Okénko Městské policie - července 2017

Výběr některých událostí MP Mikulov za červenec 2017. 

Dne 3. 7. 2017 v 19.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Husova, kde mělo v jednom bytě docházet k narušování občanského soužití mezi osobami blízkými. Přivolaní strážníci na místě samotném následně zjistili, že došlo k incidentu mezi matkou r. 1974 a jejím mladistvým synem r. 2002. Na místě mělo dojít dokonce k fyzickému napadení, kdy měl tento zmíněný rozrušený syn agresivně reagovat na výchovný pohlavek uštědřený od své matky. Napadená matka dokonce uváděla, že cítí nevolnost po proběhlém ataku. Z tohoto důvodu strážníci na místo raději přivolali zdravotnický výjezd RZS. Strážníci výbušnou situaci na místě uklidnili a zainteresované strany poučili, že celá událost bude MP Mikulov oznámena přestupkové komisi a na sociální odbor.  

Dne 6. 7. 2017 v 10.28 hodin sledoval operátor městského kamerového systému MP Mikulov v přímém přenosu dopravní nehodu dvou motorových osobních vozidel, která se udála v křižovatce ul. Piaristů a ul. Komenského. Příčinou této dopravní nehody bylo nedání přednosti řidičkou vozidla Škoda, která jela po ul. Piaristů a doslova sestřelila projíždějící vozidlo Renault, které jelo po ul. Komenského. Vyslaná autohlídka MP Mikulov na místě okamžitě poskytla první pomoc mikulovské řidičce r. 1984 vozidla Renault. Na místo DN byl z tohoto důvodu okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZS. Strážníci posléze na místě usměrňovali plynulost a bezpečnost silničního provozu a spolupracovali s přivolanou hlídkou Policie ČR, která vzniklou DN na místě vyšetřovala. Úklid po dopravní nehodě na místě zabezpečila mikulovská jednotka HZS Jmk.

Dne 9. 7. 2017 ve 3.43 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Republikánské obrany se pohybuje podezřelý muž, který se měl pokusit vloupat do novinového stánku v uvedené lokalitě. Operátor kamerového systému MP Mikulov začal okamžitě reagovat a důkladně prohledával uvedené místo. Podezřelou osobu se následně operátorovi podařilo dohledat. Vyslaná autohlídka MP Mikulov posléze během několika minut podezřelého mikulovského mladíka na místě i zadržela. V podezřelém mladíkovi byla na místě strážníky identifikována místní problémová osoba r. 1995, která má již své zkušenosti s trestnou činností z minulosti. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byla na místo strážníky okamžitě přivolána hlídka Policie ČR. Strážníci MP Mikulov následně na místě spolupracovali s vyšetřujícími policisty.  

Dne 14. 7. 2017 ve 14.20 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do prodejny Billa Mikulov, aby zde vyřešili zadrženého zlodějíčka, kterého i s jeho lupem nekompromisně zadržela ostraha prodejny při jeho útěku na parkovišti před uvedenou prodejnou. Pachatel r. 1977 měl ještě tu drzost si stěžovat přivolaným strážníkům, že bezpečnostní pracovník byl na něho při zadržení moc drsný! Při provedené lustraci podezřelé osoby bylo zjištěno, že se sice jedná o osobu s kriminální minulostí, ale majetkovou trestnou činnost tento poberta zatím nepáchal. Nebo spíše bych konstatoval, že byl dnes v Mikulově přichycen poprvé. Strážníci se s občanem Hulína, nyní přebývajícího v Horních Věstonicích, dohodli, že celá událost bude dořešena následující den, kdy se osobně dostaví na služebnu MP Mikulov uhradit uloženou pokutu. Bohužel dotyčný pachatel se na služebnu nedostavil a raději zvolil složitější přístup, kdy bude krádež dvoulitrového vína v hodnotě 40 Kč řešena u přestupkové komise. Ještěže pachatel zanechal strážníkům aspoň svoji přechodnou adresu v Horních Věstonicích a telefonní číslo na svůj mobil.  

Dne 16. 7. 2017 ve 20:53 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prodejně Tesco v Mikulově právě došlo k incidentu, při kterém měl pracovník ostrahy zmíněné prodejny konflikt se skupinou místní problémové mládeže. Konflikt měl vzniknout, když se někteří jedinci koordinovaným způsobem pokusili bez zaplacení pronést z prodejny několik lahví oblíbeného bylinného likéru Becherovka. Po odhalení se podezřelá skupina semkla a proti pracovníkovi ostrahy se společně postavili před uvedenou prodejnou. Taková klasická „férovka“. Jeden z těchto problémových mladíků měl dokonce tomuto bezpečnostnímu pracovníkovi pohrozit nožem, který měl při tom držet v ruce a verbálně mu vyhrožovat napadením! Zastrašený zaměstnanec v tomto případě raději couvl a pro jistotu celou událost ihned nahlásil na policii. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov začal okamžitě konat a podezřelou mládež dohledal, jak se pohybuje v lokalitě ul. Pod Strání. Zde tuto podezřelou skupinu zadrželi vyslaní strážníci MP Mikulov. Odcizený alkohol byl strážníky na místě odebrán a skupina čtyř osob byla předvedena na služebnu MP Mikulov. Zpětnou kontrolou záznamu celého incidentu a jeho okolností strážníci zjistili, že koordinované krádeže se mohly zúčastnit ještě další osoby, které byly na kamerovém záznamu zachyceny. Strážníci při vyšetřování události spolupracovali s Policií ČR. Krádež alkoholu dále šetří PČR. Podnapilost kontrolované mladistvé osoby byla oznámena na MěÚ Mikulov orgánu OSPOD.

Dne 21. 7. 2017 v 15.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v hřbitovním parku, kde se nacházel podnapilý muž původem z nedaleké obce Bavory r. 1958. Tento občan zde obtěžoval svým nevhodným chováním kolemjdoucí! Protože se u tohoto problémového muže jednalo o opakované jednání, přistoupili zakročující strážníci na místě k uložení pokuty za narušování veřejného pořádku. Celá záležitost byla kvalifikovaná jako vzbuzování veřejného pohoršení. Podnapilá osoba byla následně strážníky z uvedeného místa vykázána pod hrozbou převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Strážníci posléze dohlédli na bezpečný odchod problémové osoby. 

Dne 22. 7. 2017 ve 4 hodiny bylo na MP Mikulov osobně nahlášeno občanem Mikulova r. 1986, že byl právě na Náměstí před restaurací Pod Radnicí fyzicky napaden řidičem vozidla taxi. Z důvodu krvácejícího zranění v obličeji se tento občan dožadoval přivolání zdravotnického výjezdu RZS. Což bylo následně strážníky MP Mikulov učiněno. U dotyčného oznamovatele bylo navíc zjištěno, že je v podnapilém stavu, když u něj dechová zkouška vykázala 1,55 promile alkoholu. Z důvodu objektivnosti šetření strážníci následně kontaktovali dotyčného řidiče vozidla taxi, který celou situaci popisoval pak úplně opačně. Řidič vozidla taxi uváděl, že právě zraněný muž jej měl fyzicky napadnout a chtěl mu odcizit klíče od nastartovaného vozidla taxi. On se pak pouze bránil svému napadení a odcizení klíčů. Strážníci na místě následně také zajistili svědeckou výpověď nezaujatého svědka incidentu. Dalším důkazním materiálem v celé události bude záznam z městského kamerového systému MP Mikulov. Z důvodu závažnosti jednání strážníci událost předali k došetření Policii ČR.

Dne 23. 7. 2017 v 15.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Kapucínské, kde byl strážníky na místě nalezen na vozovce ležící bezmocný muž. Tento muž právě prodělával epileptický záchvat. Protože strážníci tohoto místního muže r. 1962 znají dobře, ze svých předešlých zkušeností už věděli, jak se mají zachovat. Na místo byl okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZS, který postiženého muže eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Za nezodpovědným chováním nemocného muže byla jako vždy nadměrná konzumace alkoholických nápojů.

Dne 23. 7. 2017 v 16.20 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. 1. května se pohybuje trojice neznámých mladíků, kteří předtím na terase hostince U Müllerů posprejovali reklamní tabuli. Mělo se jednat o různé nápisy v modré barvě. Přivolaní strážníci následně zjistili, že takové další nápisy se ještě nacházejí na dalších místech na uvedené ulici 1. května. Evidentně se jednalo o čerstvé nápisy, jelikož tato barva ještě nestihla dokonale zaschnout. To pro zakročující strážníky znamenalo, že dotyční vandalové mají před nimi náskok snad jen několik minut. Posprejované popelnice, odpadkové koše, poštovní schránka, palety s láhvemi a také lavička strážníky s jistotou přivedly až do areálu zatopeného lomu na Mariánském mlýně. Hlídka MP Mikulov si následně v lomu vytipovala trojici podezřelých neznámých mladíků, které strážníci na místě identifikovali. Jednalo se o mladé muže původem z krajského města Brna. Mladíci byli v silně podnapilém stavu a sebevědomí a arogance měli na rozdávání. V daný moment je zasahující strážníci ještě nechali na pokoji, jelikož mladící byli pouze v plavkách a odmítali se strážníky dále komunikovat. Během několika desítek minut však odcházející mladíky strážníci oslovili u vstupní brány opět, jelikož si všimli, že oblečení a sluneční brýle mladíků jsou potřísněné stejnou podezřelou modrou barvou. Následoval incident, kdy odcházející mladíci odmítali respektovat zasahující a vyzývající strážníky, takže ke slovu museli přijít i donucovací prostředky. Zadržení mladíci následně putovali na služebnu MP Mikulov, kde si je posléze vyzvedla hlídka Policie ČR. Celá záležitost je kvalifikována, jako podezření ze spáchání trestného činu. Mimochodem u jednoho z mladíků r. 1985 zasahující policisté nalezli velkou „fixu“ s náplní modré barvy. 

Dne 24. 7. 2017 v 15.00 hodin zajížděla hlídka MP Mikulov k odchytu toulavého psa na žádost starosty obce do nedalekých Novosedel. Odchycený pes plemene husky byl následně dočasně umístěn v záchytných kotcích MP v Mikulově. Dne 25. 7. 2017 byl celý případ zdárně dořešen, jelikož si psa přijel do Mikulova vyzvednout jeho majitel. Celá záležitost byla vyřešena uložením pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky, která zakazuje volné pobíhání psu v obci. MP Mikulov v obci Novosedly zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.  

Dne 25. 7. 2017 zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na ul. Česká se u budovy České pošty pohybuje dvojice toulavých psů. Vyslané hlídce strážníků se podařilo odchytit pouze většího křížence. Malému psovi se podařilo uniknout. Pes byl následně umístěn do záchytného kotce. V 19.00 hodin se na služebnu MP dostavil majitel odchyceného psa. Celá záležitost byla vyřešena pokutou v příkazním řízení na místě. Nakonec se podařilo identifikovat i druhého psa, který strážníkům při zákroku unikl. Jednalo se o souseda odchyceného křížence ridgebacka. Vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zpracoval strž. Radek Vážný

DSCN7964