Okénko Městské policie - prosinec 2018

Výběr některé události MP Mikulov za měsíc prosinec 2018

Dne 14. 12. 2018 v 10.55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. Strážníky do uvedené prodejny přivolal personál prodejny, kterému se podařilo odhalit a také zadržet podezřelou osobu, která se pokoušela z uvedené samoobsluhy pronést zboží bez řádného zaplacení. Strážníci následně při lustraci zadrženého pachatele krádeže zjistili, že mikulovský občan r. 1979 je již osobou pravomocně odsouzenou v posledních třech letech za trestný čin krádeže. Z tohoto důvodu strážníci na místě nepřistoupili k uložení pokuty, ale zadrženého zlodějíčka předvedli na místní oddělení Policie ČR k dalšímu šetření. Takže v podobných případech se i malá krádež muže změnit na úmyslně spáchaný trestný čin! 

Dne 14. 12. 2018 v 19.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno mikulovskou maminkou, že už od 14.00 hodin postrádá svého 14letého syna. Syn má svůj mobilní telefon nedostupný a ona neví, kde by se mohl nyní nacházet. Vzniklou nenadálou situaci nechtěla oznamovatelka podcenit, jelikož takové nepříjemné chvíle prožívá poprvé. Postrádaný chlapec rád provozuje aktivní sportovní zábavou zv. „parkour“, takže by se klidně mohlo stát, že někde upadnul a muže tam ležet v bezvědomí! Z výše uvedeného důvodu začali kontaktovaní strážníci po postrádaném mladíkovi okamžitě pátrat po všech možných lokalitách. V celé záležitosti byla také okamžitě vyrozuměna Policie ČR. PČR i MP Mikulov následně společně prověřovali různá místa a také kontakty, které by o postrádaném mohly něco vědět. Posléze bylo zjištěno, že dotčený žák 9. třídy, se má nyní nacházet ve společnosti svých spolužáků a byl nedávno aktivní na Facebooku. Policejní pátrání nakonec slavilo úspěch, jelikož bylo zjištěno, že postrádaný chlapec je i se svými kamarády nyní v mikulovském kině. Postrádaného nakonec v kině vyzvedla hlídka PČR a převezla jej k jeho vystrašené matce. Mobilní telefon měl chlapec samozřejmě vypnutý, prý aby v kině nerušil!  

Dne 15. 12. 2018 ve 23.35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov společně s hlídkou PČR Mikulov na ul. Piaristů, kde docházelo k hrubé výtržnosti, které se dopouštěl místní problémový muž r. 1976! Uvedený muž byl silně podnapilý, byl svlečený do půl těla a brutálně napadnul kolemjdoucí mladou ženu! Jeho agresivní chování v době vrcholícího ataku přímo monitoroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, jelikož k incidentu došlo přímo pod jednou z kamer. To již byly na cestě na místo incidentu vyslané hlídky MP Mikulov i PČR Mikulov. Zasahující strážníci i policisté unikajícího agresora nakonec zpacifikovali až s použitím donucovacích prostředků. Zraněnému výtržníkovi byl nakonec přivolán lékařský výjezd RZS JMK, který zraněného převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Převozu agresora musela asistovat hlídka PČR. Vyšetřováním vzniklé výtržnosti se dále zabývá Policie ČR.        

Dne 18. 12. 2018 v 15.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova podezření na týrání zvířat! V celé záležitosti se mělo jednat o neposkytnutí veterinární péče nemocné ovci, která leží v blátě za oploceným pozemkem v lokalitě ul. Jiráskova. Přivolaní strážníci posléze na uvedeném místě skutečně objevili ležící ovci. Kolem přítomných ovcí se pohyboval správce objektu, který strážníkům uvedl, že se neděje nic mimořádného a že ležící ovce během chvíle porodí jehně. U tohoto plemene ovcí se jedná o běžný postup. Ovce jsou pod dohledem odpovědné osoby a v případě potíží jsou připraveni přivolat veterinárního lékaře. Zasahující strážníci na místě provedli ztotožnění odpovědné osoby a dále se celou záležitostí nezabývali. 

Dne 19. 12. 2018 ve 13.45 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občanem Mikulova, že v Mikulově na ul. Nová č. 10. z jednoho bytu vystupuje přes vstupní dveře dým! Strážníci MP Mikulov po dojezdu na uvedenou adresu zjistili, že na místě je již zakouřena celá chodba. Na bušení do dveří dotčeného bytu nikdo nereagoval! Z tohoto důvodu se zasahující strážníci rozhodli k násilnému vykopnutí dveří. Po otevření bytu zasahující strážníci zjistili, že došlo k zahoření plynového sporáku, ve kterém se v troubě pekla masová pečínka. Celý sporák byl kompletně v plamenech a již moc nechybělo, aby se vzniklý požár začal nekontrolovaně rozšiřovat. Strážníci okamžitě provedli uzavření plynové přípojky bytu a tímto se vzniklý požár okamžitě sám uhasil. Posléze byl strážníky nalezen v kuchyni na zemi ležící starší muž! Muž byl v bezvědomí a se strážníky nijak nekomunikoval. Strážníci tohoto místního občana r. 1938 vytáhnuli z bytu a následně mu poskytli první pomoc. Tento muž začal se strážníky naštěstí po chvíli komunikovat. Strážníci následně provedli kontrolu celého bytu, zda se v něm ještě nenacházejí další osoby. Po dojezdu hasičského výjezdu HZS JMK bylo místo požáru strážníky předáno zasahujícím hasičům. Zraněný muž byl převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Zabezpečený byt byl následně MP Mikulov předán rodinným příslušníkům zraněného muže. Vzniklým požárem se bude dále zabývat vyšetřovatel HZS JMK a Policie ČR.     

Dne 23. 12. 2018 v 00.45 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že z lokality pod Kozím hrádkem, přesněji někde od sklepní uličky někdo odpaluje zakázaný „ohňostroj“! Tímto byla MP Mikulov vyzvána k řešení vzniklé události. Přivolaní strážníci posléze po dojezdu na místo zjistili, že v jednom z vinných sklepů probíhá soukromá oslava. Součástí oslavy bylo i malé odpalování zábavní pyrotechniky. Strážníci MP Mikulov na místě následně vyzvali odpovědnou osobu, aby s nimi porušování místní obecně závazné vyhlášky řešila. Oslavenkyně r. 1988 se k odpalování pyrotechniky přiznala a uváděla, že nevěděla, že takováto činnost je v Mikulově regulována. Za porušení OZV strážníci následně na místě uložili sankci-pokutu udělenou příkazem na místě. Pro osvěžení paměti tedy uvádíme, že používání zábavní pyrotechniky v Mikulově je regulováno OZV. Používání zábavní pyrotechniky je povoleno pouze v době od 6.00 do 22.00 hodin. Jediná výjimka platí při oslavě Silvestra a Nového roku. V tuto dobu je používání zábavní pyrotechniky prodlouženo do 02.00 hodin. 

Dne 25. 12. 2018 ve 13.10 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na ul. Kostelní se nachází podnapilý muž r. 1980, který není schopen sám se o sebe postarat z důvodu uvedené silné podnapilost. Přivolaní strážníci následně zjistili, že podnapilou osobou je muž pocházející z Brna. V současné době je však ubytovaný v Mikulově na penzionu na ul. Na Jámě. Z tohoto důvodu strážníci uvedenou osobu převezli ke zmíněnému penzionu. Zde se však setkali s absolutním odmítnutím. Spolubydlící a správce penzionu se odmítli o bezvládného muže postarat. Z tohoto důvodu zasahujícím strážníkům MP Mikulov nezbylo jiné řešení, než podnapilého muže převézt na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Dechová zkouška u zmíněného muže vykazovala naměřené hodnoty 2,92 promile alkoholu. Posléze strážníci MP Mikulov celou záležitost dořešili s odpovědnou servírkou provozovny. Po zjištění, že podnapilému muži byl prodáván alkohol opakovaně i v době jeho silné podnapilosti, bylo strážníky rozhodnuto o uložení sankce-pokuty příkazem na místě zmíněné servírce. Přestupek byl kvalifikován jako porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Dne 31. 12. 2018 zaregistrovala MP Mikulov v ranních hodinách, že na ul. 22. dubna u zastávky autobusů neznámý vandal vyvrátil zákazovou dopravní značku a nechal ji ležet vyvrácenou ve výjezdu ze zastávky. Strážníci MP Mikulov vandalství zadokumentovali a celou událost nahlásili na městskou firmu Tedos, aby byla provedena oprava dopravního značení. V následujících hodinách byl analyzován záznam z kamerového systému MP Mikulov, kdy bylo zjištěno, že uvedenou dopravní značku vyvrátil jeden z mužů, kteří šli kolem dopravní značky dne 31. 12. 2018 v 00.56 hodin. Podezřelé osoby při tom byly také zaznamenány na ul. Piaristů, jak vycházejí z provozovny U Devatero řemesel a jdou přímo pod kamerou v 00.52 hodin, kdy je monitoruje operátor městského kamerového systému. Za pár minut dochází k vyvrácení zákazové dopravní značky. V daný okamžik ještě MP Mikulov nevěděla identitu podezřelé osoby! Následně dne 31. 12. 2018 těsně před půlnocí stála hlídka MP Mikulov na Náměstí a dohlížela zde na veřejný pořádek a hladký průběh oslav nového roku. Jako by tomu chtěl sám osud, tak strážníky oslovovali různí občané a další návštěvníci Mikulova. V jednom okamžiku pak ke strážníkům přistoupili podnapilí mladíci a chtěli se se strážníky družit a oslavovat nový rok. Za nějakou chvíli si pak přítomní strážníci uvědomili, že je právě oslovily osoby, které přesně odpovídají popisu dvojici podezřelých pachatelů. Z tohoto důvodu byly podezřelé osoby strážníky vyzvány, aby doložily svoji totožnost. Z důvodu komplikací a odmítnutí zákonných výzev byly podezřelé osoby následně předvedeny na služebnu MP Mikulov. Zde byla zjištěna totožnost osob a byla také provedena důkazní fotodokumentace. Podnapilé a protestující osoby byly následně ze služebny propuštěny. Protože mikulovský mladík r. 1992 odmítal k celé záležitosti cokoliv vypovědět a také odmítá svoji odpovědnost za vyvrácenou dopravní značku, byla celá událost MP Mikulov zadokumentována a postoupena k dořešení do přestupkové komise. V celé záležitosti strážníci spatřují naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti majetku.

Jako kuriozitu uvádíme, že strážníci MP Mikulov bývají také někdy přivoláni k odchytu i jiných zvířat, než jsou jenom toulaví psi. Dne 31. 12. 2018 ve 22.41 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno zodpovědným turistou, že na ul. A. Muchy se pohybuje ochočená fretka, která je přítulná ke všem, kteří jdou okolo. Z důvodu obav o její zdraví a blížící se výbuchy zábavní pyrotechniky byli strážníci požádání o odchyt tohoto malého zvířátka. Strážníci se následně dostavili na uvedené místo právě v okamžiku, kdy ztracené zvíře začala postrádat jeho majitelka. Takže toulavou fretku stačilo jenom zahnat do otevřených dveří domu.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

 

Mestska policie