Městská policie - výběr událostí za měsíc únor 2018

Dne 4. 2. 2018 v 16.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v obci Novosedly, kde strážníci MP Mikulov zasahují na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. V celé záležitosti se jednalo o oznámení občana Novosedel, který se pohoršoval nad nezodpovědným jednáním chovatele německého ovčáka, protože jej nedovedl ovládat při venčení! Volně puštěný pes vůbec nereagoval na pokyny svého pána a následně bezprostředně obtěžoval a ohrožoval procházející se manželský pár. K incidentu došlo ve volné přírodě na břehu řeky Dyje. Strážníci posléze kontaktovali majitele německého ovčáka a žádali jej o vysvětlení proběhlého incidentu. Majitel psa, občan Novosedel r. 1976, nijak nezapíral a k celé události uvedl, že jeho pes je ještě štěně, a proto jej neposlouchá. K procházejícímu manželskému páru jeho pes přiběhl, aby si hrál s jejich psem. Vzniklého incidentu lituje. Dále uváděl, že chyba byla na obou stranách, jelikož oznamovatelé nepochopili, že jde pouze o hru a zbytečně celou situaci na místě samotném dramatizovali. On sám měl být také následně verbálně urážen! Strážníci MP Mikulov celou situaci vyhodnotili jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, protože došlo k porušení obecně závazné vyhlášky obce Novosedly, která volný pohyb neovladatelného psa na veřejnosti zakazuje. Přestupek byl vyřešen uložením správního trestu – pokutou příkazem na místě.   

Dne 5. 2. 2018 zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. A. Muchy, kde se v jednom domě nacházel silně podnapilý a krvácivě zraněný muž r. 1956. Strážníci šetřením na místě zjistili, že podnapilého muže do místa bydliště přivedli neznámí kamarádi. Zda je podnapilý muž schopen se o sebe sám postarat, již dále nikdo neřešil. Podnapilý muž se následně po domě pohyboval tak nešťastně, že upadl na betonovou podlahu chodby a přitom se vážně zranil na hlavě! Strážníky MP Mikulov na místo přivolali sousedé z vedlejšího bytu. Kvůli krvácejícímu zranění na hlavě byl na místo zásahu MP Mikulov přivolán zdravotnický výjezd RZS. Do příjezdu zdravotníků museli strážníci ještě navíc zklidňovat další podnapilé sousedící podnájemníky, kteří se neustále strážníkům pletli do řemesla. Zraněný muž nakonec skončil v nemocnici v Břeclavi, kam byl sanitou převezen na odborné vyšetření.   

V měsících lednu a únoru 2018 se strážníci MP Mikulov zabývali opakovanými stížnostmi občana Mikulova, že na ul. Republikánské obrany často dochází k neoprávněnému parkování vozidel na vyhrazených parkovištích pro invalidy! Strážníci se nejdříve snažili tuto problematiku řešit osobně s majiteli problémových vozidel. Posléze však strážníkům MP Mikulov došla trpělivost, jelikož přetrvávající nešvar nijak neustával. Z tohoto důvodu strážníci přistoupili k razantnějším krokům. Tam kde nepomáhá prevence, musí ke slovu přijít represe. Prvního majitele špatně parkujícího vozidla strážníci oznámili k řešení u správního orgánu dne 9. 2. 2018. Další majitelé problémových vozidel následovali v nadcházejících dnech. Strážníci na místě vždy provedou důkladnou fotodokumentaci spáchaného přestupku a na vozidlo vylepí oznámení-samolepku MP Mikulov. Podobné problematické parkování na vyhrazených parkovištích pro invalidy řeší strážníci MP Mikulov i na jiných místech po celém Mikulově. Zejména se jedná o sídliště a vyhrazená parkoviště před supermarkety. Krátkodobé neoprávněné parkování na vyhrazených parkovištích pro invalidy mohou strážníci MP Mikulov vyřešit ve své pravomoci. Dlouhodobé neoprávněné parkování na těchto parkovištích musí strážníci oznamovat k dořešení správnímu orgánu.       

Dne 11. 2. 2018 v 10.30 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí se opět shlukuje skupinka místních nepřizpůsobivých osob. Jedinou starostí těchto problémových osob bylo lelkování a klábosení. Samozřejmě vše za doprovodu prolévání hrdel krabicovým vínem. Takovéto jednání však ještě není nijak závadné. Problémové je však již jejich vulgární pokřikování na ostatní občany a návštěvníky města. Tito spoluobčané si také nijak nelámou hlavu s výběrem místa pro vykonání svých základních potřeb! „Když je příjem, tak musí být i výdej!“ Takže močení na Náměstí u lavičky není přece žádný problém. Někdy je to bohužel samovolné, ale někdy je to i úmyslné. Strážníci MP Mikulov těmto osobám věnují samozřejmě zvýšenou pozornost. Někdy postačí pouze pohovor. Jindy musí přijít varování. Ale někdy také i převoz na protialkoholní záchytnou stanici. Uložení pokuty se používá až v krajních případech. A právě pokutu vystavenou příkazem na místě ve výši 2000 korun si vykoledoval místní občan r. 1964, který se klidně úmyslně vymočil na Náměstí vedle lavičky! Vůbec mu při tom nevadilo, že kolem něj chodí další lidé! Strážníky na místo nepřístojností vyslal pozorný operátor kamerového systému, který celé této komunitě věnoval zvýšenou pozornost. Zasahující strážníci zmíněného muže přitom toho dne již několikrát napomínali a varovali ho, aby šel kvůli své silné podnapilosti raději domů. Pokutovaný přestupek proti veřejnému pořádku byl posléze nahlášen do centrálního celostátního registru přestupů.    

Dne 15. 2. 2018 došlo v nočních hodinách v Mikulově, na ul. Nová k odcizení osobního motorového vozidla tovární značky Seat. MP Mikulov spolupracuje s vyšetřující Policií ČR. Strážníci poskytli PČR důkazní materiál, který byl zaznamenán na městském kamerovém systému MP Mikulov. Dále bylo poskytnuto osobní svědectví zasahujících strážníků MP Mikulov. Záležitost je vyšetřována jako organizovaná trestná činnost. Celou záležitost dále šetří Policie ČR.      

Dne 15. 2. 2018 ve 12.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Komenského v Mikulově se pohybuje podezřelý cizinec, který oslovuje kolemjdoucí a žádá po nich dobrovolný finanční příspěvek na charitativní účely. Podstatou příspěvku byl finanční dar na zřízení centra pro neslyšící a tělesně postižené lidi a chudé děti. Z důvodu pochybností, zda se jedná o legální a oficiálně povolenou činnost, provedli strážníci kontrolu osoby, která se touto propagací a samotným výběrem finančních darů zabývala. Po zjištění, že se kontrolovaný cizinec rumunské národnosti r. 1992 nemůže věrohodně prokázat oficiální plnou mocí k provádění takovéto činnosti, byla mu tato další činnost strážníky MP Mikulov zakázána. V Mikulově je platná obecně závazná vyhláška, která na území Mikulova zakazuje žebrání. Dále bylo také zjišťováno, zda byla tato akce nahlášena na MěÚ Mikulov. Podezřelá osoba byla také lustrována na Policii ČR. Charitativní sbírky podléhají přísným předpisům a doprovodná dokumentace je u vybírající osoby povinností. Podobné pochybné akce údajných hluchoněmých cizinců v celé ČR přibývají. Touto cestou bychom chtěli před těmito potenciálními podvodníky varovat. Nedávejte finanční dary bez rozmyslu, v případě pochybností kontaktujte MP Mikulov. Kontrolovaný cizinec byl posléze dořešen v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 17. 2. 2018 v 15.40 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco Mikulov, kde ochranka prodejny odhalila podezřelého zákazníka, který si chtěl alkoholické látky odnést z prodejny bez zaplacení. Přivolaní strážníci v zadrženém muži zjistili problémového cizince, který se v Mikulově zdržuje už dlouhodobě. Občan Slovenska r. 1972 je v Mikulově známý svou nadměrnou konzumací alkoholu! Strážníci proti této osobě často zasahují, jelikož bývá často nalezena zraněná a podnapilá ležící na chodníku. Tentokrát bylo ze strany přistoupeno k represivnímu řešení spáchaného přestupku proti majetku, jak byla krádež v prodejně strážníky kvalifikována. Za spáchanou krádež byl uložen správní trest – pokuta příkazem na místě ve výši 10 000 korun. Spáchaný přestupek byl MP Mikulov také nahlášen do centrálního celostátního registru přestupků.  

Další krádež zboží v prodejně Tesco Mikulov řešila MP Mikulov dne 17. 2. 2018 v 19.30 hodin. Opět se jednalo o krádež alkoholických nápojů. Tentokrát se však jednalo o občana Hodonína r. 1988. Lustrací osoby bylo zasahujícími strážníky MP Mikulov zjištěno, že kontrolovaná osoba se v nedávné době opakovaně dopustila spáchání přestupků proti veřejnému pořádku a také proti majetku! Dále bylo strážníky také zjištěno, že se v tomto případě jedná o částečně nesvéprávnou osobu. Z důvodu opakovaných krádeží a opakovaných problémů s touto kontrolovanou osobou byla celá záležitost MP Mikulov postoupena přestupkové komisi k dořešení.  

Dne 18. 2. 2018 ve 2.55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nádražní, kde docházelo před provozovnou Colorádo k narušování veřejného pořádku a také k narušování občanského soužití. V záležitosti se jednalo o podnapilého hosta r. 1978, který se chtěl mermomocí dostat do provozovny, i když již bylo zavřeno. Personál Coloráda se agresivního hosta zalekl, a proto jej odmítl pustit dovnitř. V daný moment si výtržník ještě dal říct a na výzvy strážníků k opuštění lokality sám dobrovolně odešel údajně domů. Posléze se však na místo opakovaně vracel a stále chtěl něco řešit s obsluhující servírkou. Dodatečně bylo zjištěno, že se jedná o bývalou partnerku výtržníka. Takže za vším byla asi obyčejná žárlivost. Jednalo se o čas 4.00 hodin až 4.25 hodin. MP Mikulov uvedené časy monitorovala na kamerovém systému. Výtržník vždy před přijíždějící autohlídkou MP z místa utekl. Z důvodu agresivních výhrůžek a zasílání výhrůžných sms zpráv na mobil servírky strážníci MP Mikulov celou záležitost oznámili na Policii ČR. 

Dne 22. 2. 2018 ve 21.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v areálu benzínové čerpací stanice a hotelu Maroli, kde se pohybovala čtveřice cizinců, kteří se měli mezi sebou fyzicky i verbálně napadnout. Šetřením na místě bylo zjištěno, že k hádce a fyzickému ataku došlo ještě v osobním motorovém vozidle Porsche, které stálo u prodejny Lidl Mikulov. Jednoznačným spouštěčem incidentu byla silná podnapilost pasažérů. Střízlivý řidič vozidla uvedl, že během cesty z Rakouska došlo k hádce mezi otcem r. 1970 a synem r. 1992. Strážníci MP Mikulov si z důvodu nepřehledné situace na místo ihned přivolali autohlídky PČR. Následnou lustrací polských občanů nebylo zjištěno, že by se mělo jednat o problémové osoby. Protože kontrolované osoby nechtěly podávat oznámení na své blízké osoby, bylo jim po zklidnění umožněno pokračovat v další cestě. Zasahující hlídka cizinecké policie jedné kontrolované osobě uložila správní trest – pokutu příkazem na místě za nedostatky v cestovních dokladech.

Dne 23. 2. 2018 v 17.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v prodejně Billa Mikulov zadržela ochranka prodejny nezletilé zlodějky, které chtěly z prodejny pronést odcizené cukrovinky v hodnotě 127 korun. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že se jedná o dvě nezletilé mikulovské dívky r. 2007. Obě zadržené dívky byly následně zasahujícími strážníky převezeny na služebnu MP Mikulov. Posléze se na služebnu MP ihned dostavila sociální pracovnice orgánu OSPOD. Šetřením bylo zjištěno, že zadržené dívky nekradly v prodejně poprvé. Po nezbytném šetření byly předány za přítomnosti sociální pracovnice OSPOD svým zákonným zástupcům v místě bydliště. MP Mikulov celou záležitost zadokumentovala a postoupila k dořešení na MěÚ Mikulov orgánu OSPOD.

Dne 24. 2. 2018 ve 14 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prodejně Billa Mikulov zadržela ochranka prodejny podezřelého cizince, který se odsud pokusil vynést zboží v hodnotě 1413 Kč bez řádného zaplacení. Strážníci MP Mikulov v podezřelém cizinci zjistili ukrajinského řidiče kamionu r. 1972. Většinou se jednalo o čokoládové figurky s velikonoční tematikou. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována jako spáchání přestupku proti majetku. Za tuto krádež strážníci uložili správní trest – pokutu příkazem na místě ve výši 10 000 Kč. Uložená pokuta byla následně ihned cizincem uhrazena bankovní kartou přes platební terminál MP Mikulov.

Dne 26. 2. 2018 v 8.25 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě ul. Dukelská se za činžovními domy vyskytuje zraněná dospělá srna, která je schovaná za přívěsným vozíkem. Přivolaní strážníci zjistili, že srna má zranění v oblasti hlavy. Apatické chování zvířete nevěštilo pro budoucnost srny nic příjemného. Z důvodu výskytu divokého zvířete v blízkosti lidského příbytku bylo pravděpodobné, že srna ztratila úplně plachost a její zdravotní stav je vážný. Domněnky strážníků nakonec také potvrdil přivolaný myslivecký hospodář, který rozhodl, že nalezené zvíře je vážně zraněno a bude nutné jej utratit. Odborně usmrcenou srnu si z místa odvezl zmíněný myslivecký hospodář. Důvod zranění srny nešlo konkrétně specifikovat. 

Dne 26. 2. 2018 bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno ve 21.30 hodin, že v jednom pokoji penzionu na ul. Vídeňské v Mikulově má docházet k výtržnostem, při kterém mají podnapilí hosté demolovat vybavení pokoje! Majitelka penzionu má strach, proto celou událost oznamuje na MP Mikulov, a zároveň tím žádá o pomoc. Přivolaní strážníci posléze na místě zjistili, že obavy spolubydlících a majitelky penzionu byly neopodstatněné. Vysvětlení incidentu bylo docela kuriózní. V pokoji byli ubytovaní dva cizinci, kteří v Mikulově pracují ve firmě GG. Jednalo se o slovenský pár a kontrolovaná mladá žena r. 1998 uváděla, že je epileptička a že před nějakou chvílí prodělávala epileptický záchvat. Její přítel r. 1992 ji měl s prodělávajícím epileptickým záchvatem pomáhat. Lékařské ošetření nepožadovala. Sama uváděla, že je to u ní běžné a že ví jak se má při záchvatu chovat. Za starost o svou osobu přivolaným strážníkům a majitelce penzionu poděkovala. Na místě samotném také nic nenasvědčovalo, že by zde docházelo k demolování pokoje.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný  

DSCN7964