Okénko městské policie - výběr událostí za měsíc prosinec 2015

V měsíci prosinci se strážníkům MP Mikulov podařilo objasnit a následně i dořešit několik případů, které se staly v Mikulově ještě v měsíci listopadu. Pro zajímavost tyto případy uvádíme. Na ul. Nádražní došlo dokonce k opakovanému úmyslnému poškození skelní výplně vstupních dveří nájemního domu. Pachatelem této výtržnosti byl vždy místní 37letý nepřizpůsobivý občan s bohatou kriminální historií! Tento se takto chtěl dostat k bytu své známé, která na jeho zvonění u vstupních dveří domu nijak nereagovala. Samozřejmě svoji roli zde sehrála silná podnapilost pachatele. Rozbití dveří bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako spáchání přestupku proti majetku. Po zaplacení vzniklé škody městu Mikulov, strážníci dotyčnému muži uložili citelné blokové pokuty. V dalším případě se jednalo o napadení řádně venčeného psa na vodítku volně běhajícím psem! K této události došlo na ul. U lomu. Napadený malý pes měl vlastně ještě štěstí, jelikož po ataku statného ovčáka, skončil pouze s drobnými zraněním u veterinárního lékaře. Strážníci následně dohledali 35letého nezodpovědného majitele útočícího psa a celou záležitost s ním projednali. Po zaplacení vzniklé uhrazené finanční sumy za ošetření malého psa, byla majiteli psa uložena bloková pokuta. Celou záležitost strážníci kvalifikovali, jako narušení veřejného pořádku nedodržením pravidel obecně závazné vyhlášky, která v Mikulově zakazuje volný pohyb psů v zastavěné části města.

Dne 3. 12. 2015 v 11:45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. A. Muchy došlo k poškození kostkového dláždění tělesa chodníku. Poškození chodníku měl mít na svědomí neznámý řidič nákladního vozidla, který přes tento chodník nezodpovědně přejel a z místa ujel! Strážníci MP Mikulov, následně zpětně prohlédli záznam z kamerového systému, kdy zjistili přibližný čas poškození chodníku. Samotné poškození chodníku projíždějícím nákladním vozidlem kamery nezaznamenaly, jelikož tyto se automaticky točí v nastavených pozicích, aby mohly zabrat co největší prostor. V daný moment průjezdu vozidla se kamera právě pootočila na jiný směr. Vyslaní strážníci však v dané lokalitě vyhledali zaparkované nákladní vozidlo Man, jehož majitelem je místní mikulovská stavební firma. Šetřením na místě strážníci zjistili, že řidič skutečně dnes přivážel na staveniště štěrk a kolem poškozeného chodníku skutečně projížděl. O poškození chodníku však nic nevěděl, možnost poškození jeho vozidlem však připustil. Strážníci celou událost vyřešili ve své kompetenci a celou událost nikam nepostupovali, jelikož dotčený řidič se strážníky dohodl o opravě chodníku na náklady stavební firmy. V následujících dnech si strážníci osobně pohlídali slíbenou opravu poškozeného chodníku.

Dne 8. 12. 2015 v 21:45 hodin se na služebnu MP Mikulov dostavila místní 34letá žena, která strážníkům nahlásila své napadení! K napadení mělo dojít v Mikulově v jednom nájemním domě na ul. Brněnské. Oznamovatelka strážníkům uváděla, že jí měla verbálně i fyzicky napadnout současná partnerka jejího bývalého milence. Strážníci rozrušenou a hlavně silně podnapilou ženu uklidnili a doporučili jí, aby své problémy raději řešila ve střízlivém stavu v následujících dnech. Strážníci s touto ženou jednali tímto způsobem, jelikož již věděli, že hlavním problémem v této situaci je sama oznamovatelka, která neustále svého bývalého přítele opakovaně obtěžuje v místě bydliště. Strážníci následně vzniklý incident prošetřovali na uvedené adrese na ul. Brněnské, kde si svoje domněnky jenom potvrdili. Vzniklá událost byla MP Mikulov zadokumentována a dořešena v následujících dnech, kdy strážníci problémové ženě důrazně domluvili a varovali jí, že v případě opakovaných excesů v podnapilém stavu, by mohla také skončit na protialkoholické záchytné stanici v Brně.

Dne 9. 12. 2015 v 20:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na požádání na ul. A. Muchy. V bytě mělo docházet k výtržnostem, které tropil 55letý syn oznamovatelky. Tento muž je evidovaný, jako pacient s duševní nemocí a jeho momentální agresivní stav je vyvolán zhoršujícím se zdravotním stavem. Strážníci agresivního muže na místě následně bezpečně zajistili a na místo ihned přivolali zdravotnický výjezd RZS. Nemocný muž byl posléze transportován sanitním vozidlem do nemocnice v Břeclavi.

Dne 12. 12. 2015 v 2:36 hodin zaznamenal operátor kamerového městského systému MP Mikulov, že na ul. Piaristů dochází k výtržnostem ze strany skupinky rozjařených mladíků. Jeden z těchto mladíků dokonce lomcoval s nainstalovanou dopravní značkou tak dlouho, dokud ji neulomil v jejím uchycení! Posléze tuto ulomenou dopravní značku v klidu pohodil doprostřed komunikace. Výtržnosti po té pokračovali poskakováním po kapotě vedle zaparkované Fabii. Vyslaná hlídka strážníků po dojezdu na místě stihla ještě zadržet čtveřici podezřelých mladíků. Tito si své výtržnosti dokonce natáčeli na své mobilní telefony. Zpětná kontrola záznamu jen potvrdila, že zasahující strážníci se trefili přímo do černého. Arogantní a podnapilí mladíci měli ten den vlastně trochu štěstí, jelikož dotazem na protialkoholické záchytné stanici v Brně, bylo zjištěno, že již mají plně obsazeno. Mladíci 3x z Novosedel r. 1989, r. 1991, r. 1993 a jeden z Mikulova r. 1993 budou nyní čelit důvodnému obvinění z narušování veřejného pořádku a poškozování cizí věci u přestupkové komise.

Dne 12. 12. 2015 v 21:17 hodin byla MP Mikulov požádána o spolupráci při hledání muže věk kolem 50let, který měl na PČR telefonicky oznámit, že se má v úmyslu pokusit o sebevraždu! Oznámení bylo přijato z telefonní budky na ul. České v Mikulově. V 21:25 hodin strážníci MP Mikulov na Náměstí zaregistrovali výskyt místního problémového muže r. 1965, který je podobnými oznámeními na linku PČR 158 již docela znám. V minulosti byl tento muž dokonce pravomocně odsouzen za nahlašování poplašné zprávy na nouzovou linku 158. Kontrolovaný muž se strážníkům následně k telefonátu přiznal a dále uváděl, že je ve špatném duševním stavu. Strážníci muže naložili do služebního vozidla MP Mikulov a převezli jej na místní oddělení PČR. Záležitost je dále v šetření Policie ČR.

Dne 12. 12. 2015 v 23:00 hodin strážníci MP Mikulov zasahovali ve Sport-baru na ul. České, kde docházelo k hromadné rvačce několika podnapilých mužů! Do vzniklé potyčky se zapojili jak místní tak přespolní. Strážníci MP Mikulov na místě rozdělili obě znesvářené strany a pokusili se vzniklou výbušnou situaci na místě zklidnit. Posléze byl celý vzniklý incident strážníky vyhodnocen, jako podezření ze spáchání trestného činu a celou událost oznámili na Policii ČR, která se bude touto záležitostí dále zabývat.

Dne 14. 12. 2015 v 11:25 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na křižovatce u odbočky na obec Březí, kde došlo k nehodě dvou osobních motorových vozidel. Na místě také zasahoval zdravotnický výjezd RZS a výjezd hasičů HZS Jmk Mikulov. Strážníci MP Mikulov, na místě usměrňovali silniční provoz a spolupracovali s přivolanou hlídkou Policie ČR.

Dne 15. 12. 2015 v 21:35 hodin přijala MP Mikulov telefonické oznámení od mikulovského občana z ul. Československého Červeného Kříže, že se na této ulici pohybuje agresivní podnapilý muž, který rozhazuje popelnice a vyhrožuje lidem, kteří ho na jeho výtržnosti upozorňují! Přivolaní strážníci posléze na uvedeném místě zadrželi slovenského občana r. 1984, kterého téhož dne již jednou strážníci řešili v 19:00 hodin na ubytovně fi. Bors, kde tento silně podnapilý muž tropil výtržnosti a napadal své spolubydlící! Z důvodu, že si tento výtržník nevzal ponaučení z prvního setkání se zasahujícími strážníky, proto nyní putoval ke zklidnění na služebnu MP Mikulov. Posléze bylo rozhodnuto, že agresivní muž bude převezen k vystřízlivění na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla strážníky posouzena, jako opakované narušování veřejného pořádku a občanského soužití. Za tento přestupek byla strážníky uložena bloková pokuta.

Dne 16. 12. 2015 v 8:45 hodin zadrželi strážníci MP Mikulov v Mikulově celostátně hledaného občana Mikulova r. 1949, který byl v pátrání Policie ČR. Hledaný muž se pohyboval v komunitě místních bezdomovců. Strážníci MP Mikulov, mají dobrou místní znalost a pohybu těchto osob po Mikulově mají dokonalý přehled. Strážníci zadrženého muže následně předvedli na služebnu Policie ČR.

Dne 19. 12. 2015 v 22:10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na Mikulovském zámku, kde právě probíhá podnikový vánoční večírek, má docházet k fyzickému napadání mezi některými podnapilými hosty tohoto večírku! Celý prostor před zámeckým sálem začal okamžitě důkladně monitorovat operátor kamerového systému MP Mikulov, kam jsou zámecké kamery napojeny. Přivolaní strážníci MP Mikulov, následně na místě zkontrolovali několik zúčastněných osob. Strážníci dále na místě spolupracovali s pořadateli podnikové akce a s přivolanými policisty PČR. Zraněnému muži r. 1989 byl přivolán zdravotnický výjezd RZS, který zraněného převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Paradoxem na celé vzniklé situaci bylo to, že zraněná osoba strážníkům uvedla, že si zranění způsobila sama pádem ze schodů. Po zklidnění situace, strážníci již ponechali průběh oslavy na samotných pořadatelích.

Podáním trestního oznámení skončilo domácí násilí, které se začalo odehrávat dne 20. 12. 2015 od 00:20 hodin na ul. Pod Strání v Mikulově mezi dvěma bývalými manžely. Přivolaní strážníci MP Mikulov nejdříve dohlédli na dobrovolný odchod bývalého podnapilého manžela r. 1975 z bytu, kde neměl ani trvalý pobyt. Tento slíbil, že půjde spát na ubytovnu a nebude již bývalou manželku r. 1978 a jejího nového přítele r. 1982 obtěžovat. Bohužel, celá událost však měla další násilné pokračování! Zhrzený bývalý manžel se místo slibu, že půjde spát jinam, k bytu bývalé manželky po nějaké době vrátil a vykopnul vstupní dveře bytu! Po té fyzicky napadnul, jak bývalou manželku, tak i jejího nového přítele. Po jejich útěku z bytu započal s demolováním vybavení bytu! Přivolaní strážníci již řádícího agresora v bytě nezastihli. Celým incidentem se začala zabývat Policie ČR.

Dne 27. 12. 2015 v 23:00 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na ul. Piaristů došlo ke krádeži kola v hodnotě asi 10 000,- Kč. Kolo bylo v době krádeže uzamčeno lankem a připoutáno ke konstrukci venkovní zahrádky pivnice. Kolo muselo být odcizeno mezi 22 až 23 hodinou. Strážníci po příjezdu na místo kontaktovali oznamovatele a zjistili okolnosti krádeže kola. Dále byly zpětně vyhodnocovány záznamy z kamerového systému. V době šetření vzniklé krádeže kola, se strážníci dozvěděli, že na benzínové čerpací stanici Shell, bylo právě nalezeno kolo odpovídající popisu odcizeného kola. Posléze bylo zjištěno, že se skutečně jedná o odcizené kolo. Nalezené kolo bylo vráceno šťastnému majiteli. Celou záležitostí se začala zabývat Policie ČR, jelikož vzniklá krádež přesahovala škodu 5 000,- Kč.

Dne 28. 12. 2015 v 1:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. 22 dubna, kde se měl z jednoho bytu ozývat hlasitý křik a pláč dětí! Přivolaní strážníci na místě zjistili, že v bytě došlo k opilecké hádce dvou partnerů, které byly svědky i jejich nezletilé malé děti! Strážníci celou událost okamžitě telefonicky konzultovali s hotovostní sociální pracovnicí orgánu OSPOD. Pro zklidnění situace strážníci na místě dohodli se zainteresovanými stranami, že hlava rodiny muž r. 1962 zůstane v bytě s malými dětmi a jeho partnerka r. 1981 půjde raději spát ke své sestře na jinou adresu v Mikulově. Toto řešení se strážníkům osvědčilo u této rodiny i v minulých případech. Celou záležitost MP Mikulov samozřejmě zadokumentovala a oznámila na MěÚ Mikulov OSPOD.

Dne 30. 12. 2015 v 14:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s hlídkou Policie ČR na ul. Vídeňské v Mikulově, kde docházelo v jedné rodině k vážné rozepři, kdy došlo dokonce mezi dvěma partnery r. 1973 a r. 1975 k fyzickému napadení a nebezpečnému vyhrožování! Bezbrannými svědky této politováníhodné události byly i jejich společné děti. Policisté následně agresivního manželu z bytu vyvedli a převezli jej na služebnu Policie ČR. Následně se rozhodlo o mužově úředním vykázání z bytu a to až na několik dnů! Záležitost dále řeší Policie ČR.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964