Okénko Městské policie Mikulov

Výběr některých událostí za měsíc květen 2018. 

Dne 2. 5. 2018 v 7.45 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavil 15letý mikulovský mladík, který strážníkům oznámil, že byl asi před 10 minutami ve hřbitovním parku obtěžován jiným mikulovským občanem. Podstatou obtěžování mělo být vymáhání peněz a vyhrožování fyzickým napadením! Agresor měl mít dokonce v ruce otevřený kapesní nůž, se kterým si během komunikace neustále pohrával. Utlačovaný mladík nakonec využil situace, kdy kolem procházela nezúčastněná svědkyně a z místa rychle utekl. Strážníci MP Mikulov okamžitě zahájili pátrací akci po podezřelém mladíkovi. Velkým pomocníkem jim byl v tomto městský kamerový systém, který zaznamenal pohyb podezřelého muže na jedné ze hřbitovních kamer. Poškozeného mladíka strážníci následně převezli na místní oddělení Policie ČR k dalšímu šetření. Podezřelého místního mladíka r. 1997 se strážníkům MP Mikulov posléze podařilo zadržet na ul. Nádražní v 10.17 hodin. Také zde sehrál svoji pozitivní roli městský kamerový systém. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.      

Dne 3. 5. 2018 v 10.35 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v jednom bytě na ul. Nové v Mikulově asi dochází k podezřelé události, kdy z bytu vycházejí podezřelé zvuky a ženské výkřiky! Přivolaní strážníci po dojezdu na uvedenou adresu zjistili, že v bytě by se měla nacházet psychicky labilní mladá žena, která se v minulosti dokonce dopouštěla sebepoškozování! Protože na zvonění a opakované zákonné výzvy zasahujících strážníků nikdo nereagoval, bylo přistoupeno k rychlé reakci. Strážníci MP Mikulov si na pomoc přivolali mikulovské hasiče z HZS JMK. Uzamčený byt byl následně nouzově otevřen. Strážníci v bytě posléze zastihli místní mladou problémovou ženu r. 1989, jak se pokouší sama sebe poranit na hlavě. Všude kolem se navíc nacházely rozházené prázdné obaly od léků! Blouznící žena byla následně převezena sanitou RZS do zdravotnického zařízení k odbornému vyšetření. Strážníci MP Mikulov následně vyrozuměli rodinné příslušníky zraněné ženy a celou událost na místě předali přivolané hlídce Policie ČR. Celou záležitost dále řeší PČR.     

Dne 3. 5. 2018 v 17.20 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavil (přiřítil se) místní občan r. 1969, který přítomnému strážníkovi ve velkém stresu sděloval, že v budově Základní umělecké školy došlo k incidentu. Tento oznamovatel poté opakovaně odbíhal a zase se vracel na policejní služebnu a strážníci stále netušili, co se vlastně stalo. Až okamžitě přivolaná autohlídka MP Mikulov zjistila od pedagoga ZUŠ, že z budovy ZUŠ se neznámý muž pokusil odcizit dva obrazy od mikulovského malíře Rudolfa Gajdoše. Oznamovatel podnapilého pachatele zastihl právě v momentě, když chtěl z budovy ZUŠ odejít. Pachatel mu sice oba obrazy dobrovolně vrátil, ale při pokusu o jeho zadržení se podezřelý muž vysmekl a z budovy utekl na Náměstí. Poté odešel směrem k hrobce. Zasahující strážníci MP Mikulov rozrušeného pedagoga naložili do služebního vozidla a odjeli směrem k uvedené hrobce. Strážníkům se posléze podařilo podezřelého muže zastihnout na ul. České. Pedagog školy zlodějíčka bezpečně poznal. Také záznam z městského kamerového systému potvrdil, že strážníci zadrželi toho pravého. Zadržený pachatel r. 1964 je pro strážníky dobře známou problémovou osobou. Jedná se o mikulovského občana, který páchá v Mikulově spousty přestupků. Většinou se jedná o narušování veřejného pořádku a občanského soužití. Poslední dobou se k těmto výtržnostem přidaly i drobné krádeže. Velmi negativní vliv má na tohoto spoluobčana konzumace značného množství alkoholu. Své závadové a protiprávní jednání zásadně provádí vždy v silně podnapilém stavu. Krádež obrazů byla strážníky řešena jako spáchání přestupku proti majetku, jelikož hodnota obou obrazů byla dohromady vyčíslena na 2800 Kč. Za spáchaný přestupek si uvedený muž od strážníků převzal pokutový blok v hodnotě 10 000 Kč. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního celostátního registru přestupků.

Dne 5. 5. 2018 v 16.05 hodin se strážníci MP Mikulov opět zabývali narušováním občanského soužití. K těmto „sousedským problémům“ dochází na ul. Marie Majerové opakovaně a podstatou incidentu bývají úmyslné schválnosti ze strany mikulovské občanky r. 1937. Také tuto záležitost strážníci zadokumentovali a postoupili k posouzení a dořešení do přestupkové komise, jelikož dotyčná seniorka se strážníky MP Mikulov vůbec nespolupracuje a v konečném důsledku je jen ignoruje.     

Dne 10. 5. 2018 v 10.30 hodin strážníci MP Mikulov spolupracovali se všemi zasahujícími jednotkami Integrovaného záchranného systému ČR, které řešily vážné následky dopravní nehody, která se stala v lokalitě problémové křižovatky na obec Březí. Strážníci odkláněli dopravu už v křižovatce ul. Brněnské a ul. Gagarinova, jelikož u jednoho z havarovaných vozidel akutně hrozil výbuch plynu. Celá akce byla ukončena ve 12.45 hodin. 

Kuriózní případ řešila MP Mikulov dne 10. 5. 2018 v 19.50 hodin na ul. Kapucínské v Mikulově. Strážníkům bylo občankou Mikulova nahlášeno, že na zmíněné ulici někdo nechal ležet uprostřed chodníku odložené sportovní boty, které byly celé znečištěné od exkrementů. Jako podezřelý pachatel tohoto přestupku proti veřejnému pořádku byl označen místní občan r. 1965, který na daném místě často vysedával. Když strážníci podezřelého občana následně vyhledali, zjistili, že znečištěné boty na místě skutečně zanechal uvedený muž. Na svoji obhajobu uváděl, že se znečištěných bot už štítil. Na nohou už měl boty samozřejmě nové. Celý případ strážníci vyhodnotili jako úmyslné znečištění veřejného prostranství. Za tento přestupek strážníci uložili správní trest – pokutu příkazem na místě. 

Dne 13. 5. 2018 ve 20.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Billa Mikulov, kde byl personálem prodejny zadržen neplatící zákazník, který se pokusil z prodejny odnést zboží ukryté pod oděvem. Strážníci následně v podezřelém muži zjistili občana Slovenska r. 1972, který se dlouhodobě zdržuje v Mikulově. Strážníci tohoto muže znají již z předešlých zákroků, které s tímto cizincem zažívají. Většinou se jedná o celkové kolapsy organismu tohoto muže, které vyvolává nadměrné požívání alkoholických nápojů. I v tomto případě byla provedená dechová zkouška u tohoto muže pozitivní. Konečný naměřený výsledek se ustálil na hodnotě 3,82 promile alkoholu. Kontrolovaný muž se strážníky normálně komunikoval a vůbec nejevil známky tak silné podnapilosti. U něj bude asi problém, když hladina alkoholu v jeho organismu klesne! Krádež zboží byla strážníky posouzena jako spáchání přestupku proti majetku, a protože se jednalo o opakované jednání, byl na místě strážníky uložen správní trest – pokuta příkazem na místě ve výši 5000 Kč.  

Nebezpečnou situaci zažili řidiči projíždějících vozidel u nechvalně známé křižovatky na obec Březí dne 14. 5. 2018 v 11.40 hodin. Strážníci MP Mikulov, přijali telefonické oznámení od neznámého rozčíleného řidiče, že se na uvedeném místě nebezpečně pohybují v silniční vozovce dva pitbulteriéři! Jednoho z těchto toulavých psů mělo dokonce mírně zachytit projíždějící vozidlo. Hlídka MP Mikulov pak následně na uvedeném místě nalezla pouze jednoho z těchto psů. Pes byl bezpečně odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Mikulov. Po několika hodinách se na MP Mikulov přihlásila majitelka obou psů, která je postrádala. Na obhajobu uváděla, že se teprve nedávno přistěhovala do obce Bavory a její psi se ještě neorientují. Oba psi jí utekli a asi hledali cestu domů! Strážníci celou nebezpečnou situaci vyhodnotili jako porušení obecně závazné vyhlášky města Mikulov, která volný pohyb psů bez dozoru odpovědné osoby v Mikulově zakazuje. Za narušení veřejného pořádku strážníci majitelce psů uložili správní trest – pokutu příkazem na místě.

Až převoz na protialkoholní záchytnou stanici v Brně ukončil řádění nechvalně známého mikulovského výtržníka r. 1964 dne 16. 5. 2018 ve 13.00 hodin, který tentokrát obtěžoval občany a návštěvníky města na Náměstí. Jeho opilecké výjevy nakonec vygradovaly do nadávek a vulgarismů! Strážníci MP Mikulov tohoto našeho spoluobčana nejdříve předvedli na policejní služebnu ke zklidnění. Na policejní služebně pak strážníci u tohoto muže provedli dechovou zkoušku na zjištění množství zkonzumovaného alkoholu. Po zjištění, že se hladina alkoholu pohybuje již na nebezpečné rizikové hranici 2, 85 promile, a zklidnění výtržníka nijak nepřicházelo, bylo rozhodnuto o jeho převozu na „záchytku“. Závadové jednání bylo srážníky vyhodnoceno jako veřejné pohoršování. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci vyřešili v následujících dnech, uložením správního trestu – pokuty příkazem na místě ve výši 10 000 Kč. Výše uvedenému muži uložili strážníci MP Mikulov správní trest – pokutu příkazem na místě i dne 18. 5. 2018. Tentokrát to bylo za neodbytné a obtěžující žebrání, které je v Mikulově na veřejném prostranství zakázáno obecně závaznou vyhláškou. 

Dne 19. 5. 2018 ve 3.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nádražní, kde mělo dojít v jednom nočním baru k výtržnosti, při které byl zákazníkovi baru r. 1992 úmyslně poškozen jeho mobilní telefon. Strážníci MP Mikulov na místě zkontrolovali podezřelou ženu r. 1986, která nyní sice přechodně přebývá v Mikulově, ale jinak pochází z města Polné na Jihlavsku. Tato silně podnapilá žena (dechová zkouška prokázala 2,60 promile alkoholu) po hádce úmyslně razantně mrštila zánovním mobilním telefonem o podlahu, až z tohoto přístroje zbyla pouze hromádka nepotřebného šrotu. Strážníci poučili poškozeného majitele telefonu, aby se následně dostavil na služebnu MP Mikulov a donesl doklady k poškozenému telefonu. Podnapilou ženu strážníci posléze předali raději rodinným příslušníkům. V následujících dnech byla celá událost strážníky dořešena. Škoda na poškozeném mobilním telefonu byla vyčíslena na 3300 Kč. Pachatelka přestupku proti majetku byla strážníky potrestána správním trestem – pokutou příkazem na místě. Co se týče náhrady za poškozený mobilní telefon, tak byla strážníkům předložena písemná kopie dohody o postupném zaplacení vzniklé škody. 

Dne 20. 5. 2018 v 01.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na ul. Piaristů došlo před provozovnou Irské pivnice k incidentu, při kterém se mělo napadnout několik osob! Přivolaní strážníci po dojezdu na místo posléze zjistili, že spouštěčem potyčky mělo být rozbití několika sklenic v pivnici. Hádka mezi servírkou r. 1997 a mikulovským mladíkem r. 1994 nakonec vygradovala k uštědření facky mladíkovi. Zhrzené mužské ego následně reagovalo tak, že napadený mladík mrštil láhví vína po servírce. No a pak už začala klasická hospodská strkanice, kdy každý „bojoval“ proti každému. Do strkanice se dokonce zapojili i náhodní svědci, kteří původně neměli s hádkou nic společného. Vrcholem incidentu pak bylo poranění hlavy vrhače lahví, kterého měl napadnout občan Mikulov r. 1972, který se chtěl původně jen zastat servírky. Strážníci MP Mikulov na místě od sebe oddělili znesvářené strany a na místo přivolali hlídku Policie ČR, jelikož vzniklá situace na místě již nasvědčovala tomu, že v tomto případě se nebude jednat jen o přestupkové jednání. Zraněný mikulovský mladík r. 1994 byl posléze převezen sanitou RZS na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR. Strážníci MP Mikulov jako vedlejší produkt celého vyšetřování na místě navíc zjistili přítomnost podnapilého mladistvého svědka r. 2000. Tento mikulovský teenager uvedl, že dnes v noci požil několik piv, které si koupil ve stánku v rámci kulturní akce Slavnosti města Mikulov. Strážníci provozovatele stánku původem z Pohořelic oznámili přestupkové komisi za porušení zákona na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jelikož je podezřelý, že prodal alkohol osobě mladší 18 let. Mimochodem dechová zkouška u kontrolovaného mladíka prokázala podnapilost s naměřenými hodnotami 1,34 promile alkoholu.    

Aby toho nebylo málo, tak při řešení předešlého incidentu na ul. Piaristů dne 20. 5. 2018 v 1.35 hodin došlo na uvedené ulici v provozovně U Devíti řemesel k dalšímu incidentu, při kterém měli dva mladí muži původem z Lednice fyzicky napadnout mikulovského mladíka r. 1991. Fyzické napadení spočívalo v opakovaném udeření do hlavy poškozeného těžkým pivním kryglem! Napadený mladík nijak neprovokoval, pouze seděl na židli u stolu a najednou dostal úder do hlavy. Zákeřné údery do hlavy způsobily u napadeného mladíka krvácivé zranění. Agresoři následně chtěli z pivnice uniknout, ale běsnící dav mikulovských mstitelů je pronásledoval. Ledničtí agresoři měli nakonec smůlu nebo vlastně štěstí, jelikož z pivnice vběhli přímo do rukou na ulici zasahujícím policistům a strážníkům. Oba dva následně skončili s okamžitě nasazenými služebními pouty. Zraněného mladíka následně odvezla na vyšetření do nemocnice přivolaná sanita RZS. Z důvodu závažnosti případu se celou událostí dále zabývá Policie ČR. Jen pro zajímavost, v samotném vrcholu incidentu – při zadržení podezřelých pachatelů – se na místě zdržovalo čtyřicet až padesát osob, které chtěli svého kamaráda pomstít. Takže zasahující PČR i MP Mikulov měla co dělat, aby celou „výbušnou“ situaci zvládla.      

K dořešení na správní orgán oznámili strážníci MP Mikulov případ ze dne 20. 5. 2018, který se odehrál v ranních hodinách v Mikulově na parkovišti hotelu Maroli. kde byla přistižena osoba, která sem přivezla ve svém osobním motorovém vozidle několik pytlů s plastovým odpadem a tyto pytle posléze odkládala bez oprávnění do soukromých kontejnerů hotelu Maroli! Přistižená osoba se následně vymlouvala, že pochází z Lednice a v Lednici nemají kontejnery s dostatečnou kapacitou. Strážníci MP Mikulov následným šetřením zjistili, že odpad pochází z penzionu, takže provozovatel penzionu – právnická osoba – si takto řešil své odpadové hospodářství na cizí účet a ještě k tomu v jiném městě! Strážníci MP Mikulov celou událost posoudili jako porušení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Dne 20. 5. 2018 v 17.35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Vídeňské v Mikulově, konkrétně se jednalo o prostor u laviček před Domem zdraví. Strážníkům bylo telefonicky oznámeno, že na uvedeném místě se má nacházet osoba v bezvědomí, která měla před malou chvílí upadnout na chodník! Přivolaní strážníci po dojezdu na místo a vyhodnocením situace začali okamžitě s oživováním nalezeného muže r. 1961, občana Mikulova, kterého dobře znali z důvodu místní znalosti. Při poskytování první pomoci strážníci také opakovaně používali přenosný defibrilátor AED. Na místo následně přispěchali strážníkům pomoct i mikulovští hasiči z HZS JMK. Dále se na záchraně zraněného muže podílel i náhodný kolemjdoucí, který byl shodou okolností lékařem. Oživování posléze pokračovalo až do příjezdu lékařského výjezdu z RZS Pohořelice.  Zraněného muže se nakonec přece jen podařilo oživit, ten ale stále zůstával v hlubokém bezvědomí. Následoval převoz pacienta na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Bohužel zraněný muž po několika dnech strávených na jednotce intenzivní péče zemřel.

Strážníci MP Mikulov v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v katastru Mikulova také spolupracují s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Správou CHKO Pálava. V rámci zabezpečování veřejného pořádku byli strážníci MP Mikulov pověření i kontrolou přírodní památky Lom Janičův vrch. Konkrétně se měli zaměřit na veřejný pořádek a nelegální rybolov v prostoru jezera v bývalém lomu. Následné kontroly v dané lokalitě neustále probíhají jak v denních hodinách, tak i v noci. Dne 22. 5. 2018 v 5.50 hodin se strážníkům podařilo zadržet v uvedeném lomu dvě osoby při nelegálním rybolovu. Jednalo se o místního občana r. 1986 a občana Slovenska r. 1987 (nyní se zdržuje dlouhodobě v Mikulově). Oběma pytlákům strážníci odebrali rybářské náčiní a chystali se je předvést k dalšímu šetření na služebnu MP Mikulov. Při bezpečnostní prohlídce kontrolovaných osob pak u nich strážníci objevili různé chladné zbraně a také funkční střelivo do palných kulových zbraní. Samozřejmě ani jeden z kontrolovaných nevlastnil zbrojní průkaz. Dále u jedné z kontrolovaných osob strážníci objevili balení většího množství bílých podezřelých tablet a také injekční stříkačky s bílou rozpuštěnou tekutou látkou! Z důvodu podezření na držení omamných a psychotropních látek strážníci MP Mikulov celou událost okamžitě nahlásili na místní oddělení Policie ČR. Dalším šetřením se dále zabývá PČR a CHKO Pálava.

Dne 22. 5. 2018 ve 20.10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Hliniště došlo k incidentu, při kterém se měli fyzicky vzájemně napadnout dva místní občané. Jednalo se o sousedy r. 1946 a r. 1953 a celý konflikt se měl odehrát kvůli provozu zahradního bazénu. Vyvolané napětí už probíhalo celý den a celé to nakonec vygradovalo ve večerních hodinách, když se ti dva sousedé potkali navečer náhodně před domem. Spouštěcím mechanismem incidentu mohl být i zkonzumovaný alkohol. Jeden ze sousedů měl na druhého zaútočit slzným sprejem, druhý ho měl na oplátku zase uhodit rukou do tváře. Každý z účastníků uvádí, že jako první zaútočil ten druhý. Strážníci MP Mikulov celou událost zadokumentovali a následně ji oznámili jako narušování občanského soužití přestupkové komisi k posouzení a dořešení.       

Další krádež spáchanou cizincem řešili strážníci MP Mikulov dne 23. 5. 2018 v prodejně Billa Mikulov. Tentokrát se jednalo o občana Slovenska r. 1971. Jednalo se o opakovanou krádež zboží v hodnotě 128 Kč. Při pokusu odnést zboží z prodejny byl cizinec odhalen bdělým personálem prodejny. Protože uvedená osoba opakovaně páchala přestupky proti majetku, bylo ze strany MP Mikulov přistoupeno k uložení maximálního správního trestu – udělení pokuty příkazem na místě ve výši 10 000 Kč. Přestupek byl následně nahlášen do centrálního celostátního registru přestupků.

Městský kamerový systém provozovaný MP Mikulov pomohl v měsíci květnu 2018 s odhalením dvou nezodpovědných řidičů, kteří odjeli od spáchané dopravní nehody, aniž by celou záležitost řešili s poškozeným nebo s Policií ČR. První podezřelé vozidlo strážníci nahlásili na Policii ČR dne 25. 5. 2018, kdy vozidlo se slovenskou RZ porazilo dopravní značku u kruhové křižovatky na ul. 28. října v čase 19.35 hodin. Druhé vozidlo s rakouskou RZ zase při couvání narazilo do zaparkovaného vozidla Renault na parkovišti před prodejnou Tesco Mikulov dne 28. 5. 2018 ve 20.27 hodin. Oběma záležitostmi se nyní zabývá Oddělení dopravních nehod Břeclav Policie ČR.

Za opakované rušení nočního způsobené hlasitou reprodukovanou hudbou ze dne 26. 5. 20018, řešené strážníky MP Mikulov v Mikulově na ul. Svobody ve 4.20 hodin, si místní občanka r. 1964 zasloužila udělení správního trestu – pokuty příkazem na místě. Celá záležitost byla MP Mikulov posouzena jako narušování veřejného pořádku. Podstatou přestupku bylo nedodržení stanovených podmínek při pronájmu budovy bývalé hasičské stanice. V pronajaté budově se konala kulturní akce a pořadatelka měla také povinnost dohlížet na dodržování nočního klidu. Noční klid byl v uvedené datum dokonce posunut z 22.00 hod na 00.00 hodin. Snad to bude ponaučení pro příští plánované kulturní akce a koncerty v dané lokalitě. 

Dne 26. 5. 2018 v 6.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že rodina v Mikulově postrádá svého dědečka r. 1940. Senior měl neplánově odejít ze svého bydliště na ul. U Celnice neznámo kam. Situace může být vážná, jelikož se jedná o pacienta s Alzheimerovou nemocí. Strážníci okamžitě osobně kontaktovali oznamovatelku a také Policii ČR. Následně bylo zjištěno, že si postrádaný muž také nevzal denní dávku léčiv. Celou záležitostí se následně začala intenzivně zabývat jak MP Mikulov, tak O. O. PČR Mikulov. Celá záležitost měla nakonec šťastné rozuzlení. V 7.55 hodin se postrádaný důchodce sám dostavil na služebnu MP Mikulov. Senior byl sice trochu promočený a na otázku, kde se doteď procházel, nedokázal odpovědět. Ale jinak byl nezraněný a docela v dobré kondici. Postrádaný senior byl posléze předán svým rodinným příslušníkům.

Dne 26. 5. 2018 ve 23.05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Vídeňské, kde se nacházel muž s dýchacími potížemi sedící na chodníku! Jednalo se o občana ČR ze Středočeského kraje. Z důvodu komplikací s jednáním pacienta a podezřením na podnapilost osoby byla MP Mikulov raději požádána zdravotníky RZS o asistenci při převozu pacienta do nemocnice v Břeclavi. Pacient byl následně do nemocnice v Břeclavi bezpečně eskortován sanitou RZS za doprovodné asistence strážníků MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964