Vydání a uzávěrky Zpravodaje města Mikulov v období duben-prosinec 2020

       

Měsíc                       Uzávěrka                                Vydání              Distribuce 

Duben                         19. 3.                                      2. 4.                 3.-5. 4.

Květen                        23. 4.                                      7. 5.                 9.-10. 5.

Červen                        21. 5.                                      4. 6.                 5.-7. 6.

Červenec                    18. 6.                                      2. 7.                 3.-4. 7.

Srpen                          23. 7.                                      6. 8.                 7.-9. 8.

Září                             20. 8.                                      3. 9.                 4.-6. 9.

Říjen                           17. 9.                                      2. 10.               3.-4. 10.

Listopad                     22. 10.                                    5. 11.               6.-8. 11.

Prosinec                     19. 11.                                    3. 12.              4.-6. 12.