Okénko městské policie - vybrané události za měsíc červen 2015

Dne 6. 6. 2015 ve 3.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Nádražní, kde se na veřejném prostranství před jednou z heren fyzicky napadalo několik znesvářených osob! Strážníci na místě zasahovali společně s kolegy z Policie ČR. Rychlým zásahem byly naštěstí horké hlavy včas zastaveny, takže na místě samotném nedošlo k žádným větším újmám na zdraví. Provokující 31letý místní mladík pak skončil v rukách zasahujících policistů.

Dne 7. 6. 2015 v 19.05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov u dopravní nehody se zraněním, která se stala na silnici R 52 v lokalitě obce Bavory. O zraněnou řidičku se postaral zdravotnický výjezd RZS. Na strážníky pak zbyla povinnost postarat se o chundelatého spolujezdce zraněné 52leté rakouské řidičky, která musela být odvezena na odborné vyšetření do nemocnice. Labradorce poskytli strážníci dočasný azyl v záchytných kotcích MP Mikulov. Svého psa si majitelka nakonec vyzvedla ještě téhož dne ve 23.55 hodin.

Dne 11. 6. 2015 v 7.30 hodin zasahovali strážníci pro změnu zase v zahrádkářské kolonii směrem za bývalými vojenskými kasárnami. Samotnému zásahu předcházelo telefonické oznámení od místního 70letého zahrádkáře, který zůstal dočasně „uvězněný" ve své zahrádce i se svou manželkou, protože se jim na cestě před bránou k pozemku usadil velký pes! Oni měli ze psa velké obavy, proto prosili MP Mikulov o jeho odchyt. Přivolaní strážníci se po dojezdu na místo se psem nejdříve pěkně „skamarádili" a po tomto seznamovacím procesu byl pes bezpečně odchycen. Zklidněný pes následně putoval do záchytných kotců MP Mikulov. Psa si následně vyzvedl jeho majitel ještě téhož dne ve večerních hodinách.

Dne 13. 6. 2015 v 18.00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Kapucínské, kde mělo dojít v jedné restauraci k incidentu mezi její provozovatelkou a nespokojenými polskými zákazníky, kteří odmítali uhradit vzniklou útratu. Na místo byl dokonce přivolán zdravotnický výjezd RZS, jelikož se mělo jednomu polskému turistovi udělat údajně po konzumaci večeře silně nevolno! Strážníci MP Mikulov na místě celou situaci zklidnili a provedli lustraci problémových osob. Po odeznění nahromaděných emocí strážníci všechny přítomné poučili, že vzniklá situace s reklamovaným pohoštěním je občansko-právním sporem, který si musí znesvářené strany vyřešit sami mezi sebou. MP Mikulov zůstane na místě pouze k tomu, aby zde nedocházelo k narušování veřejného pořádku a občanského soužití.

Dne 15. 6. 2015 v 16.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prodejně Lidl Mikulov došlo k incidentu, při kterém se podezřelý pachatel krádeže zboží pokusil po svém odhalení z prodejny uniknout! Pracovník ostrahy jej však ještě v prodejně dostihl a chytil jej za batoh, který měl pachatel na zádech. Batoh se však vysmeknul a zůstal pracovníkovi ostrahy v rukách. Neznámý pachatel krádeže pak z prodejny raději utekl. Přivolaní strážníci MP Mikulov pak odcizené zboží v hodnotě 693 Kč nalezené v batohu vrátili nepoškozené do prodejny. Co si však strážníci nechali, byl samotný opuštěný baťoh, ve kterém byly nalezeny osobní doklady 33letého muže původem z Rajhradu. Nalezený batoh i s obsahem si strážníci MP Mikulov následně odvezli na služebnu MP Mikulov. V 19.25 hodin se na služebnu MP dostavil majitel batohu a nalezených dokladů! Mladý muž nijak nezapíral a k přestupkovému jednání se přiznal. Celá záležitost byla MP Mikulov nakonec ještě téhož dne i dokončena. Za pokus krádeže byla zmíněnému mladíkovi uložena maximální bloková pokuta.

Dne 16. 6. 2015 v 22.05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Nová, kde se nacházel místní 50letý problémový muž, který zde tropil v opileckém deliriu veřejné pohoršení! Protože se takovéto jednání u tohoto muže opakovalo již skoro celý den, bylo zasahujícími strážníky rozhodnuto, že tento výtržník bude převezen raději na služebnu MP Mikulov. Na služebně MP Mikulov provedená dechová zkouška u tohoto muže prokázala 3,45 promile alkoholu. Z důvodu nezlepšující se situace s tímto výtržníkem byl tento muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl s tímto mužem dořešen po jeho návratu z Brna udělením maximální blokové pokuty.

Blokovou pokutu si vykoledoval od strážníků MP Mikulov také místní 56letý muž, který se pokusil dne 17. 6. 2015 v 8.10 hodin odcizit v prodejně Billa Mikulov zboží v hodnotě 40 Kč. Přivolaní strážníci odcizené zboží zadrženému muži odebrali a nepoškozené vrátili do prodejny.

Dne 18. 6. 2015 v 15.30 hodin kontrolovali strážníci MP Mikulov na ul. M. Majerové místního 16letého mladíka, který projevoval známky požití alkoholických látek. Následná dechová zkouška u mladistvého prokázala 1,52 promile alkoholu. Šetřením strážníků MP Mikulov se nepodařilo zjistit, kdo tomuto mladíkovi alkohol podal. Mladík byl následně po učiněné kontrole předán svému zákonnému zástupci. Případ bude mít dohru na MěÚ Mikulov u orgánů OSPOD.

Dne 19. 6. 2015 v 10.10 hodin zaregistrovali strážníci MP Mikulov, že se v prostoru autobusových zastávek na ul. Piaristů nachází místní 54letý muž, který poslední dobou žije jako bezdomovec. Tento muž se nacházel ve zbědovaném zdravotním stavu a bylo na první pohled evidentní, že potřebuje něčí pomoc! Strážníci MP Mikulov z tohoto důvodu nečekali na jeho žádost a ihned na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Výjezd RZS Mikulov následně nemocného muže převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci dále celou událost nahlásili na sociální odbor MěÚ Mikulov.

Dne 20. 6. 2015 v 13.45 hodin zasahoval zdravotnický výjezd RSZ Mikulov v prostoru parkoviště u prodejny Billa Mikulov, kde se nacházela skupinka místních nepřizpůsobivých osob, které se zde v podnapilém stavu povalovali na zeleném trávníku. Jeden z těchto lidí – 27letý mladík z nedalekého Sedlece – se však nekontrolovaným pádem zranil na hlavě a jeho kumpáni pak zasahujícím zdravotníkům komplikovali jejich práci! Zdravotníci si pak z důvodu bezpečnosti vyžádali policejní asistenci. Strážníci místní bezdomovce uklidnili, dohlédli na zdárné ošetření zraněného a následně všechny problémové osoby z místa vykázali.

Dne 27. 6. 2015 v 17.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nové opět proti místnímu 50letému problémovému muži! Tento se nacházel tentokrát v prostoru dětského hřiště v silně podnapilém stavu a vůbec se zde nijak neomezoval fyzicky napadat svoji životní družku! Bohužel ta se také nacházela v silně podnapilém stavu. Přivolaní strážníci muže na místě zpacifikovali a předvedli jej na služebnu MP Mikulov. Následná dechová zkouška u problémového muže prokázala 3,64 promile alkoholu. Následoval převoz výtržníka na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl následně dořešen uložením blokové pokuty.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964