Okénko Městské policie Mikulov - březen 2019

Výběr událostí za měsíc březen 2019.

Dne 3. 3. 2019 ve 13.20 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do prodejny Billa Mikulov, kde personál prodejny odhalil neplatícího zákazníka. Pachatel krádeže, občan z nedalekých Valtic r. 1982, prostě neodolal lákadlu vystavené láhve s originálním rumem. Ukrytou láhev s lihovinou v hodnotě 300 Kč se nakonec pokusil z prodejny „propašovat“ bez řádného zaplacení! Přivolaní strážníci MP Mikulov krádež vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku a za tento pokus uložili zadrženému pachateli příkazem na místě pokutu. Přestupek byl dále oznámen do centrálního registru přestupků.    

Dne 5. 3. 2019 v 16.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prostoru sídliště, konkrétně v lokalitě kolem provozovny firmy Chevron. V celé záležitosti se jednalo o zásah proti momentálně duševně labilní osobě, která pobíhala polonahá na veřejném prostranství a celkově se chovala velmi nepřirozeně a zmateně. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK a hlídku Policie ČR. Unikajícího místního občana r. 1987 se nakonec podařilo zpacifikovat až za použití donucovacích prostředků. Přivolaní zdravotníci jednoznačně vyloučili podnapilost zmateného mladíka, spíše se přikláněli k diagnose „náhlý duševní a psychický kolaps vyvolaný nadměrným požíváním psychotropních látek“! Při převozu zkolabovaného pacienta sanitním vozem RZS JMK do zdravotnického zařízení musela také asistovat zasahující hlídka MP Mikulov.    

Dne 5. 3. 2019 ve 23.30 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se na ul. Piaristů právě schyluje ke rvačce dvou mužů. Z uvedeného důvodu byla na uvedené místo ihned vyslána autohlídka MP Mikulov. Do příjezdu vyslaných strážníků se hrozící incident stal nakonec i skutečností. Sledovaní podezřelí muži se skutečně začali vzájemně fyzicky napadat. Ve vážnějších následcích vzájemné potyčky zabránili vyslaní strážníci MP Mikulov. Protože byl, jak bylo na místě zjištěno, jedním ze zadržených výtržníků právě propuštěný břeclavský násilný recidivista r. 1990, byla na místo incidentu také přivolána hlídka Policie ČR. Druhým účastníkem incidentu byl zjištěn místní občan r. 1983. Výbušnou situaci se nakonec zasahujícím policistům podařilo uklidnit. Šetřením MP Mikulov bylo následně zjištěno, že podnětem k fyzickému napadání bylo obtěžování partnerky jednoho z výtržníků druhým účastníkem incidentu. Verbální obrana partnerky se nakonec zvrhla k fyzickému útoku proti drzému křiklounovi. Jednoznačně zhoršující okolností byla silná podnapilost všech účastníků incidentu. Celou záležitost strážníci kvalifikovali jako úmyslné vzájemné narušování občanského soužití. Za tyto přestupky strážníci posléze v následujících dnech uložili příslušné sankce – pokuty uložené příkazem na místě.

Dne 7. 3. 2019 v 16.20 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Pod Platanem, kde se nacházela zraněná osoba. Zraněný muž r. 1967 původem z obce Novosedly se krvácivě zranil na hlavě při svém nekontrolovaném pádu na betonový chodník! Jednoznačnou příčinou byla silná podnapilost. Při provedené dechové zkoušce u této osoby strážníci naměřili hodnoty 3,44 promile alkoholu! Strážníci následně na místě zraněné osobě poskytovali první pomoc až do příjezdu zdravotnického výjezdu RZS JMK. Zraněný muž byl následně převezen sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.  

Dne 8. 3. 2019 v 8.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě sídliště, konkrétně v okolí ul. Větrná. Zásah strážníků směřoval na odchyt volně se pohybujícího konkrétního psa, kterého strážníci evidují jako notorického „recidivistu“. V celé záležitosti se jedná o protiprávní jednání určitého chovatele, který psa venčí tak, že jej prostě samotného úmyslně vypustí na sídliště. A tím to pro něj skončilo. Pro koho to však ještě neskončilo, jsou strážníci MP Mikulov, kteří se na tohoto občana Mikulova r. 1970 zaměřili. Chovatel staršího psa rasy bígl byl již v minulosti strážníky několikrát sankcionován a také několikrát oznámen do přestupkové komise, jelikož volný pohyb psa v Mikulově na veřejnosti upravuje obecně závazná vyhláška. Majitel uvedeného psa se o svého svěřence začal zajímat až 9. 3. 2019 v 19.30 hodin. Strážníci MP Mikulov psa samozřejmě chovateli vrátili, ale s upozorněním a varováním, že přestupkové jednání bude tentokrát oznámeno na MěÚ Mikulov ke správnímu řízení.

Dne 9. 3. 2019 ve 2.50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. A. Muchy, kde se u vchodu do jednoho penzionu měl nacházet hlučný host, který se sám nemohl dostat do ubytovacího zařízení. Za neschopností otevřít vstupní dveře penzionu byla jednoznačně silná podnapilost anglického turisty r. 1952. Zasahující strážníci na místě následně zjistili, že u vchodových dveří je nově rozbitá jedna skleněná výplň. Posléze se strážníkům MP Mikulov podařilo otevřít i samotné vstupní dveře penzionu. Stačilo jen zadat správně kód do elektronického zabezpečovacího zařízení. Klíč, který svíral cizinec v ruce, nebyl od vstupních dveří, ale jen od pronajatého pokoje v penzionu. Posléze se strážníci telefonicky spojili s provozovatelem penzionu, který jim potvrdil ubytování cizince v jejich penzionu. Rozbitá skleněná výplň dveří byla opravena a řádně hostem následně i s velkou omluvou uhrazena.

Dne 10. 3. 2019 v 1.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v Mikulově na ul. Vídeňské, kde docházelo v jednom nájemním bytě k narušování občanského soužití. Strážníci po dojezdu na místo zkontaktovali podezřelé osoby, kdy bylo zjištěno, že se jedná o hádku mezi manželským párem a strážníky do bytu přivolala jejich spolubydlící dospělá dcera, která se obávala, že by se hádka rodičů mohla zvrhnout v jejich vzájemné fyzické napadení. Strážníci oba partnery uklidnili a posléze se s nimi dohodli, že vzájemné osočování již nebude pokračovat. Protože se v tomto případě jednalo o přestupkové jednání mezi osobami sobě blízkými, byly obě zainteresované strany strážníky poučeny, že se v tomto případě jedná o návrhový přestupek, který lze řešit pouze s jejich návrhem u příslušného správního orgánu. MP Mikulov, v celé záležitosti následně písemně vyrozuměla přestupkovou komisi v Mikulově. 

Dne 12. 3. 2019 ve 22.30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na benzínové čerpací stanici MOL došlo k úmyslnému újezdu podezřelého vozidla, kdy řidič uvedeného vozidla natankoval pohonné hmoty v hodnotě 1 473 Kč a bez řádného zaplacení rychle odjel! Přivolaní strážníci MP Mikulov po dojezdu na BČS MOL zjistili dle záznamu z kamerového systému provozovny, že podezřelým vozidlem je Škoda Octavia se slovenskou RZ. Jednoznačně podezřelým chováním osádky vozidla bylo evidentní, že řidič jednal úmyslně a z místa rychle odjel neznámo kam. Následným šetřením strážníků MP Mikulov byl zjištěn provozovatel zmíněného vozidla. Jednalo se o občana Slovenska r. 1990, se kterým strážníci i telefonicky hovořili, jelikož se jim podařilo zjistit jeho číslo telefonu. Spoluprací s Policií ČR bylo následně zjištěno, že uvedený cizinec takto nespáchal v ČR svůj první přestupek, ale že má na svém kontě další spáchané protiprávní skutky. Podezřelý pachatel nejdříve přislíbil strážníkům MP Mikulov, že se do Mikulova navrátí a své dluhy zaplatí, ale posléze došla strážníkům trpělivost. Podezřelý cizinec se vždy jen vymlouval a uváděl, že je nyní v nemocenském stavu. Strážníci MP Mikulov celou událost kvalifikovali jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Posléze bylo podezření MP Mikulov oznámeno do KPPP – přestupkové komise v Mikulově. 

Dne 12. 3. 2019 ve 23.20 hodin řešili strážníci MP Mikulov případ vandalství, který se odehrál v Mikulově na ul. Piaristů. V celé záležitosti se jednalo o telefonické oznámení o pohybu podezřelé skupinky mužů, kteří při svém průchodu městem převracejí popelnice a věší se na dopravní značky, se kterými následně neúnavně lomcují! Operátor kamerového systému MP Mikulov posléze zaznamenal průchod podezřelé skupiny osob v lokalitě ul. Rep. obrany. Do uvedeného místa byla následně vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci po dojezdu na místo kontrolovali označené podezřelé osoby. Operátor v mezičasu prohlédl zpětně záznamy z určitých kamer, které potvrdily, že podezřelou skupinou osob je až ta druhá, která se nyní pohybuje u prodejny Billa. Z tohoto důvodu se zasahující strážníci ihned soustředili na potvrzenou předešlou skupinku osob. Při lustraci podezřelých osob strážníci zjistili, že všechny jsou pod vlivem alkoholu a jdou spolu z baru. Jednalo se o tři občany Mikulova r. 1993, dále občan obce Lužice r. 1992 a občan obce Žabčice r. 1980 (řidič kamionu). Kontrolovaný řidič kamionu strážníkům uvedl, že s mikulovskými se náhodně potkal a s vandalstvím nemá nic společného, jako pachatele vandalství následně označil jednoho z mikulovských kumpánů. Svědectví řidiče následně zasahujícím strážníkům potvrdil i operátor kamerového systému, který mezitím dohledal jednání konkrétní osoby, která páchala výtržnosti. Strážníci následně celou událost zadokumentovali a provedli důkladnou fotodokumentaci následků výtržností. Přestupek proti veřejnému pořádku a také proti majetku bude následně řešen v KPPP – přestupkové komisi.  

Další drobnou krádež řešili strážníci MP Mikulov dne 23. 3. 2019 ve 20.00 hodin v prodejně Lidl Mikulov. Tentokrát se jednalo o pokus krádeže zboží v hodnotě 62 Kč. Podezřelým přistiženým pachatelem byl občan obce Lipová r. 1973, který se k přestupkovému jednání na místě strážníkům posléze i přiznal. Odcizené zboží bylo nepoškozené vráceno do prodejny. Pachateli přestupku strážníci na místě následně uložili příkazem na místě pokutu. Přestupkové jednání bylo dále MP Mikulov oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 23. 3. 2019 ve 21.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že z provozovny Drogérka na Náměstí v Mikulově právě utekli dva neplatící zákazníci, kteří po sobě zanechali dluh v hodnotě 968 Kč. Strážníci dostali perfektní a přesný popis podezřelých osob a z tohoto důvodu se centrem Mikulova začal přednostně zabývat operátor městského kamerového systému MP Mikulov. Vyslaná autohlídka následně kontaktovala obsluhu poškozené provozovny, aby bylo zjištěno, že podezřelé osoby si doslova bužírovaly, jelikož si objednávaly jen ty nejlepší a nejdražší pochutiny. Hlídka v terénu následně dostala hlášení od operátora kamerového systému, který mezitím zjistil výskyt podezřelých osob v zámeckém areálu. Podezřelé osoby když zaregistrovaly, že se k nim přibližují strážníci MP Mikulov, se snažily ze zámecké zahrady okamžitě vzdálit přes botanickou zahradu. Bohužel, nebo snad bohu dík, si však asi neuvědomily, že doma v Mikulově byli strážníci a ne oni. Jeden strážník podezřelé osoby pronásledoval a druhý strážník jim nadběhl k východu z botanické zahrady. Takže jejich snažení bylo docela vysilující, ale zcela zbytečné. V podezřelých osobách strážníci po lustraci zjistili, že se jedná o dva mladíky r. 1998 a r. 1999 z Královéhradeckého kraje, kteří mají v registru přestupků už podobné skutky zaregistrovány z minulosti. Podezřelí mladící posléze uhradili vzniklou útratu a za dnešní jednání převzali od strážníků další pokutové bloky. Strážníci MP Mikulov celou událost vyhodnotili po konzultaci s PČR jako spáchání přestupku proti majetku, za které byly následně uloženy vzhledem k minulosti pachatelů adekvátní sankce.

Dne 24. 3. 2019 ve 20.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno personálem nádraží ČD v Mikulově, že potřebují uzamknout čekárnu na nádraží, ale komplikuje jim to neznámý muž, který má mít divné řeči a mluví něco o své sebevraždě skokem pod vlak! Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze podezřelého muže předvedli na služebnu MP Mikulov, jelikož tento neměl při sobě žádné doklady totožnosti. Podezřelý muž neustále opakoval i na služebně MP Mikulov, že se pokusí spáchat sebevraždu. Při bezpečnostní prohlídce strážníci u muže objevili lékařskou zprávu, která potvrzovala, že byl v předešlém dnu propuštěn z psychiatrické léčebny. Spoluprací s PČR strážníci zjistili, že se jedná o občana s trvalou adresou v Uherském Hradišti r. 1980. Strážníci museli brát výhrůžky kontrolovaného muže zcela vážně, jelikož tento se pokusil při čekání na chodbě služebny MP Mikulov dokonce ze svých tkaniček připravovat oprátku! Z důvodu špatného psychického stavu byl na služebnu MP Mikulov přivolán lékařský výjezd RZS JMK. Přivolaný lékař následně rozhodl o převozu psychicky labilního muže sanitou do psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. MP Mikulov byla následně požádána o asistenci při převozu pacienta do zdravotnického zařízení. Strážníci MP Mikulov následně celou událost zadokumentovali a posléze ji postoupili na OO PČR Mikulov k posouzení. 

Dne 25. 3. 2019 v 17.35 hodin přijala MP Mikulov telefonické oznámení, že na zastávce autobusu na ul. Piaristů sedí na levičce starší žena, která žádá o pomoc. Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelé ženě zjistili místní problémovou občanku r. 1951, o které je dobře známo, že často a ráda požívá alkoholické nápoje. Potom na sebe ráda poutá pozornost a upozorňuje všechny kolem sebe, že potřebuje nějakou pomoc. Tentokrát si zasahujícím strážníkům stěžovala, že si asi zlomila ruku, jelikož má v této ruce velké bolesti! Dechovou zkoušku na zjištění hladiny alkoholu v dechu strážníci neprovedli, jelikož uvedená žena jí nebyla vůbec schopná. Strážníci posléze na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK, který zraněnou ženu odvezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný  

 

Mestska policie