Okénko městské policie - výběr událostí za měsíc listopad 2015

Některé události MP Mikulov za měsíc listopad 2015

Dne 2. 11. 2015 ve 21.49 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s hasiči z HZS Mikulov na městském hřbitově, kde došlo k vzplanutí nahromaděných svíček u centrálního kříže! Tato situace se již skoro pravidelně opakuje rok co rok. Strážníci MP Mikulov následně vyrozuměli správce hřbitova, aby si provedl bezpečnostní opatření k zabránění nebezpečných situací.

Dne 3. 11. 2015 ve 12.10 hodin strážníci MP Mikulov opět využili služeb hasičů z HZS Mikulov. Tentokrát se jednalo o záchranu mladého srnce, který spadl do bezmála čtyři metry hluboké betonové šachty. Jednalo se o nezakrytou zavlažovací šachtu, která se nacházela v lokalitě vinohradů za ul. Zlámalovou. Mladý srnec měl nakonec štěstí, jelikož své vyproštění ustál docela bez zranění. Strážníci upozornili majitelku vinohradů, aby si tyto šachty zabezpečila proti podobným případům.

Dne 3. 11. 2015 ve 14.00 hodin došlo na ul. Brněnské v jednom městském bytě k havárii vodovodních rozvodů. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně na místě havárie rozhodli o nouzovém otevření bytu, a to z důvodu, že strážníci nemohli vyloučit situaci, že by se v bytě mohla nacházet zraněná osoba! Dále na místě také hrozilo od vytékající vody poškození inventáře sousedících bytů. Následně bylo po otevření koupelny zjištěno přivolanými pracovníky firmy Tedos, že došlo k havárii na elektrickém ohřívači vody. Strážníci dohlédli na zabezpečení nouzově otevřeného bytu a o celé mimořádné události dodatečně telefonicky vyrozuměli uživatelku bytu.

Dne 4. 11. 2015 ve 14.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na místě vážné dopravní nehody, která se stala na komunikaci mezi Mikulovem a Mušlovem. Strážníci na místě spolupracovali se zasahujícími policisty PČR, výjezdem HZS Mikulov a zdravotnickým výjezdem RZS Mikulov. Z důvodu vážného zdravotního stavu jednoho z účastníků DN na místě dokonce zasahovala zdravotnická helikoptéra, která zraněnou osobu následně transportovala na odborně ošetření do nemocnice. Dopravní nehodu zavinila řidička osobního vozidla, která nezvládla předjížděcí manévr a se svým vozidlem skončila po smyku mimo vozovku.

Dne 4. 11. 2015 v 18.17 hodin přijala MP Mikulov telefonické oznámení, že se na silniční komunikaci mezi Mikulovem a Mušlovem pohybuje neosvětlený cyklista, který je navíc asi v silně podnapilém stavu, jelikož ze svého kola měl dokonce několikrát i spadnout. Vyslaná hlídka MP Mikulov v uvedené lokalitě skutečně popisovaného cyklistu zastihla! Strážníci se jej pokoušeli zastavit, ale cyklista objel zastavené služební vozidlo a na jejich pokyny vůbec nereagoval. Druhý pokus strážníků už však byl úspěšný. Zastavený 39letý řidič motokola už na první pohled projevoval známky silné podnapilosti. Na výtky strážníků reagoval tak, že je mu všechno jedno. Dále uváděl, že jede z Bavor, kde byl v zaměstnání. Do místa bydliště Mušlov už mu zbýval jenom kousek. Následná dechová zkouška u zastaveného řidiče motokola byla pozitivní a prokázala 3,45 promile alkoholu v dechu! Z důvodu závažnosti případu strážníci celou záležitost předali k došetření Policii ČR.

Dne 7. 11. 2015 ve 22.40 hodin na ul. Piaristů oslovil právě projíždějící hlídku MP Mikulov 37letý muž pocházející ze Slovenska a začal strážníkům vysvětlovat, že byl napaden nějakými romskými spoluobčany, kteří mu měli dokonce odcizit stříbrný řetízek a poškodit luxusní hodinky. Již na první pohled bylo evidentní, že oznamovatel je pod vlivem alkoholu. S oznamovatelem se na místě ještě nacházel další účastník incidentu 25letý mladík pocházející z Kyjova. Dechová zkouška odhalila, že i tento mladík je v podnapilém stavu. Následně se na místo dostavila i čtveřice mikulovských občanů, kteří strážníkům uvedli, že ba naopak oni byli zde přítomným mužem napadeni a oni byli nuceni se bránit jeho atakům! Samotný oznamovatel se na místě choval nevhodně i k samotným strážníkům a i před nimi opakovaně urážel všechny přítomné rasistickými nadávkami! Posléze se na místo dostavila i hlídka Policie ČR, která pomohla strážníkům ke zklidnění výbušné situace. Roztržený řetízek se nakonec našel na místě incidentu. Celou záležitost strážníci MP Mikulov zadokumentovali a provedli výslechy všech zainteresovaných osob. Strážníci dále také zabezpečili záznam z kamerového systému MP Mikulov, který pomůže celý incident objasnit. Následně byla událost postoupena k dořešení přestupkové komisi.

Dne 12. 11. 2015 v 16.40 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Nové, kde strážníci nalezli u garáží na zemi ležícího 34letého muže. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že muž pochází z Vojkovic a strašně ho bolí klouby takovým způsobem, že se ani sám nepostaví na nohy! Na místě samotném se již nachází několik hodin. Strážníci následně poskytli nalezenému muži první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS. Nemocná osoba byla posléze převezena sanitou do nemocnice v Břeclavi.

Dne 14. 11. 2015 v 5.10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v nočním baru na ul. České, kde se fyzicky napadali dva mikulovští muži r. 1976 a r. 1989. Jednoznačným spouštěčem tohoto incidentu byla silná podnapilost obou zúčastněných osob. Strážníci na místě zasáhli tak, aby se obě agresivní osoby už k sobě vůbec nedostaly. Posléze se na místo incidentu také dostavila hlídka Policie ČR, jelikož jeden z aktérů výtržnosti byl tak neomalený, že si na zákrok MP Mikulov ještě stěžoval na „158". Podnapilým osobám bylo ze strany PČR doporučeno, aby si své stížnosti nechali na dobu, až budou ve střízlivém stavu. Pro tyto případy si strážníci MP Mikulov všechny své zákroky nahrávají na malou minikameru, aby mohli všechna křivá obvinění kdykoliv vyvrátit. Záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 20. 11. 2015 ve 22.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že se po ul. Hraničářů právě pohybuje mladík, který převrací popelnice s odpadem! Strážníci následně podezřelého mladíka zastihli v jednom ze vchodů na uvedené ulici, jak se baví s dalším ze svých vrstevníků. Mikulovský mladík r. 1998 byl tak překvapený rychlým zákrokem MP Mikulov, že nijak nezapíral a k přestupkovému jednání se na místě ihned přiznal. Potom následovalo uklizení všech rozházených popelnic a vypsání pokutového bloku.

Celý případ však měl ještě další pokračování. Mladíkovy výtržnosti měly totiž ještě předehru. Následující den bylo na MP Mikulov nahlášeno pracovníkem firmy Vak, že na schodišti u vstupu do jejich budovy si udělala místní omladina mejdan a zanechala po sobě nehorázný nepořádek! Pro potřeby identifikace podezřelých osob byl strážníkům poskytnut záznam z interního kamerového systému firmy Vak. Jaké to pak bylo pro strážníky překvapení, když zjistili, že jedním z výtržníků je i „jejich" mladík r. 1998. Dalším výtržníkem byl Mikulovan r. 1996, kterého strážníci té noci také kontrolovali ve zmíněném vchodu. Dodatečné řešení narušování veřejného pořádku skončilo uložením blokových pokut.

Dne 22. 11. 2015 v 11.40 hodin přijala MP Mikulov oznámení od občana z ul. Husova, že zde už opět parkuje nákladní vozidlo na chodníku. Toto nákladní vozidlo navíc ještě rozjelo nově upravený záhon takovým způsobem, že zemina je nyní rozježděná po celé ulici! Operátor kamerového systému podezřelé zásobovací vozidlo dohledal, jak parkuje na ul. České. Strážníci poté vyhledali řidiče tohoto nákladního vozidla a vzniklou situaci s ním projednali. Celá záležitost skončila uložením maximální blokové pokuty a úklidem rozježděného záhonu.

Dne 27. 11. 2015 v 1.20 hodin se osobně dostavila na služebnu MP Mikulov místní 37letá žena, která silně krvácela z nosu! Žena následně strážníkům oznámila, že ji měl fyzicky napadnout její přítel. K události došlo v jejím bytě na ul. Brněnské. Proč ji měl přítel napadnout, neví. Jednání se stále opakuje a už jednou to měla řešit Policie ČR. Přítel měl nyní z Mikulova odjet do Valtic. Zraněné ženě byla na služebně MP Mikulov poskytnuta první pomoc. Strážníci dále také pomohli ženě zabezpečit její neuzamčený byt a celou událost následně oznámili na O. O. PČR Mikulov. Zraněná žena byla po té sanitou převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Celým incidentem se dále zabývá Policie ČR.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964