Okénko Městské policie Mikulov - duben 2019

Dne 1. 4. 2019 ve 12.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno školníkem ZUŠ Mikulov, že se v budově pohybuje podnapilý muž, který zde obtěžuje žáky školy a celkově zde tropí veřejné pohoršení! Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelé osobě zjistili místního problémového pobudu r. 1964, který ani nevěděl, že se pohybuje v prostorách školy. Následně provedená dechová zkouška u tohoto výtržníka potvrdila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,66 promile alkoholu. Z důvodu hrubého narušování veřejného pořádku a protože strážníci neměli problémovou osobu komu předat, bylo rozhodnuto o převozu zadrženého mikulovského občana do Brna na protialkoholní záchytnou stanici. Spáchané přestupkové jednání bylo oprávněně potrestáno uloženou pokutou v následujících dnech.  Protiprávní jednání bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 2. 4. 2019 v 9.45 hodin řešila hlídka MP Mikulov opakované úmyslné narušování občanského soužití na ul. Větrná v Mikulově. V celé záležitosti se jedná o sousedské spory, kdy dokonce jedna strana konfliktu neváhá hrubě urážet své kritizující sousedy. Podstatou oprávněné kritiky je opakované rušení nočního klidu po 22. hodině. Strážníci MP Mikulov celou nahlášenou událost důkladně zadokumentovali a následně ji postoupili přestupkové komisi k posouzení. 

Dne 4. 4. 2019 v 18.30 hodin řešili strážníci MP Mikulov výtržnost dvou mikulovských mladíků, kteří se vzájemně napadali na ul. Svobody přímo pod kamerou městské policie. Zakročující strážníci oba zdivočelé mladíky r. 1997 posléze zadrželi a předvedli na policejní služebnu ke zklidnění. Provedené dechové zkoušky jednoznačně potvrdily, že oba mladíci jsou pod vlivem alkoholu. Protiprávní jednání mladíků bylo MP Mikulov posouzeno jako narušování veřejného pořádku, za které strážníci oprávněně uložili sankce – pokuty uložené příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 5. 4. 2019 ve 20.00 hodin dořešovali strážníci MP Mikulov krádež, která se stala předchozí den v prodejně Tesco Mikulov. Podstatou krádeže bylo odcizení několika obložených baget, které měl provést místní mladík. Strážníci MP Mikulov vyhodnotili záznamy jak z městského kamerového systému, tak i záznamy z kamerového systému prodejny Tesco Mikulov. Po analýze konkrétních záběrů strážníci došli k závěru, že pachatelem vyšetřované krádeže je zmiňovaný mikulovský mladík r. 1997, kterého včerejšího dne řešili za rvačku na ul. Svobody. Dodatečně oslovený mladík strážníkům nijak nezapíral a pod tíhou důkazů se ke krádeži baget přiznal. Krádež baget byla po dořešení vzniklé škody strážníky potrestána uložením druhé sankce – pokuty příkazem na místě. Přestupek proti majetku strážníci opět oznámili do centrálního registru přestupků. 

Další nahlášenou krádež zboží z prodejny Tesco Mikulov registrovali strážníci MP Mikulov dne 6. 4. 2019 ve 12.50 hodin. V celé záležitosti se jednalo o krádež kosmetiky v hodnotě 360 Kč, které se dopustil občan Břeclavi r. 1976. Strážníci podezřelého zlodějíčka zadrželi a při následné lustraci osoby posléze zjistili, že právě mají v rukách zloděje, který se zabývá krádežemi, dá se říct docela profesionálně! Z výše uvedeného důvodu strážníci zadrženého recidivistu předvedli na OO PČR Mikulov. Celou záležitostí se bude dále zabývat policie jako podezření ze spáchání trestného činu.  

Dne 4. 4. 2019 bylo na MP Mikulov nahlášeno pedagogickým pracovníkem místní základní školy, že vůči její osobě dochází již asi tři měsíce nejen k systematickému psychickému nátlaku! Podezřelými pachateli jsou místní žáci základní školy. Oznamovatelka si myslí, že schválnosti vůči ní vyvolalo uložení několika třídních důtek v její třídě. Schválnosti se dějí mimo vyučovací dobu a většinou se jedná o plivání na okna a dveře jejího domu, ale i umísťovaní odpadků a různých obalů od nápojů na okna domu a do popelnic na bio odpad. Ona sama dokonce některé jedince osobně při této činnosti viděla. Šetřením strážníků MP Mikulov byl také dohledán svědek, který místní mladíky nachytal přímo při jejich uvedených schválnostech. Strážníci celé protiprávní jednání vyhodnotili jako úmyslné narušování občanského soužití. Protože jeden z pachatelů měl v době páchání přestupkového jednání již 15 let, bylo jeho protiprávní jednání strážníky potrestáno sankcí – pokutou uloženou příkazem na místě. V celé záležitosti byli MP Mikulov vyrozuměni zákonní zástupci dotčených žáků a také úředníci MěÚ Mikulov orgán OSPOD a správní orgán KPPP. V době šetření celé události vyšlo dále najevo, že podezřelá skupinka má prsty i v jiných schválnostech a dalším šikanování svých spolužáků.       

Hned dvakrát během dvou dnů porušila místní chovatelka psů r. 1957 místní obecně závaznou vyhlášku, jelikož svému psovi umožnila samostatně se pohybovat v mikulovské pěší zóně bez patřičného dozoru. Nejdříve se šlo o datum 12. 4. 2019 v 9.10 hodin a posléze o 13. 4. 2019 v 10.15 hodin. Vždy se jednalo o hrubou nedbalost. Psa rasy zlatý retrívr první den přivedli na služebnu MP Mikulov vystrašení turisté, jelikož pes se měl zmateně pohybovat mezi projíždějícími vozidly. Následující den dotyčného psa odchytili na Náměstí dokonce sami strážníci MP Mikulov. Přestupky proti veřejnému pořádku strážníci potrestali vždy uložením sankce – pokutou uloženou příkazem na místě. Strážníci dále také prověřovali, zda je dotyčný pes přihlášen do registru města a zda jsou za něj řádně odváděny místní poplatky. Touto cestou také upozorňujeme, že pes musí mít platné očkování proti nebezpečné vzteklině a jeho majitel musí také na výzvu příslušných orgánu předložit ke kontrole očkovací průkaz.   

Dne 17. 4. 2019 ve 21.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno zaměstnanci prodejny Billa Mikulov, že někdo zapomněl u prodejny uvázaného psa. Tímto byla MP Mikulov vyzvána k řešení oznámení. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že se jedná o fenku rasy staford bílé barvy. Strážníci psa následně převezli do záchytných kotců MP Mikulov. Místo nálezu psa bylo bohužel mimo dosah městského kamerového systému. Ve 22.50 hodin se naštěstí přihlásila na MP Mikulov majitelka psa r. 1969, občanka ČR původem z Hodonínska. Chovatelka psa se v Mikulově zdržuje přechodně z pracovních důvodů a bydlí na ubytovně na ul. Piaristů. Psa si vzal na procházku její polský kolega, který ho zapomněl uvázaného u Billy. Kolega šel poté na noční směnu a ona začala svého psa postrádat až nyní. Psa hledala u prodejny, kde jí bylo sděleno, že psa již odvezli strážníci. Záležitost strážníci vyřešili domluvou, jelikož trampoty se psem se vlastně vyřešily samy a oni měli tak ušetřenou cestu do psího útulku v Bulharech.

Dne 20. 4. 2019 probíhala na Náměstí v centru Mikulova kulturní akce s názvem Velikonoční Mikulov. Všude se pohybovaly spousty místních občanů a návštěvníků města. V 16.05 hodin si pěšky sloužící strážníci MP Mikulov při dohledu nad veřejným pořádkem všimli, že se již nějakou dobu pohybuje mezi návštěvníky pes bez dozoru a nikdo se o něj vůbec nezajímá. Z tohoto důvodu se strážníci pokusili dotyčného psa odchytit. Jednalo se o velkého psa rasy rhodéský ridgeback. V daný moment se ke psovi přihlásil jeho majitel a uvedl, že vodítko nemá právě u sebe a že si pro něj zajde do hotelu. Strážníci majitele psa r. 1983, občana ČR pocházejícího z Prahy, na místě poučili, že v Mikulově je platná obecně závazná vyhláška, která nařizuje chovatelům mít svého psa při pohybu na veřejném prostranství na vodítku! Chovatel vzal poučení na vědomí. Asi během 45 minut se však situace s uvedeným psem znovu opakovala, bylo zjištěno, že majitel psa klidně sedí v předzahrádce restaurace a svého psa nechává se volně toulat Náměstím! Strážníci tentokrát celou situaci řešili důrazněji a chtěli pražskému chovateli na místě uložit sankci – pokutu příkazem na místě za přestupek proti veřejnému pořádku. Majitel psa se však již začal bavit se strážníky s nadřazeností a arogantně a uloženou pokutu na místě odmítl. Strážníci MP Mikulov následně chovateli nařídili, aby si svého psa okamžitě zabezpečil a dále jej poučili, že jeho spáchané přestupkové jednání bude MP Mikulov oznámeno na správní orgán KPPP Mikulov.  

Dne 24. 4. 2019 v 19.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno personálem prodejny Lidl Mikulov, že v prodejně zadrželi cizince, kteří se pokusili z prodejny odnést různé zboží bez zaplacení! Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelých pachatelích zjistili čtyři občany Gruzie, kteří se v ČR zdržují z pracovních důvodů. Z důvodu nedostatků v osobních dokladech cizinců si strážníci MP Mikulov na místo přivolali výjezd PČR – referát cizinecké policie. Po lustraci kontrolovaných osob bylo vyhodnoceno, že cizinci budou každý samostatně na místě řešeni ze spáchání přestupku proti majetku. Cizinci ukrývali v příručních batozích nezaplacené zboží. Většinou se jednalo o uzeniny a větší počty čokolád. Nepoškozené zboží bylo navráceno do prodejny. Přestupky byly vyřešeny uložením čtyř pokut zaplacených příkazem na místě. Spáchané přestupky cizinců byly následně MP Mikulov oznámeny do centrálního registru přestupků.   

Dne 27. 4. 2019 v 11.55 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že se v prostoru Náměstí pohybuje podnapilý návštěvník, který se chová jako podivín. Neznámý muž si má neustále něco pro sebe mumlat a opilecky vrávorat. Ostatní návštěvníky kulturní akce Setkání pod taneční horou na Náměstí to má velmi znepokojovat! Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelém muži zjistili občana Brna r. 1987, který se měl v Mikulově právě ubytovat v penzionu na ul. Vídeňské. Do Mikulova podivín přicestoval za prací ve firmě GG. Dechová zkouška u něj odhalila podnapilost s naměřenými hodnotami 1,72 promile alkoholu. Z důvodu vzniklých problémů strážníci dotyčnému kontrolovanému muži doporučili okamžitý přesun do zmíněného penzionu. Ve 12.45 hodin však přijala MP Mikulov opětovné oznámení na uvedeného jednou již kontrolovaného muže. Tentokrát se tento muž zdržoval v provozovně restaurace Alfa a svým nevhodným chováním obtěžoval další hosty restaurace. Z důvodu klesající hladiny alkoholu u kontrolovaného muže strážníci zvolili postup, kdy byla problémová podnapilá osoba předána svému spolubydlícímu na penzionu. Přestupkové jednání proti veřejnému pořádku bylo s dotčeným mužem vyřešeno strážníky MP Mikulov v následujících dnech.

Dne 27. 4. 2019 v 18.30 hodin řešila MP Mikulov několik zaparkovaných osobních motorových vozidel, které neoprávněně parkovaly na chodníku v lokalitě ul. 22. dubna v Mikulově. Dopravní přestupky dvou řidičů špatně parkujících vozidel byly vyřešeny bezproblémově s uložením i dvou sankcí – pokut příkazem na místě. Nasazené TPZOV (botičky) byly posléze z uvedených vozidel demontovány. Třetí parkující vozidlo dořešovali strážníci MP Mikulov až následující den v 10.50 hodin. Tentokrát se však strážníci setkali s arogantním jednáním řidiče dodávky Ford Tranzit. Řidič uvedené dodávky občan Prahy r. 1975 s projednávaným přestupkem nesouhlasil a neustále se zasahující strážníky snažil nějakým způsobem mystifikovat! Opakovaně měnil výpovědi, nejdříve uváděl, že s vozidlem na místě nezaparkoval, poté zase uváděl, že se tedy strážníkům přiznává. Pokutu uloženou příkazem na místě však odmítl uznat a zaplatit. Nyní bude mít řidičovo přestupkové jednání dohru u správního orgánu.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie