Okénko Městské policie Mikulov - květen 2019

Některé události MP Mikulov za květen 2019

Dne 2. 5. 2019 v 9.37 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno vedoucí zaměstnankyní prodejny Tesco Mikulov, že jim neznámý řidič s polským kamionem narazil při couvání do zdi prodejny! Tento řidič vjel neoprávněně do zákazu vjezdu a ještě se chtěl z místa „nenápadně“ vytratit. Na učiněné telefonické oznámení rychle zareagoval operátor městského kamerového systému MP Mikulov a okamžitě označené místo začal důkladně monitorovat. Následně byla k prodejně Tesco vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci po dojezdu na místo dopravní nehody zkontrolovali řidiče problémového nákladního vozidla a zakázali mu další manipulaci s vozidlem. Na místě bylo zjištěno, že polský řidič r. 1968 skutečně při neopatrném couvání narazil do montované stěny, přičemž došlo k pohnutí celé konstrukce a také k poškození elektroinstalace. Provedená dechová zkouška na zjištění potenciálního požití alkoholických nápojů byla u kontrolovaného řidiče naštěstí negativní. Z důvodu kompetencí byla na místo MP Mikulov přivolána hlídka Policie ČR, která posléze celou událost došetřila.  

Dne 5. 5. 2019 v 00.10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v provozovně italské restaurace na ul. Pavlovská došlo k fyzickému napadení mezi mužem a ženou. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě samotném zjistili, že podstatou incidentu byla podnapilost cizince r. 1981, který se jaksi nepohodl s personálem provozovny. Vyvrcholením incidentu byla snaha cizince si neoprávněně odnést z kasy restaurace celou tržbu za uplynulých několik dní! Hodnota tržby se v danou chvíli pohybovala v jednotkách desetitisíců. Protože podezřelý cizinec v napadání přítomného personálu neustával ani v přítomnosti strážníků MP Mikulov, bylo přistoupeno z jejich strany k použití donucovacích prostředků. Cizince spoutaného služebními pouty předali zasahující strážníci následně přivolané hlídce Policie ČR, jelikož v celém jednání spatřovali podezření ze spáchání trestného činu. Celou záležitost dále šetří Policie ČR.  

Dne 6. 5. 2019 v 00.10 hodin zasahovali strážníci v Mikulově na ul. U Celnice, kde mělo docházet ze strany sousedů k páchání schválností. Vysypávání popelnice se nakonec zvrhlo v úmyslné poškození okna jednoho z dotyčných domů! Dlouhodobé sousedské spory se nepodařilo vyřešit ani MP Mikulov a ani přestupkové komisí. Tak muselo nakonec přijít ke slovu „právo silnějšího“! Poškozená mikulovská občanka r. 1945 si posléze vyčíslila škodu na rozbitém okně ve výši 16 000 Kč. Takže strážníci přehodnotili původně vzniklou skutkovou podstatu ze spáchání přestupku proti majetku na podezření ze spáchání trestného činu. Celou záležitost strážníci následně postoupili na Policii ČR k posouzení.         

Dne 7. 5. 2019 v 7.35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Pavlovská, kde došlo ke kolapsu místní občanky r. 1937. Strážníky na místo přivolal neznámý anonym. Přivolaní strážníci na místě samotném zjistili, že u manželky se nachází i její manžel r. 1930, který si však se stavem manželky nedovede sám nijak poradit. Na místo taktéž přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Strážníci na míst spolupracovali se zasahujícími zdravotníky. Zraněná žena následně putovala na odborné vyšetření do zdravotnického zařízení.

Dne 7. 5. 2019 v 8.00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na sídlišti v Mikulově. Na ul. Pod Strání je přivolali nešťastní sousedé, kteří si již delší čas neví rady se svými staršími sousedy. Sousedé mají být velmi netolerantní k jejich malým dětem. Současný stav už došel tak daleko, že hrubé narušování občanského soužití lze kvalifikovat jako naplňování skutkové podstaty přestupků. Přivolaní strážníci se snažili se starším manželským párem nějak domluvit, ale jejich snaha byla jaksi nepochopena. Oslovení sousedé argumentovali, že jsou to právě oni, kteří jsou rušeni hlučnými dětmi! Dále upozorňovali na nedodržování stavebního zákona při úpravě sousedova bytu. Celé vyšetřování nakonec vygradovalo do takového stavu, kdy se zlost staršího páru dokonce otočila proti zasahujícím strážníkům. MP Mikulov celou událost zadokumentovala a následně ji předala k posouzení a k dořešení správnímu orgánu – přestupkové komisi.

Dne 7. 5. 2019 v 8.55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v prodejně Enapo v Mikulově na Náměstí došlo ke krádeži zboží. Přivolaní strážníci následně po příjezdu do prodejny zjistili, že došlo ke krádeži přenosného ozvučeného reproduktoru v hodnotě 650 Kč. Pachatel krádeže z prodejny utekl ještě před příjezdem hlídky MP Mikulov. Dle výpovědi personálu prodejny bylo strážníky zjištěno, že podezřelý mladík chodil do prodejny v minulosti docela často a vždy ho důvodně podezřívali, že v prodejně prováděl krádeže zboží! Strážníci si následně prohlédli záznamy z interního kamerového systému prodejny a taktéž záznamy z městského kamerového systému. Pachatel byl na prohlédnutých záznamech dohledán a pro potřeby policie byly zjištěné záznamy také i následně zálohovány. Ještě téhož dne byla celá záležitost ze strany MP Mikulov i dořešena. Ve 14.15 hodin zasahující strážníci podezřelého mladíka odpovídajícího popisu zadrželi na ul. České. Zadržený mladík nijak strážníkům nezapíral a odcizený reproduktor, který měl uschovaný v penzionu, jim odevzdal. Lustrací osoby na PČR bylo strážníky zjištěno, že zadržený mladík r. 1993, pocházející z nedaleké obce Březí, má bohatou trestní minulost, takže se vlastně jedná o recidivního pachatele. Z uvedeného důvodu strážníci podezřelého a zadrženého pachatele krádeže následně předvedli na místní oddělení Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Dne 8. 5. 2019 ve 3.10 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému, že po ul. Piaristů právě prochází trojice mladíků a jedna z těchto sledovaných osob shazuje na ulici stojící popelnice. Trojice podezřelých mladíků byla následně vyslanou hlídkou strážníků v dané lokalitě zadržena. Šetřením na místě bylo zjištěno, že skutečným pachatelem narušování veřejného pořádku je pouze mikulovský občan r. 1999. Druzí mladící se do činnosti svého kamaráda nijak nezapojovali. Dále bylo také zjištěno, že jsou shozené popelnice i mimo dosah městského kamerového systému. I k tomuto vandalismu se mikulovský mladík strážníkům sám spontánně přiznal. Zasahující strážníci posléze dohlédli na to, aby byly všechny rozházené popelnice znovu postaveny na svá místa a všechen vysypaný odpad aby byl znovu uklizen. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci potrestali uložením pokuty příkazem na místě. Dále bylo uložení přestupku nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Kuriózní krádež řešili strážníci MP Mikulov dne 9. 5. 2019 v 8.15 hodin v prodejně Lidl Mikulov. Strážníky do prodejny přivolal její personál, který zde odhalil tři podezřelé cizince. Šetřením strážníků vyšlo následně najevo, že všichni tři cizinci si normálně nakoupili a za nákup řádně zaplatili. Pouze jeden z těchto cizinců r. 1988 občan Ukrajiny zapomněl u pokladny uvést, že má v kapsách ukryté ještě dva kusy nerezových lžic, které vytáhnul ze zabalené příborové sady. Vzniklá škoda byla prodejnou vyčíslena na 499 Kč. Pachatel přestupku si možná myslel, že lžíce patří k nákupu jaksi automaticky. Zakoupené potraviny musí přece něčím nabírat. Strážníci celou událost vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku. Přestupek strážníci následně na místě potrestali uložením pokuty příkazem na místě. Odcizené lžíce byly následně vráceny do prodejny. Přestupkové jednání bylo strážníky dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.      

Další krádeže šetřili strážníci MP Mikulov následující dny. Dne 11. 5. 2019 ve 12.45 hodin odhalili ve spolupráci s personálem Regionálního muzea podezřelého brněnského zlodějíčka r. 1981, kterému se zalíbil iPad, MP3 přehrávač i s reproduktory v hodnotě 700 Kč, který přehrával hudbu na expozici v tzv. smyčce. Pachatel si přehrávač schoval pod oblečenou bundu. Na výzvu strážníků přehrávač následně dobrovolně vydal. Další krádež řešili strážníci dne 12. 5. 2019 ve 12.30 hodin v prodejně Lidl Mikulov, kde se pokusila odcizit francouzskou paštiku občanka Slovenska r. 1950. Oba spáchané přestupky strážníci následně potrestali uložením sankcí – pokut příkazem na místě. Přestupky byly oznámeny do centrálního registru přestupků.

Dne 12. 5. 2019 v 19.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Brněnské právě dochází v jednom nájemním domě k narušování občanského soužití ze strany ubytovaného podnapilého cizince. Přivolaní strážníci posléze na místě samotném zjistili, že problémovým cizincem je občan Bulharska r. 1969, který se v Mikulově ubytoval kvůli práci ve firmě GG. Jednalo se o cizince, se kterým měli zasahující strážníci již své negativní zkušenosti z minulosti. Podnapilého a nespolupracujícího cizince strážníci následně předvedli na služebnu MP Mikulov. Provedená dechová zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno 1,94 promile alkoholu. Po zklidnění se a zaplacení uložené sankce – pokuty za narušování občanského soužití a narušování veřejného pořádku byl cizinec strážníky posléze ze služebny MP propuštěn. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 15. 5. 2019 v 16.10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že si všimnul, že na ul. Husova jsou ve veřejně přístupném dvorním traktu pootevřeny již několik dnů sklapovací vrata garáže. On pouze do garáže nakoukl a zjistil, že v garáži je spousta věcí a také pěkný motocykl. Tímto dával celou záležitost MP Mikulov na vědomí, aby záležitost strážníci prověřili, zda nedošlo k vloupání do dotyčné garáže. Přivolaní strážníci otevřenou garáž následně zabezpečili a dle katastrálního registru zjistili jejího uživatele. Přivolaný majitel garáže následně zkontroloval, zda nedošlo k vloupání do garáže. Následným šetřením bylo vyhodnoceno, že garážové vrata byla pouze nedostatečně dovřena při zamykání, takže k uzamčení garáže vlastně ani nedošlo a ta byla celou dobu odemčená. Majitel garáže nakonec přítomným strážníkům a všímavému sousedovi řádně poděkoval.    

Dne 17. 5. 2019 v 14.00 hodin řešili strážníci MP Mikulov na Náměstí opakované narušovaní veřejného pořádku známou mikulovskou nerozlučnou problémovou dvojici, ona r. 1973 a on r. 1964. Veřejné pohoršování nad jejich problémovým chováním bývá ve všech případech spojováno s jejich v podstatě neustálou podnapilostí! Tentokrát je strážníci MP Mikulov vykázali z Náměstí a dohlíželi nad jejich spořádaným odchodem do místa. Na ul. Brněnské se však žena vzepřela veřejné moci a chtěla se na Náměstí mermomocí vrátit. Vulgární a hlasité nadávky si museli vyslechnout jak kolemjdoucí chodci, tak i samotní zasahující strážníci. V jednom okamžiku dokonce hrozilo, že bude přítomná strážnice opilou výtržnicí fyzicky napadena. Tomuto ataku však včas zabránili dobře zvolené donucovací prostředky. Výtržnice se na Náměstí nakonec skutečně jen navrátila. Bohužel však pro ni s nasazenými služebními pouty a ve služebním vozidle MP Mikulov. Zklidňující proces pak na služebně MP Mikulov trval několik desítek minut. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní a vykázala naměřené hodnoty 3,33 promile alkoholu. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci potrestali uložením odpovídající sankce – pokutou příkazem na místě. Pod hrozbou potenciálního převozu na protialkoholní záchytnou stanici byla tato podnapilá žena následně předána strážníky svým příbuzným v místě bydliště.    

Dne 18. 5. 2019 v 18.00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Hraničářů v prostoru občerstvovacího stánku. Na místě zásahu se totiž nacházela osoba mikulovského muže r. 1980, který měl být v silné depresi a měl na místě dokonce vyhrožovat sebepoškozováním. Strážníci u zmíněné osoby následně na místě provedli dechovou zkoušku. Výsledek zkoušky byl pozitivní s naměřenými hodnotami 3,81 promile alkoholu. Celá událost byla původně oznámena na dispečink RZS JMK a strážníci MP Mikulov byli na místo vysláni, aby zabezpečili německého ovčáka, kterého měla depresivní osoba při sobě. Zasahující lékař RZS nakonec rozhodl, že je tohoto muže nutno převézt na protialkoholní záchytnou stanici a teprve po vystřízlivění bude možno s osobou dále jednat. Podnapilý občan byl následně převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Brně přivolanou hlídkou Policie ČR. Celou záležitost dále šetří PČR.

Dne 19. 5. 2019 v 9.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prodejně supermarketu COOP na ul. Hraničářů se již delší dobu pohybuje podezřelý podnapilý cizinec, který zde neustále obtěžuje ženský personál prodejny. Přivolaní strážníci MP Mikulov ihned po dojezdu věděli, s kým mají co dočinění. Opět se jednalo o bulharského agenturního zaměstnance firmy GG, r. 1969. Provedená dechová zkouška byla pozitivní s naměřenými hodnotami 2,60 promile alkoholu. Strážníci obtěžující jednání vyhodnotili jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Za spáchání uvedených přestupků strážníci na místě kontrolovanému cizinci uložili sankci – pokutu příkazem na místě. Následně byl problémový cizinec převezen hlídkou MP Mikulov na protialkoholní záchytnou stanici v Brně.  

Dne 19. 5. 2019 ve 2.59 zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na ul. Piaristů před provozovnou Alibi bar právě dochází k vzájemnému fyzickému napadání dvou mužů. Vyslané hlídky MP a PČR na místě následně zabránili v pokračování výtržností a posléze na místě provedli lustraci přítomných osob. V problematických osobách byli následně zjištěni místní občan r. 1992 a občan Polska r. 1973. Jednoznačným spouštěčem agrese u těchto osob byla jejich silná podnapilost! Přestupkové jednaní bylo u obou mužů potrestáno uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Následně bylo oběma agresorům doporučeno, aby se raději odebrali do místa svého bydliště. 

Dne 24. 5. 2019 v 8.45 hodin prováděla MP Mikulov šetření v rámci způsobené škody na nově zrekonstruovaném chodníku na ul. Koněvova. Strážníci MP Mikulov při místním šetření zjistili odpovědné osoby, které se podílely na poškození chodníku a také částečné poškození i nové asfaltové vozovky. K poškození komunikací došlo neopatrnou manipulací s nákladním kontejnerem. Jednoznačnou odpovědnost nese stavební firma, která na místě prováděla stavební práce. Zjištěné informace předala MP Mikulov na příslušný odbor Měú Mikulov. 

Dne 25. 5. 2019 v 00.10 hodin vyjížděla hlídka MP Mikulov k nahlášenému rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou z provozovny na ul. A. Muchy. Při první kontrole dali strážníci provozovateli ještě šanci, jelikož jim bylo přislíbeno, že reprodukovaná hudba bude okamžitě ukončena. Druhá následná kontrola v 00.30 hodin však odhalila, že neztišená reprodukovaná hudba neustále pokračuje. Z důvodu naplnění okolností pro zhodnocení, že skutečně dochází k rušení nočního klidu, bylo ze strany MP Mikulov přistoupeno k uložení sankce – pokuty příkazem na místě za porušení veřejného pořádku.

Dne 25. 5. 2019 v 5.08 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno svědkem, že na ul. Bezručova právě došlo k dopravní nehodě, kdy neznámé vozidlo BMW narazilo do zde zaparkovaného vozidla Audi. Řidič vozidla BMW z místa dopravní nehody následně bez řešení události odjel. Nahlášená událost byla následně MP Mikulov předána na PČR. V následujících hodinách se poškozený řidič vozidla Audi dožadoval informací na MP Mikulov. Strážníci poškozeného vozu odkázali na Policii ČR, jelikož šetření dopravních nehod nespadá do kompetence obecní policie. Dne 25. 5. 2019 v 10.05 hodin hlídka MP Mikulov zaregistrovala na ul. Dukelské odstavené poškozené vozidlo BMW, poškození vozidla odpovídalo přednímu nárazu z šetření nahlášené ranní DN na ul. Bezručova.  Strážníci MP Mikulov následně podezřelé vozidlo zablokovali TPZOV (botičkou) a nález podezřelého vozidla nahlásili na PČR DN Břeclav. Celá záležitost byla následně dořešena PČR Břeclav, kdy bylo zjištěno, že provozovatel zablokovaného BMW byl skutečně pachatelem újezdu od DN spáchané v ranních hodinách na ul. Bezručova v Mikulově. Nyní bude mladý řidič vozidla z Březí r. 2000 zpytovat své svědomí u správního orgánu, kam bude celá záležitost PČR postoupena.   

Dne 28. 05. 2019 bylo na MP Mikulov nahlášeno úmyslné poškození stěrače na osobním motorovém vozidle Peugeot, které parkovalo v době spáchání incidentu na ul. Piaristů v Mikulově. K události mělo dojít již dne 22. 5. 2019 v 1.00 hodin. Vandalstvím byla oznamovatelce způsobena škoda ve výši 167 Kč. Oznamovatelka dokonce uvedla i jméno pachatele. Případ oznamuje až se zpožděním z důvodu, že pachateli ještě dávala šanci k nápravě škody. Nyní žádala majitelka poškozeného vozidla o důsledné potrestání pachatele přestupku. Strážníci celou událost evidují, jako úmyslné spáchání přestupku proti majetku. Podezřelý pachatel, občan Mikulova r. 1993 bude následně vyřešen v kompetenci MP Mikulov.   

Dne 28. 5. 2019 ve 20.00 hodin přijala MP Mikulov osobní oznámení od občanky Mikulova r.  1966, která zaregistrovala, že na Kozím hrádku došlo k nebezpečné situaci, při které se zhroutila část zvětralých skalisek. K utržení masy kamení došlo v prostoru pod samotným Kozím hrádkem, směrem do prostoru k budovám na ul. Kozí hrádek! Oznamovatelka se nyní bojí, že by uvolňování skály mohlo pokračovat. Vyslaná hlídka na místě samotném zjistila, že skutečně došlo k samovolnému pádu masy kamení. Kamení dopadlo do prostoru, kde nikoho nyní neohrožuje. Místo pádu kamení bylo strážníky následně na místě ohraničeno páskou MP Mikulov, která na dotyčné místo zakazuje vstup. Šetřením MP Mikulov bylo zaregistrováno, že skálu z největší pravděpodobností roztrhal kořen šeříku, který se vlivem vydatných dešťů několikrát zvětšil. Oznámená událost byla MP Mikulov zadokumentována a následně byla postoupena k posouzení na příslušný odbor Měú Mikulova.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný  

Mestska policie