Okénko Městské policie Mikulov

 Výběr událostí za červenec 2018

Dne 3. 7. 2018 ve 20.00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. A. Muchy, kde prověřovali oznámení a žádost personálu břeclavské nemocnice ohledně zdravotního stavu jejich pacienta, který se měl dostavit na pravidelnou dialýzu. Strážníci MP Mikulov se následně po marném zvonění rozhodli nouzově vstoupit do uvedeného bytu, jelikož na místě zjištěné informace od sousedů nasvědčovaly, že by se v bytě mohla nacházet osoba v ohrožení života. Po otevření vstupních dveří zasahující strážníci postrádanou osobu r. 1950 nalezli ležet bezvládnou v posteli. Bohužel již v prvních okamžicích při ohledání ležícího těla bylo strážníkům jasné, že na místě došlo k úmrtí staršího muže. Strážníci MP Mikulov následně otevřený byt zabezpečili a na místo smutného nálezu ihned přivolali výjezd Policie ČR. PČR celou záležitost kvalifikovala jako úmrtí bez cizího zavinění.       

Další záchrannou akci uskutečnili strážníci MP Mikulov dne 6. 7. 2018 v 16.50 hodin v Mikulově na ul. Vinohrady. V celé záležitosti se jednalo o oznámení z dispečinku RZS Brno, aby strážníci prověřili nahlášenou havárii podnapilého cyklisty se zraněním! Strážníci po dojezdu do uvedené lokality na místě skutečně nalezli zraněnou podnapilou osobu, která zásadně od přítomných svědků odmítala přivolání sanity RZS. U zraněného muže r. 1969 strážníci při provedené dechové zkoušce posléze naměřili neuvěřitelné hodnoty 3,26 promile alkoholu! Z důvodu krvácejícího zranění na hlavě strážníci s mužem nediskutovali a na místo zásahu přivolali zdravotnický výjezd RZS. Zraněná osoba byla následně převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Šetřením MP Mikulov nebylo zjištěno, že by zraněný muž na označeném kole jel. Dle svědectví přítomných podezřelý muž kolo pouze vedl, takže pro strážníky byl v daný okamžik pouze chodec. Pohozené kolo strážníci na místě zabezpečili a po odvozu zraněného kolo uskladnili v garáži MP Mikulov.       

 Dne 10. 7. 2018 řešila MP Mikulov dvě krádeže zboží v mikulovských prodejnách Billa a Tesco, které provedla jedna osoba. Nejdříve byli strážníci přivoláni ve 12.30 hodin do prodejny Billa, kde jim bylo vedoucím prodejny předáno zboží k evidenci, které pronesla podezřelá žena přes pokladnu bez zaplacení. Odcizené zboží bylo z nevysvětlených důvodů zanecháno v prodejně. Možná se chtěla podezřelá žena pro odcizené zboží v hodnotě 892 Kč ještě vrátit, až odnese další dvě naplněné tašky. Podezřelá žena odešla dle kamerových záznamů směrem k Atriu a do prodejny Billa se již nevrátila. Ještě téhož dne ve 14.50 hodin se však štěstěna od neznámé blond ženy odvrátila. V prodejně Tesco byla zadržena personálem prodejny při krádeži zboží v hodnotě 562 Kč. V podezřelé ženě strážníci MP Mikulov následně zjistili 47letou občanku s trvalým pobytem v Krumvíři. Při lustraci podezřelé strážníci zjistili, že zadržená žena byla v poslední době již dvakrát řešena za podobné krádeže MP Břeclav. Záležitost byla MP Mikulov posouzena jako spáchání přestupku proti majetku. Za přestupek strážníci na místě uložili správní trest – pokutu příkazem na místě. Přestupek byl dále oznámen do centrálního registru přestupků.

Dne 11. 7. 2018 ve 13.35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Náměstí u provozovny Drogerka, kde zkolaboval starší muž. Přivolaní strážníci MP Mikulov v době příjezdu na místo vyhodnotili, že by se v tomto případě mohlo jednat o epileptický záchvat. Zraněnému muži zasahující strážníci poskytli první pomoc a do doby příjezdu výjezdu RZS zraněného muže udržovali ve stabilizované poloze. Zraněný muž byl následně převezen na vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Další pokutu a převoz na protialkoholní záchytnou stanici si zasloužil místní problémový muž r. 1964, který dne 13. 7. 2018 ve 14.50 hodin opět v alkoholovém opojení znepříjemňoval svým neurvalým chováním pobyt místním občanům a turistům v pěší zóně na Náměstí. Místní občané už ví, co od tohoto individua mohou čekat. Bohužel pro turisty musí být některé výjevy tohoto našeho spoluobčana doslova šokem! Strážníci MP Mikulov u tohoto občana evidují desítky spáchaných přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a také i majetku. Všechny spáchané přestupky uvedenou osobou strážníci řeší nekompromisně ukládáním pokut a oznamováním do přestupkové komise. Všechny spáchané přestupky se navíc nově důkladně evidují v centrálním registru přestupků. V krajních případech se tato problematická osoba odváží na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Strážníci městské a obecní policie mohou zasahovat pouze v mezích jim svěřeného zákona, takže některé navrhované praktiky, exekuce a tresty naštvaných svědků probíhajících incidentů nejsou dle zákona vůbec realizovatelné.

Hned na dvou místech během jedné hodiny zasahovala hlídka MP Mikulov dne 16. 7. 2018 od 21.50 do 23.00 hodin v lokalitě ul. Valtické. U obou sobě podobných případů se jednalo o srážku srnčí zvěře s projíždějícím vozidlem. Strážníci na místě se zapnutými výstražnými majáky označovali místo dopravní nehody a tímto zabezpečovali bezpečnost a plynulost silničního provozu. Strážníci na místo posléze přivolali mysliveckého hospodáře a předali mu uhynulou zvěř. Samotné dopravní nehody vyšetřovala přivolaná dopravní hlídka PČR. Jako smutnou pointu si strážníci vyhodnotili okolnost obou případů. Nejdříve bylo projíždějícím vozidlem zachyceno a usmrceno probíhající malé srnče. Při řešení první dopravní nehody následně došlo o pár stovek metru k druhé dopravní nehodě, při které byla usmrcena dospělá srna. Takže s největší pravděpodobností se jednalo o srnu, která hledala své ztracené mládě.

Dne 17. 7. 2018 v 15.20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Mlynské u hotelu Galant, kde byl na chodníku nalezen ležící muž. Zasahující strážníci na místě zjistili, že za momentální indispozicí místního muže r. 1965 není zranění či nemoc, ale pouze přemíra zkonzumovaného alkoholu. Provedená dechová zkouška u muže odhalila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,32 promile alkoholu. Protože nalezená osoba se strážníky plně spolupracovala, nebyl v tomto případě zvolen převoz na protialkoholní záchytnou stanici. Podnapilá osoba byla následně předána rodinným příslušníkům. Záležitost byla posléze vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Kuriózní krádež řešili strážníci MP Mikulov dne 17. 7. 2018 ve 20.50 hodin. Tentokrát se jednalo tzv. „polní pich“, jak se historicky označovala krádež spáchaná na zemědělském pozemku. V celé záležitosti se jednalo o zadržení zloděje přímo majitelem polnosti, který zloděje přichytil přímo při činu. Incident se odehrál v lokalitě vinohradů směrem od ul. Brněnské. Místní občan r. 1956 byl přichycen při krádeži deseti kusů čerstvě utržených dýní.Protože dýně byly následně navráceny majiteli, byla celá záležitost strážníky vyřešena přímo na místě. Za přestupek proti majetku strážníci na místě uložili správní trest – pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo posléze nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Další převoz na protialkoholní záchytnou stanici prováděla MP Mikulov dne 18. 7. 2018 ve 14.30 hodin. Tentokrát se však jednalo o ženu r. 1973, která byla nalezena v bezvládném stavu u Staré brány v lokalitě Lázeňského náměstí. Protože strážníci z místní znalosti věděli, že se jedná o problematickou osobu, kterou nebudou mít komu předat, byl zvolen uvedený převoz na záchytku. Dechovou zkoušku zvládla uvedená žena provést až na samotné protialkoholní záchytce a byly jí z dechu naměřeny hodnoty 3,85 promile alkoholu. Závadové chování bylo následně vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.   

Dne 20. 7. 2018 v 18.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě polností směrem na obec Březí. V celé záležitosti se jednalo o vyproštění uvízlé srny, která byla uvězněna v meliorační betonové skruži. Uvízlou srnu na místě objevil náhodný turista. Strážníci uvízlou srnu z asi dvoumetrové šachty vyprostili za využití speciální odchytové tyče. Srna byla po zdravotní prohlídce nezraněná vypuštěná do volné přírody.

Na MěÚ Mikulov – Sociální odbor orgán OSPOD oznámila MP Mikulov záležitost ze dne 21. 7. 2018, kdy strážníci v 19.45 hodin kontrolovali v lokalitě ul. Gagarinova podnapilou maminku, která si sebou vedla po frekventované komunikaci bez dostatečné kontroly dvě malé děti r. 2016 a r. 2012. Strážníci podnapilou maminku následně raději doprovodili do místa bydliště a děti předali přítomným prarodičům. Provedená dechová zkouška u 34leté maminky odhalila podnapilost s naměřenými hodnotami 1,73 promile alkoholu.      

Dne 23. 7. 2018 v 21.30 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občany Mikulova, že se v prostoru lesa na Svatém kopečku, přesněji v lokalitě za Mateřskou školkou Habánská, rozhodly utábořit neznámé osoby, které na místě dokonce rozdělaly otevřené ohniště! Přivolaná hlídka MP Mikulov posléze na označeném místě zastihla dva mladíky r. 2000, původem z Prahy. Zasahující strážníci oběma turistům přikázali ohniště zcela uhasit a z místa odejít z důvodu chráněné lokality CHKO Pálava. Z důvodu neoprávněného rozdělávaní ohně ve volné přírodě byl porušen požární řád města Mikulov. Přestupkové jednání mladíků bylo následně vyřešeno na místě uložením správního trestu – pokuty příkazem na místě.

Ve spolupráci s dálniční hlídkou Policie ČR Mikulov zastavili strážníci MP Mikulov dne 24. 7. 2018 v čase 22.00 hodin v Mikulově na ul. 28. října dva bulharské turistické autobusy, protože jeden z řidičů těchto autobusů byl podezřelý, že na benzinové čerpací stanici v Pasohlávkách zanechal finanční manko za natankované PHM v hodnotě 10 000 Kč. Strážníci MP Mikulov uvedené autobusy zadrželi do doby příjezdu dálniční hlídky PČR Mikulov, která již přijížděla do Mikulova od Pasohlávek. Celou událost následně dořešila Policie ČR.

Dne 26. 7. 2018 v 18.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Brněnské v Mikulově proti podnapilému a agresivnímu muži r. 1982, původem z Novosedel. Tento agresor měl v předešlý den 25. 7. 2018 obtěžovat a napadat svoji bývalou družku r. 1978. Za toto protiprávní jednání jej měla řešit Policie ČR. Dnešní den se situace znovu opakuje. Uvedený muž má sedět na schodišti nájemního městského domu a má zde opět čekat na svoji bývalou přítelkyni! On jí má vyhrožovat, proto se oznamovatelka bojí jít domů. Zakročující strážníci MP Mikulov podnapilého a pomočeného muže několikrát zákonně vyzvali k opuštění prostoru. Z důvodu neuposlechnutí zákonných výzev zakročujících strážníků MP Mikulov bylo následně z jejich strany přikročeno k použití donucovacích prostředků. Podnapilý muž byl následně hlídkou MP Mikulov převezen s nasazenými služebními pouty na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celou záležitost dále řeší Policie ČR. 

Dne 29. 7. 2018 v 15.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí v pěší zóně opět proti podnapilému místnímu výtržníkovi r. 1964. Tentokrát si tento rozžhavený poberta vlezl přímo do kašny a zde si v klidu, oděn pouze v trenýrkách, lovil drobné mince. Když byl za své nevhodné jednání napomínán jinými občany Mikulova, tak začal být neurvalý a na všechny kolem tak vulgárně řvát, až z něj šel údajně strach! Strážníci mají z tohoto taky spoluobčana pro strach uděláno. Takže následovalo předvedení podnapilé osoby na služebnu MP Mikulov. Poté následovalo provedení dechové zkoušky. Z důvodu silné podnapilosti – naměřeno 3,50 promile alkoholu – a hrozby opakovaného protiprávního jednání bylo strážníky rozhodnuto o převozu problémové osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl dořešen v následujících dnech uložením správního trestu – pokuty příkazem na místě – a zápisem pokuty do centrálního registru přestupků.  

V měsíci srpnu 2018 strážníci MP Mikulov dořešili spáchanou krádež staršího horského kola, které bylo svému majiteli r. 1990 odcizeno v Mikulově dne 29. 7. 2018. Strážníci MP Mikulov při svém šetření zjistili okolnosti samotného odcizení kola a zjistili, že celá záležitost měla souvislost s hraním výherních automatů. Odcizené kolo mělo sloužit jako pojistka v případě nevrácení zapůjčené finanční částky! Odcizené kolo v hodnotě několika stokorun bylo následně zdárně navráceno svému majiteli. Strážníci MP Mikulov celou záležitost nakonec vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku, za který uložili místnímu mladíkovi r. 1996 správní trest – pokutu příkazem na místě. Uložená pokuta byla následně oznámena do centrálního registru přestupků.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný 

DSCN7964