Okénko Městské policie - výběr událostí za měsíc srpen 2018

Dne 2. 8. 2018 v 16.55 hodin provedla MP Mikulov odvoz podnapilé a problematické osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. V celé záležitosti se jednalo o nechvalně známého místního problematického muže r. 1964. Tentokrát se tento spoluobčan povaloval na podlaze v podloubí pod MěÚ Mikulov a vulgárně pokřikoval na kolemjdoucí turisty. Posléze svoji agresivitu obrátil proti samotným zakročujícím strážníkům MP Mikulov. Naměřené hodnoty 3,17 promile alkoholu potvrdily mužovu silnou alkoholovou intoxikaci. Z důvodu nebezpečného stavu byl zmíněný muž převezen strážníky na uvedenou protialkoholní záchytnou stanici. Přestupek proti veřejnému pořádku byl strážníky MP Mikulov dořešen v následující den uložením správního trestu – pokuty příkazem na místě. Přestupek byl také oznámen do centrálního registru přestupků.    

Dne 4. 8. 2018 bylo na MP Mikulov ve 20.05 hodin telefonicky oznámeno, že v areálu mikulovského zámku se nachází podezřelá osoba, která se nebezpečně pohybuje u vyhlídky nad kostelem sv. Václava. Vyslaní strážníci MP Mikulov na místě zjistili, že se nejedná v žádném případě o potenciálního sebevraha, ale prostě pouze o podnapilého vandala. Strážníci následně na místě u vyhlídky objevili rozbitý velký terakotový květináč, který patří do inventáře Regionálního muzea v Mikulově. Mladík se k úmyslnému rozbití květináče sám přiznal. Na květináči byl otisknut dokonce dezén jeho boty! Naměřené hodnoty 2,40 promile alkoholu u mladíka potvrdily silnou podnapilost. Podnapilého mladíka si z místa výtržnosti posléze odvedla jeho přítelkyně. Vandalský čin byl strážníky MP Mikulov posouzen jako spáchání přestupku proti majetku. Po uhrazení vyčíslené vzniklé škody 1390 Kč strážníci valtickému mladíkovi r. 1992 v následujících dnech uložili správní trest – pokutu příkazem na místě. Přestupek byl dále nahlášen do centrálního registru přestupků.    

Dne 6. 8. 2018 v 18.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na sídlišti v Mikulově, konkrétně na ul. Hraničářů, kde se objevil u zdi činžovního domu velký černý had se žlutými znaky. Obyvatele dané lokality objevený had značně vyděsil, proto si na pomoc přivolali městské strážníky. Přivolaní a odborně vyškolení a vybavení strážníci neznámého hada bezpečně odchytili a následně jej odvezli na služebnu MP Mikulov. Jednalo se o hada o velikosti asi jednoho metru. Konzultací s pracovníkem CHKO Pálava bylo zjištěno, že se jedná asi o užovku, ale v žádném případě ne o místní druh. Posléze strážníci určení druhu hada konzultovali s odborníkem na hady ze ZOO Brno a také přes Wikipedii na internetu. Vylučovací metodou pak vyšlo najevo, že se jedná o mladého jedince užovky amurské, která není pro člověka nijak nebezpečná. Jedná se o druh hada vhodného na chov pro začátečníky a není na tento chov potřeba žádné zvláštní povolení. Nalezeného hada strážníci předali k dočasnému umístění místnímu chovateli. Pokud se o hada nepřihlásí do dvou měsíců jeho majitel, přejdou práva majitele hada na zmíněného místního chovatele – vše dle občanského zákoníku.      

Dne 8. 8. 2018 v 9.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. 1. května v Mikulově, kde došlo ke kolapsu poštovní doručovatelky r. 1997. Do příjezdu zdravotnického příjezdu RZS poskytovali zasahující strážníci mladé ženě první pomoc. Mladá doručovatelka byla nakonec převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Přítomní strážníci zabezpečili pošťáckou brašnu s obsahem poštovního materiálu a odvezli ji na místní pobočku České pošty.

Dne 8. 8. 2018 v 15.40 hodin zasahovali strážníci na koupališti Riviera v Mikulově, kde docházelo ze strany místních adolescentů k výtržnostem, při kterých byl hrubě narušován návštěvní řád koupaliště. Místní mladíci si z upozornění sloužícího plavčíka dělali jen srandu, proto si tento musel na pomoc přivolat městské strážníky. Autorita přivolaných strážníků už na rozjařené mladíky nakonec přece jen zapůsobila. Nejvíce reptající podnapilý mladý muž r. 1996 musel koupaliště dokonce i opustit. Následně se prostoru koupaliště věnoval operátor městského kamerového systému, aby se nevhodná situace již na koupališti neopakovala.  

Dne 9. 8. 2018 ve 12.30 hodin byli strážníci MP Mikulov pověření dispečinkem RZS JMK, aby prověřili oznámenou událost o ležící zraněné osobě na ul. Mlýnské v Mikulově. Přivolaní strážníci na uvedeném místě následně zjistili, že na chodníku u hotelu Galant skutečně leží na chodníku zraněný muž. Jednoznačnou zjištěnou okolností byla silná podnapilost nalezeného muže. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že se jedná o muže z Klentnice r. 1964. Od přítomného svědka strážníci zjistili, že zraněný díky špatné motorice sám upadl na betonový chodník a přitom se krvácivě zranil na hlavě! Strážníci zraněnému muži na místě poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS. Zraněný muž následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice.     

Dne 17. 8. 2018 prováděla MP Mikulov měření rychlosti v lokalitě ul. Valtická v Mikulově. Při této preventivní činnosti strážníci naměřili projíždějícímu vozidlu VW o 19km/h více, než je předepsaná rychlost. Řidič tohoto vozidla však zjistil, že byl radarem změřen, a proto než dojel ke stanovišti autohlídky MP Mikulov u Mušlova, se v půlce cesty otočil a chtěl se strážníkům vyhnout. Bohužel pro řidiče u stanoviště radaru jej zastavil další strážník MP Mikulov a žádal jej, aby na místě počkal na přijíždějící autohlídku. Řidič dotčeného VW však nějak neudržel nervy na uzdě a z místa bez svolení zasahujícího strážníka prudce a riskantně ujel! To už však na místo přijížděla autohlídka MP Mikulov, která ujíždějící vozidlo VW pronásledovala! Ujíždějící VW se podařilo strážníkům zastavit o pár stovek metrů dál, jelikož ujíždějícímu VW zatarasilo trasu jízdy přítomné vozidlo Policie ČR. Mikulovskému řidiči r. 1987 zastaveného vozidla VW strážníci posléze uložili dva správní tresty. Jednu pokutu 1000 Kč za překročení povolené rychlosti a druhou pokutu za narušení veřejného pořádku – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci ve výši 5000 Kč. Oba přestupky byly posléze nahlášeny do centrálního registru přestupků.

Dne 18. 8. 2018 v 00.50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na sídlišti, konkrétně na ul. Nádražní, kde se právě odehrávala výtržnost, při které se vzájemně fyzicky napadalo několik osob. Spouštěčem incidentu byla hádka dvou místních žen r. 1978 a r. 1979, které si nebraly vůbec žádné servítky! To, že byla jedna z nich ve velmi pokročilém stádiu těhotenství, není přece žádný problém! To se výtržnost ještě odehrávala u stánkové provozovny, ve které obě zainteresované strany předtím posedávaly. Z ničeho nic se najednou do incidentu zapojili i partneři hádajících se žen r. 1987 a r. 1973. To už však došlo na údery pěstí a kopance! A aby toho nebylo málo, přivolala si jedna ze zainteresovaných stran mužské příslušníky celé své rozvětvené rodiny. Prostě „klasická férovka“! Ale to už tekla i krev! V konečném výsledku bylo na místě celkem sedm zainteresovaných osob. Strážníci MP Mikulov dorazili na místo právě v čas, aby se situaci dalo ještě zastavit bez vážnějších následků. Celá událost byla také monitorována z městského kamerového systému. Z důvodu závažnosti události strážníci přivolali na místo incidentu i hlídku Policie ČR. Celou událostí se dále zabývá PČR.             

Dne 20. 8. 2018 v 9.25 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Billa Mikulov, kde byl personálem prodejny zadržen neplatící zákazník, který se pokusil pronést zboží z prodejny bez řádného zaplacení. Tentokrát se jednalo o zadrženého slovenského „bezdomovce“ r. 1972, který se pokusil v prodejně odcizit jednu láhev vodky v hodnotě 169 Kč. Strážníci u zadrženého podnapilého pachatele naměřili hodnoty 2,83 promile alkoholu. Naměřená zvýšená hladinka byla pro otrlého Slováka asi ještě málo! Přestupek proti majetku strážníci MP Mikulov vyřešili uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Spáchaný přestupek byl také oznámen do centrálního registru přestupků.  

Dne 23. 8. 2018 ve 23.59 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Kozí hrádek právě dochází k rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě zjistili, že na terase před provozovnou vinného sklípku hraje z reproduktorů značně hlučná reprodukovaná hudba! Zasahující strážníci si nechali přivolat odpovědnou osobu, se kterou celou záležitost následně řešili. Odpovědný provozní r. 1977 následně hlučnou hudbu ztišil. Přestupek proti veřejnému pořádku – rušení nočního klidu – strážníci vyřešili uložením pokuty příkazem na místě. Spáchaný přestupek strážníci také nahlásili do centrálního registru přestupků.  

Dne 24. 8. 2018 ve večerních hodinách prováděli strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Pod Hájkem odchyt dvou toulavých psů. Oba odchycené psy strážníci následně umístili do záchytných kotců MP Mikulov. V nočních hodinách se pak na policejní služebnu dostavila mikulovská majitelka obou psů r. 1986, která postrádala své čtyřnohé miláčky. Chovatelka psů posléze uznala svoji vinu na opakovaném toulání svých psů. Za porušení obecné vyhlášky byla ochotna ihned zaplatit uloženou sankci – pokutu příkazem na místě. Při řešení přestupku proti veřejnému pořádku strážníci dále zjistili, že oba psi nejsou také zaregistrováni v registru MěÚ Mikulov a také za ně nejsou odváděny řádné místní poplatky. Zjištěné poznatky předali strážníci na finanční odbor MěÚ Mikulov. Zpětnou kontrolou bylo posléze zjištěno, že dlužné finanční pohledávky byly majitelkou psů již doplaceny. 

Dne 26. 8. 2018 v 00.40 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno rozhořčenou občankou Mikulova, že na ul. Koněvova právě dochází k rušení nočního klidu hlasitě puštěnou reprodukovanou hudbou! Z výše uvedeného důvodu se na samotné místo následně dostavila hlídka MP Mikulov, která vyhodnotila, že oznámení je opodstatněné, jelikož strážníky naměřené hodnoty překračovaly povolené hygienické hodnoty hluku. Také subjektivní posouzení vzniklé situace přítomnými strážníky dalo jednoznačně za pravdu oznamovatelce. Z výše uvedeného důvodu strážníci následně kontaktovali hlavního pořadatele hlučné oslavy, která se odehrávala v areálu bývalého internátu učiliště. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že v areálu probíhá rozlučka se svobodou. Oslovený odpovědný mikulovský ženich r. 1989 naštěstí pochopil argumenty stěžujících si sousedů a hlasitou hudbu okamžitě ztišil. Celá událost byla strážníky MP Mikulov vyhodnocena, jako narušování veřejného pořádku, jelikož došlo k rušení nočního klidu. Za přestupek byl strážníky uložen správní trest – pokuta příkazem na místě. Přestupek byl také nahlášen do centrálního registru přestupků.       

Dne 27. 8. 2018 v 17.46 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavil slovenský „bezdomovec“ r. 1971, který se dlouhodobě zdržuje v Mikulově a oznámil přítomným strážníkům, že svému kolegovi právě zasekl do hlavy sekeru! K nahlášené události mělo dojít v lokalitě cyklistické stesky, kde spolu přebývají v opuštěné budově čerpací stanice. Strážníci silně podnapilého muže z výše uvedeného důvodu raději ihned omezili služebními pouty, jelikož jeho výpověď již od samého počátku považovali za pravdivou. Posléze byla celá událost bezodkladně nahlášena na Policii ČR. Následným šetřením bylo zjištěno, že nahlášené napadení je pravdivé a vážně zraněného místního „bezdomovce“ r. 1979 právě odváží přivolaná sanita do nemocnice. Z důvodu závažnosti se celou záležitostí začala ihned zabývat Policie ČR. Podezřelý slovenský agresor byl okamžitě umístěn do policejní cely. Celá událost se vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví.   

Dne 28. 8. 2018 ve 14.05 hodin zaregistrovala právě projíždějící autohlídka MP Mikulov, že na kruhovém objezdu na ul. K Vápence náhle nouzově zastavilo nákladní vozidlo kvůli začínajícímu požáru na uvedeném kamionu! Řidič hořícího kamionu se pokoušel vzniklý požár sám uhasit s pomocí přenosného hasicího přístroje, ale neměl sebemenší šanci! Strážníci MP Mikulov z uvedeného důvodu okamžitě informovali HZS JMK a začali na místě s usměrňováním silničního provozu. Řidiči dotčeného nákladního vozidla se naštěstí podařilo na poslední chvíli odpojit hořící návěs a odjet s tahačem mimo nebezpečí. Požár návěsu se podařilo přivolaným hasičům zlikvidovat ihned po příjezdu. Bohužel po uhašení požáru se už mohlo pouze konstatovat, že ohořelý návěs je již jen na „odpis“. Samotný náklad nebyl nijak cenný, jelikož se jednalo o starý slisovaný papír. Posléze se na místo dostavila i hlídka Policie ČR, která začala s vyšetřováním celé záležitosti. Strážníci MP Mikulov na místě pomáhali s usměrňováním silničního provozu až do 16. hodiny, kdy byl obnoven běžný provoz.  

Dne 28. 8. 2018 v 16.35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov opět proti místnímu problémovému občanovi r. 1964. I tentokrát se jednalo o neurvalé a opakované vulgární pokřikování na kolemjdoucí osoby na Náměstí v Mikulově. Jednoznačným důvodem ke vzniku této nepříjemné situace byla silná podnapilost uvedeného muže. Strážníci MP Mikulov následně výtržníka předvedli na služebnu MP Mikulov. Provedená dechová zkouška potvrdila u předvedeného muže silnou alkoholovou podnapilost. Naměřené hodnoty 3,41 promile alkoholu již zavdávaly zasahujícím strážníkům důvod převézt problémovou osobu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl strážníky dořešen v následujících dnech, až se dotčená osoba vrátila z nedobrovolného výletu. Přestupek byl vyřešen uložením sankce – pokutou příkazem na místě. Přestupek byl následně oznámen do centrálního registru přestupků.  

Dne 30. 8. 2018 v 9.35 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni k nebezpečné dopravní situaci, která vznikla rozsypáním několika desítek kilogramů převážených vinných hroznů v křižovatce ul. Dukelské a ul. Bezručova! Dle odhadu se snad mohlo jednat o odrůdu Tramín. Ač se zdá celá záležitost na první pohled velmi úsměvnou a jakoby vypadla ze scénáře známé komedie Bobule. Samotná průjezdnost křižovatkou se stala ale velmi riskantní, jelikož brzdná dráha projíždějících vozidel se prodloužila místy až o několik metrů! Strážníci MP Mikulov na místě se zapnutými „majáky“ usměrňovali silniční provoz až do příjezdu čisticího vozidla SUS. Celá záležitost byla vyřešena během patnácti minut. Kdo na místě vytvořil překážku v silničním provozu, se zasahujícím strážníkům nepodařilo zjistit. Konstatování na konec. I takovéto specifické dopravní situace na jižní Moravě může přinést moravské vinobraní. 

Dne 31. 8. 2018 ve 21.55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Mikulově v prodejně Tesco. Podstatou celé záležitosti bylo zadržení podezřelého mikulovského mladíka r. 1995, který byl v prodejně přistižen bezpečnostním pracovníkem v okamžiku, když pronesl z prodejny zboží bez řádného zaplacení. Přivolaní strážníci následně zjistili, že hodnota odcizeného zboží se vyšplhala na cenu 1853 Kč. Většinou se jednalo o drogistické zboží, které se dá docela dobře zpeněžit. Lustrací podezřelé osoby strážníci zjistili, že zadržený mladík se podobných krádeží dopustil i v minulosti. Z důvodu recidivního jednání zasahující strážníci přistoupili k uložení sankce – pokuty příkazem na místě ve výši 6000 Kč. Přestupek proti majetku byl samozřejmě opět nahlášen do centrálního registru přestupků.

 Za MP Mikulov zpracoval strž. Vážný Radek

DSCN7964