Vydání a uzávěrky Zpravodaje města Mikulov 2023

       

Měsíc                       Uzávěrka                             Vydání                   Distribuce 

Leden                        29. 12. 2022                       12. 1.                       13.-15. 1.

Únor                          19. 1.                                      2. 2.                        3.-5. 2.

Březen                      16. 2.                                     2. 3.                        3.-5. 3.

Duben                       16. 3.                                    30. 3.                      31. 3.-2. 4.

Květen                      20. 4.                                    4. 5.                        5.-7. 5.

Červen                      18. 5.                                     2. 6.                        3.-5. 6.

Červenec                  15. 6.                                   29. 6.                      30. 6.-2. 7.

Srpen                         20. 7.                                    3. 8.                        4.-6. 8.

Září                             17. 8.                                   31. 8.                        1.-3. 9.

Říjen                          21. 9.                                    5. 10.                       6.-8. 10.

Listopad                   19. 10.                                  2. 11.                        3.-5. 11.

Prosinec                   16. 11.                                  30. 11.                      1.-3. 12.