Okénko Městské policie Mikulov

Výběr událostí za měsíc říjen. 

Dne 8. 10. v 8.15 hodin došlo na městském hřbitově v Mikulově k vloupání do prodejního mechanického automatu na svíčky. Celá událost byla zaznamenána na záznamu městského kamerového systému MP Mikulov. Pachatelem této krádeže byl neznámý mladík, kterému u toho ještě asistovala neznámá dívka. Vzniklá škoda byla odhadnuta na několik stovek korun. Strážníkům MP Mikulov se následnou pátrací akci nepodařilo podezřelé pachatele dohledat. Co však po pachatelích strážníkům zůstalo, bylo několik kvalitních záznamů, ze kterých se podezřelé osoby podařilo docela dobře rozpoznat. Celá událost byla MP Mikulov následně oznámena na místní oddělení Policie ČR s podezřením, že došlo ke spáchání trestného činu. Příprava kvalitní fotodokumentace, se kterou se seznámili všichni strážníci MP Mikulov, nakonec také slavila úspěch. Dne 19. 10. byla v 15.05 hodin přivolána hlídka MP Mikulov do prodejny Tesco, kde byl ostrahou prodejny zadržen neznámý zlodějíček. Přivolaní strážníci ihned po příjezdu do prodejny rozpoznali, že mají co dočinění se „hřbitovním fantomem“! Pachatele prozradilo stejné oblečení a stejný batoh. V batohu se navíc kromě odcizeného zboží ještě nacházelo podezřelé „zlodějské nádobíčko“, které bylo velice podobné tomu, se kterým bylo provedeno vloupání do zmíněného automatu na hřbitově. Zadržený mladík r. 1994 pocházející ze Znojemska se následně strážníkům ke krádeži na hřbitově přiznal. Lustrací zadržené osoby bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o osobu s bohatou kriminální minulostí. Podezřelý mladík byl zasahujícími strážníky následně předán přivolané hlídce Policie ČR. Šetřením PČR se následně podařilo také identifikovat neznámou dívku, která asistovala při krádeži na hřbitově. Celou záležitost dále šetří Policie ČR.   

Dne 9. 10. v 1.08 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že po ul. České se pohybuje podezřelá skupina čtyř osob. Tyto podezřelé osoby se mezi sebou honili a také se pokoušeli vzájemně fyzicky napadat! Z tohoto důvodu byla do zmíněné lokality okamžitě přivolána autohlídka MP Mikulov. Podezřelá partička nakonec skončila na chodníku před služebnou MP Mikulov. Pokračovaní v incidentu s určitostí zabránila přivolaná autohlídka MP Mikulov. Na místo incidentu se vzápětí dostavila také hlídka Policie ČR. Následným šetřením bylo zjištěno, že ve Sportbaru na ul. České mělo dojít ke krádeži peněženky. Podezřelého mladíka r. 1995 pocházejícího z Ústeckého kraje následně začali podezřívat místní mladíci, kteří jej měli napadnout a dále ho měli honit po ulici. Napadený mladík se utíkal schovat ke strážníkům na ul. Kostelní. Chování všech účastníků incidentu jednoznačně ovlivnil zkonzumovaný alkohol. Napadený mladík následně uváděl, že postrádá 700 Kč, které měl před incidentem při sobě. Dále uváděl, že se mu při pádu poškodil jeho mobilní telefon a také utrpěl drobné zranění v obličeji. Policisté přítomné na místě zklidnili a poučili je, že se celou záležitostí budou zabývat až po jejich vystřízlivění. Záležitost dále šetří Policie ČR.

Dne 13. 10. ve 22.50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Pod Platanem, kde mělo dojít v jedné hostinské provozovně k incidentu, při kterém docházelo k verbálnímu napadání a vyhrožování! Podezřelá osoba-místní muž r. 1974 měl na napadené oznamovatele čekat venku před provozovnou, až půjdou domů!  Strážníci po dojezdu na místo zjistili, že podezřelý agresor se již na místě nenachází, jelikož zaregistroval, že z provozovny někdo telefonuje na policii. Strážníci MP Mikulov celý případ zadokumentovali, při kterém vyslechli všechny účastníky narušování občanského soužití. Celá událost byla následně MP Mikulov oznámena do přestupkové komise.

Dne 14. 10. ve 2.55 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov s hlídkou Policie ČR při zásahu v nočním baru na ul. Purkyňova. V celé záležitosti se jednalo o rvačku mezi manželi, kteří se v danou dobu nacházeli v rozvodovém řízení. Zraněná manželka musela být dokonce nakonec převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Celou záležitost dále šetří Policie ČR.

Dne 17. 10. v 19.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Purkyňova, kde byla občanem Mikulova nalezena fenka křížence černé barvy, která právě porodila několik štěňat. Strážníci MP Mikulov o této toulavé fence již věděli, jelikož se původně pohybovala po ulicích Mušlova. Strážníci se pokoušeli tohoto psa několikrát odchytit, ale bohužel bezvýsledně. Díky mateřskému pudu se to strážníkům nakonec podařilo. Fenka se zdráhala právě porozená štěňata opustit a také její přechodný zdravotní stav ji částečně paralyzoval. Strážníci MP Mikulov fenku i se štěňaty opatrně a dočasně umístili do záchytného kotce MP Mikulov. V následujících dnech byla celá nová psí rodinka převezena do smluvního psího útulku v Bulharech. Původního majitele tohoto toulavého psa se strážníkům MP Mikulov zatím nepodařilo vypátrat. 

Dne 19. 10. v 19.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Bezručova, kde mělo dojít k dopravní nehodě dvou osobních motorových vozidel. Strážníci po dojezdu na místo dopravní nehody zjistili, že nedošlo ke střetu dvou vozidel, ale ke sražení toulavého psa projíždějícím vozidlem. Pes byl nejdříve sražen projíždějícím vozidlem a následně odražen do protisměru, kde ho zachytilo další projíždějící osobní motorové vozidlo. Tento dvojitý náraz neměl toulavý pes samozřejmě šanci přežít. Strážníci MP Mikulov na místě následně usměrňovali bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po příjezdu hlídky Policie ČR strážníci spolupracovali se zasahujícími policisty. Následně se podařilo dohledat i místního majitele sraženého psa. Celá tragická událost je v šetření Policie ČR.   

Dne 21. 10. v 17.10 hodin byl v prodejně Billa Mikulov zadržen ostrahou prodejny 40letý občan ČR, který se právě pokusil z prodejny přenést dvě láhve nezaplacené lihoviny. Z tohoto důvodu byla do zmíněné prodejny přivolána hlídka MP Mikulov. Zadržený poberta si následně z prodejny místo alkoholu odnesl dvoutisícovou pokutu uloženou strážníky MP. Strážníci MP Mikulov celou událost posléze oznámili do centrálního registru přestupků. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku. 

Dne 22. 10. v 00.05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. České, kde se před provozovnou Sportbaru shromáždil větší počet osob. Rozjaření turisté lačně toužili potom si to v kouzelném Mikulově pořádně užít a chtěli se prostě jen bavit. Bohužel Sportbar nebyl nafukovací, takže asi padesátka návštěvníků skončila přímo na komunikaci před barem. Živelná diskotéka následně probíhala u naplno puštěných mobilních telefonů a celkového bujarého veselí. Kdo však neměl pro tuto zábavu pochopení, byli sousedící spoluobčané Mikulova. Přivolaní strážníci MP Mikulov se zapnutými blikajícími modrými majáky tančící dav z komunikace následně vytlačili. Narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu strážníci posléze ukončili zákonnými výzvami. K ukládání sankcí nakonec nedošlo, jelikož oslovený dav se ovládl a problematické místo opustil. Obsluha Sportbaru se zasahujícím strážníkům omlouvala, že s touto spontánní akcí neměla nic společného. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov a také autohlídka MP Mikulov následně monitorovala ještě nějakou chvíli různé menší skupinky turistů, kteří se již v klidu rozcházeli do jiných zábavných podniků a penzionů.   

Přestupkové komisi oznámili strážníci MP Mikulov případ narušování občanského soužití mezi bývalými osobami blízkými. V záležitosti se jednalo o páchání různých schválností a verbálního napadání ze strany místního muže r. 1948, který takto opakovaně obtěžuje svou dnes již bývalou manželku. Poslední případ tohoto obtěžování se měl udát dne 23. 10. v 15.30 hodin, kdy měl muž dělat problémy své bývalé ženě při vpuštění do jejich bytu. Podstatou a příčinou neustálých opakovaných problémů je dočasné společné spolužití v jednou bytě. Strážníci MP Mikulov obě zainteresované strany poučili, že vzniklé události budou zadokumentovány a následně budou oznámeny ke správnímu orgánu k posouzení.

Dne 24. 10. v 15.30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že se v lokalitě ul. Hliniště pohybuje zraněná srna. Strážníci MP Mikulov, kteří se na uvedené místo ihned dostavili, zraněnou srnu skutečně objevili. Srna měla vážně poraněnou nohu. Z důvodu předepsaných směrnic strážníci na místo ihned přivolali mysliveckého hospodáře. Kvůli  vážnému zranění bylo odpovědnou osobou rozhodnuto, že srna bude odborně utracena, jelikož její vážná zranění nebyla slučitelná s jejím dalším žitím. 

Dne 28. 10. ve 22.50 hodin zaregistrovala projíždějící autohlídka MP Mikulov, že se na Náměstí u stánku s rychlým občerstvením vyskytuje podezřelá osoba, která se chová k obsluhujícímu personálu velmi nevhodně! Jednoznačně bylo na první pohled evidentní, že podnapilá osoba na místě tropí veřejné pohoršení a obtěžuje zde přítomné osoby! Z tohoto důvodu strážníci zmíněnou osobu vyzvali k předložení osobních dokladů. Avšak neznámý mladík na zákonné výzvy strážníků MP Mikulov začal reagovat negativně a začal se i k nim chovat velmi nevhodně! Mladíkovu nerozvážnost nakonec ukončily až požité donucovací prostředky ze strany zasahujících strážníků MP Mikulov. Po předvedení na služebnu MP Mikulov bylo zjištěno, že neznámý mladík je občanem Rumunska a je v Mikulově zaměstnán u firmy GG. Dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,73 promile alkoholu. Následně byl na služebnu MP Mikulov přivolán nadřízený pracovník mladíka a také překladatel do rumunského jazyka. Po vysvětlení celé situace bylo strážníky rozhodnuto, že celá událost bude posouzena jako hrubé narušení veřejného pořádku, za které bylo kontrolovanému cizinci na místě uložena pokuta ve výši 2000 Kč. Přestupek byl následně MP Mikulov nahlášen do centrálního registru přestupků.         

 Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964