Vydání a uzávěrky Zpravodaje města Mikulov v roce 2020

Číslo Uzávěrka v pondělí Vydání v pátek Distribuce v pátek-neděli
1 6. 1.  17. 1. 17.-19. 1.
2 20. 1. 31. 1. 31. 1.-2. 2. 
3 3. 2. 14. 2. 14.-16. 2.
4 17. 2. 28. 2. 28. 2.-1. 3.
5 2. 3. 13. 3. 13.-15. 3.
6 HARMONOGRAM PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
BUDE UPŘESNĚN
PO SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2020
NA ÚNOROVÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MIKULOV 
   
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23