Okénko Městské policie - výběr událostí za prosinec 2017

Dne 1. 12. 2017 v 8.50 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni na ul. Pod Strání, kde se ošetřující personál Domu s pečovatelskou službou nemohl dozvonit na jednu svoji ubytovanou klientku. Zasahující strážníci z důvodu obav o život a zdraví nereagující ženy r. 1936 uzamčený apartmán posléze násilně otevřeli odvrtáním vložky zámku. Důvodné podezření a obavy se nakonec také bohužel potvrdily. Bezvládná žena ležela na podlaze pokoje a vůbec nereagovala na žádné podněty. Následovalo poskytnutí první pomoci a na místo zásahu byl okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZS. Nemocná žena následně putovala na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci MP Mikulov na místě zásah ukončili uzamčením bytu náhradní zámkovou vložkou.

Dne 2. 12. 2017 ve 3.00 hodin zaregistrovala hlídka MP Mikulov, že přímo v prostoru křižovatky ul. Komenského a ul. 22. dubna nebezpečně stojí opuštěná civilní dodávka VW v hasičských barvách. Z místní znalosti strážníci dobře věděli, že se v tomto případě nejedná o hasičské vozidlo, ale že se jedná o běžnou dodávku, která kdysi sloužila u dobrovolných hasičů. Bližší kontrolou vozidla strážníci zjistili, že neosvětlená dodávka je dokonce odemčená a na místě není vůbec nainstalovaný předepsaný výstražný trojúhelník! Zpětnou kontrolou záznamu z městského kamerového systému MP Mikulov bylo zjištěno, že podezřelý řidič své vozidlo opustil v čase 1.35 hodin. Od tohoto času zůstalo vozidlo na místě trestuhodně zcela nezabezpečené! Když si uvědomíme, jaké bylo v danou chvíli mrazivé a mlhavé počasí, tak můžeme být rádi, že na uvedeném místě nedošlo k žádné dopravní nehodě. Po marných pokusech kontaktovat majitele problémového vozidla se zasahující strážníci společně s přivolanými policisty rozhodli celou záležitost vyřešit radikálně! Na místo byl přivolán skutečný zásahový výjezd HZS Jmk. Společným snažením se nakonec podařilo tuto nebezpečnou překážku silničního provozu z komunikace odstranit. Jelikož ve spínací skříňce dodávky zůstal klíč, mohlo se s dotčeným vozidlem manipulovat. Dodávka byla následně odtlačena a bezpečně odstavena na parkoviště u budovy Gymnázia. Vozidlo bylo posléze strážníky uzamčeno a pro jistotu bylo také zablokováno policejním technickým prostředkem (tzv.“botičkou“). Majitel vozidla, občan Brna r. 1970 se o své vozidlo začal zajímat až dne 3. 12. 2017 v 15:45 hodin. Jako nepochopitelný důvod uváděl, že byl dočasně mimo Mikulov. Celá záležitost bude mít následně dohru u správního orgánu MěÚ Mikulov. Strážníci MP Mikulov opuštění nepojízdného a nebezpečného vozidla kvalifikovali jako podezření ze spáchání přestupku proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.

Dne 2. 12. 2017 v 8.06 hodin poskytla hlídka MP Mikulov první pomoc kolabujícímu občanovi Mikulova r. 1961, u kterého právě začal probíhat glykemický záchvat. Celá událost se stala před služebnou Městské policie Mikulov na ul. Kostelní. Strážníci pacientovi následně přivolali zdravotnický výjezd RZS. Nemocný občan byl posléze transportován na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.    

Opakovanou krádež občana r. 1977 řešili strážníci MP Mikulov dne 2. 12. 2017 v 15.20 hodin. K události došlo v prodejně Tesco Mikulov, kdy se zmíněný poberta pokusil odcizit zboží z prodejny v hodnotě 155 Kč. Z důvodu opakovaného spáchání přestupkového jednání proti majetku strážníci uložili pokutu příkazem na místě ve výši 5000 Kč. Přestupek byl následně oznámen do centrálního celostátního registru přestupků.

Jako spáchání přestupku proti majetku kvalifikovali strážníci MP Mikulov jednání mikulovského občana r. 1993, který dne 3. 12. 2017 ve 2.10 hodin na ul. Piaristů úmyslně rozbil skleněnou výplň okna domu. Zasahující strážníci následně podezřelého mladíka zastihli v Mikulově na sídlišti. Mladík v celé záležitosti nijak nezapíral a dále uvedl, že okno rozbil úderem ruky, jelikož byl právě naštvaný, když se pohádal se svou přítelkyní. V následujících dnech byla vzniklá škoda 390 Kč pachatelem přestupku zaplacena. Za vzniklý přestupek byla dále uložena pokuta příkazem na místě ve výši 1000 Kč. Přestupek byl také zaregistrován do centrálního registru přestupků.  

Dne 3. 12. 2017 v 8.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě zahrádkářské kolonie směrem na obec Milovice. Jednalo se o vyproštění uvíznuté menší sovy v instalovaném plotu! Strážníci si s celou situací poradili a zapletenou sovu pomocí speciálních kleští vyprostili. Zraněný noční dravec byl posléze předán místnímu občanovi, který se stará o takto postižené ptáky.  

Dne 7. 12. 2017 v 19.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Kpt. Jaroše, kdy bylo strážníkům telefonicky nahlášeno, že v jednom bytě dochází k domácímu násilí mezi osobami blízkými! Situace byla o to složitější, že se v uvedeném bytě mělo nacházet i malé plačící dítě. Přivolaní strážníci po urychleném dojezdu na místo zjistili, že mladá maminka i s dítětem z bytu již utekla. Dále bylo na místě hovořeno s majitelem dotyčného bytu r. 1988, který vykazoval silnou podnapilost. Oslovený muž svou krvácející zraněnou ruku vysvětlil rozbitím skleněného akvária. Posléze bylo zjištěno, že dotyčná žena i s dítětem utekla k rodinným příslušníkům v Mikulově. Z důvodu závažnosti celého případu, hlídka MP Mikulov na místo přivolala kolegy z Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR. 

Dne 8. 12. 2017 ve 22.20 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že po centru Mikulova se pohybuje velký neznámý kamion. Posléze se operátor nestačil divit, když sledovaný chorvatský kamion vjel zcela bez okolků do pěší zóny. Na Náměstí se vozidlo ještě na chvíli zastavilo a řidič něco sledoval na palubní desce. Poté kamion odjel po ul. Vídeňské z centra města. Vyslaná autohlídka MP Mikulov podezřelé vozidlo zastihla v křižovatce ul. Koněvova a ul. Vídeňské. Řidič kamionu právě dokončoval nebezpečnou kličkující jízdu mezi zaparkovanými osobními vozidly. Strážníci řidiče kamionu zastavili a začali s ním spáchaný přestupek proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu řešit. Řidiči byl na místě strážníky uložen správní trest, pokuta příkazem na místě. Dále byl kamion raději za doprovodu autohlídky MP Mikulov z centra města bezpečně vyveden.  

Další „domácí násilí“ bylo na MP Mikulov nahlášeno dne 9. 12. 2017 ve 2.08 hodin. V uvedenou domu se na služebnu MP Mikulov osobně dostavila v doprovodu tří dcer mikulovská občanka r. 1976, která strážníkům nahlásila, že má vážnou obavu o svůj život a zdraví, jelikož její druh, se kterým žije ve společné domácnosti, jí už delší dobu vyhrožuje! Situace se má zhoršovat už několik dní. Všechno vždy graduje, když je partner v podnapilém stavu. Dnešní noc již byla zcela nesnesitelná, proto raději i s dětmi utekla na služebnu MP Mikulov. Záminkou nebezpečného chování partnera je jeho silná žárlivost. Strážníci MP Mikulov z důvodu závažnosti případu celou událost následně konzultovali s hlídkou Policie ČR. MP Mikulov posléze na nějakou dobu poskytla zázemí vyděšeným ženám. Podnapilý partner byl následně hlídkou PČR zadržen a po té ihned eskortován na služebnu Policie ČR. Celá záležitost je dále v šetření Policie ČR.

Dne 9. 12. 2017 ve 22.00 hodin zasahovala MP Mikulov na ul. A. Muchy, kde strážníci zadrželi podezřelého mladíka r. 1994, který byl důvodně podezřelý z vloupání do vietnamského stánku. Strážníci na místě objevili vylomený visací zámek a otevřenou chladicí skříň na nápoje. Kontrolovaný mladík pocházející z Moravského Žižkova se má v Mikulově zdržovat již nějakou dobu u své přítelkyně a zatím jsou s ním jenom samé potíže. Arogantní chování je u něj asi normou, jelikož i přístup k zakročujícím strážníkům byl velmi nevhodný. Velkým pomocníkem při vyšetřování celé události bude i záznam z městského kamerového systému, který pohyb podezřelého mladíka na místě činu v danou dobu potvrzuje. Také rozpitá láhev značkového vína v rukách podezřelého mladíka v době zadržení bude vodítkem pro další vyšetřování. Celá událost je dále v šetření Policie ČR. Mimochodem proti propuštěnému výše uvedenému mladíkovi znovu zasahovala Policie ČR i MP Mikulov na Náměstí ve 23.45 hodin, kdy tento mladík fyzicky zaútočil na jednoho místního občana, který stál na chodníku před otevřenou vinotékou.  

Dne 11. 12. 2017 po celý velmi větrný den byly na MP Mikulov nahlášeny spousty havarijních událostí, při kterých byla hlavním viníkem silná vichřice, která se v danou dobu nad celým Mikulovskem prohnala! Strážníci na místě velmi úzce a intenzivně spolupracovali se všemi složkami integrovaného záchranného systému a samozřejmě také s městskou firmou Tedos. Většinou se jednalo o uvolněnou a popadanou střešní krytinu. Vyvrácené dopravní značky, popadané stromy a ulámané větve, nefunkční veřejné osvětlení, ale také poškozené a vyvrácené různé oplocení a zídky. Nejzávažnějším případem bylo uvolnění oplechování střechy hrobky, které dokonce dopadlo na zaparkované motorové osobní vozidlo! Uvedený nebezpečný prostor kolem Ditrichštejnské hrobky museli zasahující strážníci dokonce vymezit výstražnou páskou MP Mikulov, která zakazovala vstup do uvedeného místa. 

Dne 13. 12. 2017 ve 21.50 hodin byla na MP Mikulov osobně nahlášena kuriózní krádež. Jednalo se o krádež štěněte plemene kavkazského pasteveckého psa. Tento pes dočasně přebýval i se svým rumunským majitelem na ubytovně U Zajíce na Náměstí v Mikulově. Majitel psa se v Mikulově zdržuje legálně, a to z pracovních důvodů. Dle svědectví občanů Mikulova se v inkriminovanou dobu měl na ubytovně pohybovat místní problémový mladík r. 1997, který má již ve svém mladém věku bohaté kriminální zkušenosti. Prohlédnutý kamerový záznam výskyt podezřelého mikulovského mladíka na místě samotném potvrdil. Protože hodnota psa byla poškozeným vyčíslena na 10 000 Kč, byla celá záležitost MP Mikulov oznámena na Policii ČR, jelikož uvedená částka celou událost posunula k podezření ze spáchání trestného činu. Příslušníci PČR nahlášenou krádež nakonec vyřešili, jelikož tip od strážníků byl přesný a odcizený pes byl skutečně nalezen u podezřelého vytipovaného mladíka. Krádež psa se bude dořešena Policií ČR.

Dne 15. 12 a 16. 12. 2017 řešila MP Mikulov opět drobné krádeže v mikulovských supermarketech. 15. 12. v 17.45 hodin řešili strážníci krádež v prodejně Tesco, kde se pokusil odcizit zboží v hodnotě 200 Kč místní občan r. 1981. Další krádež byla spáchána dne 16. 12. v 16.20 hodin v prodejně Billa. Místní občan r. 1984 se v prodejně pokusil odcizit potraviny a alkohol v hodnotě 67 Kč. Oba pachatelé byli při své krádeži přistiženi bezpečnostním pracovníkem uvedených prodejen. Zlodějíček z prodejny Billa se začal s ochrankou dokonce o zboží přetahovat! Po prohraném boji pak z prodejny zbaběle utekl. Bohužel si neuvědomil, že Mikulov je malé město a lidé se mezi sebou docela dobře znají. Svou kladnou roli opět sel městskýhrá kamerový systém MP Mikulov, když byl utíkající pachatel kamerou zaznamenán. Strážníkům již nezbylo nic jiného, než unikajícího chmatáka identifikovat. Po předvedení na policejní služebnu se místní recidivní pachatel k pokusu krádeže přiznal. Z důvodu malé hodnoty odcizeného zboží byly oba případy MP Mikulov kvalifikovány jako spáchání přestupku proti majetku. Oba přestupky byly vyřešeny uložením správního trestu, pokutou příkazem na místě. Přestupky byly nahlášeny do centrálního celostátního registru přestupků.

Podezření z narušování občanského soužití mezi osobami blízkými ze dne 19. 12. 2017 oznámila MP Mikulov k posouzení do přestupkové komise. K neshodám mezi manželským párem již dochází dlouhodobě a strážníci MP Mikulov na uvedené adrese v Mikulově na ul. Nové zasahovali i v minulosti. Jednoznačným spouštěčem problémů bývá opakovaná podnapilost manžela r. 1990. Nervózní manželka r. 1984 bývá z pochopitelných důvodů naštvaná a odmítá agresivního a podnapilého manžela vpouštět do bytu.  

Dne 20. 12. 2017 v 8.05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Pavlovské, kde byl nalezen na chodníku ležící zraněný muž! Zasahující strážníci muži krvácejícímu z hlavy poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS. Šetřením bylo zjištěno, že muži r. 1972 se při chůzi udělalo zničehonic nevolno a on nekontrolovaně upadl na chodník a udeřil se do hlavy. Zraněný muž byl následně převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Další zákrok dne 20. 12. 2017 prodělali zakročující strážníci na ul. Větrné, kde měl z okna v prvním patře vyskočit neznámý muž. Tento podezřelý se měl dle oznamovatelů dále chovat docela podivně a oni si s ním na místě nevědí rady! Přivolaní strážníci v podezřelém zjistili občana D. Dunajovic r. 1991, který v domě pracoval na rekonstrukci bytu. Z důvodu momentálního zdravotního stavu duševně labilního mladíka strážníci na místo pro jistotu přivolali zdravotnický výjezd RZS. Podezřelý následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Dechová zkouška na zjištění alkoholu a jiných návykových látek byla u mladíka negativní.

Dne 22. 12. 2017 ve 12.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. 22. dubna, kde na schodišti před Komerční bankou ležel podnapilý občan Mikulova r. 1959. Tento muž byl velice vulgární a vyřvával, že potřebuje pomoc, jelikož se nemůže postavit na nohy. Přivolaní strážníci výtržníka uklidnili a provedli u něj dechovou zkoušku, která vykázala silně podnapilý stav s naměřenými hodnotami 2,49 promile alkoholu. Šetřením na místě bylo strážníky zjištěno, že muž mohl skutečně na schodech upadnout. Z důvodu obav o zdraví nalezeného muže byl MP Mikulov na místo zásahu přivolán zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Zdravotníci po příjezdu na místo strážníkům potvrdili, že v tomto případě se skutečně jedná o muže s opakovanými zdravotními problémy v oblasti zad. Nalezený pacient byl posléze raději převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Drobné krádeže v mikulovských prodejnách řešila MP Mikulov opět dne 22. 12. 2017. První krádež byla ochrankou prodejny odhalena ve 14.45 hodin v prodejně Tesco. O krádež balení koblih v hodnotě 40 Kč se pokusil místní známý zlodějíček r. 1980. Tento opakovaný přestupek proti majetku strážníci vyřešili uložením sankce, pokutou příkazem na místě ve výši 2000 Kč, jelikož dle celostátního registru přestupků se v tomto případě jednalo o druhé provinění pachatele v letošním roce. Ve druhém případě se jednalo o dva pachatele, kteří se pokusili odcizit zboží drogistického charakteru. Evidentně mělo jít o zboží, se kterým se mělo dále kšeftovat. Oba pachatelé provedli krádeže organizovaně ve dvojici. Protože bylo zjištěno, že oba provinilci – občan Slovenska r. 1971 a občan Mikulova r. 1979 – mají dle centrálního registru přestupků na svědomí již několik krádeží, přistoupila MP Mikulov ke tvrdé exemplární sankci. Strážníci MP Mikulov následně recidivním pachatelům uložili maximální pokuty příkazem na místě ve výši 2˟10 000 Kč. Potrestané přestupky byly samozřejmě opět nahlášeny do centrálního celostátního registru přestupků.

Dne 23. 12. 2017 bylo na MP Mikulov ve 21.00 hodin nahlášeno, že v Mikulově na ul. 22. dubna dochází k narušování občanského soužití mezi osobami blízkými. Po příjezdu na uvedené místo se strážníci dozvěděli od matky r. 1968, že její syn r. 1987 byl v podnapilém stavu a ona se s ním doma pohádala. Situace se ale z nenadání vyhrotila, kdy mladík asi zazmatkoval, jelikož zjistil, že k domu přijelo vozidlo policie. Podnapilý mladík utekl střešním oknem na střechu domu a zde se velmi rizikově pohyboval! Přivolaní policisté a strážníci museli zvolit velmi vyčkávací a opatrnou taktiku, aby stresovaného mladíka nevyprovokovali. Na místo incidentu byl okamžitě přivolán hasičský výjezd HZS Jmk. Taktikou klidné komunikace byl mladík nakonec hasiči přemluven, aby se sám vrátil do bytu přes otevřené střešní okno. Následná provedená dechová zkouška u mladíka nakonec prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,68 promile alkoholu. Zadržený mladík následně putoval k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR. 

Dne 25. 12. 2017 v 1.10 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že v lokalitě ul. Vídeňské se něco podezřelého děje, jelikož do uvedené ulice se začali sjíždět zásahová hasičská vozidla z celého okolí! Vyslaná hlídka MP Mikulov následně zjistila, že na ul. Vídeňské došlo v jednom činžovním domě k zahoření staré pohovky, která byla vyhozená na chodbě v horním patře domu. Jednoznačným podezřelým pachatelem měl být neznámý náruživý kuřák. Včasným zásahem naštěstí nedošlo skoro k žádné škodě na majetku a ani ohrožení zdraví obyvatel dotčeného domu. Záležitost je dále v šetření HZS Jmk.

Dne 28. 12. 2017 v 11.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Kpt. Jaroše v Mikulově, kde mělo v jednom bytě činžovního domu docházet k narušování občanského soužití mezi osobami blízkými! Celý vzniklý spor se vlastně odehrával mezi matkou r. 1965 a jejím dospělým synem r. 1989. Matka syna z bytu vykazovala, ale ten odmítal odejít, jelikož nechtěl v bytě zanechat své malé dítě r. 2014. Z důvodu komplikací s malým dítětem, strážníci MP Mikulov kontaktovali sociální pracovnici OSPOD, která byla strážníkům následně nápomocna. Celá událost byla nakonec zdárně vyřešena, když si malé dítě z bytu vyzvedla jeho matka r. 1995. Po zdárném vyřešení komplikace již nechtěl dále, jako vždy, nikdo nic řešit.   

„Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.“ Tak přesně takovéto přísloví by mohlo platit v tomto případě. Strážníci MP Mikulov, evidovali několik upozornění, že určitá osoba řídí své motorové vozidlo po Mikulově opakovaně v podnapilém stavu! Z tohoto důvodu se strážníci na podezřelé vozidlo soustředili a o řidiče vozidla se více zajímali. Jaké to pak bylo překvapení, když se zasahující strážníci dostavili k nahlášené dopravní nehodě, která se stala dne 29. 12. 2017 ve 2.35 hodin na ul. Piaristů v Mikulově. V nabouraném vozidle Ford Focus seděl na místě řidiče jim „dobře známý“ podezřelý občan Mikulova r. 1979. Než zmíněné vozidlo zastavil sloup veřejného osvětlení, stačilo při své zběsilé jízdě ještě narazit do dalších dvou zaparkovaných vozidel. Strážníci MP Mikulov byli na místě DN během několika málo minut, takže otřesený řidič neměl žádnou možnost úniku. Podezřelý řidič byl v podstatě okamžitě po nárazu pod kontrolou operátora městského kamerového systému MP Mikulov. Operátor MKDS vlastně jistil místo DN do příjezdu hlídky MP Mikulov. Následně provedená dechová zkouška na zjištění hladiny alkoholu v krvi uvedeného řidiče byla pozitivní. Změřené hodnoty se zastavili na stupnici 2,04 promile alkoholu. V celém neštěstí měl podnapilý řidič vlastně štěstí, jelikož kromě utrpěného šoku se mu vlastně nestalo vůbec nic. Naštěstí také nedošlo ke zranění žádných dalších osob. Na místo DN se posléze dostavila hlídka Policie ČR, která celou událost začala vyšetřovat jako spáchání trestného činu.

 Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný   

DSCN7964