Okénko Městské policie - výběr událostí za leden 2018

Dne 1. 1. 2018 ve 2.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí v Mikulově, kde právě doznívala veřejná oslava příchodu nového roku 2018. Vzniklý incident vyprovokovalo neuvážené jednání břeclavského mladíka r. 1991, který se rozhodl pomstít provozovatelům restaurace Alfa za to, že jej odmítli vpustit na toaletu zmíněné provozovny. V návalu negativní emoce uvedený mladý výtržník vzal jednoduše do ruky prázdnou láhev od dopitého sektu a s touto začal rozbíjet skleněná okna restaurace! V dalším rozbíjení oken mu následně zabránil rozhořčený dav mikulovských patriotů, kteří jej začali okamžitě po rozbití prvního okna honit kolem morového sloupu. Mladého břeclavského návštěvníka před neodvratným lynčem nakonec zachránila přivolaná hlídka MP Mikulov. Strážníci výtržníka posléze převezli na služebnu MP Mikulov. Po poskytnutí první pomoci zraněnému mladému muži bylo zjištěno, že uvedený mladík měl údajně někomu v restauraci dát 500 Kč za to, že jemu i jeho přítelkyni bude umožněno použít toaletu v restauraci. Následně chtěl 400 Kč nazpět. Místo peněz se však údajně dočkal pouze vyhazovu z provozovny. Proto reagoval tak, jak reagoval. Následným šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že v uvedené restauraci v době spáchání incidentu probíhala soukromá akce a konkrétní osobu, která měla převzít 500korunovou bankovku, se nepodařilo identifikovat. Jednoznačnou okolností komplikující případ byla alkoholová podnapilost všech kontrolovaných osob. Celá záležitost byla dořešena v následujících dnech, kdy bylo rozbité okno zaskleno a vzniklá škoda 500 Kč byla pachatelem přestupku uhrazena. Břeclavský výtržník nakonec svého jednání litoval a omlouval se za něj. Strážníci MP Mikulov celou událost kvalifikovali jako spáchání přestupku proti majetku, za který byl posléze uložen správní trest, pokuta příkazem na místě ve výši 2000 Kč. Přestupkové jednání bylo dále nahlášeno do centrálního celostátního registru přestupků.

 

Další dozvuky silvestrovské noci řešili strážníci MP Mikulov dne 1. 1. 2018 ve 12.15 hodin v nedalekých Dolních Dunajovicích, kde MP Mikulov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Tentokrát se jednalo o odchyt toulavého černého vlčáka, který se vyskytoval bez dozoru v lokalitě ul. Zahradní. Jednoznačně se jednalo o stresovaného psa, kterého vyplašilo noční odpalování zábavní pyrotechniky. Pes byl následně strážníky umístěn do záchytných kotců MP Mikulov. Odchyceného psa se naštěstí podařilo vrátit ještě téhož dne, kdy se po něm začal shánět jeho majitel. Následným šetřením bylo zjištěno, že pes utekl v noci z uzavřeného zemědělského objektu a místo hlídání si tedy raději užíval nečekaně získané svobody. Strážníci psa následně vrátili majiteli r. 1987. Vzniklá událost byla kvalifikována jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku z nedbalosti, jelikož došlo k porušení obecně závazné vyhlášky, která zakazuje pohyb psa po obci bez dozoru. Vzniklý přestupek strážníci potrestali uložením přiměřené pokuty.

Do přestupkové komise oznámili strážníci MP Mikulov případ spáchaný dne 2. 1. 2018 v 17.15 hodin v prodejně Billa Mikulov. Podstatou přestupku byla spáchaná drobná krádež láhve vodky v hodnotě 165 Kč. Krádež alkoholu byla o to závažnější, že se jí dopustila nezletilá osoba r. 2003. Vzniklá krádež byla odhalena bezpečnostním pracovníkem prodejny. Strážníci MP Mikulov, kteří se celou událostí zabývali, následně zjistili, že ve spáchané krádeži ještě figurují další osoby, které by s tímto incidentem mohli mít něco společného. Zjištěné mladistvé osoby r. 2000, r. 2002, r. 2004 strážníci podezřívají, že by mohly vystupovat v jednotlivých rolích návodce, organizátora a pomocníka. Už jenom zjištěná skutečnost, že o plánované krádeži všichni věděli, je velmi závažná. Odcizený alkohol měl být následně společně konzumován v lokalitě nádraží ČD! Strážníci MP Mikulov celou událost šetřili ve spolupráci sociálních pracovnic orgánu OSPOD a rodičů podezřelých osob.

Kdo ví, co všechno měl naplánováno drobný mikulovský zlodějíček r. 1986, který se pokusil odcizit z prodejny Tesco Mikulov dne 3. 1. 2018 ve 14.50 hodin celkem zvláštní zboží. Kombinace sekundového lepidla a tří kusů prezervativů zn. Durex připadala zasahujícím strážníků docela nezvyklá. Samotnou krádež překazil pracovník ostrahy prodejny, který si všiml, že podezřelý zákazník si zboží rozbalil a po odložení obalu si jednotlivé kusy zboží následně strčil do kapes. Tímto vychytralým jednáním chtěl pachatel krádeže nejspíš asi přelstít elektronickou ochranu zboží, kdy výstupní senzory reagují na potenciálně ukryté čipy! Podobně spáchané krádeže v prodejnách nejsou žádnou novinkou. Přivolaní strážníci MP Mikulov celou událost vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku. Přestupek byl vyřešen uložením správního trestu, pokutou příkazem na místě. Spáchaný přestupek byl následně také oznámen do centrálního celostátního registru přestupků

Dne 3. 1. 2018 v 15.40 hodin spolupracovala MP Mikulov s policisty O. O. PČR Mikulov při zadržení podnapilého řidiče motorového osobního vozidla. V celé záležitosti se jednalo nejdříve o zásah hlídky PČR, která zastavila podezřelé vozidlo na ul. Vídeňské. U kontrolovaného mikulovského řidiče byla provedená dechová zkouška pozitivní. Z tohoto důvodu byla řidiči další jízda zakázána. Po odjezdu hlídky PČR z místa zásahu se jednání podezřelého řidiče dále věnoval operátor městského kamerového systému MP Mikulov. Po zjištění, že podezřelý řidič opět nasedá do odstaveného vozidla a z místa odjíždí, byla hlídka PČR strážníky telefonicky ihned informována. Podezřelé vozidlo bylo následně zastaveno hlídkou PČR na konci ul. Vídeňské. Celá záležitost je dále v řešení Policie ČR.

Dne 5. 1. 2018 ve 22.45 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Piaristů se před jedním nočním barem schyluje k hromadnému incidentu, kterého by se mohlo zúčastnit několik osob! Z uvedeného důvodu byla na místo ihned vyslána autohlídka MP Mikulov a také autohlídka Policie ČR. Zasahující strážníci a spolupracující policisté na místě provedli kontrolu všech přítomných osob a tím pádem došlo ke zklidnění celé problémové „barové komunity“. Přítomným osobám bylo následně doporučeno, aby se raději zdržovali uvnitř samotné provozovny a nenarušovali tak veřejný pořádek. Podobná preventivní kontrola na místě samotném proběhla ještě znovu v čase 1.30 hodin.

Dne 16. 1. 2018 v 18.10 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že v prodejně Tesco Mikulov došlo k zadržení pachatele drobné krádeže zboží. Přivolaní strážníci MP Mikulov zadrženého muže r. 1962 původem z Jihlavy předvedli na služebnu MP Mikulov k dalšímu šetření. Lustrací osoby bylo zjištěno, že se jedná o osobu, která na svých cestách často páchá majetkové přestupky. Také MP Mikulov měla s touto osobou už co dočinění. Z důvodu opakovaných krádeží v supermarketech bylo ze strany MP Mikulov přistoupeno k uložení správního trestu v maximální výši. Strážníci následně zadrženému muži uložili pokutu příkazem na místě ve výši 10 000 Kč. Přestupek byl posléze oznámen do centrálního celostátního registru přestupků.

Dne 19. 1. 2018 v 11.10 hodin zadržela hlídka MP Mikulov na ul. Piaristů opět černého labradora. Jedná se o známého místního psího recidivistu. Takže strážníci MP Mikulov, už dokonce evidují ve své databázi telefonní číslo na majitelku tohoto psího tuláka. Tentokrát se však dozvěděli, že majitelka psa se momentálně nachází na dovolené v zahraničí a psa má na starost její rodinný příslušník. Odpovědný rodinný příslušník r. 1997 se na služebnu MP Mikulov následně dostavil psa vyzvednout až ve večerních hodinách. Následovalo uložení správního trestu – pokuty příkazem na místě ve výši 1000 Kč, jelikož došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku proti veřejnému pořádku porušením OZV, která řeší pohyb psů na veřejnosti.     

Dne 19. 1. 2018 ve 20.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v areálu zámku Mikulov, kde byl nalezen u altánku na zemi spící místní muž r. 1977. Strážníci z důvodu dobré místní znalosti věděli, že se v tomto případě jedná o osobu, která často holduje požívání alkoholických nápojů ve značné míře! Odhad situace byl i tentokrát velmi přesný. V tomto případě nepřicházel v úvahu převoz policií na protialkoholní záchytnou stanici, jelikož nalezená osoba byla velmi podchlazená a také apatická. Z důvodu obav o zdraví nalezené osoby byl na místo přivolán zdravotnický výjezd RZS, který nalezeného muže eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Další silně podnapilou ležící osobu zachraňovali strážníci MP Mikulov dne 21. 1. 2018 v 8.00 hodin na ul. Kapucínské. Jednalo se dokonce o osobu s krvácejícím zraněním v oblasti hlavy! Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o mladého muže r. 1985 z nedaleké obce Březí. Dechovou zkoušku na zjištění hladiny zkonzumovaného alkoholu se nepodařilo uskutečnit. Z důvodu závažnosti byl na místo ihned přivolán zdravotnický výjezd RZS. Zraněný muž byl následně sanitou eskortován do nemocnice v Břeclavi.

Dne 21. 1. 2018 v 15.45 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov s dalšími hlídkami Policie ČR při společném zásahu proti podnapilým a agresivním cestujícím, kteří přijížděli do Mikulova ve vlaku ze směru od Březí. Po zastavení vlaku byli problémoví cestující označeni vlakvedoucím. Podezřelí tři muži ve věku 25 až 30 let museli následně podstoupit lustraci ze strany zasahující hlídky PČR. Podstatou výtržností bylo obtěžování dalších spolucestujících, personálu ČD a také kouření ve vlaku! Osoby byly poté z vlaku vykázány a další jízda jim byla tímto zakázána. Celá záležitost je dále v řešení Policie ČR.

Další podnapilé, zraněné a podchlazené osoby zachraňovala MP Mikulov v Mikulově dne 22. 1. 2018. Nejdříve strážníci pomáhali zkolabovanému občanovi Slovenska r. 1972 ve 13.20 hodin. Tento ležel na ul. Pavlovské. Provedená dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 4,1 promile alkoholu. Strážníci nalezenou osobu převezli na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Další podobný případ se odehrál na ul. Vrchlického v blízkosti hrobky. Tentokrát se jednalo o občana z nedalekých Bavor r. 1958. Krvácivé zranění v oblasti hlavy a také silné podchlazení si vyžádalo zdravotnický výjezd RZS. Nalezený muž skončil v nemocnici v Břeclavi.

Dne 23. 1. 2018 v 11.00 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na benzínové čerpací stanici na ul. Brněnské v Mikulově někdo neoprávněně založil „černou skládku“. Strážníci MP Mikulov po příjezdu na místo zjistili, že podstatou této skládky je neoprávněně vyhozené staré umyvadlo, které bylo odložené hned vedle parkoviště. Smůla pro pachatele, štěstí pro provozovatele. Inkriminované místo bylo non-stop monitorované vnitřním kamerovým systémem i s možným pořízením záznamu. Dohledáním záznamu a spoluprací s personálem BČS bylo zjištěno, že na monitorované místo přijelo ve 4.46 hodin dodávkové vozidlo. Řidič tohoto vozidla zde staré umyvadlo také odložil. Strážníci MP Mikulov následně zjistili majitele vozidla. Dne 25. 1. 2018 se na služebnu MP Mikulov dostavil řidič dodávky r. 1967, bytem z Babic. Tento svého činu velmi litoval a odložené umyvadlo si zase znovu naložil do svého vozidla. Celá záležitost byla MP Mikulov posouzena jako přestupek proti veřejnému pořádku a následně vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 24. 1. 2018 ve 14.45 hodin byl v lokalitě ul. Brněnské v Mikulově nalezen zraněný pes-kříženec. Zranění psa si vyžádalo zákrok veterinárního lékaře. Ošetřený pes byl v následujících dnech převezen MP Mikulov do smluvního útulku v Bulharech. Nechybí snad někomu tento pes? Kontakt a informace přes MP Mikulov. Dalšího psa nalezli strážníci MP Mikulov ve večerních hodinách u prodejny Tesco Mikulov. Jednalo se o psa mopse, který byl uvázaný na vodítku u prodejny. Šetřením na místě nebyl strážníky zjištěn jeho majitel. Z tohoto důvodu strážníci nalezeného převezli do záchytných kotců MP Mikulov. Následující den se dostavila na MP Mikulov majitelka psa a strašně se omlouvala. Dále uvedla, že včera trochu slavili a přítel byl večer nakupovat a na pejska jaksi pozapomněl. Pes byl následně vrácen majitelce. Celá záležitost byla vyřešena udělením pokuty příkazem na místě.

Dne 29. 1. 2018 ve 12.10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že po Náměstí se pohybuje podezřelý neznámý muž, který byl identifikován zaměstnankyněmi prodejny TETA. Identifikovaný muž byl důvodně podezřelý z větší krádeže zboží, které se měl dopustit předešlý den v prodejně TETA. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov podezřelého muže dohledal, jak právě vstupuje do prodejny Učenka na Náměstí. Vyslaná hlídka MP Mikulov podezřelého muže r. 1971 původem z Uherčic následně zkontaktovala a předvedla k dalšímu šetření na O. O. PČR Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964