Okénko Městské policie- výběr událostí za červen 2018

Dne 2. 6. 2018 ve 4.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno rozhořčenými občany Mikulova, že z jednoho bytu na Náměstí se již delší dobu nepříjemně line velmi hlasitá reprodukovaná hudba. Uvedení občané si strážníkům stěžovali na rušení nočního klidu, a žádali tímto MP Mikulov o rázné zakročení. Přivolaným strážníkům posléze trvalo celých 15 minut, než se dozvonili do problémového bytu. Protože naměřené hodnoty hluku překračovali v daném prostoru povolené limity, vyhodnotili strážníci na místě celou událost jako narušování veřejného pořádku. Následně byl mikulovskému občanovi r. 1983 za rušení nočního klidu strážníky uložen správní trest – pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.   

Alkoholické řádění mikulovského občana r. 1964 dne 4. 6. 2018 rázně ukončili až strážníci MP Mikulov v 19.00 hodin. Protože nešlo zmíněnou osobu uklidnit ani na služebně MP Mikulov, bylo přistoupeno k převozu tohoto výtržníka na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Tato podnapilá osoba dávala o sobě vědět již celý den. Vrchol jeho protiprávního jednání nastal na ul. Husova před 19. hodinou, kdy tento spoluobčan neváhal dokonce agresivně kopat do vrat domů. Pro svou silnou podnapilost se neustále válel po chodníku a silniční komunikaci. Provedená dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,34 promile alkoholu! Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci potrestali v následujících dnech uložením správního trestu – pokuty příkazem na místě ve výši 10 000 Kč. Přestupek byl dále nahlášen do centrálního registru přestupků.            

Dne 5. 6. 2018 od 13.30 hodin se v centru Mikulova snažili strážníci MP Mikulov odchytit toulavého jezevčíka, na kterého si již opakovaně stěžovali občané Mikulova. Jednalo se o psa, který se normálně nechoval nijak agresivně. V klidu si obíhal svůj rajón a šlo mu jen o „značkování“ svých zájmových míst. V momentě, kdy se k němu však přiblížil zakročující strážník a snažil se ho nějak odchytit, se z hodného pejska najednou stala agresivní šelma! Odchytová situace se takto několikrát opakovala a strážníci běhali za tímto psem do zámecké zahrady, na Náměstí a pořád dokola. V jednom okamžiku se psa již skoro podařilo odchytit. Vystresovaný pes však znenadání prudce zaútočil na ruku zakročujícího strážníka! Tento osvobozující výpad si následně vyžádal drobné poranění prstu strážníka. Pes posléze odběhl do lokality „Doležalka“ a odtud se dostal do zahrady svého majitele. Strážníci následně zkontaktovali majitelku uvedené nemovitosti, která přiznala, že je i majitelkou pronásledovaného psa. Následně proběhlo místní šetření, při kterém bylo zjišťováno, zda je pes řádně přihlášen na MěÚ, zda je pes očkován proti vzteklině a zda je na psa vystavena evidenční známka. Pes musel také prodělat okamžitou kontrolu u veterináře, jelikož došlo k pokousání osoby. Celou záležitost strážníci následně posoudili jako narušení veřejného pořádku tím, že došlo k porušení obecně závazné vyhlášky, která v Mikulově zakazuje volný pohyb psa bez dozoru v zastavěné části města. Za přestupek strážníci uložili majitelce psa r. 1962 správní trest – pokutu příkazem na místě ve výši 1000 Kč.

Dne 9. 6. 2018 ve 20.35 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na ul. České se pohybuje v protisměru osobní motorové vozidlo značky Ford Focus. Z tohoto důvodu byla na uvedené místo ihned vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci poté na místě zjistili, že vozidlo řídil muž r. 1983 z Frýdku-Místku. Již na první pohled bylo strážníkům jasné, že tento řidič je v podnapilém stavu! Následná dechová zkouška u něj posléze odhalila podnapilost s naměřenými hodnotami 0,99 promile alkoholu. Přivolaná hlídka Policie ČR navíc zjistila, že kontrolovaná osoba vůbec nevlastní řidičské oprávnění. Celou záležitostí se následně zabývá Policie ČR.

Ke správnímu orgánu oznámila MP Mikulov řidiče r. 1972 nákladního vozidla značky Iveco, který dne 14. 6. 2018 ve 14.52 hodin nedal přednost na křižovatce ul. Brněnské a ul. K Vápence služebnímu vozidlu MP Mikulov. Strážník řídící vozidlo MP Mikulov jedoucí po hlavní komunikaci musel provést prudký manévr, aby zabránil akutně hrozící kolizi! Řidič nákladního vozidla Iveco následně z místa v klidu odjížděl, jakoby se vůbec nic nestalo.  Řidiče Iveca strážníci následně donutili zastavit až se zapnutými výstražnými majáky a puštěnou sirénou. Zastavený řidič Iveca ze začátku vůbec nechápal, z čeho ho to strážníci vůbec obviňují. On přece na „stopce“ zastavil a služební vozidlo MP Mikulov prostě jen přehlédl. Se svou vinou zásadně nesouhlasil a s uloženou pokutou také nesouhlasil. Služební vozidla MP Mikulov jsou vybavena záznamovým zařízením, které neustále monitoruje, co se právě děje jak před vozidlem, tak i za služebním vozidlem. Takže celá mimořádná událost byla řádně zadokumentována a záznam bude poskytnut při správním řešení přestupku.  

Do přestupkové komise oznámili strážníci MP Mikulov krádež spáchanou dne 17. 6. 2018 v 17.00 hodin v prodejně Billa Mikulov. Pachatelem této krádeže zboží v hodnotě 115 Kč byla opět místní problémová osoba r. 1964. Protože strážníci MP Mikulov již vyčerpali všechny své možnosti, když za předešlé krádeže této osobě ukládali správní tresty – pokuty příkazem na místě. Tyto pokuty se však asi míjely svým výchovným efektem, jelikož tato podezřelá osoba krade neustále dál a dál. Nyní se uvedená osoba bude za své protiprávní jednání zpovídat u správního orgánu, který může bohužel „jen“ násobit předešlé pokuty uložené od strážníků MP Mikulov.   

Dne 21. 6. 2018 ve 13.42 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že u nich na ul. M. Majerové volá někdo od sousedů z otevřeného okna o pomoc! Má se jednat o dům, ve kterém bydlí osamělá starší sousedka. Přivolaní strážníci po zvonění u vchodových dveří zaregistrovali, že uvnitř někdo volá o pomoc. Volání o pomoc se opakovala, ke dveřím však nikdo stále nepřicházel. Z uvedeného důvodu zasahující strážníci použili institutu krajní nouze a do uzamčeného bytu nouzově vnikli přes pootevřené okno. Starší ženu, obyvatelku domu r. 1937 strážníci zastihli ležící bezmocnou v její posteli. Nalezená žena jevila známky zmatenosti a byla ve stavu, kdy nebyla schopna se sama o sebe postarat. Zasahující strážníci nemocné ženě poskytli první pomoc a přivolali zdravotnický výjezd RZS. Nemocná žena byla následně převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci MP Mikulov se následně postarali o zabezpečení domu.

Dne 23. 6. 2018 v 1.48 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se na ul. Brněnské pohybuje podezřelý mladík, který zde převrací a vysypává popelnice. Vyslaná autohlídka MP Mikulov následně od dalšího svědka zjistila, že došlo také k převrácení palety s dlažbou a podezřelí mladíci měli uniknout směrem na Kozí hrádek. Pátrací akcí však podezřelí mladíci nebyli hlídkou strážníků dohledáni. Zpětnou kontrolou záznamu z městského kamerového systému bylo navíc zjištěno, že jeden z těchto mladíků měl odcizit na Náměstí túji v květináči. Túji našli strážníci následně odhozenou na ul. Kostelní u schodiště, které vede k prodejně Jednoty. Pachatel měl na místě zapomenout svoji mikinu, kterou si strážníci vzali prozatím do úschovy. V čase 3.17 hodin si operátor kamerového systému dal práci a podezřelého mladíka dohledal na ul. Piaristů, jak právě vyšel z jednoho baru. Vyslaná hlídka MP Mikulov v podezřelém mladíkovi posléze zjistila místního občana r. 1994. Tento byl v silně podnapilém stavu, jelikož strážníci u něj naměřili hodnoty 2,17 promile alkoholu. Zadržený mladík se následně strážníkům pod tíhou důkazů sám přiznal a byl ochoten nahradit vzniklou škodu. Přestupek proti veřejnému pořádku a také přestupek proti majetku strážníci dořešili v následujících dnech. Za přestupkové jednání byl pachateli výtržností strážníky MP Mikulov uložen správní trest – pokuta příkazem na místě ve výši 2000 Kč. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 24. 6. 2018 ve 22.15 hodin byli strážníci přivoláni do provozovny Sportbaru na ul. České, kde se měl nacházet problémový zákazník, kterému odmítal personál baru prodat alkohol, jelikož zákazník již jevil známky silné podnapilosti. Kontrolovaný cizinec r. 1977 se i vůči zasahujícím strážníkům MP Mikulov začal chovat velice agresivně a ti s ním měli posléze spousty práce, aby se jim ho podařilo zklidnit. Dechová zkouška u tohoto muže prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,69 promile alkoholu. Z důvodu těchto naměřených hodnot zasahující strážníci dotčeného muže zákonně vyzvali, aby přestal na místě tropit výtržnosti a z místa raději odešel. Na učiněné výzvy problémový Slovák nijak nereagoval a jeho agresivita se naopak obrátila proti zasahujícím strážníkům MP Mikulov.  Z tohoto důvodu strážníci ke zklidnění uvedeného výtržníka použili donucovací prostředky a agresivní podnapilou osobu převezli na protialkoholní záchytnou stanici v Brně k vystřízlivění! Z důvodu přechodného přebývání cizince v Mikulově byla celá záležitost strážníky dořešena v následujících dnech. Za narušování veřejného pořádku si tento výtržník od strážníků „vysloužil“ správní trest – pokutu příkazem na místě ve výši 2000 Kč. Spáchaný přestupek byl oznámen do centrálního registru přestupků.

Dne 25. 6. 2018 od 21.00 hodin spolupracovali strážníci MP Mikulov s Policií ČR při pátrání po osobě, která měla v posledních dnech vyhrožovat sebepoškozením. Tohoto mikulovského občana se naštěstí podařilo včas dohledat. Díky dobré místní znalosti a dobré souhře zasahujících hlídek MP Mikulov a OO PČR Mikulov se postrádaného muže podařilo dohledat v lokalitě zahrádkářské kolonie.

Dne 27. 6. 2018 v 18.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nádražní v provozovně stánku „Čtyřlístek“, kde mělo docházet k narušování občanského soužití mezi přítomnými hosty provozovny. Strážníci po dojezdu na místo údajného incidentu následně zjistili, že celou záležitost lze chápat pouze jako občanskoprávní spor, jelikož na místě došlo k neúmyslnému poškození mobilního telefonu. Co však bylo na místě daleko závažnější? – Zjištění, že na místě se právě nacházejí čtyři místní podnapilé maminky, které jsou zde v přítomnosti svých malých nezletilých potomků. Učiněné dechové zkoušky byly u všech maminek pozitivní a nejednalo se jen o nějaké pivo. Jedna z dechových zkoušek ukázala naměřené hodnoty dokonce 3,08 promile alkoholu. Na místo byla následně také přivolána hotovostní sociální pracovnice orgánu OSPOD. Strážníci posléze podnapilé maminky odeslali do místa bydliště. Personál provozovny byl strážníky následně poučen, jakou má zodpovědnost při prodeji alkoholických nápojů! Záležitost bude dále řešit MěÚ Mikulov – orgán OSPOD.

Dne 27. 6. 2018 ve 22.00 hodin zaregistrovali strážníci MP Mikulov, že na ul. Kostelní přímo před služebnou MP Mikulov právě dochází k výtržnostem, kterých se podle všeho dopouští nějaká podnapilá žena, jelikož až na služebnu je slyšet ženský jekot a vulgární nadávky! Strážníci posléze zjistili, že podnapilou osobou je místní žena r. 1987, která se absolutně nedokáže ovládat a svým chováním obtěžuje hosty bistra. Strážníci nezkrotnou ženu následně předvedli přímo na služebnu MP Mikulov. Divoká žena však ve svých výtržnostech pokračovala i na služebně MP Mikulov. Dechová zkouška u ní prokázala podnapilost s naměřenými hodnotami 1,84 promile alkoholu. Z důvodu nebezpečného stavu této ženy, bylo strážníky rozhodnuto o jejím převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci vyřešili v následujících dnech uložením správního trestu – pokuty příkazem na místě ve výši 1000 Kč. Přestupkové jednání bylo následně oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 28. 6. 2018 v 17.13 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že na ul. 22. dubna právě parkují na nově zbudovaném chodníku dva turistické autobusy. Tímto byla MP Mikulov požádána o řešení vzniklé situace. Přivolaní strážníci posléze zjistili, že oznámení je oprávněné. Strážníci následně na místě zkontaktovali řidiče autobusů a po kontrole, zda nedošlo k poškození chodníku, dopravní přestupky vyřešili uložením pokuty příkazem na místě ve výši 2 x 1000 Kč.

U přestupkové komise skončí incident, který se stal 30. 6. 2018 v dopoledních hodinách na ul. Vinohrady. Podstatou incidentu bylo vygradování dlouholetých sousedských sporů, které spustilo česání meruněk ze stromu, který se nacházel na hranici sousedících pozemků. Hádka o meruňky nakonec skončila fyzickým napadením mezi místním mladým mužem r. 1975 a jejich sousedkou seniorkou r. 1940. Oba účastníci incidentu neměli dokonce váhat proti sobě navzájem použit dřevěné střešní latě! Napadená žena dokonce uváděla, že měla krvácivé zranění ruky, které měla podloženo lékařskou zprávou. Přivolaným strážníkům nezbývalo nic jiného než vyslechnout obě zainteresované strany, celou záležitost zadokumentovat a postoupit k dořešení do přestupkové komise.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964