Některé události MP Mikulov za měsíc listopad 2017

Dne 2. 11. 2017 v 16.20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě sídliště. V celé záležitosti se jednalo o stížnosti občanů, kteří si stěžovali na podnapilého muže, který na ně vulgárně pokřikoval v okolí prodejny Tesca. Celkově se tento podezřelý muž měl chovat velmi nevhodně a agresivně i následně! Zmíněný neurvalec se pohyboval po centrálním chodníku na zmíněném sídlišti, kde ho operátor městského kamerového systému MP Mikulov dohledal a dále jeho pohyb monitoroval. Za zmíněným podezřelým mužem byla následně vyslána autohlídka MP Mikulov. Zasahující strážníci v tomto muži při jeho kontrole zjistili místního problémového občana r. 1962. Protože se kontrolovaný muž nezdráhal agresivně chovat ani vůči samotným strážníkům a odmítal uposlechnout jejich zákonných výzev, museli ke slovu nakonec přijít i donucovací prostředky! Agresivní výtržník nakonec skončil na protialkoholní záchytné stanici v Brně. Při provedené dechové zkoušce byly u něj naměřeny hodnoty 2,76 promile alkoholu. Nevhodné chování zadrženého muže strážníci kvalifikovali jako hrubé narušení veřejného pořádku. Za tento přestupek strážníci následně uložili správní trest – pokutu příkazem na místě ve výši 3000 Kč. K této částce je ještě nutno připočítat účet za pobyt na záchytce. Vyřešený přestupek byl posléze strážníky oznámen do centrálního registru přestupků. 

Dne 3. 11. 2017 ve 13.30 hodin MP Mikulov přijala telefonické ohlášení, že na ul. Pod Platanem zaparkoval velký zájezdní autobus Mercedes přímo na chodníku! Tímto byli mikulovští strážníci požádáni o řešení vniklé situace. Autohlídka MP Mikulov byla v uvedené lokalitě téměř okamžitě po nahlášení. Strážníci celou událost na místě zadokumentovali. Posléze provedenou kontrolou nebylo zjištěno poškození dlažby chodníku. Přesto bylo parkování tohoto autobusu na chodníku v uvedeném místě velmi nevhodné, jelikož toto zaparkované vozidlo absolutně bránilo průchodu chodcům! Strážníci na místě vyhledali řidiče autobusu, který se nacházel v blízké restauraci provozovny Aurelius. Řidič autobusu na svou obhajobu uváděl, že ho na chodník navedla jeho průvodkyně, která celý výlet organizovala. Jemu samotnému se to nějak nezamlouvalo. Pražský řidič r. 1955 svou vinu nakonec uznal a uloženou pokutu okamžitě na místě uhradil. Autobus byl následně ihned přeparkován.

Dne 4. 11. 2017 při běžné kontrolní činnosti v 10.00 hodin bylo hlídkou MP Mikulov zaregistrováno, že na parkovišti ul. Komenského parkují tři vozidla, která mají za oknem propadlé parkovací karty, které byly vystaveny na provozovnu Penzionu Fajka. Z důvodu opakovaných negativních zkušeností s touto problematikou strážníci všechna tři zaparkovaná vozidla zablokovali technickým prostředkem (botičkou) a čekali, co se bude dít dále. V následujících hodinách se strážníkům přihlásili všichni tři řidiči zablokovaných vozidel a chtěli od strážníků vysvětlení. Strážníci následně uvedeným řidičům vysvětlili, čeho se to vlastně dopustili, že při parkování ve zpoplatněné parkovací zóně použili neplatné parkovací karty. Dále jim bylo strážníky vysvětleno, že se v tomto případě jedná o opakovaný problém, který MP Mikulov odmítá tolerovat. Ve všech třech případech strážníci uložili správní tresty – pokuty příkazem na místě, jelikož došlo ze strany samotných řidičů k nerespektování dopravního značení dle zákona č.361/2000 Sb. Neplatné karty byly na místě řidičům strážníky odebrány. Potrestaní řidiči byli s případnou reklamací odkázání na provozovatele penzionu, který řidiče evidentně uvedl v omyl. Zabavené neplatné parkovací karty byly MP Mikulov předány na firmu Tedos Mikulov s. r. o.

Hned dvakrát během jediného dne 8. 11. 2017 byl úspěšný v odhalování drobných zlodějíčků bezpečnostní zaměstnanec prodejny Billa Mikulov. Nejdříve byla ve 13.40 hodin zadržena při krádeži cukrovinek v hodnotě 140 Kč 65letá zákaznice pocházející z nedaleké obce Březí. Posléze byla odhalena 20letá brigádnice prodejny pocházející z obce Novosedly, která se bez uhrazení pokusila pronést z prodejny zboží v hodnotě 250 Kč. Přivolaní strážníci MP Mikulov obě události kvalifikovali jako naplnění skutkové podstaty přestupku proti majetku, za který byly na místě uloženy správní tresty – pokuty příkazem na místě. Obě hříšnice byly následně zaregistrovány do centrálního registru přestupků. Zadržená brigádnice byla navíc s určitostí řešena také dle zákoníku práce.

V měsíci listopadu asistovali strážníci MP Mikulov u dvou dopravních nehod. V prvním případě se jednalo o malou dopravní nehodu osobního motorového vozidla Škoda Favorit, kdy mikulovský řidič r. 1944 vlivem nenadálé technické závady najel na ul. Zámecké v Mikulově dne 14. 11. 2017 v 9.30 hodin do zámecké zdi. Náraz vozidlo vymrštil a celé jej v pádu otočil. Řidiči vozidla se naštěstí nic nestalo. Došlo pouze k poškození samotného vozidla a částečnému poškození vzrostlého okrasného stromu. Provedená dechová zkouška vyloučila požití alkoholických látek u řidiče dotčeného vozidla. Z důvodu vzniklé drobné škody na majetku města byla celá událost MP Mikulov zadokumentována a oznámena na MěÚ Mikulov k dalšímu řešení. Druhá dopravní nehoda měla už závažnější charakter a udála se dne 14. 11. 2017 v 19.30 hodin v prostoru podloubí na ul. Nová. V tomto případě mikulovská řidička nezvládla svou stříbrnou Alfu a narazila s ní v plné rychlosti do pilíře domu. Vozidlo se vlivem nárazu stalo nepojízdné a také samotný pilíř utrpěl částečnou škodu. Řidička vozidla se následně z místa pokusila uniknout. V tomto jí však zabránil svědek dopravní nehody. Přivolaná hlídka Policie ČR pak odhalila závažnou okolnost, jelikož provedená dechová zkouška u řidičky odhalila její silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 1,98 promile alkoholu. Strážníci MP Mikulov na místě spolupracovali se zasahujícími policisty a na místě dopravní nehody usměrňovali plynulost a bezpečnost silničního provozu. Případ dále šetří Policie ČR jako podezření ze spáchání trestného činu.  

Další drobnou krádež v prodejně Billa Mikulov řešili strážníci MP Mikulov dne 18. 11. 2017 ve 14.00 hodin. V tomto případě se pokusil pronést zboží v hodnotě 75 Kč z prodejny bez řádného zaplacení místní muž r. 1979. V krádeži zboží místnímu zlodějíčkovi zabránila důsledná kontrola bezpečnostního pracovníka prodejny. Přivolaní strážníci MP Mikulov pak za přestupek proti majetku na místě pachateli uložili správní trest – pokutu příkazem na místě. Přestupek byl posléze nahlášen do centrálního registru přestupků. Také dne 19. 11. 2017 v 11.05 hodin byla v této prodejně řešena strážníky MP Mikulov další drobná krádež. Tentokrát však byla pachatelkou žena r. 1975. Přestupek proti majetku byl opět vyřešen správním trestem – pokutou příkazem na místě. Přestupek byl opět nahlášen MP Mikulov do centrálního registru přestupků.

Dne 18. 11. 2017 v 15.30 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že po ul. Kostelní se právě pohybuje velmi hlučný muž, který následně vyskočil na zde zaparkované osobní vozidlo tovární značky Chevrolet. Posléze tento muž prošel kolem zaparkovaného vozidla MP Mikulov takovým způsobem, že ohnul jeho zpětné zrcátko. Tento muž následně pokračoval směrem na ul. Pavlovskou. Na Náměstí v danou dobu právě probíhal řemeslný jarmark Svatomartinských oslav, takže v centru města se v tuto dobu pohybovala spousta návštěvníků. Pěší hlídka strážníků MP Mikulov se v tuto dobu nacházela nedaleko, takže zadržení podezřelého výtržníka bylo otázkou okamžiku. V silně podnapilém mladíkovi strážníci následně zjistili občana Slovenska r. 1985. Tento se v daný čas na místě pohyboval v přítomnosti několika svých slovenských kamarádů. Protože zadržený cizinec se zakročujícími strážníky nijak nespolupracoval, odmítal dechovou zkoušku a neustále se choval sám sobě a k svému okolí nebezpečně, bylo strážníky rozhodnuto, že výtržník bude k vystřízlivění převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Dle výpovědí slovenských spoluvýletníků bylo zjištěno, že partička přijela do Mikulova za zábavou a alkoholovou turistikou. Ubytovaní jsou v penzionu na ul. U Lomu. Strážníci všechny zainteresované poučili, že následující den se ve střízlivém stavu dostaví na policejní služebnu k podání vysvětlení. Posléze se na služebnu dostavila majitelka poškozeného vozidla a vyčíslila si vzniklou škodu, která převyšovala částku 5000 Kč. Z tohoto důvodu strážníci MP Mikulov celou událost zadokumentovali a následně ji bezodkladně oznámili Policii ČR, jelikož vzniklo podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Dne 19. 12. 2017 ve 4.05 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občankou Mikulova r. 1984, že má doma problémy s manželem, který se nyní vrátil domů v podnapilém stavu a chce mermomocí řešit jejich rodinné problémy. Ona si neví s manželem rady, proto žádá MP Mikulov o pomoc. Strážníci, kteří se na uvedené místo dostavili vzápětí, zjistili, že manžel r. 1990 je ochotný s nimi spolupracovat, a částečně uznává i svoji chybu. Naměřené hodnoty při dechové zkoušce u manžela vykázaly hodnoty 1,53 promile alkoholu. Manžel nakonec dostal rozum a sám dobrovolně raději odešel přespat ke kamarádovi. Strážníci posléze oznamovatelku-manželku poučili, že své problémy by měli řešit spíš přes manželskou poradnu, popřípadě pak přes přestupkovou komisi.  

Další narušení občanského soužití bylo na MP Mikulov oznámeno dne 25. 11. 2017. V celé záležitosti se jednalo o incident, který se udál v ranních hodinách v 7.35 hodin na dvoře Základní školy Hraničářů. Poškozený oznamovatel, občan Mikulova r. 1974, uvedl, že když vezl ráno děti do školy, tak objížděl u vjezdu do areálu školy nevhodně zaparkovanou dodávku. Posléze, když chtěl na dvoře vyložit děti, tak k němu přistoupil řidič uvedené dodávky, který jej následně verbálně i fyzicky napadl. On nechápe, o co tomu muži šlo. Z celé situace je osobně šokován, také jeho děti utrpěly psychický šok. Celou záležitost žádá prošetřit v přestupkové komisi. Strážníci následně celé oznámení zadokumentovali. Posléze byl MP Mikulov také vyslechnut uvedený řidič dodávky, také občan Mikulova r. 1979. Tento však uváděl, že se celá událost odehrála zásadně jinak. Nyní bude mít celá událost dohru u přestupkové komise. Svoji důkazní hodnotu bude mít i záznam z městského kamerového systému.

 Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

 

Mestska policie