Některé události MP Mikulov za březen 2018

Dne 1. 3. 2018 v 10.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno zaměstnancem prodejny Tesco Mikulov, že se v prodejně zdržuje podezřelá mladší žena, která si právě do zkušební kabinky nanosila spousty oděvů. Personál prodejny má s touto „zákaznicí“ negativní zkušenosti, proto je celá záležitost oznamována na MP Mikulov. Operátor MP Mikulov oznamovateli vysvětlil, že pro naplnění skutkové podstaty krádeže je nutno, aby zlodějka úmyslně prošla přes pokladny bez zaplacení odnášeného zboží. Do prodejny byla přesto ihned vyslána hlídka MP Mikulov, problémovou nakupující ženu zatím sledoval pracovník bezpečnostní agentury. Strážníci MP Mikulov se následně do prodejny dostavili v pravý okamžik. Kontrolovaná podezřelá zákaznice se právě dohadovala s bezpečnostním pracovníkem. Strážníci v podezřelé ženě zjistili občanku Dobrého Pole r. 1979. Při kontrole bylo zjištěno, že tato „zákaznice“ se pokusila z prodejny odnést bez zaplacení potraviny a nápoje, které měla ukryté v příručním batohu. Dále měla tato žena na sobě oblečené dvě nové bundy, o kterých tvrdila, že je nakoupila v jiné prodejně Tesco. Proč nosí hned dvě bundy! No přece proto, že jaro má jaksi zpoždění. Kamerovým záznamem se prokázalo, že zadržená žena nemluví pravdu, jelikož do prodejny přišla ještě bez bund. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována jako úmyslné spáchání přestupku proti majetku, jelikož hodnota odcizeného zboží byla vyčíslena na hodnotu 987 Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny a problémové zlodějce strážníci uložili správní trest, pokutu příkazem na místě v hodnotě 5000 Kč. Spáchaný přestupek byl posléze oznámen do centrálního celostátního registru přestupků.

Dne 4. 3. 2018 v 8.30 hodin byli strážníci MP Mikulova přivoláni do Hotelu Volařík, aby zde pomohli personálu s obtěžujícím neznámým „hostem“. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že nalezený podnapilý mladík spal na chodbě před jedním z hotelových pokojů. Tento mladík byl navíc ještě docela naboso. Strážníci dali dezorientovanému muži nějakou minutku na procitnutí a po té u něj provedli dechovou zkoušku na zjištění množství zkonzumovaného alkoholu. Naměřený výsledek 1,6 promile prokázal, že mladík je již na cestě ke střízlivosti. Následně bylo zjištěno, že neznámým hostem je občan obce Březí r. 1996. Na recepci hotelu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba není v hotelu ubytovaná. Mladík na svoji obhajobu uváděl, že někde popíjeli alkohol. Poté šel již domů, vyzul si boty a šel si lehnout do pokoje. Za svůj fatální omyl se na místě omlouval. Posléze se na recepci dostavila uklízečka, která přinesla na místo pár nalezených pánských bot. Boty našla před malou chvíli u Irské restaurace. Jak se mladík dostal nepozorovaně do hotelu, zůstalo nakonec záhadou. Jelikož jednáním mladíka nebyla způsobena žádná škoda, zůstalo jeho ponocování bez potrestání. Odvoz na protialkoholní záchytnou stanici se nekonal. Ovíněného mladého muže transportovalo do místa bydliště nakonec přivolané vozidlo taxislužby.  

Dne 4. 3. 2018 v 11.15 hodin prováděla hlídka MP Mikulov na Náměstí kontrolu vjezdu motorových vozidel do pěší zóny. Při zastavení osobního motorového vozidla tovární značky Renault, oslovili strážníci jeho řidičku a žádali ji o předložení předepsaných osobních dokladů. Po předložení občanského průkazu bylo zjištěno, že kontrolovanou osobou je občanka Jihlavy r. 1996. Předložení řidičského průkazu se však zasahující strážníci již nedočkali. Následným šetřením bylo zjištěno, že zastavená řidička Renaultu nevlastní řidičský průkaz. Mnohem horší byla zjištěná informace, že kontrolovaná žena řidičský průkaz nikdy žádný ani nevlastnila. Dále bylo zjištěno, že zastavené řidičce byl v minulosti již dokonce dvakrát vysloven „zákaz řízení motorových vozidel“! Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byla na místo ihned přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývala PČR.   

Dne 4. 3. 2018 v 17.37 hodin došlo na ul. Brněnské v Mikulově, naproti benzínové čerpací stanice k požáru polského kamionu. Vzniklý požár si vyžádal dokonce zranění polského řidiče kamionu. Tento řidič byl na místě okamžitě ošetřen a následně byl odvezen na odborné vyšetření do nemocnice RZS. Na místě zasahovalo několik jednotek HZS Jmk a také jednotky dobrovolných hasičů. Další jednotky integrovaného zásahového systému se podíleli na zabezpečení místa samotného zásahu. Celou záležitostí se dále zabývala Policie ČR. Hlídka MP Mikulov na místě spolupracovala se zasahujícími hasiči a policisty. Začátek vzniklého velkého požáru, který začal z minuty na minutu, byl zachycen na záznamu městského kamerového systému.  

Dne 5. 3. 2018 v 19.55 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ul. A. Muchy v Mikulově, kde mělo před jedním domem docházet k incidentu, kterého se mělo zúčastňovat několik osob! Ihned po příjezdu na místo strážníci zaregistrovali, že hlavním problémem, se kterým se na místě samotném budou potýkat, je „démon alkohol“! Tři podnapilí problémoví muži z Mikulova se na místě pohádali kvůli cigaretám. Jeden z těchto mužů r. 1980 se pak naštval a při odchodu z místa rozbil úmyslně jednu skleněnou tabulku v okně. Strážníci označeného výtržníka zadrželi na ul. Husova při cestě do jeho bydliště. Podnapilý muž nejdříve uváděl, že okno rozbil jeho pes, ale po otázce strážníků, proč krvácí z prstu pravé ruky, kontrolovaný muž nakonec „kápl božskou“! Výsledek provedené dechové zkoušky 3,44 promile prokázal u muže silnou podnapilost. Protože kontrolovaný muž byl již u místa svého bydliště, postarala se o něj jeho přítomná partnerka. Přestupek proti majetku byl dořešen v následujících dnech. Vzniklá škoda 100 Kč byla uhrazena. Za spáchaný přestupek byl strážníky uložen správní trest, pokuta příkazem na místě. Dále byl přestupek oznámen do centrálního celostátního registru přestupků. 

Jako přestupek neznámého pachatele evidují strážníci MP Mikulov případ ze dne 7. 3. 2018, který se stal v 18.13 hodin. V záležitosti se jednalo o krádež dětského batůžku, který byl odložený na lavičce vedle chodníku na ul. Kpt. Jaroše v Mikulově. Batůžek na místě odložila malá mikulovská dívenka r. 2008, která si po té okolo hrála se svými vrstevníky. V batůžku se nacházel mobilní telefon zn. Huawei Y3 a svazek klíčů s čipem. Škoda na odcizených věcech byla posléze vyčíslena na 3600 Kč. Krádež byla oznámena ihned po zjištění na MP Mikulov se zpožděním dvaceti minut. Operátor městského kamerového systému pachatele krádeže sice našel, jak jde směrem po ul. Větrná, avšak bohužel hlídce MP Mikulov se již pachatele nepodařilo dohledat. MP Mikulov přesný popis pachatele eviduje a stále po této osobě pátrá. Přestupek proti majetku byl následně oznámen na správní orgán do evidence. Na závěr snad jen jedno ponaučení: „Příležitost dělá zloděje“! Rodiče apelujeme na Vás, děti je nutno stále poučovat, jak se mají o své věci starat a že nesmí cizím osobám bezmezně důvěřovat.   

Dne 8. 3. 2018 ve 13.40 hodin prováděli strážníci MP Mikulov kontrolu parkujících motorových vozidel v parkovací zóně na ul. Husova v Mikulově. Z důvodu neuhrazeného parkovacího poplatku strážníci zablokovali parkující osobní motorové vozidlo tovární značky BMW technickým prostředkem („botičkou“), jelikož se řidič v blízkosti tohoto vozidla nezdržoval. Ve 14.00 hodin byli strážníci MP Mikulov osloveni řidičem uvedeného BMW s žádostí o demontáž technického prostředku z vozidla. Na dotaz strážníků, kdo vozidlo BMW na místě zaparkoval, občan Prahy r. 1987 zareagoval, že ať si to strážníci zjistí sami, že on zde s tímto vozidlem BMW nezaparkoval. Dále tento muž okamžitě podával telefonické oznámení na Policii ČR. Policie ČR muže odkázala na řešení celé záležitosti pouze s Městskou policií Mikulov. Strážníci posléze zjistili, že zablokované vozidlo BMW je zaevidováno na starší ženu z Dolních Dunajovic r. 1939. Takže klasická řidička moderního sportovního vozidla. Zablokované vozidlo BMW bylo následně strážníky odblokováno. MP Mikulov posléze podala ke správnímu orgánu oznámení na podezření ze spáchání přestupku dle § 125, zákona č. 361/2000 Sb. Jako podezřelá pachatelka byla uvedena majitelka zmíněného BMW.   

Chuť likéru „Becherovka“ se s určitostí zprotivila občanovi Slovenska r. 1971, který se pokusil odcizit lahvinku zmíněného alkoholu v hodnotě 149 Kč v prodejně Billa Mikulov dne 10. 3. 2018 v 15.30 hodin. Při svém protiprávním jednání, byl tento cizinec přichycen pracovníkem ostrahy prodejny. Zadržený pachatel byl posléze ihned předán přivolané hlídce MP Mikulov. Lustrací trestní minulosti pachatele krádeže bylo strážníky zjištěno, že se jedná o osobu, která se krádežemi v prodejnách věnuje opakovaně. Z důvodu opakovaných krádeži byl strážníky na místě uložen správní trest v maximální hodnotě, pokuta příkazem na místě ve výši 10 000 Kč. Přestupek proti majetku byl oznámen do celostátního centrálního registru přestupků.      

„Konec dobrý, všechno dobré.“ Takhle nějak by se dal zhodnotit případ zanedbávaného psa, o kterého se jeho majitel nestaral, jak by měl. Jednalo se velkého křížence pasteveckého plemene. Psa jeho majitel choval v nevyhovujících podmínkách v zahrádkářské kolonii uvázaného u stromu na řetězu. Strážníci MP Mikulov chovatele psa, občana Mikulova r. 1957, několikrát kontaktovali a snažili se s ním celou záležitost řešit. Kontaktovaný muž jenom sliboval, a to bylo tak asi všechno. Do celé záležitosti se na popud strážníků zapojila i Krajská veterinární správa. Pes byl posléze umístěn do záchytných kotců MP Mikulov a o psa se dočasně starali samotní strážníci. Psa bylo nutno také klinicky vyšetřit místním veterinářem, který také vystavil zdravotní posudek. Po dohodě mezi majitelem psa a MP Mikulov byl pes posléze darován dalšímu chovateli dne 15. 3. 2018. Pes našel nový domov u hodných lidí a jeho zdravotní stav se každým dnem lepší. Bývalý chovatel psa, bude muset ještě čelit správnímu řízení na Krajské veterinární správě.

Dne 12. 3. 2018 ve 23.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na ul. Nádražní, poblíž provozovny Colorádo se pohybují podezřelí cizinci, kteří poškozují zaparkovaná motorová vozidla. Přivolaní strážníci MP Mikulov po urychleném příjezdu na místě posléze zadrželi dva podezřelé cizince. Jednalo se o podnapilé osoby, které mají pracovat v mikulovské pobočce GG, občana Lotyšska r. 1981 a občana Litvy r. 1989. Cizinci byli na místě zdržováni do dojezdu hlídky MP Mikulov místními občany (kterým tímto patří dík). Podnapilí mladíci nejdříve úmyslně rozbili skleněné zadní okno na zaparkovaném Fiatu Ducato. Jednoduše oknem prohodili skleněnou pivní láhev. Druhou obětí jejich vandalství se měl stát zaparkovaný Mercedes. V tomto jim však již zabránili zmínění mikulovští patrioti. Strážníci MP Mikulov podezřelé osoby omezili na osobní svobodě a následně je předali přivolané hlídce Policie ČR. Celou záležitost dále šetří PČR jako podezření ze spáchání trestného činu.   

Dne 16. 3. 2018 ve 20.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno pracovnicí ČD, že v nádražní čekárně v Mikulově se zdržuje podezřelý mladík, který má krvácivě zraněnou ruku. Mladík má sedět na lavičce a nijak nereagovat. Přivolaní strážníci MP Mikulov po dojezdu na místo následně zjistili, že touto osobou je místní problémový mladík r. 1995. Tento byl krvácivě zraněn na ruce a také na noze. Jednalo se o povrchové řezné zranění. Kontrolovaný mladík strážníkům uvedl, že byl u nádraží přepaden dvěma neznámými muži, kteří jej měli pořezat a také okrást o peníze! Z důvodu podnapilosti strážníci u oznamovatele provedli dechovou zkoušku – naměřený výsledek byl 1,7 promile alkoholu. Zasahující strážníci posléze na místo přivolali hlídku Policie ČR a také zdravotnický výjezd RZS. Celou záležitostí se dále zabývala Policie ČR. MP Mikulov s PČR spolupracovala v pátrání po domnělých pachatelích. Následným šetřením Policie ČR bylo zjištěno, že celý případ byl smyšlený, mladíka nikdo nepřepadl a zranění si mladík způsobil úmyslně sám.  

Do přestupkové komise oznámili strážníci MP Mikulov případ ze dne 21. 3. 2018, který se měl udát na chodbě před vstupem do bytu na ul. Kpt. Jaroše v Mikulově. Podstatou přestupkového jednání proti občanskému soužití je opakované vyhrožování mikulovského mladíka r. 1997! Tento mladík má často vyhrožovat mikulovskému seniorovi r. 1947, který je dědečkem přítelkyně zmíněného agresora. Strážníci tohoto mladíka již několikrát vyšetřovali ohledně narušování občanského soužití mezi ním samotným a mikulovskou občankou r. 1993, vnučkou zmíněného dědečka. Naposledy 8. 3. 2018 v 16.35 hodin v Mikulově na ul. 1. května. Takže v celé záležitosti se plete do sebe několik případů, které mají stejný základ. Uvedený mladík s uvedenou dívkou mají takový zvláštní vztah. Když je zmíněná dívka v nesnázích, tak prosí policii o pomoc. Když emoce opadnou, dívka již nechce nic oznamovat a ještě je na strážníky arogantní. Takže MP Mikulov má s těmito osobami svoji zkušenost.     

Dne 25. 3. 2018 v 7.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Brněnské, kde se nacházel starší mikulovský občan r. 1946, který byl vážně krvácivě poraněn v obličeji! Zraněný muž uváděl, že si zranění způsobil sám nekontrolovaným pádem na betonovou podlahu v opilosti! Zasahující strážníci následně poskytli zraněnému první pomoc a na místo ihned přivolali zdravotnický výjezd RZS. Sanitní vůz následně pacienta eskortoval do nemocnice v Břeclavi. Během dne bylo na MP Mikulov oznámeno občankou Mikulova, že na ul. Husova 5 našla ve dvorním traktu potřísněné zdi od krve a na zemi ležící kšiltovku a zubní protézu. Následným dodatečným šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že nalezené věci patři uvedenému zraněnému muži. Nalezená zubní protéza byla posléze odeslána po kamarádovi do nemocnice, aby se zraněný muž mohl v klidu najíst. 

Dne 25. 3. 2018 ve 21.35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Brněnské, kde se zmateně pohyboval místní mladík r. 1997. Místní problémový mladík byl do půl těla obnažený a navíc bosý, běhal uprostřed komunikace a vykřikoval nesmyslné věty! Na výzvy zasahujících strážníků MP Mikulov reagoval agresivně a dokonce se pokoušel vskočit do služebního policejního vozidla otevřeným okýnkem! Z tohoto důvodu strážníci okamžitě přistoupili k použití donucovacích prostředků a nasazení služebních pout! Na první pohled bylo evidentní, že zadržený mladík je pod silným vlivem psychotropních a omamných látek! Z důvodu rekonstrukce protialkoholní záchytné stanice v Brně byl v tomto zdravotnickém zařízení omezený počet lůžek. V tomto vážném případě museli strážníci stejně přivolat na místo lékaře z RZS. Přivolaný lékař posléze nařídil okamžitý převoz mladíka na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. S převozem agresivního mladíka musela nakonec asistovat hlídka Policie ČR. Záležitost dále řeší Policie ČR.

Dalšího podnapilého a obtěžujícího muže řešila MP Mikulov dne 26. 3. 2018 ve 14.05 hodin v Mikulově na ul. Piaristů u zastávek autobusů. Konkrétně se jednalo o známého výtržníka původem z Dobrého Pole r. 1978. Tento muž bývá často v podnapilém stavu, a tento „povznesený“ stav nedovede jaksi ovládat a tím obtěžuje své okolí. Muž nebývá agresivní, ale bývá velmi hlučný a mluví o různých nesouvislých událostech. Tentokrát tímto nevhodným jednáním obtěžoval školní mládež, která čekala na autobusové zastávce. Děti měly z tohoto muže strach, a proto telefonovaly svým rodičům. Rodiče celou událost okamžitě nahlásili na MP Mikulov. Takhle by nějak měla vypadat správná spolupráce mezi dětmi, rodiči a policií. V minulosti se často stávalo, že děti tyto opilce ještě škádlily a provokovaly! Strážníci MP Mikulov následně na místě problémového muže zkontrolovali, a bylo rozhodnuto o okamžitém převozu podnapilé osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Dechová zkouška u uvedeného nuže prokázala silnou podnapilost v naměřených hodnotách 2,83 promile alkoholu. Případ byl dořešen v následujících dnech. Výtržník si musel nakonec k poplatku za záchytnou stanici ještě připočítat pokutu ve výši 2000 Kč. Strážníci přestupek vyhodnotili jako narušení veřejného pořádku. Přestupek byl také oznámen do centrálního celostátního registru přestupků. 

Další krádeže zboží v mikulovských supermarketech, které řešila MP Mikulov v měsíci březen 2018 a skončily uloženým správním trestem – pokutou příkazem na místě ve výši 10 000 Kč, se odehrály v prodejně Tesco Mikulov a Billa Mikulov. Nejdříve dva pachatelé odcizili v prodejně Tesco Mikulov dne 28. 3. 2018 v 18.21 hodin dvě plné pivní přepravky piva zn. Gambrinus. Pivo, které nikdo nehlídal, si zlodějíčci vzali přímo u vchodu do prodejny. Jejich nepochopitelná drzost ještě pokračovala uschováním odcizených piv ve křoví a pokusem o prodej prázdných pivních přepravek v sousední prodejně COOP. Jejich odvahu jim asi umocňovala jejich silná podnapilost. Proti jednomu z nich museli zasahující strážníci dokonce použít pro jeho odpor služební pouta. Prodejna Tesco si vyčíslila na odcizeném pivu škodu ve výši 676 Kč. Zboží bylo neporušené následně vráceno do prodejny. Pachatelé občan Mikulova r. 1979 a občan Slovenska r. 1971 byli také samozřejmě oznámeni do centrální celostátního registru přestupků. Další krádež se odehrála v prodejně Billa Mikulov dne 29. 3. 2018 a o krádež zboží se zde pokusil v 16.10 hodin opět občan Slovenska r. 1971. Tentokrát se jednalo o jednu láhev vodky Polar v hodnotě 90 Kč. Vodka byla nepoškozená vrácena nazpět do prodejny. Také tento přestupek byl oznámen strážníky do centrálního celostátního registru přestupků.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie