Okénko Městské policie Mikulov - červenec 2019

 

Výběr některých událostí za červenec 2019. 

Dne 1. 7. 2019 v 9.10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že u ZŠ Valtická porazilo nákladní auto dopravní značku, která označovala přechod pro chodce. Řidič nákladního vozidla se následně na místě chová, jakoby se nic nestalo a jeho se to vůbec netýkalo! Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě zkontrolovali dotyčného řidiče, který se strážníkům snažil vysvětlit, že si není vědom žádného nárazu při couvání. Šetřením strážníků na místě však bylo potvrzeno, že dopravní značku muselo poškodit právě zde kontrolované parkující vozidlo. Z důvodu neochoty řidiče spolupracovat se zasahujícími městskými strážníky byla na místo malé dopravní nehody posléze přivolána dopravní hlídka PČR Břeclav. Celou záležitost dále došetřila Policie ČR.

Dne 5. 7. 2019 v 7.50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v zahrádkářské kolonii, kde bylo nalezeno zraněné mládě srny. Kvůli vážným zraněním nalezeného zvířete byla celá záležitost nahlášena mysliveckému hospodáři. Bohužel zraněnou srnu se již nepodařilo zachránit, jelikož její vážná zranění nebyla slučitelná s dalším životem. Nalezená srna zranění utrpěla s největší pravděpodobností při střetu s projíždějícím motorovým vozidlem. Trápení srny nakonec ukončil odporným zákrokem přivolaný vyškolený myslivec. Obdobný případ řešili strážníci MP Mikulov i dne 14. 7. 2019 ve 21.45 hodin v lokalitě ul. Brněnské. Tentokrát se jednalo o srnu zaklíněnou v oplocení pozemku. I zde musel utrpení vážně poraněné srny ukončit přivolaný myslivecký hospodář.   

Dne 5. 7. 2019 ve 12.00 se na služebnu osobně dostavil provozovatel prodejny smíšeného zboží z Náměstí v Mikulově a oznámil, že dodatečně dohledal na svém interním kamerovém systému akci zloděje, který mu 29. 6. 2019 v prodejně odcizil zboží. Dnešního dne oznamovatel zjistil, kde by se mohl podezřelý mladík zdržovat. Mikulovští strážníci posléze provedli své vlastní šetření, při kterém zjistili, že dotyčným pachatelem je agenturní zaměstnanec firmy GG, který přebývá na ubytovně firmy Bors v Mikulově. Strážníci MP Mikulov následně podezřelého mladíka r. 1996 z obce Velký Karlov kontaktovali a chtěli po něm vysvětlení. Uvedený mladík se následně strážníkům pod tíhou důkazů přiznal a byl ochoten uhradit vzniklou škodu 90 Kč. Po nezbytných úkonech a provedených lustracích rejstříků strážníci usoudili, že vykonanou krádeží byl spáchán „pouze“ přestupek proti majetku. Za tento přestupek byla usvědčenému zlodějíčkovi uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Dále byla celá událost nahlášena do centrálního registru přestupků.  

Dne 7. 7. 2019 ve 3.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v provozovně Sportbar na ul. České v Mikulově se právě zdržují dva cizinci, kteří nechtějí opustit provozovnu, která se právě zavírá na nějakou dobu, aby mohla být provedena pravidelná údržba zařízení. Přivolaní strážníci posléze na místě samotném zjistili, že v provozovně se nyní nachází několik podnapilých osob a hrozí zde konflikt, při kterém by se mohli fyzicky napadnout dva přítomní občané Ukrajiny s místními spoluobčany. Zasahující strážníci oba znesvářené tábory od sebe takticky oddělili a následně se pídili po podstatě vzniklé výbušné situace. Posléze bylo od kontrolovaných cizinců zjištěno, že se jednomu z nich v baru ztratila peněženka, ve které měl všechny potřebné doklady, platební karty a také asi 15 000 Kč a 300 ukrajinských hřiven. Situace v baru byla nepřehledná, jelikož na místě probíhala taneční zábava a různě zde svítily světelné efekty. V provozovně byl v danou chvíli velký pohyb osob. Zasahující strážníci na místě zkontrolovali všechny přítomné a jejich osobní data uvedli do sepsaného úředního záznamu. Dále byla na místo přivolána hlídka Policie ČR. Personál baru byl strážníky vyzván, aby byl zabezpečen záznam z interního kamerového systému provozovny. Celou záležitostí se dále zabývá PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Kuriózní oznámení přijala MP Mikulov dne 9. 7. 2019 v 16.25 hodin, kdy bylo strážníkům oznámeno, že v křižovatce ul. Dukelská a ul. Bezručova se nachází odpojená samostatná žací lišta kombajnu! Přivolaní strážníci poté v dané lokalitě usměrňovali silniční provoz, aby byla zachována bezpečnost silničního provozu. Posléze se na místo samotné vrátil dotčený kombajn, ke kterému žací lišta patřila. Řidič kombajnu uváděl, že ztrátu lišty zaregistroval až po nějakém čase. Šetřením na místě bylo přivolanou hlídkou PČR zjištěno, že lišta se samovolně odpojila od kombajnu při náhlé poruše na tažném zařízení (prasklý svár). Naštěstí nedošlo vlivem této závady k žádnému ohrožení osob a ani ke škodě na majetku. Poškozenou žací lištu nešlo opětovně zapojit za kombajn, a proto muselo lištu z místa odtáhnout hasičské výjezdové vozidlo HZS JMK, aby zde lišta nevytvářela překážku v silničním provozu.  

Dne10.7. 2019 v 10.50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. 28. října, kde došlo k odcizení železného odpadu dvěma občany. Železný odpad pocházel ze staveniště provozovny Casino Admirál. Pachatelé i s odpadem naloženým na nákupním vozíku z místa rychle odjížděli, i když věděli, že za nimi zaměstnanci hlasitě volají. Zasahující strážníci oba zlodějíčky dostihli u prodejny Billa. Odcizený odpad musel být následně vrácený na své místo. Oba pachatele krádeže, tedy občana Novosedel r. 1987 a občana Mariánských Lázní r. 1977, následně strážníci potrestali uloženou pokutou příkazem na místě. Krádež materiálu byla kvalifikována jako spáchání přestupku proti majetku. Uložení pokut bylo MP Mikulov dále nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 18. 7. 2019 v 00.10 hodin zasahovali strážníci na Náměstí, kde docházelo ze strany nechvalně známé mikulovské dvojice k rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství. Oba partneři byli v silně podnapilém stavu, kdy u muže r. 1964 strážníci naměřili hodnotu 3,16 promile alkoholu, a u ženy r. 1973 byla naměřena hodnota 4,5 promile alkoholu! Z důvodu závažnosti stavu kontrolované ženy a naměřené vysoké hladiny alkoholu, strážníci na místo raději přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zasahující zdravotníci následně rozhodli o převozu ženy na pozorování do nemocnice v Břeclavi. Podnapilého muže strážníci odeslali do místa bydliště, kde byl za policejní asistence předán rodinným příslušníkům. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci dořešili v následujících dnech, kdy oba aktéři výtržností byli každý samostatně potrestáni uložením pokuty příkazem na místě.

Dne 21. 7. 2019 ve 12.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Hliniště. Podstatou oznámení bylo nebezpečné pronásledování a vyhrožování partnerské dvojici z Brna, která se v Mikulově ubytovala v penzionu. Vyhrožovat měl zmíněné dvojici bývalý partner mladé ženy, který nějak asi nemůže překonat tu skutečnost, že ho již bývalá partnerka jaksi opustila. Vyhrožování má probíhat neustálým zasíláním sms zpráv přes mobilní telefon a také šmírováním přes sociální sítě a opakovaným pronásledováním. Celou záležitostí se již v minulosti zabývala kriminální policie v Brně. Zasahující strážníci MP Mikulov podezřelé vozidlo objevili parkovat na ul. M. Majerové. Při kontrole ve vozidle sedící dvojice mužů bylo strážníky zjištěno, že jeden z nich je uvedený bývalý přítel oznamovatelky r. 1996. Z výše uvedeného důvodu strážníci na místo kontroly ihned přivolali hlídku OO PČR Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR. 

Dne 22. 7. 2019 v 19.05 hodin zasahovali strážníci na ul. Husova, kde byl na zemi nalezen ležící podnapilý muž. Strážníci bližší kontrolou zjistili, že se v tomto případě jedná o mikulovského občana r. 1947, proti kterému již zasahovali minulý měsíc v podobné situaci. To však podnapilý muž putoval za asistence strážníků do nemocnice v Břeclavi, jelikož byl krvácivě zraněn na hlavě. Tentokrát však podnapilý spoluobčan skončil na protialkoholní záchytné stanici v Brně, protože u něj dechová zkouška prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,76 promile alkoholu a byl zcela indisponovaný a strážníci jej neměli komu předat, jelikož žije v domě sám.  

Dne 27. 7. 2019 v 11.45 hodin řešili strážníci MP Mikulov provozovnu s občerstvením na ul. A. Muchy v Mikulově. Podstatou stížností bylo grilování prasete na rožni a s tím spojeného obtěžování kouřem a pachem. Zasahující strážníci vytýkali provozovateli občerstvení neoprávněný zábor veřejného parkoviště (placeného), protože samotný gril i s hromadou palivového dřeva zabíral celé parkovací místo určené pro invalidy. Zasahující strážníci MP Mikulov odpovědnému vedoucímu r. 1976 na místě uložili sankci, pokutu příkazem na místě, a dále mu nařídili okamžité ukončení neoprávněného záboru veřejného prostranství.  

Dne 28. 7. 2019 ve 22.55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v nedalekém Drnholci, kam byli mikulovští strážníci přizváni, aby v Drnholci provedli odchyt několika toulavých psů. Nejdříve jim bylo oznámeno, že pojedou odchytnout dvě toulavá štěňata a nakonec se z toho vyklubala fena s pěti odrostlými štěňaty. Jednalo se o psí plemeno husky. Celá smečka se v danou dobu vyskytovala na silniční komunikaci za Drnholcem směrem na Hrušovany nad Jevišovkou. Strážníci MP Mikulov celou nahlášenou událost konzultovali se starostou Drnholce a posléze bylo dohodnuto, že všechny odchycené psy strážníci nouzově ponechají v záchytných kotcích MP Mikulov a po následné dohodě budou psi odvezeni do smluvního psího útulku v Bulharech. Což bylo další den také provedeno. Výskyt toulavých opuštěných psů plemene husky se v poslední době často opakuje. Zejména se jedná o katastr Drnholce, Pasohlávek, Brodu nad Dyjí. Nejedná se náhodou o řešení problémů nějaké nelegální množírny psů na úkor druhých občanů? Občané, všímejte si podezřelých chovatelů a nebojte se své pochybnosti konzultovat se svým starostou, nebo bude podobných případů neustále přibývat. MP Mikulov zasahuje v některých okolních obcích na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Tato služba MP Mikulov je zpoplatněna.  

Dne 29. 7. 2019 v 9.00 hodin se dostavila na služebnu MP Mikulov rozhořčená mikulovská maminka r. 1972 společně se svou dcerou r. 2006 a podala oznámení na podezřelé chování neznámého muže! V celé záležitosti se jednalo o situaci, kdy měl neznámý muž ve věku asi 50 let včerejšího dne oslovit na ulici její dceru a její stejně starou kamarádku a měl jim navrhovat, že by s nimi nafotil nějaké fotky. Následně měl s její dcerou komunikovat přes e-mailovou adresu, samozřejmě bez vědomí matky. Na dnešek si s dívkami domluvil u cukrárny na ul. Brněnské schůzku. Její dcera si měla vzít dokonce na focení plavky! Strážníci MP Mikulov následně provedli v dohodnutou dobu kontrolu dvou podezřelých mužů. V organizátorovi schůzek zjistili občana Prahy r. 1960. Dalším šetřením na místě bylo zjištěno, že tento muž se také zabývá profesionálním fotografováním. Z výše uvedeného důvodu strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která provedla důkladnou lustraci osob. Provedenou kontrolou osob nebylo zjištěno, že by se jednalo o závadové osoby, nebo osoby s kriminální minulostí. Přesto byl organizátor schůzek strážníky poučen, že bez vědomí zákonných zástupců nelze s nezletilými osobami jednat. Dále si musel kontrolovaný fotograf vyslechnout několik nelichotivých výtek od rozhořčené matky. Z tohoto případu však plyne docela příjemná zkušenost, že mikulovské mladé dívky jsou ostražité a jen tak lehce se nenechají ošálit žádnými mlsnými pražskými kocoury! Jejich reakce byla prostě ukázková.

Dne 29. 7. 2019 v 17.30 hodin zadržela hlídka MP Mikulov podezřelou dvojici mladíků v prostoru budovaného sportovního parku vedle prodejny Tesco Mikulov. Jeden z kontrolovaných mladíků byl důvodně podezřelý z krádeže několika lahví vína. Jako podezřelého ho označil bezpečnostní pracovník prodejny, který celou událost nahlásil na MP Mikulov. Mikulovský občan r. 1998 se ke krádeži vína v hodnotě 929 Kč následně přiznal. Víno měl ukryté na těle pod oblečením. Zpětnou kontrolou interního kamerového systému prodejny Tesco Mikulov a také městského kamerového systému MP Mikulov bylo potvrzeno, že ke krádeži skutečně došlo a že pachatelem krádeže je zmíněný mladý mikulovský podvodník. Z důvodu opilosti a náhlé agresivity byl uvedený zlodějíček převezen ke zklidnění na služebnu MP Mikulov. Následně se rozhodovalo o možnosti převozu mladíka na protialkoholní záchytnou stanici, jelikož jeho dechová zkouška byla pozitivní a vykazovala hodnoty 2,25 promile alkoholu. Naštěstí pro mladíka si pro něj přišla na policejní služebnu jeho babička, která si ho za asistence strážníku odvedla domů. Přestupkové jednání mladíka bylo potrestáno uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Přestupek byl kvalifikován jako přestupkové jednání proti majetku a také proti veřejnému pořádku. Přestupek byl také oznámen do centrálního registru přestupků.

Další pomoc alkoholově znavenému občanovi poskytovali strážníci MP Mikulov dne 29. 8. 2019 ve 22.25 hodin na ul. Piaristů. Tentokrát se jednalo občana obce Sedlec r. 1948. Dle svědectví přihlížejících občanů bylo na místě zjištěno, že společensky unavená osoba několikrát upadla a při těchto nekontrolovaných pádech se měla opakovaně uhodit do hlavy! Strážníci MP Mikulov následně na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zdravotníci následně rozhodli o převozu zraněného muže na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku