. prosince uspořádali členové radioklubu Mikulov letos již druhou radiotechnickou klubovní soutěž ve své klubovně na Brněnské ulici 65 v Mikulově. Tuto soutěž pořádáme pravidelně dvakrát ročně díky finanční podpoře vedení našeho města Mikulova.

V této soutěži si mladí radiotechnici ověří své znalosti a zkušenosti získané výukou v radioklubu a předvedou současně svoje praktické znalosti v sestavování elektronických zapojení přiletováním součástek na soutěžním výrobku. Bohužel z důvodů nachlazení některých členů se místo třinácti soutěžících zúčastnilo soutěže pouze sedm členů radioklubu.

Prvním úkolem soutěžících bylo během třiceti minut odpovědět správně na písemný test, který obsahoval deset otázek z elektroniky, případně vypočítat jednoduchý příklad podle Ohmova zákona.

Dalším úkolem bylo zhotovit v určeném časovém limitu – dvou hodin – elektronickou stavebnici, případně začátečníci postavit jednoduchý el. obvod s LED diodami.

Součástky pak správně uspořádat na plošném spoji a kvalitně přiletovat. Na závěr hotové zapojení uvést do provozu.

Dalším hodnoceným kritériem soutěžících bylo přinesení vlastního výrobku, který si soutěžící postavili buď sami doma, nebo během klubovních dnů v klubovně.

Soutěžící byli rozděleni podle věku a zkušeností do tří kategorií:

Nejmladší soutěžící – v kategorii C2 – dostali za úkol postavit zapojení stavebnice policejní sirénky.

Soutěžící v kategorii C1 (pouze jeden soutěžící), dostal za úkol postavit různobarevně blikající kouli sestavenou z integrovaných obvodů a z LED diod.

Starší členové v kategorii B dostali za úkol postavit stavebnici světelného spínače s integrovanými obvody, reagujícího na tmu – k sepnutí osvětlení hlídaných prostor, případně k osvětlení chodníku nebo dvorku u domu. Spínací relé tohoto zapojení může spínat spotřebiče s napětím 230 V~ a proudem až 4A.

Odbornou porotou, která hodnotila výsledky teoretických testů a kvalitu provedení zhotovených soutěžních výrobků, funkčnost, uspořádání součástek na plošném spoji a kvalitu pájení tvořil Vojtěch Jedlička a Stanislav Bartoš. Soutěž řídil a stavebnice k soutěži, občerstvení a ceny soutěžícím zajistil vedoucí radioklubu Jiří Sekereš.

Soutěžící měli v průběhu soutěže bohaté občerstvení, mnohé z toho donesli rodiče soutěžících.

Na závěr dostali soutěžící spoustu cen v podobě elektromateriálu. Každý soutěžící dostal kompletní minivěž s menšími, opravitelnými vadami, psací potřeby, deníčky, reprobedny, náhlavní sluchátka k PC a další zajímavý materiál. Každý toho dostal tolik, že pro ceny museli přijet rodiče soutěžících, aby vše odvezli auty. Všichni účastníci soutěže byli velice spokojeni a už se těší na příští – jarní soutěž v roce 2018.

 Výsledky soutěže:

 Kategorie B:

  1. místo – Válek Zbyněk
  2. místo – Dvořák Lukáš
  3. místo – Zaoral Jáchym

 Kategorie C1:

 1.místo – Paul Posenau (jediný soutěžící)

 Kategorie C2:

  1. místo – Jedlička Vojtěch
  2. místo – Jedlička Ladislav
  3. místo – Hýbl Vlastimil

Jiří Sekereš, vedoucí radioklubu 

radisti

IMG 5262

IMG 5277