Okénko Městské policie Mikulov

 Výběr událostí za měsíc září 2017. 

Dne 2. 9. 2017 v 19.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Komenského, kde byl u budovy České spořitelny nalezen na chodníku ležící muž s krvácejícím zraněním na hlavě! Strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Šetřením na místě bylo zjištěno, že zranění si dotyčný hustopečský občan r. 1974 způsobil sám svým nekontrolovaným pádem. Jednoznačnou negativní okolností celé vzniklé situace byla silná podnapilost nalezeného muže. Naměřená hodnota se zastavila na hodnotě 3,64 promile alkoholu! Zraněný nešťastník skončil na odborném vyšetření v nemocnici v Břeclavi. Zasahujícím strážníkům pak zbyla ještě další komplikující povinnost, a to postarat se do následujícího dne o čtyřnohého přítele zraněného muže. Pes by vrácen svému majiteli v pořádku.  Záležitost byla posléze dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 5. 9. 2017 v 07.55 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě hraničního přechodu Mikulov–Ottenthal byla nalezena velká „černá skládka“ s čerstvě vyvezeným odpadem! Zasahující strážníci následně objevenou „černou skládku“ dohledali dle udaného popisu. Odpad, většinou plastové díly několika rozebraných osobním motorových vozidel, byl ukrytý přímo ve větrolamu několik set metrů od odbočky silniční komunikace. Samozřejmě na českém území. Bližším zkoumáním nalezeného odpadu strážníci vyhodnotili, že odpad jednoznačně pochází z Rakouska. Tento úsudek potvrzoval nalezený obalový materiál zakoupený v Rakousku. Kdo tento odpad na místo neoprávněně uložil, se však strážníkům nepodařilo vypátrat. Celá záležitost byla oznámena na MěÚ Mikulov s žádostí o odstranění nalezené „černé skládky“. MP Mikulov, pak přibyla další nová potenciální lokalita, které musí věnovat zvýšenou pozornost! Možná nastala vhodná doba na použití skrytého pomocníka strážníků, a to na instalaci fotopastí. MP Mikulov disponuje několika kusy této moderní techniky s okamžitou možností přenosu fotky na počítač a mobilní telefon. Pak už záleží jen na rychlosti zasahujících strážníků.

Dne 5. 9. 2017 v 15.25 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno manažerkou prodejny, že jejich zaměstnankyně, pracující na kase prodejny, dlouhodobě, podvodně a hlavně úmyslně prováděla prodejní transakce, při které krátila tržbu prodejny! Dle interního šetření prodejny byla vzniklá škoda vyčíslena na 4000 Kč. K odhalení podvodného jednání přispěl vnitřní kamerový systém prodejny. Při následném šetření strážníků se podezřelá prodavačka r. 1957 k protiprávnímu jednání sama dobrovolně přiznala. Vzniklou škodu se zavázala co nejdříve uhradit. Jako důvod svého jednání uvedla, že nutně potřebovala peníze pro syna, který se rozváděl. Strážníci celou událost zadokumentovali a posléze postoupili přestupkové komisi k dořešení, jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Celá událost bude mít pro uvedenou ženu také negativní dohru v pracovněprávním vztahu.

Dne 5. 9. 2017 v 19.20 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občanem Mikulova r. 1981, že již delší dobu mají se svou manželkou r. 1984 narušované občanské soužití! K obtěžujícím událostem dochází opakovaně a hlavním viníkem byl označen jejich soused r. 1949. Strážníci MP Mikulov se z uvedeného důvodu okamžitě dostavili na uvedenou adresu na ul. Valtické v Mikulově. K poslednímu incidentu mělo dojít dnes, kdy uvedený soused r. 1949 měl dokonce na oznamovatele a jeho ženu zaútočit fyzicky! Zasahující strážníci obě znesvářené strany na místě od sebe oddělili a následně vyslechli všechny zainteresované strany. Posléze byla celá událost zadokumentována a postoupena k dořešení přestupkové komisi jako přestupek proti občanskému soužití.  

Dne 10. 9. 2017 v 17.30 hodin během Pálavského vinobraní řešili strážníci MP Mikulov také kuriózní událost, která souvisela s poškozením vystaveného zboží na Náměstí u jednoho stánkaře. Tentokrát se však nejednalo o úmysl, ale o nedbalost. Takže celá záležitost se neodehrávala v rovině přestupkové, ale v rovině občanskoprávní. Podstatou vzniklé škody byla neopatrnost ubytovaných cizinců, kteří si v pokoji na ubytovně položili na parapet okna lahvičku s černým inkoustem. Bohužel neopatrnou manipulací se lahvička převrhla a černá barva pokropila pod oknem prodávajícího stánkaře i s vystaveným zbožím. Přivolaní strážníci MP Mikulov obě zainteresované strany vyslechli a dohlédli na bezproblémové vyřešení vzniklého sporu. Dva cizinci se nakonec vzájemně dohodli s poškozeným na skutečné vzniklé škodě a stánkaři posléze na místě ihned uhradili požadovanou sumu 4000 Kč.

Další zákrok strážníci v souvislosti s probíhajícím Pálavským vinobraním prováděli dne 10. 9. 2017 v 21.00 hodin na Náměstí v pěší zóně. Tentokrát se však jednalo o poskytnutí první pomoci mikulovskému občanovi r. 1950, který byl tak silně „ společensky unaven“, že jeho tělo už to prostě nevydrželo a odmítalo poslouchat. Tento senior se při nekontrolovaném pádu uhodil do hlavy tak nešťastně, že se vážně zranil v obličeji! Zasahující strážníci MP Mikulov raději na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov, která zraněného eskortovala na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 12. 9. 2017 v 7.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prodejně Billa Mikulov se nachází podezřelá osoba, která se v prodejně pokusila pronést zboží přes pokladnu bez řádného zaplacení. Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelém mladíkovi r. 1984 zjistili cizince, který se v Mikulově ucházel o zaměstnání. Strážníci podezřelého mladíka předvedli na služebnu MP Mikulov a na pomoc si ještě přivolali rumunského překladatele. Následně bylo šetřením zjištěno, že rumunskému občanovi zaměstnání ve firmě GG nějak nevyšlo. Hlavním problémem tohoto mladíka bývá opakované nevhodné chování, které lze charakterizovat až jako veřejné pohoršování. Svou negativní zkušenost s tímto cizincem zažili i strážníci na vlastní kůži, když se před nimi začal nečekaně svlékat. Strážníci následně celou vzniklou situaci konzultovali s Policií ČR a mladého cizince také prolustrovali, zda se nejedná o osobu s trestní minulostí. Přestupek proti majetku strážníci MP Mikulov vyřešili uložením správního trestu – pokutou příkazem na místě nezaplacenou ve výši 5000 Kč. Přestupek byl strážníky samozřejmě nahlášen do centrálního registru přestupků. Mladík byl posléze po dořešení přestupkového jednání ze služebny propuštěn. Strážníci budou budoucí chování tohoto mladíka ještě sledovat, jelikož tento se má v Mikulově zdržovat ve společnosti svých rodinných příslušníků.

Dne 13. 9. 2017 v 1.05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Koněvova, kde se nacházela v domě uvízlá a zraněná mikulovská seniorka r. 1937. Starší žena upadla v obývacím pokoji a nyní se sama nemůže dostat k uzamčeným dveřím hlavního vchodu. Z tohoto důvodu si strážníky k domu přivolala dcera zraněné ženy, kterou si maminka přivolala na místo telefonicky. Uzamčené dveře měly klíče strčeny v zámku zevnitř, takže v úvahu připadalo pouze násilné otevření dveří. Další variantou bylo vniknutí do domu přes okno, kdy rozbitím okna by vznikla menší škoda, než při zničení bezpečnostního zámku. Se svolením dcery strážníci následně okno nouzově otevřeli a po té odemknuli i uzamčené dveře. Zranění seniorky si následně vyžádalo převoz přivolaným zdravotnickým výjezdem RZS Mikulov do nemocnice v Břeclavi.   

Dne 13. 9. 2017 v 9.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že na parkovišti u prodejny Tesco Mikulov dochází k incidentu, při kterém se mají vzájemně napadat mladý muž a mladá žena. Vyslaná hlídka MP Mikulov při dojezdu na místo následně spolupracovala s operátorem městského kamerového systému. Po dojezdu na uvedené parkoviště strážníci zjistili, že k nahlášené události došlo už asi před 10 minutami a jeden z aktérů právě prochází po ul. Hraničářů. Strážníci následně tohoto muže zkontaktovali a ptali se jej, co se vlastně stalo. Mikulovský občan r. 1989 uvedl, že se pohádal s partnerkou r. 1995 a ta jej měla dokonce fyzicky napadnout, udeřit do obličeje. Strážníci následně poškozeného odeslali na lékařské ošetření a celou událost prošetřili a zadokumentovali. Protože se v tomto případě jednalo o bývalé partnery, byly zúčastněné osoby poučeny, že se může stále jednat o osoby sobě vzájemně blízké. Celou událost strážníci z úřední povinnosti postoupili k posouzení přestupkové komisi. 

Dne 14. 9. 2017 byla MP Mikulov upozorněna občany Mikulova, že na ul. Nová už opět parkuje na chodníku a veřejné zeleni velké osobní vozidlo. Majitel tohoto vozidla se takového jednání má dopouštět opakovaně! Na místo se následně dostavila autohlídka MP Mikulov, která vyhodnotila, že stížnost občanů je oprávněná. Na uvedené vozidlo byl následně namontován technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla („botička“). Strážníky následně kontaktoval řidič-majitel r. 1967 zablokovaného vozidla až 19. 9. 2017. Opakovaný přestupek strážníci vyřešili uloženým správním trestem – pokutou příkazem na místě zaplacenou ve výši 2000 Kč. 

Dne 15. 9. 2017 ve 3.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v Mikulově na ul. České ve Sport baru, kde se měly nacházet dvě podnapilé osoby, které měly nevhodně obtěžovat obsluhující personál uvedeného baru. Uvedené osoby se měly následně před provozovnou vzájemně napadnout! Strážníci posléze před provozovnou zastihli dva muže r. 1987 a r. 1978. Oba byli v silně podnapilém stavu. Jako problém tito uváděli, že jim barmanka odmítla podat alkohol pro jejich podnapilost. Strážníci oba muže na místě poučili, že barmanka se chovala správně a že pro jejich silnou podnapilost jim také doporučují se již raději odebrat do místa svého bydliště. Celá záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.   

Další kuriózní případ byl na MP Mikulov nahlášen dne 15. 9. 2017 ve 12.30 hodin. Strážníci byli přivoláni majitelkou bytu r. 1940 na ul. Hraničářů v Mikulově z důvodu tvrdě spícího souseda, který se jí uvelebil v obýváku na pohovce! Ona si jen před malou chvílí odskočila na balkón v mezipatru a nechala si pootevřené dveře bytu. Když se vrátila do svého bytu, tak našla v obýváku nechtěné překvapení! Souseda se jí nedaří vzbudit, proto prosí strážníky o pomoc. Přivolaným strážníkům se naštěstí spícího souseda podařilo vzbudit. Vzbuzený a podnapilý soused r. 1947 se domníval, že se nachází u sebe doma. Za svůj omyl se na místě omluvil. Sousedka uznala, že chyba byla i na její straně. Celá záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 16. 9. 2017 v 15.45 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno českými cykloturisty, že jedou od Rakouska a po cestě se k nim přidal toulavý pes asi loveckého plemene. Pes se nedá odehnat a oni se nyní bojí, aby pes nevběhl pod kola projíždějících vozidel. Psa následně zanechali u areálu firmy Bors. Strážníci posléze prohledali okolí zmíněné firmy, ale toulavého psa se nepodařilo dohledat. Toulavý pes byl následně nalezen u hotelu Maroli.  Strážníci psa dočasně umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Navečer se podařilo psa předat jeho rakouským majitelům. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci potrestali správním trestem – uložením pokuty 500 Kč.

Dne 17. 9. 2017 ve 23.55 hodin oznámila vyděšená recepční hotelu Galant, že se v okolí hotelu pohybuje podezřelý neznámý mladík, který ji měl přímo na recepci obtěžovat a měl jí dokonce navrhovat své sexuální služby! Odvážná recepční podnapilého mladíka z prostoru hotelu vyhnala a celou prosklenou recepci raději uzamknula. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze v okolí hotelu zastihli podezřelého mladíka r. 1985, původem z Kroměřížska. Provedená dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,22 promile alkoholu. Na dotaz proč se pokoušel na ulici před hotelem obnažovat, kontrolovaný mladík odpověděl, že na ulici se pouze potřeboval vymočit. Strážníci podezřelého muže lustrovali přes databázi Policie ČR, čímž bylo zjištěno, že se nejedná o osobu v pátrání. Registr přestupků má tato osoba prázdný. Celá záležitost byla strážníky nakonec posouzena jako narušování veřejného pořádku. Tento přestupek strážníci na místě vyřešili správním trestem – uložením pokuty ve výši 1000 Kč. Přestupkové jednání bylo následně oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Další znečišťování veřejného prostranství močením potrestali strážníci MP Mikulov dne 19. 9. 2017 ve 14.05 hodin. Při projíždění kolem veřejného parkoviště v lokalitě hraničního přechodu si strážníci všimli, že řidič německého kamionu si s hygienou a morálkou nijak nelámal hlavu a v klidu si vykonal svoji intimní potřebu veřejně, přímo na parkovišti vedle svého zaparkovaného vozidla!  Tento řidič navíc klidně parkoval v zákazu zastavení. Strážníci celou situaci vyhodnotili jako narušování veřejného pořádku. Za porušení přestupkového zákona strážníci řidiči r. 1964 na místě uložili pokutu ve výši 1000 Kč.

Dne 22. 9. 2017 v 13.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že z benzínové čerpací stanice MOL v Mikulově odjel před malou chvílí Fiat Caravan se španělskou SPZ. Řidič tohoto vozidla však jaksi pozapomněl uhradit částku za natankované pohonné hmoty ve výši 2059 Kč! Tímto byli strážníci MP Mikulov požádáni o pomoc s pátráním po neznámém řidiči. Obsluha provozovny měla nakonec štěstí, jelikož strážníci podezřelého řidiče dohledali i s vozidlem zaparkovaným u prodejny Lidl Mikulov. Při vysvětlování celé vzniklé situace bylo zjištěno, že vinu na celé záležitosti nese jak řidič vozidla, tak i nepozorný personál provozovny. Nedorozumění vzniklo při elektronické transakci při placení platební kartou, jelikož natankované PHM nebyly na účtence započítány. Všechno nakonec dobře skončilo, vzniklý dluh byl doplacen a obě zainteresované strany se vzájemně sobě omluvily.    

Dne 23. 9. 2017 v 10.20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nová v Mikulově, kde právě docházelo k incidentu, při kterém se mělo fyzicky napadnout několik znesvářených osob! Přivolaní strážníci po dojezdu na místo ihned od sebe oddělili obě znesvářené strany a snažili se zjistit, co se na místě vlastně stalo. Posléze bylo zjištěno, že výtržnosti se měli nejdříve zúčastňovat pouze dva muži, občan Mikulova r. 1989 a občan Lednice r. 1986. Celý spor měl vzniknout ohledně vymáhání dluhu. Při vzájemné fyzické potyčce mělo dojít dokonce k použití slzného plynu. Jeden z podezřelých byl dokonce obviňován, že měl přítomným vyhrožovat nožem drženým v ruce. Následně se do této potyčky ještě vložili další dva rodinní příslušníci a na ulici měla proběhnout klasická honička, kdy jeden ze zúčastněných měl mít v ruce dokonce dřevěné hrábě. Tyto hrábě strážníci na místě také odebrali jako důkazní materiál. Údajný nůž se u obviňovaného mladíka strážníkům nepodařilo nalézt. Strážníci celou událost zadokumentovali a následně předali Policii ČR k posouzení a dořešení.

Dne 23. 9. 2019 v 13.05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že u cyklostezky v blízkosti G-Centra byla v trávě nalezena dvě malá štěňata černé barvy. Strážníci MP Mikulov nalezence následně odvezli do záchytných kotců MP Mikulov. Informace o nalezených štěňatech strážníci následně zveřejnili přes internetové stránky a Facebook. Dne 25. 9. 2017 se strážníkům ozvala občanka Sedlece r. 1980, která uváděla, že je majitelkou štěňat a žádala jejich navrácení. Jako důkaz předložila očkovací průkazy potvrzené veterinárním lékařem. Zdůvodnění nálezu štěňat vysvětlovala, že oba pejsky darovala neznámému muži, o kterém si myslela, že se dokáže o oba pejsky řádně postarat. Nyní si nechá oba nalezence u sebe a bude se o ně prozatím řádně starat. Celá záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.  

Dne 26. 9. 2017 ve 20.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v herně na ul. Piaristů se nachází mikulovský mladík, který v herně porušuje zákaz kouření! Tímto personál herny žádal MP Mikulov o řešení tohoto mladíka. Přivolaní strážníci v problémovém mladíkovi následně zjistili místního mladého muže r. 1992, kterého již znali z minulosti. Celková vzniklá situace byla na místě strážníky vyhodnocena jako porušení zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Mladík porušil § 35 odst. 1, písm. e), který zakazuje kouřit tabákové cigarety ve vnitřních prostorech takovýchto provozoven. Strážníci tomuto mladíkovi za toto porušení zákona uložili na místě správní trest – pokutu příkazem na místě zaplacenou ve výši 500 Kč. Vyřešený přestupek byl samozřejmě nahlášen do centrálního registru přestupků.     

Dne 29. 9. 2017 v 00.10 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se po Náměstí v pěší zóně pohybuje neznámý muž, který si nese přes rameno dopravní značku!  Vyslaná hlídka MP Mikulov následně zjistila, že se jedná o přenosnou dopravní značku, která byla odcizena z parkoviště u městské tržnice na ul. Svobody. Jednalo se o značku B1 „zákaz vjezdu“. V pachateli krádeže strážníci zjistili pražského návštěvníka našeho města r. 1982. Strážníci tomuto „recesistovi“ na místě uložili správní trest – pokutu příkazem na místě zaplacenou. Dopravní značka musela být ihned vrácena na své místo.  Ovíněnému recesistovi strážníci následně doporučili v Mikulově slušné chování, jelikož vymoženosti kamerového systému využívá městská policie nejen v Praze. Přestupkové jednání bylo následně oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Správním trestem dvakrát pokutou příkazem na místě nezaplacenou ve výši 5000 Kč byla vyřešena vzájemná rvačka dvou mladých cizinců, kteří se v Mikulově zdržují z pracovních důvodů. Celý incident vznikl dne 29. 9. 2017 v  ubytovně na Náměstí ve 4.45 hodin. Zasahující strážníci museli oba mladé cizince r. 1989 a r. 1997 na místě uklidnit. Přivolané zdravotnické ošetření výjezdu RZS oba mladíci na místě odmítli. Vzájemné fyzické napadení strážníci MP Mikulov vyhodnotili jako narušení občanského soužití! Jednoznačným spouštěčem jejich agresivity byla alkoholová podnapilost obou aktérů výtržnosti. Oba rumunské zaměstnance firmy GG strážníci dořešili ještě téhož dne ve večerních hodinách, kdy se jejich zápisu o podaném vysvětlení zúčastnil překladatel z rumunského jazyka. S uložením pokut oba cizinci na místě souhlasili. Uložené pokuty byly následně oznámeny do centrálního registru přestupků.

Dne 30. 9. 2017 v 00.10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Zlámalova, resp. se jednalo o lokalitu vinných sklípků. Podstatou oznámených výtržností mělo být fyzické napadení oznamovatele r. 1979. Tomuto muži měly být násilně odebrány klíče od jeho vozidla Škoda Octavia, které měl zaparkované poblíž vinného sklípku. Oznamovatele měli fyzicky napadat a dále ho jinak omezovat jeho přátelé, kteří se na místě samotném také nacházeli. Strážníci všechny přítomné zkontrolovali a zjistili, že se jedná o turisty ze severních Čech, kteří přijeli do Mikulova za vinnou turistikou. Kolegové oznamovatele uváděli, že k odebrání klíčů skutečně došlo, ale pouze z důvodu obav, aby nedošlo k řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.  Toto podezření oznamovatel vyvracel a uváděl, že se chtěl ve svém vozidle pouze prospat. Další okolností celé záležitosti bylo zjištění, že všechny přítomné osoby jsou pod vlivem alkoholu – potvrzeno provedenými dechovými testy na přístroji Drager. Na výzvu strážníků byly odebrané klíče od vozidla oznamovateli na místě navráceny. Po zjištění, že oznamovatel celé události je příslušníkem Policie ČR, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou událost na místě převzala k dořešení.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964