Okénko Městské policie - výběr událostí za měsíc duben

Dne 1. 4. 2018 ve 21.00 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na ul. Hraničářů v Mikulově právě dochází k výtržnostem, při kterých se fyzicky napadly dvě osoby a také došlo k úmyslnému poškození zaparkovaného motorového osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia! Strážníci MP Mikulov po urychleném dojezdu na místo samotného incidentu ihned od sebe oddělili znesvářené strany a začali celou záležitost vyšetřovat. Z výpovědi hlavního podezřelého mikulovského mladíka r. 1993 následně vyšlo najevo, že spouštěčem celé výtržnosti byla hádka s přítelkyní, kterou přišel do domu navštívit. Jelikož hádka byla hlučnější a odehrávala se na chodbě činžáku, ohradili se k jejímu průběhu okolní sousedé. Afektovaný mladík na oprávněné výtky reagoval neadekvátně, vyběhl před dům a zde jednou ranou ruky rozbil zadní okno zaparkované Octavie! Na počínání zhrzeného milence následně reagoval majitel poškozené Octavie r. 1985, který také vyběhl před dům a zde svoji škodovku náležitě pomstil. Svoji roli zde jednoznačně sehrála alkoholová podnapilost obou aktérů napadení. Poraněného výtržníka, na kterého dolehla utržená zranění vzniklá při incidentu, posléze z místa odvezla na odborné vyšetření sanita RZS. Z důvodu vyčíslení vzniklé škody na poničené Octavii, které převyšovalo částku 5000 Kč, byla celá záležitost následně strážníky postoupena na místní oddělení Policie ČR k posouzení, zdali nedošlo ke spáchání trestného činu.   

Dne 6. 4. 2018 v 15.00 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Billa Mikulov, kde došlo ke krádeži zboží. Přivolaní strážníci v podezřelé osobě zjistili místního občana r. 1964. Tento se v prodejně pokusil odcizit zboží v celkové hodnotě 187 Kč. Odcizené zboží lze zařadit do konzervovaných potravin a jednalo se o luxusní balení tuňáka. U zadrženého pachatele přestupku strážníci provedli dechovou zkoušku na zjištění podnapilosti. Naměřená hladina 2,39 promile alkoholu strážníkům jasně prokázala, že tento občan musel před samotnou krádeží zkonzumovat větší množství alkoholických nápojů. Takže na alkohol peníze ještě byly, na jídlo už však nějak nezbývaly. A když kradu, tak přece něco fajnovějšího, ať to stojí za to! Z důvodu prvního zápisu do centrálního registru přestupků strážníci přistoupili k uložení správního trestu – pokuty ve spodní hranici možné finanční částky. Přestupek proti majetku byl následně vyřešen příkazem na místě, pokutou ve výši 1000 Kč. Zabavené zboží bylo nepoškozené vráceno do prodejny.

Dne 9. 4. 2018 ve 21.08 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na Náměstí v Mikulově se na chodníku před restaurací Pod Radnicí nachází ležící osoba! Přivolaní strážníci MP Mikulov následně zjistili, že se jedná o podnapilou ženu rakouské národnosti r. 1960. Z důvodu krvácivého zranění v obličeji strážníci poskytli cizince první pomoc. Šetřením události bylo zjištěno, že zranění si nalezená žena způsobila sama svým nekontrolovaným pádem na betonový chodník. Kvůli zranění byl na místo zásahu strážníky přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněná žena následně putovala na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Z důvodu arogantního a agresivního chování poraněné ženy asistoval s jejím převozem do nemocnice i jeden strážník MP Mikulov. MP Mikulov posléze celou událost konzultovala s rakouskou policií v příhraničním oddělení Drasenhofen.

Dne 16. 4. 2018 v 10.13 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Brněnské v Mikulově se pohybuje červené motorové osobní vozidlo, tovární značky Hyundai, které má řídit starší muž. Vozidlo se má pohybovat nebezpečně, je celé otlučené a před malou chvílí narazilo do jiného zaparkovaného vozidla! Danou lokalitu začal okamžitě podrobně sledovat operátor městského kamerového systému MP Mikulov. Dotyčné podezřelé vozidlo bylo dohledáno, jak právě vjíždí na ul. Husovu do protisměru. Vyslaní strážníci MP Mikulov posléze dotyčné vozidlo zastavili na ul. Brněnské. Kontrolovaný řidič, mikulovský občan r. 1936, byl celý dezorientovaný a své nebezpečné řidičské „umění“ odmítal přiznat. Špatný technický stav vozidla: ulomená obě zpětná zrcátka a chybějící přední světlo dále nedovoloval další provoz zastaveného vozidla. Šetřením na místě bylo zjištěno, že dotyčné vozidlo před malou chvílí narazilo na ul. Brněnské do zaparkovaného motorového vozidla, tovární značky Honda. Toto vozidlo bylo nárazem drobně poškozeno. Dechová zkouška na alkohol u řidiče Hyundai naštěstí dopadla negativně. Z důvodu způsobení malé dopravní nehody byla na místo přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitost dále řešila PČR.

Dne 20. 4. 2018 v 18.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Husově v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o oznámení, že se v přízemním obecním bytě schází větší množství místních „nepřizpůsobivých“ osob. Tyto osoby mají v uvedeném bytě ve větší míře konzumovat alkoholické nápoje a nyní se tam mají dokonce verbálně hlasitě napadat! Z důvodu obav o veřejný pořádek byla MP Mikulov požádána o kontrolu těchto problémových existencí. Protože pronajímatelem bytu je místní občan r. 1980, který je částečně zbaven svéprávnosti a město Mikulov mu dělá opatrovníka, byl garantem kontrolní činnosti pověřen MěÚ, Soc. odbor. Ve spolupráci s tímto orgánem provádějí kontrolní činnost nad touto osobou i strážníci MP Mikulov. Strážníci následně z bytu vyprovodili podnapilé osoby, které nemají v bytě co pohledávat. Před ukončením „večírku“ byla u všech přítomných osob provedena dechová zkouška na množství zkonzumovaného alkoholu. Kromě přítelkyně „našeho“ invalidního důchodce byli všichni přítomní pod silným vlivem alkoholu. V celé záležitosti byl následně strážníky MP Mikulov vyrozuměn Soc. odbor MěÚ Mikulov.   

Dne 21. 4. 2018 ve 2.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. 28. října v mikulovském night clubu, kde se nacházel agresivní podnapilý pacient – muž r. 1974 původem z Jilemnice, který odmítal spolupracovat se zasahujícím zdravotnickým personálem výjezdu RZS JMK. Uvedený muž měl utrpět celkový zdravotní kolaps, když se koupal ve vířivce. Své ošetření zásadně odmítal a takto dokonce reagoval i na žádosti a prosby svých přítomných kamarádů. Z důvodu akutního podezření na možné krvácení do mozku či prodělaný epileptický záchvat bylo nutné provést u zmíněného pacienta odborné vyšetření v nemocnici. Do nemocnice v Břeclavi následně zdravotnický výjezd raději doprovodili dva strážníci MP Mikulov.  

Dne 22. 4. 2018 v 7.10 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na ul. České u provozovny Sportbaru se nachází v oplocené předzahrádce velký pes. Má se asi jednat o pitbulteriéra! Obsluha baru má ze psa strach, a protože se vlastně nemůže dostat do zaměstnání, byli strážníci MP Mikulov požádáni o odchyt uvedeného psa. Přivolaní strážníci psa bezpečně odchytli za použití hrubých odchytových rukavic. Odchycený pes byl následně umístěn do záchytných kotců MP Mikulov. Dle evidence MP Mikulov byl majitel psa strážníky dohledán a informován o odchytu psa. Pes byl svému majiteli předán ještě téhož dne v odpoledních hodinách. Záležitost byla posouzena jako narušení veřejného pořádku porušením obecně závazné vyhlášky, která zakazuje ve městě volný pohyb psů. Za tento přestupek strážníci uložili správní trest – pokutu příkazem na místě ve výši 500 Kč. Zároveň byla také provedena kontrola, zda je odchycený pes řádně zaevidován na MěÚ Mikulov a zda jsou za něj řádně placeny místní poplatky. Pes byl naštěstí řádně přihlášen, proto byla pokuta uložena jen ve spodní hranici trestů. 

Dne 22. 4. 2018 v 9.30 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se v kašně zámecké zahrady nachází neznámá osoba, která ve vodě vybírá naházené mince. Zaostřením a přiblížením objektivu kamery bylo operátorem zjištěno, že touto polonahou osobou je místní problémový muž r. 1964, který je podobnými akcemi po Mikulově již dobře známý! V poslední době se aktivity tohoto občana značně stupňují. Tato osoba je pro získání nějakých peněz, za které si následně koupí alkohol, schopna už udělat cokoliv. Jelikož se v danou dobu v parku pohybovaly spousty návštěvníků a svědky podivného chování sledovaného muže byly i malé děti, byla do parku okamžitě vyslána hlídka MP Mikulov. Strážníci polonahého muže donutili posbírané mince vrátit do kašny a následně jej předvedli na služebnu k dořešení celé výtržnosti. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní a naměřené hodnoty se zastavili na číslech 1,87 promile alkoholu. Celá záležitost byla MP Mikulov pojata jako narušování veřejného pořádku a spáchání přestupku proti majetku. Za přestupkové jednání byl zadrženému muži strážníky uložen správní trest – pokuta příkazem na místě ve výši 5000 Kč. Uložená pokuta byla posléze nahlášena do celostátního centrálního registru přestupků.

Další správní trest si vysloužil slovenský občan r. 1971, který v Mikulově přebývá již dlouhodobě a žije způsobem života bezdomovce. Tentokrát se dopustil krádeže, při které byl přichycen v prodejně Billa Mikulov dne 30. 4. 2018 ve 20-20 hodin. Chuť na láhev vodky v hodnotě 150 Kč byla prostě neodolatelná. Jeho podnapilý stav mu s určitostí dodal větší odvahy ke spáchání krádeže. Bohužel pro něj mu však podnapilost také snížila schopnost ostražitosti. Opakovaný přestupek proti majetku nemohli strážníci MP Mikulov vyřešit jinak než uložením správního trestu – pokuty příkazem na místě v maximální možné částce 10 000 Kč. Uložená pokuta byla následně nahlášena do celostátního centrálního registru přestupků.                                                     

 Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie