Okénko Městské policie - výběr událostí za měsíc listopad 2018

V měsíci listopad 2018 se strážníci MP Mikulov ve zvýšené míře než je běžné, potýkali se stále se opakujícím problémem, jehož podstatou je volné potulování psů ve městě. V jednom případě byli strážníci dokonce požádáni o řešení toulavého a problémového psa v obci Březí. Ale tento případ musel být odmítnut, jelikož obec Březí nemá s Mikulovem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Ve výjimečných případech se jedná o „bezprizorní“ tuláky, ale ti končí po odchycení ve smluvním psím útulku v Bulharech a posléze jsou nabízeni novým majitelům. Většina odchycených psů v Mikulově je však navrácena svým majitelům. Jiným nešvarem spojeným s touto chovatelskou problematikou je venčení psů bez vodítka v zastavěné části města a neuklizení psích exkrementů. I když musíme podotknout, že časy se asi lepší, jelikož při kontrolních akcích jsou většinou chovatelé vzorní a igelitový sáček mají při sobě. Za porušení obecně závazné vyhlášky, která řeší pohyb psů v Mikulově, přitom hrozí nově docela citelné sankce! Zasahující strážníci mohou za tento přestupek na místě uložit až 10 000 Kč. Ve správním řízení se následně pokuta může vyšplhat až do částky 50 000 Kč. V měsíci listopad 2018 strážníci řešili pokutou uloženou příkazem na místě nezodpovědné chovatele psů ve dnech 11. 11. na ul. 28. října , dvakrát dne 12. 11. na ul. Kostelní a ul. Vídeňské, 18. 11. na Mariánském mlýně, 18. 11. a 21. 11. na ul. Pavlovské a 29. 11. na Náměstí. Při každém řešení uvedeného přestupku strážníci vždy zjišťují, zda je kontrolovaný pes řádně přihlášen na MěÚ Mikulov a zdali je zaplacen předepsaný místní poplatek a zda je pes naočkován proti nebezpečné vzteklině.   

Dne 1. 11. 2018 v 15.30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. 1. května v Mikulově došlo před provozovnou hostince k incidentu, při kterém byla občanem Mikulova úmyslně poškozena elektrická koloběžka. Strážníci po dojezdu na uvedené místo zjistili, že místní občan r. 1986 se chtěl neoprávněně svést na zde zaparkované koloběžce, ale protože nevlastnil startovací klíček, tak se mu to nepodařilo. Z tohoto důvodu se uvedený muž velice naštval a zmíněnou koloběžku opakovaně vyzdvihl nad hlavu a několikrát s ní uhodil o asfaltovou vozovku! Vůbec mu nevadilo, že majitel koloběžky na místě protestuje. Podezřelý muž po zjištění, že byla přivolána hlídka MP Mikulov, raději z místa rychle odešel. Dle výpovědí svědků byl pachatel jednoznačně v podnapilém stavu. Strážníci MP Mikulov celou záležitost prozatím šetří jako podezření se spáchání přestupku proti majetku. Poškozená koloběžka byla posléze majitelem předána na opravu do odborného servisu. V případě, že by se vzniklá škoda na poškozené elektrické koloběžce vyšplhala nad 5000 Kč, bude celá událost MP Mikulov oznámena na Policii ČR s podezřením, že došlo ke spáchání trestného činu.

Další incident dne 1. 11. 2018 řešili strážníci MP Mikulov ve 20.30 hodin na ul. Republikánské obrany, kde mělo dojít v provozovně bistra k fyzickému napadení oznamovatele r. 1988, bytem Uničov. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě kontaktovali oznamovatele, ale z důvodu jeho zranění jej odeslali na lékařské ošetření. Dva podezřelé pachatele fyzického napadení strážníci následně zastihli u parkoviště firmy Bors. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že v bistru mezi nimi došlo k hádce, která vygradovala k několika „výchovným úderům“ do obličeje oznamovatele! Paradoxem na celé oznámené události bylo zjištění, že všichni tři účastníci incidentu jsou spolupracovníci z jedné dopravní firmy. Zásadní okolností byla strážníky zjištěná silná podnapilost v době incidentu u všech tři kontrolovaných mužů. Spáchaný přestupek proti občanskému soužití strážníci MP Mikulov dořešili v následujících dnech. Oba útočníky r. 1974 a r. 1961 pocházející z Olomouckého kraje strážníci potrestali shodně pokutami příkazem na místě. Způsobené zranění poškozeného si naštěstí nevyžádalo žádný složitější lékařský zákrok. Spáchané přestupky byly dále nahlášeny do centrálního registru přestupků.       

Dne 2. 11. 2018 v 16.40 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do jednoho mikulovského hotelu na ul. Husova, kde došlo ke škodní události na zařízení hotelového pokoje. Ubytovaní hosté odmítali spolupracovat se zástupkyní hotelu a nesouhlasili s uhrazením způsobené škody. Šetřením strážníků na místě bylo zjištěno, že nárokovanou škodu způsobil pes hostů, který byl uzavřený na pokoji, zatímco jeho majitelé se sami romanticky procházeli po Mikulově. Odhadnutá škoda na okousaných originálních dveřích převyšovala částku 12 000 Kč! A to do toho nebyly ještě napočítány poškozené dřevěné zárubně. Odpovědní hosté byli ochotni akceptovat maximálně opravu dveří, dle personálu se však jednalo o originální dveře dělané na míru a běžné přelakování a zakytování s určitostí nebude stačit. Strážníci na místě obě zainteresované strany poučili, že v celé záležitosti spatřují občansko-právní spor, do kterého nemohou strážníci nijak zasahovat. Strážníci na místě dále setrvali pouze z preventivního důvodu, aby nedošlo k narušení občanského soužití. V případě neshod se bude muset vzniklý incident řešit u nejbližšího soudu. Ponaučení závěrem. Nebylo by lepší pro podobné případy využít raději služeb psího hotelu?

Dne 3. 11. 2018 ve 20.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Piaristů, kde mělo dojít před jednou provozovnou k fyzickému útoku na místního mladíka r. 1988. Z důvodu charakteru krvácivého zranění v obličejové části poškozeného byl na místo incidentu přivolán zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Zraněný mladík byl následně převezen na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. Jako pachatel napadení byl poškozeným označen další místní mladík r. 1993. Protože došlo ke zranění v oblasti hlavy a poškozenému byl při útoku vyražen i zub, byla celá událost na místě předána přivolaným kolegům z PČR. Následně byl také zálohován záznam z kamerového systému, kde byl průběh vzniklého incidentu zachycen. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.  

Dne 5. 11. 2018 v 9.50 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni na ul. A. Muchy, kdy majitel nemovitosti po návratu domů zjistil, že došlo v době jejich nepřítomnosti k vloupání do jejich domu! Strážníci MP Mikulov po okamžitém dojezdu na uvedenou adresu následně místo činu zabezpečili. Po zjištění, že se pachatel vloupání již na místě nezdržuje, provedli zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaných osob a na místo přivolali výjezd Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.  

Dne 7. 11. 2018 ve 21.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Kostelní v prostoru před služebnou MP Mikulov došlo k nekontrolovanému pádů neznámého muže. Uvedená osoba měla přepadnout přes kovové zábradlí dolů do prostoru křovin před vstupem do ředitelství COOP Mikulov! Strážníci MP Mikulov okamžitě zareagovali a z křoví doslova „vydolovali“ o pomoc volajícího muže. Ve zraněném muži strážníci následně zjistili místního občana r. 1961, který dočasně přebývá na ubytovně firmy Tedos. Zraněný muž si strážníkům stěžoval na bolest za krkem a také měl několik tržných ran na hlavě, ze kterých slabě krvácel. Strážníci na místo zásahu ihned přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Do příjezdu zdravotníků poskytovali zraněnému první pomoc zasahující strážníci. Jednoznačnou negativní okolností celého případu byla podnapilost zraněného, která měla s určitostí i značný vliv na samotný průběh pádu. Dechová zkouška u zraněného prokázala naměřené hodnoty 2,60 promile alkoholu. Zraněný muž byl následně převezen na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice.  

Dne 9. 11. 2018 v 9.05 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno pracovnicí České spořitelny, že v klientském prostoru u bankomatu ČS někdo v noci ušpinil od exkrementů podlahu uvedeného prostoru. Po zhlédnutí záznamu z interního kamerového systému mají podezření na staršího neznámého muže se psem, který je zachycen na záznamu z kamer v 5.35 hodin dnešního dne. Podezřelý muž má mít údajně od exkrementů ušpiněny ze zadní strany mezi nohami své světlé kalhoty. Hnědý pruh má na kalhotách údajně úplně „zářit“! Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze zjistili, že na záznamu by měl být zachycen podivínský cizinec, který se v Mikulově již nějaký čas zdržuje. Starší muž jezdí a také přespává po Mikulově ve vozidle typu veterán zn. Moris Mini vínové barvy. V podobném vozidle jezdil Mr. Bean. Dále bylo na místě strážníky zjištěno, že se nejednalo o lidské exkrementy, ale o exkrementy psí! Cizinec si prostě v ranních hodinách vybíral peníze z bankomatu a měl sebou svého psa, který to prostě nevydržel. Samozřejmostí mělo být znečištění uklizeno majitelem psa. Strážníci měli uvedené vozidlo již nějaký čas v hledáčku, jelikož řidič tohoto vozidla zásadně neplatil parkovací poplatky. Následně v odpoledních hodinách dne 9. 11. 2018 uvedené vozidlo strážníci kontrolovali při neoprávněném parkování v pěší zóně. Podezřelý řidič na svou obhajobu uváděl, že se neorientuje v dopravním značení v ČR. Strážníci následně uložili občanovi Velké Británie r. 1946 pokutu příkazem na místě za neoprávněný vjezd a parkování v pěší zóně. Dále s ním probrali znečištění podlahy v klientském prostoru u bankomatu ČS. Kontrolovaný muž uváděl, že o ničem neví. Strážníci posléze uznali, že postřeh pracovnic ČS byl přesný. Kdysi elegantní oděv cizince nyní silně zapáchal a bylo evidentní, že tento muž o svoji hygienu již moc nedbá. Po ověření, že kontrolovaná osoba není v pátrání Policie ČR, byl podivínský cizinec strážníky propuštěn. Následně během dne se však s tímto mužem ještě několikrát setkali, jelikož jeho pobyt v některých provozovnách na Náměstí vadil jiným návštěvníkům a obsluhujícímu personálu dotčených vináren a kaváren. Strážníci MP Mikulov problémovému a nyní již podnapilému muži dali důrazně najevo, že takhle se v Mikulově chovat nemůže. V následujících dnech mohla MP Mikulov konstatovat, že jak se problémový cizinec znenadání v Mikulově objevil, tak se i znenadání z Mikulova zase ztratil. Takže doufejme, že konstatování strážníků MP Mikulov vydrží.  

Dne 9. 11. 2018 ve 23.00 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se vedle nově budovaného venkovního fitness hřiště na sídlišti u legální plochy na vytváření povolených maleb grafity pohybuje skupinka osob, které zde s největší pravděpodobností vytvářejí nové umělecké výtvory. Podezřelou okolností však bylo zjištění, že sledované osoby se také pohybovaly i u reklamního billboardu, na kterém byla vylepena reklama na Pálavské vinobraní 2019. Vyslaná hlídka strážníků MP Mikulov posléze na místě samotném zjistila, že intuice operátora kamerového systému MP Mikulov byla správná. Reklama na Pálavské vinobraní 2019 byla nově celá postříkaná sprejovou barvou! Na místě kontrolované osoby samozřejmě uváděly, že ony o ničem neví a své nápisy stříkají pouze na legální povolenou plochu. Zasahující strážníci následně v důsledku zjištěných důkazních okolností vyhodnotili, že na místě mohlo dojít vlivem nástřiků sprejovou barvou k úmyslnému poškození majetku města s vyčíslenou škodou převyšující hodnotu 5000 Kč. Z uvedeného důvodu strážníci na místo ihned přivolali hlídku Policie ČR, které byly čtyři kontrolované osoby předány. Jednalo o tři mladé muže a jednu ženu původem z Mikulova. Celou záležitostí se dále zabývá PČR. 

Dne 10. 11. 2018 v 00.13 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Husova v Mikulově dochází v jednom městském bytovém domě k rušení nočního klidu. Rušení nočního klidu spočívalo opakovaným pouštěním hlučné reprodukované hudby z jednoho bytu. Přivolaní strážnici na místě vyhodnotili, že stížnosti sousedů jsou oprávněné. Z důvodu nastolení nočního klidu strážníci následně kontaktovali nájemkyni problémového bytu r. 1988. Tato uváděla, že oslavují a rušení sousedů si neuvědomila. Protože strážníci na uvedené adrese zasahovali již opakovaně, bylo z jejich strany na místě přikročeno k uložení sankce. Za narušování veřejného pořádku strážníci vystavili pokutový blok na pokutu uloženou příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 10. 11. 2018 ve 22.20 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občankou Hustopečí r. 1993, že ona asi od 21.00 hodin parkuje své osobní motorové vozidlo tovární značky BMW na ul. Piaristů. Nyní přišla ke svému vozidlu a zjistila, že má nově promáčknutou levou boční karoserii vozidla! Z důvodu vzniklé škody žádala MP Mikulov o kontrolu záznamu z kamerového systému MP Mikulov. Z důvodu odhadnuté vzniklé škody se celou nahlášenou událostí na místě začala zabývat i přivolaná hlídka Policie ČR. Operátor kamerového systému ze záznamu zjistil, že podezřelé osoby by se stále měly nacházet v provozovně, jehož hlavní vchod ústí přímo k parkujícímu poškozenému vozidlu. Informace i popis podezřelých osob byl strážníky na místě předán hlídce PČR. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR. 

Dne 13. 11. 2018 v čase 00.30 hodin projížděla hlídka MP Mikulov po ul. 1. května. Při míjení zahrady mateřské školky strážníci najednou zaregistrovali na chodníku ležící osobu staršího muže! Při kontrole této nemohoucí osoby zjistili, že se jedná o občana Mikulova r. 1950, který jevil známky značného společenského unavení. Nalezená a probuzená osoba naštěstí začala se strážníky ihned komunikovat a ti zjistili, že senior přebývá na nedaleké adrese v této ulici. Z tohoto důvodu zasahující strážníci následně unavenému muži pomohli s přemístěním k domovu a také mu jeho klíči odemknuli zámek vstupních dveří. Podnapilou osobu strážníci posléze předali spolubydlícímu muži, kterého se podařilo přeci jen vzbudit. Dobrá místní znalost strážníků v tomto případě nakonec ušetřila nalezenému občanovi Mikulova nedobrovolnou cestu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 13. 11. 2018 v 8.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno obyvateli jednoho nájemního městského domu na ul. Husova v Mikulově, že v domě někdo úmyslně poškodil u hlavního vchodu vstupní zvonkový modul. Následným šetřením strážníků MP Mikulov bylo zjištěno, že vyčíslenou odhadnutou škodu v řádech několika stovek korun údajně neúmyslně způsobil problémový nájemník r. 1980, který bydlí v přízemí zmíněného domu. Motivem poškození zvonků mohla být, nebo snad byla, msta druhého spolubydlícího za nepochopení stylu života zmíněného vandala. Problémový nájemník zvonky prý jenom opravoval. Opravu zvonků následně zabezpečila firma Tedos Mikulov s. r. o. V celé záležitosti strážníci také vyrozuměli sociálního kurátora, který nad problémovým a psychicky labilním spoluobčanem provádí odpovědný sociální dohled. Vzniklá škoda byla uvedenému muži strhnuta z invalidního důchodu.     

Dne 14. 11. 2018 ve 21.40 hodin bylo strážníkům MP Mikulov oznámeno, že se do místa bydliště nevrátil mikulovský senior r. 1936. Muž měl odjet z domu na svém kole. Postrádaný důchodce trpí stařeckými duševními problémy a takováto situace se u něj v poslední době začíná docela často opakovat. Strážníci MP Mikulov vzniklou vážnou situaci nepodcenili a informace také předali Policii ČR. Policejní hlídky v nočních hodinách následně zaměřily svoji pozornost na zjištění výskytu postrádaného muže. V dopoledních hodinách v 10.50 hodin následujícího dne bylo na MP Mikulov oznámeno svědky, že se v lokalitě vinohradů za ul. Brněnskou se v křovinách nachází starší muž s kolem. Přivolané policejní hlídky na místě zjistily, že důchodce v křovinách upadl a již se sám nedovedl postavit na nohy. Co v uvedených končinách pohledával, nedovedl policistům vysvětlit. Senilnímu starci byl ihned přivolán zdravotnický výjezd RZS Mikulov, který prochlazeného starce eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.   

Dne 18. 11. 2018 v 3.45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno svědkem, že v lokalitě kaštanové aleje, směrem na obec Sedlec je odstaveno podezřelé vozidlo tovární značky Audi, které je z jedné strany čerstvě poškozeno nárazem! Ve vozidle se má na místě řidiče nacházet muž, který má mít opřenou hlavu o volant! Vyslaná autohlídka MP Mikulov na označeném místě skutečně podezřelé vozidlo nalezla. V celé záležitosti byla také okamžitě vyrozuměna hlídka Policie ČR. Přivolané policejní hlídky na místě následně zjistily, že osoba muže, sedícího na místě řidiče je zraněná a nedovede s policisty nijak reálně komunikovat. Policisté ihned odhadli, že by se mohlo jednat o osobu pod vlivem alkoholických nebo jiných návykových látek! Z důvodu krvácivého zranění muže byl na místo okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Do příjezdu zdravotníků poskytli zraněnému muži první pomoc zasahující policisté. Posléze bylo zjištěno, že zraněným řidičem vozidla je občan ČR r. 1989. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.     

Dne 21. 11. 2018 v 15.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde došlo k incidentu mezi pracovníky SECURITY a odhaleným mikulovským zlodějíčkem. Na uvedeného známého mikulovského zlodějíčka r. 1989 byla právě zaměřena bezpečnostní akce pracovníků SECURITY a tento zlodějíček se do nastražené pasti nechal vlákat a následně se také nechal i naivně přichytit. Po zjištění, že byl odhalen, začal přichycený lapka všem přítomným vyhrožovat a choval se celkově agresivně! Bohužel narazil na muže, kteří se nenechali zastrašit a ti mikulovského recidivistu na místě zadrželi do příjezdu přivolaných strážníků MP Mikulov. Strážníci při lustraci zadržené osoby zjistili, že se jedná o pachatele trestných činů proti majetku, který byl v posledních třech letech několikrát pravomocně odsouzen. Z uvedeného důvodu byla podezřelá osoba předána MP Mikulov k dalšímu řešení PČR. A hned ten samý den, v čase 17.45 hodin zasahovali strážníci v uvedené prodejně opakovaně. Tentokrát se jednalo o odhaleného zlodějíčka r. 1977, původem z města Hulín. Osobu nyní se zdržující přechodně v Mikulově strážníci za krádež potrestali uložením sankce – pokutou příkazem na místě. Odcizené zboží bylo navráceno nepoškozené do prodejny. Přestupek proti majetku strážníci oznámili do centrálního registru přestupků.   

Dne 23. 11. 2018 ve 13.34 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Republikánské obrany došlo k poškození bezpečnostních kovových sloupků, které jsou propojeny řetězy. Jedná se o bezpečnostní prvek v dopravě, který odděluje chodník od silniční komunikace. Šetřením přivolaných strážníků a také zpětnou kontrolou kamerových záznamů bylo zjištěno, že důvodně podezřelým vozidlem odpovědným za vzniklou škodu je velké nákladní vozidlo, které provozuje jedna brněnská firma. Z důvodu újezdu neznámého řidiče zjištěného nákladního automobilu od vzniklé dopravní nehody byla celá událost strážníky MP Mikulov důkladně zadokumentována a následně oznámena k dalšímu řešení Policii ČR.

Dne 23. 11. 2018 ve 12.20 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občany Mikulova, že na ul. Brněnské se vyskytuje osoba muže, který je v podnapilém stavu a není schopen samostatné chůze. Přivolaní strážníci posléze na uvedeném místě zjistili, že označeným mužem je místní problémová osoba r. 1964, která se v podobných stavech vyskytuje v Mikulově dosti často. Protože nebylo podnapilou osobu, u které dechová zkouška odhalila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,09 promile alkoholu, komu předat, bylo zasahujícími strážníky rozhodnuto o převozu osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 24. 11. 2018 v 17.10 hodin kontrolovali strážníci MP Mikulov místní problémovou komunitu bezdomovců, kteří se zdržují v okolí nádraží ČD. Na místě bylo zjištěno, že se asi 200 m od hlavní budovy nachází muž r. 1962, který leží už několik dní na staré matraci pod širým nebem a vůči svému okolí je zcela apatický! Zasahující strážníci na místě následně vyhodnotili, že nalezený muž původně pocházející z Jihlavy je na tom zdravotně velmi špatně a okamžitě potřebuje lékařskou pomoc. Z uvedených důvodů strážníci na místo kontroly okamžitě přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov, který nemocného muže eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.    

Dne 26. 11. 2018 ve 14.45 hodin zastavili strážníci MP Mikulov v lokalitě vinných sklepů na ul. Zlámalová velký traktor, který právě vyjel z blízkých vinohradů a zanechával za sebou na nové asfaltové komunikaci výraznou blátivou stopu! Oslovený řidič traktoru r. 1960 ze zemědělské firmy z Dolních Dunajovic strážníkům uváděl, že následný úklid znečištěné komunikace zabezpečí pracovníci jejich firmy, kteří už na místo přijíždějí osobním vozidlem. Zasahující strážníci MP následně řidiče traktoru tedy poučili, že očistit traktor je povinnost jeho řidiče ještě před vjezdem na silniční komunikaci. Protentokrát bylo provinění řidiče strážníky vyřešeno důrazným napomenutím! Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se strážníci právě nenacházeli poblíž uvedeného místa? Řidič traktoru je nyní uveden v elektronické evidenci MP. V případě opakovaného porušení zákona o pozemních komunikacích již nebude přestupek strážníky řešen pouze napomenutím, ale bude již přikročeno k uložení pokuty.  

Během celotýdenní preventivní bezpečnostní spolupráce se smluvními obcemi Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a městys Drnholec mezi 26. 11 a 29. 11, zaměřené zejména na bezpečnost chodců v rámci dopravní objížďky, zasahovali mikulovští strážníci v těchto obcích také u vzniklých nenadálých dopravních situací. V jednom případě usměrňovali silniční provoz u zapadlého polského kamionu. V dalším případě dne 26. 11. 2018 v 17.16 hodin v katastru obce Brod nad Dyjí zase zabezpečovali sraženou srnu. Vážně zraněnou srnu se bohužel již nepodařilo zachránit. Utrpení zraněného zvířete ukončil až přivolaný myslivecký hospodář.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

 

Mestska policie