Okénko Městské policie - výběr událostí za měsíc únor 2019

Dne 3. 2. 2019 ve 14.10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občankou Mikulova, že se v lokalitě ul. Sadová pohybuje toulavý pes. Přivolaní strážníci následně toulavého psa odchytili a dočasně jej umístili do záchytného kotce MP Mikulov. Posléze se pro odchyceného psa ještě téhož dne dostavila jeho majitelka r. 1986, taktéž občanka Mikulova. Porušení obecně závazné vyhlášky, která řeší pohyb psů na veřejném prostranství v Mikulově, bylo strážníky potrestáno uložením pokuty příkazem na místě. Zasahující strážníci taktéž provedli kontrolu, zda je odchycený pes řádně přihlášen do evidence MěÚ Mikulova a zda je řádně přeočkován proti nebezpečné vzteklině. Normální člověk by si řekl, že takovéto striktní řešení ze strany MP Mikulov bude pro majitelku dotčeného psa dostatečným poučením! Opak byl však pravdou. Stejný problém se stejným psem řešili strážníci v měsíci únoru 2019 i ve dnech 9. 2. v 16.10 hodin a 26. 2. 2019 v 9.53 hodin. Přestupkové jednání uvedené majitelky psa bylo strážníky opakovaně pokutováno, pokaždé již ale se stoupající tendencí.   

 

Dne 8. 2. 2019 v 17.45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. Personál uvedené prodejny odhalil podezřelého zákazníka, který se ukryl v převlékací kabince, aby zde tajně zkonzumoval dvě balení krabicového vína. Již silně podnapilý následně reagoval na výzvy personálu k zaplacení svého dluhu velmi negativně! V podstatě se jednalo o úmyslné přestupkové jednání proti majetku, jelikož tento rádoby „zákazník“ zboží zkonzumoval, aniž by chtěl za něj vůbec zaplatit. Na způsobenou škodu ve výši 50 Kč neměl však jaksi potřebné finance. Čím však s určitostí tento muž bohatě oplýval, byla „věčná žízeň“, kterou musel prostě okamžitě „uhasit“. Přivolaní strážníci v podezřelém muži následně zjistili občana Novosedel r. 1987. Při lustraci zadrženého zlodějíčka strážníci zjistili, že se jedná o osobu, která se v minulosti často dopouštěla různých trestních činností. Za přestupkové jednání byla uvedenému muži posléze uložena na místě v příkazním řízení finanční pokuta.     

Dne 15. 2. 2019 ve 13.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na nástupišti nádraží ČD v Mikulově, kde se v danou dobu nacházel muž, který měl krvácivé zranění v obličeji a měl se chovat podezřele. Tento muž měl při sobě i dvě malé děti. Jedno dítě stálo u podezřelého muže a druhé dítě spalo v kočárku. Strážníci MP Mikulov problémového mikulovského občana r. 1989 znali již z minulosti a věděli, že často dochází ke konfliktům mezi ním a jeho partnerkou. Na dotaz strážníků, proč kontrolovaný muž opakovaně cloumal se spícím dítětem, vyšlo najevo, že dítě je asi v bezvědomí a on je nemůže probudit! Dále bylo zjištěno, že v bytě došlo k incidentu mezi kontrolovaným mužem a jeho partnerkou – matkou dětí. Z důvodu závažnosti strážníci okamžitě kontaktovali RZS Jmk a začali asi dvouletému děvčátku poskytovat za telefonické asistence operátorky 155 RZS první pomoc. Bezvládné dítě se zasahujícím strážníkům naštěstí podařilo přimět k vědomí ještě do příjezdu sanity RZS Jmk. Probuzené dítě bylo posléze svěřeno do péče zdravotníkům RZS JMK. Na místo zásahu se následně dostavila i hlídka Policie ČR, která zmíněného podezřelého muže postrádala, jelikož jim měl z dotčeného bytu uniknout ještě před jejich příjezdem. Celá záležitost je dále v šetření PČR.

Dne 15. 2. 2019 v 15.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na parkovišti před prodejnou Tesco Mikulov, kdy bylo zjištěno, že zde už nějakou dobu leží mezi auty postarší muž! O prověření oznámení byla MP Mikulov požádána operátorem RZS JMK. Strážníci následně zjistili, že nalezeným mužem je místní občan r. 1950, kterému se udělalo velmi špatně a nejspíš omdlel. V bezvědomí zde měl následně ležet asi 15 minut. Kontaktovaný muž strážníkům uváděl, že je mu velmi zle a žádá o příjezd RZS. Strážníci poskytli indisponovanému muži do příjezdu sanity RZS JMK první pomoc. Zmíněného muže posléze eskortoval přivolaný výjezd RZS JMK do nemocnice v Břeclavi na odborné vyšetření.

Dne 16. 2. 2019 v 18.10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Piaristů, kde se měl u autobusových zastávek povalovat silně podnapilý muž, který zde měl tropit různé výtržnosti tipu vulgárního nadávání a znečišťování veřejného prostranství. Přivolaní strážníci v podezřelém muži zjistili občana Dobrého Pole r. 1978, se kterým již měli své negativní zkušenosti z minulosti. Protože byl tento podnapilý muž neschopen se sám o sebe postarat a zasahující strážníci jej neměli komu předat, bylo strážníky rozhodnuto o převozu podnapilé osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla dořešena v následujících dnech, kdy se tento občan dostavil na služebnu MP Mikulov. Výtržnost byla MP Mikulov kvalifikována jako narušování veřejného pořádku. Za přestupkové jednání byla posléze strážníky uložena v příkazním řízení sankce – finanční pokuta. K této sankci se musí samozřejmě připočítat také finanční částka vystavená za nucený pobyt na protialkoholní záchytné stanici. 

Dne 18. 2. 2019 v 15.20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na Náměstí proti nepřizpůsobivé skupině občanů, kteří posedávali na lavičkách u kadeřnictví. Tito naši současní „spoluobčané“ jsou skuteční občané Mikulova s trvalým pobytem v Mikulově, ale i občané z jiných koutů naší republiky a dále také i cizinci, kteří se z nějakých důvodů nyní zdržují v Mikulově. U cizinců se většinou jedná o slovenské bezdomovce, ale i bulharské pracovníky pracující ve firmě GG. Skupinka těchto osob se u laviček chovala velmi hlučně a jejich chování se vymykalo běžnému společenskému soužití, jelikož na místě docházelo i k nějakým strkanicím! Jednoznačným faktorem jejich bujarého chování byla jejich silná podnapilost. Zasahující strážníci tuto jejich odpolední alkoholovou sešlost rozpustili a  z místa je důrazně vykázali. Některým mikulovským spoluobčanům museli zasahující strážníci dokonce poskytnout asistenci při přechodu do místa jejich bydliště. Následně bylo také strážníky doporučeno provozovateli prodejny „večerka“ na Náměstí, aby přestal problémovým podnapilým osobám prodávat alkohol, jinak mu ze strany MP Mikulov budou hrozit finanční sankce.      

Dne 19. 2. 2019 ve 13.30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno žáky ZŠ Valtická, že se na ul. U Bažantnice pohybuje velmi vyhublý pes, který běhá kolem nového rodinného domu s otevřenými vstupními dveřmi. Chlapci se následně pokoušeli dozvonit na někoho v otevřeném domě, ale nikdo nijak nereagoval. Posléze se chlapci pokoušeli odchytnout toulavého psa sami, ale pes byl nedůvěřivý a vyplašený, takže se jim to nedařilo. Přivolaní strážníci MP Mikulov šetřením na místě zjistili, že pes unikl právě z dotyčného otevřeného domu. Pravděpodobně si sám otevřel vyskočením na vnitřní kliku vstupních dveří! Obhlídkou domu strážníci MP Mikulov nezjistili vloupání do domu. Strážníkům se posléze podařilo kontaktovat majitele domu, který se okamžitě dostavil do místa bydliště. Následně se také podařilo odchytit i vystresovaného psa, jehož týrání se nepotvrdilo. Jedná se o psí rasu chrta, takže proto ta vyhublost. Tři všímaví chlapci – žáci ZŠ Valtická (dva r. 2008 a jeden r. 2009) – si touto cestou zaslouží za svůj přístup naše poděkování. Že by strážníkům MP Mikulov vyrůstala nová generace nástupců?    

Dne 22. 2. 2019 ve 20.45 hodin byli strážníci MP Mikulov přivolání k řešení narušování občanského soužití na ul. 22. dubna v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o nevhodné řešení sporu ohledně zabouchnutí vchodových dveří při venčení psa. Občanovi r. 1954 ujely nervy, protože si sousedka r. 1968 na něj dovolila zazvonit, když za sebou jako slušný nájemník řádně zavřel vstupní dveře. Dle jeho názoru si sousedka má brát s sebou při venčení své klíče a nemá obtěžovat ostatní nájemníky. Uvedený soused sice došel sousedce osobně dveře otevřít, ale přitom jí ještě navíc uštědřil jako bonus jednu facku! Po následujícím šetření byla celá událost MP Mikulov ukončena uložením sankce – pokutou příkazem na místě, jelikož došlo k naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti občanskému soužití.   

Dne 23. 2. 2019 ve 2.25 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Kapucínské v Mikulově, kde byl strážníky nalezen na silnici ležící neznámý muž, který vykazoval známky silné podnapilosti. Podezření strážníků potvrzovala prázdná láhev od tvrdého alkoholu ležící vedle tohoto muže. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že jde o mladého muže r. 1982 pocházejícího z okr. Blansko. Orientační dechovou zkoušku podnapilý muž nezvládal. Z důvodu mrazivé noci a také protože strážníci neměli nalezeného muže komu předat, bylo rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně.

Dne 23. 2. 2019 ve 14.50 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov a Policie ČR v záležitosti poškozování cizí věci, ke které došlo na benzínové čerpací stanici MOL v Mikulově. Podezřelými pachateli měli být dva občané Běloruska, kteří měli na BČS MOL úmyslně poškodit zaparkované motorové vozidlo. Podezřelé cizince se nakonec podařilo dohledat a zadržet na ul. Sportovní v Mikulově. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR. 

Dne 25. 2. 2019 od 12.00 hodin zasahovala autohlídka MP Mikulov v obci Dolní Dunajovice. Jednalo se o zásah na žádost starosty obce, kdy bylo nutno v samotné obci usměrňovat zvýšený silniční provoz v křižovatce u restaurace Praha a v okolí ZŠ a budovy školní družiny. Tuto havarijní situaci si vyžádalo odklonění hlavního silničního tahu na Rakousko přes obec Dolní Dunajovice z důvodu vážné dopravní nehody nákladního vozidla, která se stala před přehradou, kousek od hráze vodního díla. MP Mikulov v rámci tohoto opatření spolupracovala se zasahující Policií ČR. Celé mimořádné dopravní opatření bylo ukončeno v 16.30 hodin. MP Mikulov zasahuje v obci Dolní Dunajovice na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Mikulovem a Dolními Dunajovicemi.    

Jako ve známém humorném televizním seriálu „Slovácko sa nesúdí“ si připadali přivolaní strážníci MP Mikulov dne 27. 2. 2019 v 10.30 hodin na ul. Vinohrady v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o dlouhodobé opakované sousedské spory mezi dvěma rodinami. Tentokrát se jednalo o úmyslné vylévání fekálií z jednoho pozemku do větracího otvoru, který vede do sklepních prostor sousedního domu! Oznamovatelka doslova uvedla, že viděla sousedku, jak osobně lije svoje splašky z plastového kbelíku do jejich sklepa. Přivolaní strážníci vyslechli obě zainteresované strany a na místě provedli důkladnou fotodokumentaci. Strážníci si na místě vyslechli dokonce takové fantastické verze, jako že za vzniklým zápachem jsou mrouskající se kočky nebo všudypřítomné kuny. Závěr šetření MP Mikulov jednoznačně potvrdil nalévání zapáchající tekutiny do větracího otvoru. Soudcem v celé záležitosti však bude až správní orgán – přestupková komise, kam byl celý případ po zadokumentování strážníky MP Mikulov oznámen jako podezření z narušování občanského soužití úmyslnými schválnostmi!       

Dne 27. 2. 2019 v 18.45 hodin prováděli strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Brněnské v Mikulově vyproštění uvězněné srny, která se zasekla mezi výplněmi staré kovové brány. Strážníci v záležitosti postupovali velmi opatrně, aby vystresované zvíře neplašili ještě více, než bylo. Zvíře bylo po několika úspěšných hmatech bezpečně vyproštěno. Nezraněná srna nakonec sama odběhla do nedalekých křovin volné přírody.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný   

DSCN7964