Protidrogový vlak přijel i do Mikulova

Ve dnech 27.-29. listopadu 2017 navštívil Mikulov protidrogový vlak.

Akce byla velmi dlouho očekávaná a její součástí byl i workshop odborníků z praxe k problematice užívání drog se zaměřením na děti a mládež. Vlak navštívilo na 550 dětí ze škol v rámci ORP Mikulov, kteří chodí do  7.-9. třídy základních škol a také stejně staří studenti GSS Mikulov.

Podle vyjádření dětí, to bylo velmi poutavé a skutečně cosi, co na ně silně zapůsobilo v tom správném pozitivním slova smyslu. Takováto interaktivní prevence se jim moc líbila. Součástí celé akce bude i sběr a vyhodnocení dat pro budoucí možné využití, kam se v dané oblasti dále směrovat.

"Celá akce proběhla také díky významné podpoře - individuální dotaci hejtmana Jihomoravského kraje pana Bohumila Šimka. Za což velmi děkujeme," řekl za organizátora velitel Městské policie Mikulov Jiří Hamerník.

js, foto: zdroj MP Mikulov

drogy02

drogy03

drogy01

drogy04

logo JMK