Okénko Městské policie

Výběr některých událostí MP Mikulov za srpen 2017. 

Dne 3. 8. 2017 v 10.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Nerudova v Mikulově. Služební zásah si vyžádala nenadálá situace, kdy byl v nezabezpečené kanálové šachtě objeven zapadlý malý srnčí koloušek. Nešťastné a s určitostí i žíznivé zvíře na uvedeném nebezpečném místě s největší pravděpodobností hledalo trochu vody, která se na dně šachty v těchto parných dnech ještě nacházela. Strážníci se pokoušeli nejdříve uvízlé zvíře vysvobodit sami. Posléze si však museli na pomoc přivolat mikulovské hasiče z jednotky HZS JMK. Záchranná akce skončila nakonec zdárným happyendem. Vysvobozený koloušek byl na místě prohlédnut a nakonec byl nezraněný vypuštěn do volné přírody. Majitel nezabezpečeného kanálu byl strážníky upozorněn na povinnost si lépe zabezpečit svůj majetek!

Dne 4. 8. 2017 v 1.55 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do mikulovského výrobního závodu GG, kde ostraha závodu kontrolovala podezřelého zaměstnance r. 1987 a při této kontrole vyšlo najevo, že uvedená osoba se pokusila ze svého pracoviště neoprávněně odnést odcizené výrobní součástky! Přivolaní strážníci podezřelému odcizené součástky odebrali. Celá záležitost byla MP Mikulov dořešena v následujících dnech v součinnosti s odpovědnou osobou výrobního závodu GG. Protože způsobená škoda byla vyčíslena na 600 Kč, byla celá záležitost strážníky kvalifikována jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti majetku. Ze strany MP Mikulov byla tato krádež potrestána uložením pokuty. Dalším opatřením bude odhalený zaměstnanec čelit s největší pravděpodobností i ze strany zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

Dne 5. 8. 2017 byli strážníci MP Mikulov požádáni občanem Mikulova, aby přijeli na ul. M. Majerové a vyřešili zde opakované narušování občanského soužití. Následným šetřením strážníci zjistili, že podstatou stížnosti bylo úmyslné znečištění zaparkovaného vozidla tovární značky BMW. Samotné znečištění bylo provedeno politím kapoty vozidla tekutou směsí zkvašeného ovoce. Jako podezřelá pachatelka byla označena sousedka oznamovatele. Z důvodu místní znalosti strážníci věděli, že mezi těmito sousedy dochází k dlouholetým sporům a jako spouštěčem oznámeného incidentu mohlo být parkování vozidel na této ulici. Strážníci posléze vyslechli podezřelou sousedku r. 1931. Kontaktovaná žena nijak nezapírala a strážníků přímo uvedla, že za znečištěním vozidla je ona sama a že to provedla z důvodu obrany a protestu proti parkování před svým domem. Strážníci následně zainteresované strany poučili, že tyto schválnosti budou mít dohru u přestupkové komise. S tímto postupem oba účastníci incidentu souhlasili.

Dne 5. 8. 2017 ve 21.00 hodin zasahovala MP Mikulov na ul. Pavlovské, kde docházelo ze strany dvou podnapilých mikulovských mužů r. 1981 k výtržnostem, které vygradovaly úmyslným rozbitím skelní výplně okna domu. Přivolaní strážníci oba agresory na místě zklidnili a zjistili, že podstatou výtržností byl pokus o vymožení dlužného finančního obnosu. Uvedený vzniklý incident strážníci dořešili v následujících dnech. Celá událost byla kvalifikována jako spáchání přestupku proti majetku a byla potrestána uložením pokuty.      

Dne 6. 8. 2017 ve 2.35 hodin zasahovala MP Mikulov na bývalém hraničním přechodě v Mikulově, kde se nacházela podnapilá rakouská občanka r. 1978. Tato problémová žena na místě tropila veřejné pohoršení a komplikovala zde plynulost a bezpečnost silničního provozu. Problémová cizinka se na uvedeném místě ocitla znenadání, jelikož původně jela v autobuse do Rakouska. Ale z důvodu opakovaného rušení jinak klidné jízdy asi už došla trpělivost řidiči autobusu a ten ji pro porušování přepravního řádu nuceně nouzově vysadil na zmíněném hraničním přechodě. Zasahující strážníci MP Mikulov o kontrolované ženy následně zjistili při dechové zkoušce silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2,04 promile alkoholu. Agresivní žena byla následně strážníky převezena na protialkoholní záchytnou stanici. Záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 6. 8. 2017 ve 4.10 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavil místní občan r. 1997, který uvedl, že byl před malou chvílí fyzicky napaden ve Sport-baru na ul. České. Strážníci MP Mikulov následně označené agresory v uvedeném nočním baru zkontaktovali a chtěli po nich vysvětlení k oznámenému incidentu. Jednoznačně byli všichni účastníci oznámeného incidentu v silně podnapilém stavu, takže komunikace strážníků s těmito osobami byla velmi složitá. Strážníci posléze dohledali svědky události, celou událost zadokumentovali a jako podezření, že došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití, celou záležitost oznámili do přestupkové komise.  

Dne 10. 8. 2017 v 16.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Billa, kde byl bezpečnostním pracovníkem zadržen místní občan r. 1966, který se pokusil z prodejny odnést bez zaplacení dva zrající sýry Romadur v hodnotě 59,50 Kč. Přivolaní strážníci tuto „voňavou“ krádež vyhodnotili jako přestupek proti majetku. Přestupek byl následně vyřešen uložením pokuty.

Dne 10. 8. 2017 došlo na ul. Nádražní v Mikulově v provozovně La-bašta k opakovaným výtržnostem, kdy nespokojení hosté provozovny měli dokonce fyzicky napadnout personál provozovny. Společná hlídka PČR a MP Mikulov zasahovala na uvedeném místě nejdříve v 18.06 hodin. Po zklidnění situace nikdo nepředpokládal, že by se výbušná situace mohla opakovat. Bohužel se zopakovala ve 20.20 hodin. Jednou již vykázání hosté se do provozovny vrátili a tentokrát přímo fyzicky a bez varování zaútočili na samotného kuchaře, který právě připravoval objednaný pokrm. Agresoři před příjezdem policejní hlídky z místa utekli neznámo kam. Jako jednoznačný hlavní viník výtržností byl označen místní problémový muž r. 1974, který není pro policii vůbec neznámou osobou. Celou záležitost dále řeší Policie ČR.    

Dne 12. 8. 2017 ve 23.10 v Mikulově na amfiteátru právě vrcholilo Mikulovské pivobraní a na MP Mikulov oznámila bezpečnostní pořadatelská služba, že na bráně mají agresivního návštěvníka, který asi v podnapilém, nebo spíš v zdrogovaném stavu narušuje veřejný pořádek a samotný průběh akce! Tímto byla MP Mikulov požádána o zakročení proti tomuto problémovému muži. Hlídka MP Mikulov se na místo samotné dostavila společně i s hlídkou Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že oním problémovým návštěvníkem je občan Nového Přerova r. 1980. Dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3, 08 promile alkoholu. Protože začala být tato problémová osoba agresivní i na zasahující policisty, byl tento muž raději předveden na služebnu PČR Mikulov. Záležitost je dále v řešení Policie ČR.  

Dne 15. 8. 2017 v 15.25 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno oznamovatelkou, že v Mikulově na ul. 28. října došlo v provozovně baru ke krádeži odložené peněženky. Přivolaní strážníci po dojezdu na samotné místo činu zjistili, že celá záležitost bude závažnější, jelikož vzniklá škoda přesahovala 5000 Kč a v peněžence se také nacházela platební karta a osobní doklady poškozené! Z tohoto důvodu již celá záležitost naplňovala skutkovou podstatu pro spáchání trestného činu! Strážníci na místo následně ihned přivolali hlídku Policie ČR a celou záležitost jim na místě předali. MP Mikulov následně s PČR spolupracovala při pátrání po podezřelé neznámé dvojici mladé ženy a muže. Operátor MP Mikulov posléze podezřelou dvojici dohledal na záznamu městského kamerového systému, jak se pohybovala v okolí koupaliště. Celou záležitost dále řeší Policie ČR.

Dne 15. 8. 2017v 15.20 hodin prováděla hlídka MP Mikulov pravidelné měření rychlosti projíždějících vozidel v lokalitě ul. Valtické v Mikulově na komunikaci označené I/40. Na měřeném místě je povolená rychlost 70 km/h. Avšak doporučená rychlost je zde dokonce jenom 50km/h! Rychlost je zde snížená z důvodu bezpečnosti chodců, jelikož se zde stále ještě jedná o zastavěnou část města a v uvedené lokalitě chybí chodníky. Pohyb chodců a cyklistů se zde odehrává denně ve zvýšené míře. Na uvedeném místě doporučila a schválila MP Mikulov měřit rychlost Policie ČR. V uvedený čas strážníci změřili vozidlo BMW se slovenskou registrační značkou. Překročená změřená rychlost tohoto vozidla byla vyfocena na hodnotě 116km/h! Hlídka MP Mikulov osádku problémového vozidla následně zastavila v lokalitě ul. Mušlov. Podezřelý řidič následně strážníkům uvedl, že si řidičský průkaz i občanský průkaz zapomněl na ubytovně. Následně při prováděné lustraci uvedených nahlášených osobních údajů došlo k vyhrocení situace, kdy zastavený podezřelý řidič využil situaci a z místa bez svolení strážníků nenadále a nečekaně odjel. Stíhání podezřelého vozidla nepřipadalo v úvahu, jelikož hlídka MP Mikulov se v dané chvíli nacházela na hranici katastru Mikulova a v sousedních katastrech neměli strážníci již potřebné pravomoci. Bohužel pro zastaveného řidiče při lustraci vozidla a podezřelé osoby vyšlo najevo, že strážníci tohoto řidiče v Mikulově již řešili v minulosti, takže měli k podezřelé osobě kompletní informace i s adresou mikulovského zaměstnavatele. Dále byla celá situace nahrána na přenosnou minikameru, kterou měl konkrétní strážník připnutou na košili. Strážníci MP Mikulov přestupek důkladně zadokumentovali a celou událost postoupili k dořešení správnímu orgánu. Arogantnímu slovenskému řidiči r. 1984 nyní hrozí znatelná sankce!

Dne 17. 8. 2017 v 19.15 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco Mikulov, kde byl ostrahou prodejny zadržen neplatící zákazník. Strážníci MP Mikulov po dojezdu na místo zjistili, že za zadrženou osobou se skrývá problémový muž r. 1977. Strážníci tohoto muže původem z města Hulín znali již z minulých zákroků. Jedná se o osobu, která se v Mikulově zdržuje přechodně a přespává na různých místech u svých momentálních kamarádů. Způsob obživy je příležitostný a nepravidelný. V tomto případě se jednalo o krádež kartónu piva v hodnotě 239 Kč. Protože se v tomto případě jednalo o opakovanou krádež a zmíněná osoba tropí v Mikulově opakované veřejné pohoršování a rušení nočního klidu, vždy v podnapilém stavu, přistoupili strážníci MP Mikulov k využití své nové pravomoci a na místě uložili přísnou sankci: pokuta příkazem na místě nezaplacená ve výši 10 000 Kč. Jedná se o zpřísněné sankce, které platí od 1. 7. 2017, kdy začal platit nový přestupkový zákon. Přísný přístup strážníků tímto šetří spoustu práce přestupkové komisi. Přestupek musí být přesto MP Mikulov oznámen do centrálního registru přestupků, takže i jiná města mají o potenciálních přestupcích úplné informace. Ve správním řízení hrozí pachatelům přestupku proti majetku nově až 50 000 Kč a při opakovaných přestupcích až 70 000 Kč.

Dalšího notorického narušovatele veřejného pořádku řešila hlídka MP Mikulov dne 18. 8. 2017 ve 13.50 hodin na ul. A. Muchy v Mikulově. Tentokrát se však jednalo o narušování občanského soužití mezi osobami blízkými. Strážníci MP Mikulov tohoto hlučného občana Mikulova r. 1964 řeší i několikrát během týdne, většinou se jedná o veřejné pohoršování v podnapilém stavu a rušení nočního klidu. Právě rušení nočního klidu pak většinou přechází v místě bydliště do narušování občanského soužití se spolubydlícím bratrem podezřelého. Nahlášený incident v uvedený den nakonec přerostl ve fyzický atak. Strážníci na místě celou událost uklidnili a poškozeného poučili, že celá událost bude MP Mikulov zadokumentována a postoupena k posouzení přestupkové komisi.

Dne 19. 9. 2017 v 00.05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nové v Mikulově proti místnímu podnapilému mladíkovi r. 1998, který běhal po ulici zcela nahý a něco nesrozumitelného vykřikoval! Strážníci na místě následně od sousedů zjistili, že uvedený mladík v bytě rušil noční klid a pořád někoho obtěžoval. Z důvodů agresivního chování strážníci mladíkovi raději nasadili služební pouta. Následná dechová zkouška u mladíka prokázala podnapilost 1,98 promile alkoholu. Šetřením bylo zjištěno, že mladík měl deprese z toho, že je jeho přítelkyně mimo domov. Dále bylo zjištěno přímo od tohoto mladíka, že požil také půl tablety extáze! Podnapilého a zdrogovaného mladíka převezla hlídka MP Mikulov raději k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost měla dohru v následujících dnech. Strážníci celou záležitost posoudili jako hrubé narušování veřejného pořádku, za který byla uložená pokuta příkazem na místě zaplacená. Přestupek byl zaevidován do centrálního registru přestupků.

Dne 20. 8. 2017 v 18.15 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občankou Mikulova r. 1981, že má neustále opakované problémy se svým bývalým milencem r. 1980. Tento mikulovský gigolo ji má opakovaně psychicky obtěžovat a také již už měl dokonce několikrát fyzicky napadnout. Oznamovatelka se však chová nezodpovědně, jelikož tohoto muže má neustále sama kontaktovat. Vzájemné neshody měly vyvrcholit úmyslným poškozením mobilního telefonu a zadržováním soukromých věci oznamovatelky. Strážníci celou událost zadokumentovali a přestupkové jednání oznámili přestupkové komisi.  

Dne 31. 8. 2017 v 18.45 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že na ul. Komenského se má u parkoviště povalovat v křovinách nějaká žena! Z důvodu obav o ženino zdraví žádá strážníky MP Mikulov o prověření této situace. Hlídka MP Mikulov posléze zjistila, že za momentální indispozicí nalezené ženy je jednoznačně alkoholová intoxikace. Strážníci v této ženě zjistili slovenskou občanku r. 1963, která přijela do Mikulova hledat pracovní příležitosti. Provedená dechová zkouška u této ženy prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,69 promile alkoholu. Zasahující strážníci následně společensky indisponovanou převezli na služebnu MP Mikulov. Složitým vyšetřováním se nakonec podařilo vyhledat a zkontaktovat manžela nalezené ženy. Tento muž si následně svoji ženu na služebně MP Mikulov vyzvedl a odvezl si ji k vystřízlivění na penzion. Za chování své ženy se velmi omlouval. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný 

DSCN7964