Okénko Městské policie Mikulov - výběr událostí za měsíc září 2018

Dne 3. 9. 2018 v 7.40 hodin byli městští strážníci přivoláni do mikulovské prodejny Billa, aby zde vyřešili zadrženého podezřelého muže, který se v uvedené prodejně pokusil odcizit láhev vína. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že podezřelým mužem je občan Hodonína r. 1956. Lustrací podezřelého zlodějíčka v celostátním registru přestupků bylo zjištěno, že odhalená krádež vína není jeho prvním proviněním podobného charakteru. Paradoxem na celé situaci bylo to, že odcizené víno nebylo přes pokladnu proneseno bez řádného zaplacení ukryto klasicky třeba v batohu, ale již zkonzumované v žaludku pachatele! No prostě žízeň je po ránu veliká, tak proč zbytečně vynášet láhev ven z prodejny. Odcizené a zkonzumované zboží v hodnotě 30 Kč bylo personálem Billy odepsáno a spáchaný přestupek proti majetku byl strážníky vyřešen udělením sankce – pokutou příkazem na místě. Událost byla následně MP Mikulov oznámena do centrálního registru přestupků.

Hned 3. 9. 2018 v 17.15 hodin řešili městští strážníci opět v mikulovské prodejně Billa podobnou krádež. Tentokrát se však jednalo o mikulovského pachatele r. 1995, který se v uvedené prodejně pokusil odcizit různé drogistické zboží v hodnotě bezmála 1200 Kč. Jednoznačně se jednalo o zboží určené k dalšímu prodeji. V tomto případě se tedy nejednalo o „hlad a žízeň“, které by pachatele nutily krást. Takže klasická vypočítavost a příživnictví na společnosti. Pachatel krádeže nebyl strážníkům vůbec neznámý a při provedené lustraci této podezřelé osoby bylo zjištěno, že za podobné krádeže má tato osoba v centrálním registru již několik záznamů. Z uvedeného důvodu bylo MP Mikulov přistoupeno k uložení správního trestu – pokuty příkazem na místě v horní možné hranici. Odcizené zboží bylo nepoškozené vráceno do prodejny. Přestupek proti majetku byl MP Mikulov oznámen do centrálního registru přestupků. Jednoznačnou negativní okolností, která dodala zadrženému mladíkovi kuráž, byla jeho podnapilost, kdy mu strážníci naměřili v dechu hodnoty 1,42 promile alkoholu. 

Dne 4. 9. 2018 v 15.10 hodin prováděli strážníci MP Mikulov odchyt toulavého psa v obci Pavlov. Odchycený pes byl následně ve spolupráci se starostou obce vrácen své majitelce. Porušení obecně závazné vyhlášky obce, která řeší volný pohyb psů po obci přivolaní strážníci potrestali udělením správního trestu – pokuty příkazem na místě. MP Mikulov v obci Pavlov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Pavlov a městem Mikulov.

Dne 4. 9. 2018 ve 23.00 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno brněnským provozovatelem zábavných lidových atrakcí, který se momentálně zdržoval v mikulovském amfiteátru, že se jim zaběhl jejich psí dědeček – 16letý pudl. Poznávacím znamením měl být obojek s modrými kamínky a také částečná slepota psa. Informovaní strážníci vzali oznámení na vědomí a konstatovali, že takto by se měl zachovat každý zodpovědný chovatel psa. Bohužel nahlášená událost neměla šťastný konec. V 0.45 hodin projížděla autohlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Vídeňská a zde v křižovatce komunikace I/40 strážníci nalezli u krajnice ležet mrtvého psa. Mrtvý pes byl jednoznačně čerstvě sražen asi projíždějícím motorovým vozidlem! Již od samého počátku strážníci věděli dle nahlášeného popisu, že sražený pes je postrádaný pudl. Strážníci MP Mikulov smutnou událost oznámili majiteli psa, který si pro něj  přijel a následně jej z místa potenciální dopravní nehody odvezl. MP Mikulov dále neřešeno. Dopravní nehodu, srážku se zvířetem, v dané lokalitě nikdo do dnešního nenahlásil.

Dne 5. 9. 2018 ve 14.21 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno z dispečinku RZS JMK, že v Mikulově na ul. 22. dubna u hotelu Volařík se nachází cyklista středního věku, který zkolaboval, a další občané, kteří uvedenému muži poskytují první pomoc. MP Mikulov je vybavena přenosným defibrilátorem AED, takže tímto byli strážníci dispečinkem požádáni o okamžitý zásah, jelikož hlídka MP Mikulov je danému místu nejblíž. Výjezdy RZS JMK a hasiči JMK jsou již také na cestě. Strážníci MP Mikulov se na uvedené místo dostavili do minuty a začali s okamžitým oživovacím procesem. Jednoznačně se jednalo o zástavu srdce. Přístroj AED vyhodnotil situaci jako vážnou a zraněnému muži poskytl několik zachraňujících výbojů. Následně se pokračovalo s poskytováním první pomoci až do příjezdu zdravotnického výjezdu RZS JMK, který zraněného muže eskortoval do nemocnice. Strážníci MP Mikulov se posléze postarali o horské kolo zkolabovaného muže, které zůstalo na místě zásahu. Zpravodaj města Mikulov následně obdržel žádost o zveřejnění poděkování manželky zraněného muže r. 1978. Takže opakujeme poděkování za záchranu života jejich tatínka zasahujícím neznámým občanům Mikulova, strážníkům MP Mikulova, mikulovským hasičům z HZS JMK a také zdravotníkům RZS JMK. 

Dne 6. 9. 2018 v 8.26 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Česká se pohybuje občan Mikulova, který zde na volno venčí svého psa. Pes se pohyboval bez vodítka a v jednom okamžiku vykonal svoji potřebu přímo na chodník! Majitele uvedeného psa tato událost ponechala úplně v klidu a klidně odcházel dál, aniž by se o čerstvý exkrement svého psa nějak zajímal. Koho však tato situace neponechala v klidu, byli strážníci MP Mikulov. Operátor na místo následně ihned vyslal hlídku MP Mikulov, která posléze kontaktovala nezodpovědného chovatele zmíněného psa. Za porušení obecně závazné vyhlášky byla chovateli psa na místě uložena sankce – pokuta příkazem na místě, jelikož nezodpovědným jednáním došlo k narušení veřejného pořádku.

Dne 6. 9. 2018 v 16.,45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Billa Mikulov. Aktivní personál prodejny strážníkům na místě předal zadrženého muže, který byl podezřelý, že v prodejně odcizil zboží v hodnotě 41 Kč. Strážníci následně zjistili, že podezřelým mužem je občan Slovenska r. 1967. Zkontrolovaný cizinec se na místě ke krádeži strážníkům přiznal. Zboží odcizil údajně z důvodu hladu. Odcizené nepoškozené zboží bylo posléze navráceno do prodejny. Přestupek proti majetku strážníci potrestali uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Přestupek byl následně oznámen MP Mikulov do centrálního registru přestupků.  

V rámci Pálavského vinobraní 2018 se strážníci MP Mikulov také ve velké míře zabývali nejrůznějšími situacemi při parkování motorových vozidel. Většinou se jednalo o situace, kdy zaparkované vozidlo tvořilo překážku silničního provozu nebo někomu blokovalo vjezd do domu. Nejzávažnější „parkovací událost“ se odehrála v Mikulově na ul. Piaristů dne 8. 9. 2018 v 15.30 hodin. Jednalo se o blokování vyhrazeného parkoviště určeného pro autobusy IDS JMK. Z důvodu závažnosti dopravní situace, kdy dokonce hrozilo zkolabování celého systému, bylo přistoupeno ve spolupráci Policie ČR a MP Mikulov k řešení těchto několika osobních motorových vozidel. Některé řidiče špatně parkujících vozidel se podařilo následně dohledat. U dvou zaparkovaných vozidel se nepodařilo dohledat jejich řidiče, proto strážníci MP Mikulov rozhodli o jejich odtažení na smluvní hlídané parkoviště v areálu firmy Bors. Všem řidičům těchto problémově zaparkovaných vozidel byla posléze strážníky uložena pokuta příkazem na místě ve výši 1000 Kč. Řidiči odtažených vozidel si ještě navíc museli připočítat i nafakturovanou taxu za odtažení svých vozidel.  

Dne 12. 9. 2018 v 10.35 hodin se strážníci MP Mikulov zabývali nahlášeným narušováním občanského soužití, které se mělo odehrávat v Mikulově na ul. Pod Strání. V celé záležitosti se mělo jednat o osočování a vzájemné vulgární urážky mezi dvěma mikulovskými občankami r. 1974 a r. 1979. Strážníci vyslechli obě zainteresované strany a další svědky vzniklé události.Protože se v tomto případě jednalo o návrhový přestupek, strážníci nahlášený skutek zadokumentovali a následně jej postoupili do přestupkové komise k posouzení.    

Dne 13. 9. 2018 v 8.10 hodin byli strážníci MP Mikulov požádání RZS JMK o asistenci při ošetřování agresivního pacienta v areálu firmy GG. Na místě samotném bylo strážníky zjištěno, že se v tomto případě jedná o občana Rumunska, kterého je nutno převést na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Po provedené asistenci – převozu pacienta – se hlídka MP Mikulov okamžitě navrátila do katastru města Mikulov. 

Dne 15. 9. 2018 ve 2.45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Drnholci, kde jim bylo na místě samotném předáno občanem Drnholce nalezené štěně labradora. Strážníci následně psa prozatímně umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Následující den byl strážníky kontaktován starosta Drnholce, kterému bylo nalezené štěně posléze předáno. Štěně bylo nakonec umístěno do záchytného kotce městyse Drnholec. Starost o nalezeného psa nakonec zůstala v kompetenci starosty Drnholce. MP Mikulov zasahuje v Drnholci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Drnholec a městem Mikulov. 

K rušení nočního klidu byli strážníci MP Mikulov přivoláni dne 16. 9. 2016 v 00.40 hodin na ul. Piaristů v Mikulově. Po dojezdu na samotné místo strážníci vyhodnotili, že zde skutečně dochází k rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou, která se line z provozovny jednoho clubu! Z tohoto důvodu zasahující strážníci kontaktovali hlavního pořadatele probíhající kulturní akce. Za přestupek proti veřejnému pořádku strážníci na místě uložili místnímu občanovi r. 1977 správní trest – pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 16. 9. 2018 v 9.00 hodin bylo na MP Mikulov osobně nahlášeno občanem Mikulova, že se mu do ranních hodin ztratilo z uzamčeného průjezdu domu na Náměstí 350 kusů skleniček na víno v hodnotě asi 17 500 Kč. Sklenice byly skladovány v papírových kartonech a zůstaly na místě po akci Festival sýrů. Z důvodu vzniklé škody strážníci MP Mikulov celou událost ihned nahlásili na Policii ČR. Posléze se šetřením PČR podařilo zjistit, že ze vzniklé krádeže jsou podezřelí někteří cizí státní příslušníci – podnájemníci ubytovny, které je průjezd součástí. Odcizené skleničky se podařilo posléze dohledat na jednotlivých pokojích. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Hned dvakrát během dvou dnů řešili strážníci MP Mikulov podezřelého cizince, který se pokoušel odcizit zboží v mikulovských prodejnách. První krádež se odehrála dne 18. 9. 2018 v prodejně Tesco Mikulov v 18.35 hodin. O následující krádež se pokusil uvedený Slovák r. 1972 dne 19. 8. 2018 ve 12.15 hodin v prodejně supermarketu COOP Mikulov. Zadržený pachatel byl při obou krádežích vždy pod silným vlivem alkoholu, který mu asi dodává potřebnou kuráž. Problémový cizinec kradl s největší pravděpodobností asi z hladu a žízně, jelikož jeho zájmovým zbožím byl vždy alkohol a různé pochutiny. Za opakované přestupky proti majetku strážníci MP Mikulov kontrolovanému muži uložili sankce – pokuty příkazem na místě v horní hranici možností. Přestupkové jednání cizince bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 20. 9. 2018 ve 14.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na Náměstí se nachází totálně podnapilá žena, která sedí na chodníku a chvílemi mumlá a chvílemi vyřvává nesmyslná slova! Přivolaní strážníci následně v problémové ženě zjistili nechvalně známou občanku Sedlece r. 1972, se kterou již mají nemálo negativních zkušeností. Provedená dechová zkouška u této ženy odhalila alarmující stoupající hodnotu 4,35 promile alkoholu! Po následné telefonické konzultaci se zdravotníkem z protialkoholní stanice byl k silně podnapilé ženě raději přivolán zdravotnický výjezd RZS, který „přiotrávenou“ ženu převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

Dne 21. 9. 2018 v 18.30 hodin prováděla hlídka MP Mikulov odchyt dvou toulavých a zanedbaných psů v obci Pavlov. O odchyt psů byli strážníci osobně požádání starostou obce Pavlov. Odchycení psi byli následně dočasně umístěni do záchytných kotců MP Mikulov. Po vyřízení potřebných formalit oba psi putovali v následujících dnech do smluvního psího útulku v obci Bulhary. Převoz a umístění obou psů do útulku byl samozřejmě proveden MP Mikulov na náklady obce Pavlov. MP Mikulov zasahuje v Pavlově na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Pavlov a městem Mikulov.  

Dne 23. 9. 2018 v 18.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občany Mikulova, že na ul. Kapucínské se pohybuje podnapilá osoba, která zde budí veřejné pohoršení. Přivolaní strážníci se na uvedené místo dostavili vzápětí a právě v momentě, kdy se tento neznámý mladík pokoušel fyzicky napadnout přítomnou dívku! Z tohoto důvodu zasahující strážníci agresivního mladíka vyzvali „jménem zákona“ ke zklidnění! Agresivní mladík si však místo zklidnění vybral cestu verbálního urážení zasahujících strážníků MP Mikulov. Ve svém úsudku se však velmi zmýlil, jelikož strážníci si tyto urážky nenechali líbit a agresivního mladíka zpacifikovali a předvedli jej spoutaného na služebnu MP Mikulov. Z důvodu agresivity neznámého mladíka musely být strážníky použity i donucovací prostředky. Na služebně MP Mikulov dostal již zkrocený mladík, občan Břeclavi r. 1993, rozum. Provedená dechová zkouška na zjištění hladiny alkoholu byla pozitivní s naměřenými hodnotami 1,36 promile alkoholu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že agresivní mladík a napadená dívka jsou si sobě osoby blízké. Strážníci v následující den celou událost s uvedeným mladíkem dořešili. Spáchané protiprávní jednání mladíka kvalifikovali jako přestupek proti veřejnému pořádku. Za tento přestupek byla uvedenému mladíkovi strážníky uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Přestupek byl následně nahlášen do centrálního registru přestupků.  

 Dne 29. 9. 2018 ve 14.59 hodin byla na MP Mikulov nahlášena z dispečinku RZS JMK událost, při které měla zkolabovat malá šestiletá dívenka. Dívenka měla navíc i přestat dýchat! Z důvodu nepřítomnosti vozidla RZS v Mikulově byla hlídka MP Mikulov požádána o okamžitý zásah s defibrilátorem AED v Mikulově v penzionu na ul. Poštovní. Výjezd RZS JMK a výjezd mikulovských hasičů HZS JMK se na místo dostaví vzápětí, jak bude jen možno. Zasahující strážníci MP Mikulov byli v penzionu do jedné minuty od nahlášení. Na místě strážníci zastihli otce dívenky, jak se ji pokouší oživovat. Zasahující strážníci okamžitě zapojili defibrilátor, zapojený přístroj však nedoporučil výboj a nařizoval pokračovat v oživování. Strážníci posléze tedy pokračovali v masáži srdce zkolabované dívenky. Po několika minutách intenzivního oživování se naštěstí podařilo dívku přivést k vědomí. Oživlou dívku strážníci následně předali přivolanému zdravotnickému výjezdu RZS JMK.

Za MP Mikulov zpracoval strž. Vážný Radek

DSCN7964