Vydání a uzávěrky Zpravodaje města Mikulov 2022

       

Měsíc                       Uzávěrka                             Vydání                   Distribuce 

Leden                        30. 12. 2021                         13. 1.                      14.-16. 1.

Únor                          20. 1.                                    3. 2.                         4.-6. 2.

Březen                      17. 2.                                    3. 3.                         4.-6. 3.

Duben                       24. 3.                                    7. 4.                         8.-10. 4.

Květen                      21. 4.                                    5. 5.                         6.-8. 5.

Červen                      19. 5.                                    2. 6.                        3.-5. 6.

Červenec                  16. 6.                                    30. 6.                      1.-3. 7.

Srpen                        21. 7.                                    4. 8.                        5.-7. 8.

Září                           18. 8.                                    1. 9.                        2.-4. 9.

Říjen                         22. 9.                                    6. 10.                      7.-9. 10.

Listopad                   20. 10.                                  3. 11.                      4.-6. 11.

Prosinec                  17. 11.                                   1. 12.                      2.-4. 12.