Okénko Městské policie Mikulov - červen 2019

Výběr některých událostí za červen 2019. 

Dne 4. 6. 2019 v 16.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. V uvedenou dobu zadržel personál prodejny v samoobsluze podezřelého zákazníka, který se pokusil z prodejny vynést zboží bez řádného zaplacení. Přivolaní strážníci v podezřelém muži zjistili jim již dobře známého zlodějíčka r. 1987 pocházejícího z nedalekých Novosedel. Krádež lihovin v hodnotě 389 Kč strážníci kvalifikovali jako spáchání přestupku proti majetku. Za spáchaný přestupek byla pachateli krádeže následně na místě uložena pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 6. 6. 2019 ve 2.06 hodin kontrolovala autohlídka MP Mikulov v prostoru parkoviště u prodejny Billa Mikulov osádku podezřele parkující dodávky Nissan. Strážníky vozidlo zaujalo z důvodu jeho podivného parkování na zvýšeném obrubníku chodníku! Dodávka doslova visela ve vzduchu uvízlá za zadní nápravu. Jelikož zadní náprava byla u tohoto vozidla i hnací nápravou, tak se kola dodávky stále točila jen tak naprázdno. Zasahující strážníci vyzvali řidiče dodávky, aby vystoupil z vozidla a vysvětlil jim své podezřelé couvání. Ihned po prvních slovech řidiče bylo zasahujícím strážníkům jasné, že řidič Nissanu je v silně podnapilém stavu. Následnou kontrolou dokladů bylo potvrzeno, že podnapilým řidičem je místní občan r. 1973. Z důvodu podezření na řízení vozidla pod vlivem návykové látky přivolali strážníci na místo zásahu hlídku Policie ČR. Přivolaní policisté následně u uvedeného kontrolovaného řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol. Dechová zkouška byla pozitivní, kdy byly zjištěny naměřené hodnoty 2,71 promile alkoholu. Pro podezření ze spáchání trestného činu se celou událostí dále zabývá Policie ČR.

Dne 8. 6. 2019 v 7.30 hodin došlo na ul. Na Jámě v Mikulově k incidentu, při kterém se vzájemně napadli dva psi, které v dané lokalitě na veřejném prostranství právě venčili jejich majitelé. Vzniklá konfliktní situace navíc vygradovala do narušování občanského soužití, kdy měly být z úst jednoho z chovatelů dokonce vysloveny vulgární nadávky vůči druhé chovatelce! Přivolaní strážníci MP Mikulov celou událost na místě prošetřili a zadokumentovali. Posléze bylo vyhodnoceno, že spáchané přestupkové jednání bude MP Mikulov postoupeno do přestupkové komise, jelikož v jednání mikulovského občana r. 1971 jsou spatřovány provinění proti veřejnému pořádku, protože byla porušena obecně závazná vyhláška o pohybu psů v Mikulově. Dále také mělo dojít výše uvedeným úmyslným jednáním tohoto muže k naplnění skutkové podstaty návrhového přestupku proti občanskému soužití.

Dne 10. 6. 2019 v 10.10 hodin bylo na MP Mikulov osobně nahlášeno starostlivou občankou Mikulova, že v jednom starším domě na ul. Pavlovská v Mikulově už několik dní úzkostlivě mňouká opuštěné kotě! Ona má o toto koťátko obavy, a proto tímto žádá, aby se mu mikulovští strážníci pokusili nějak pomoci. MP Mikulov se v zásadě o mikulovské kočky nijak zvlášť nestará, jelikož se jedná o domácí volně žijící zvířata. Výjimky tvoří pouze nemocná a zraněná zvířata, která převážejí strážníci k posouzení jejich zdravotního stavu ke smluvnímu veterinárnímu lékaři. Město Mikulov má taktéž uzavřenou smlouvu se smluvním útulkem pouze pro umístění toulavých psů. Přesto se strážníci pokusili toho dne oznamovatelce nějakým způsobem vyhovět. Šetřením strážníků byla zjištěna nová brněnská majitelka nedávno prodaného domu, která uvedla, že si není vědoma, že by měla v domě nějaké „kočičí nájemníky“. Po domluvě se strážníky se však mimořádně do Mikulova dostavila. Společnou obhlídkou jejího domu bylo následně zjištěno, že se jí sem nastěhovala cizí kočka se dvěma malinkými koťaty. Celý příběh nakonec skončil „happyendem“. Nové majitelce se kočičí rodinky zželelo a rozhodla se ji adoptovat. Strážníkům uvedla, že do Mikulova bude nyní jezdit častěji a o kočky se bude pravidelně starat. 

Dne 10. 6. 2019 ve 22.05 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na ul. Husova u Lormova náměstí došlo k incidentu, při kterém se mikulovskému majiteli r. 1980 vytrhl z vodítka jeho velký pes, který měl následně atakovat procházející skupinku tří mikulovských přátel, kteří kolem procházeli se svým čtyřnohým kamarádem. V tomto případě naštěstí zabránil vážnějším následkům útoku ochranný košík, který měl agresivní pes nasazený. Přesto to byl pro procházející občany velký šok, dokonce to jeden z nich odnesl škrábanci a roztrženým tričkem. Přivolaní strážníci na místě kontaktovali nezodpovědného majitele agresivního psa a dohlédli na to, aby z místa incidentu bezproblémově odešel. Posléze strážníci provedli šetření se zaměřením, zda byl útočící pes řádně přeočkován proti nebezpečné vzteklině. V následujících dnech byla majiteli psa strážníky MP Mikulov uložena pokuta příkazem na místě za porušení obecně závazné vyhlášky. Incident byl strážníky vyhodnocen jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Dne 13. 6. a 15. 6. 2019 řešili strážníci MP Mikulov opět drobné krádeže v prodejně Tesco Mikulov. Nejprve se jednalo o mikulovského občana r. 1987, který se pokusil v prodejně odcizit zboží – alkoholický nápoj v hodnotě 20 Kč. Dalším přichyceným zlodějíčkem byl také mikulovský mladistvý občan r. 2003, který se také pokusil v prodejně odcizit alkoholický nápoj, tentokrát se však jednalo o lihovinu v hodnotě 120 Kč. Oba pachatelé přestupku proti majetku byli strážníky potrestáni uložením pokuty příkazem na místě a oznámením do centrálního registru přestupků. Mladistvý zlodějíček byl navíc ihned předán do rukou svých zákonných zástupců s vidinou dalšího řešení u orgánu OSPOD při MěÚ Mikulov, soc. odbor.

Dne 14. 6. 2019 ve 22.10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na Náměstí u morového sloupu. V celé záležitosti se jednalo o silně podnapilou občanku Mikulova r. 1985, která nebyla schopna se v daném stavu o sebe bezpečně postarat. Neustále vrávorala a padala na kamennou dlažbu Náměstí! Protože měla krvácející zranění v obličeji, rozhodli se zasahující strážníci na místo přivolat zdravotnický výjezd RZS JMK. Strážníci do příjezdu zásahové sanity poskytovali zraněné osobě první pomoc. Uvedená žena byla následně převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 16. 6. 2019 v 16.30 hodin řešila MP Mikulov na Kostelním náměstí neoprávněně parkující motorové osobní vozidlo se švýcarskou SPZ. Strážníci na parkující vozidlo namontovali TPZOV („botičku“). Dle zpětně dohledaného záznamu z městského kamerového systému bylo zjištěno, že k vozidlu v 17.00 hodin přichází jeho řidič, který nasedá, startuje a pokouší se odjet! Vozidlo je však zablokované a nějak nereaguje. Strážníci následně neoprávněné parkování v pěší zóně potrestali uložením pokuty příkazem na místě. Hlídka MP Mikulov posléze zjišťuje, že botička je poškozená a nelze z kola demontovat. Řidič r. 1948 však neustále strážníkům tvrdil, že s vozidlem nepopojel. Z důvodu poškození botičky strážníci na místo přivolali mikulovský hasičský výjezd JMK. Zasahující hasiči až s pomocí rozbrušovací pily botičku z kola demontovali. TPZOV byla tímto zásahem samozřejmě totálně poškozena a vznikla tak škoda MP vyhodnocená na částku do 5000 Kč. Celou záležitost musela nakonec dokončit až přivolaná dopravní hlídka PČR Břeclav, která událost vyhodnotila jako spáchání dopravní nehody. Cizinec však s řešením PČR také nesouhlasil, takže poškození TPZOV bude nakonec řešeno až u správního orgánu.

     Jako kuriózní náhodu lze považovat opakující se stejnou situaci hned druhý den 17. 6. 2019 ve 12.36 hodin. Tentokrát se jednalo o motorové osobní vozidlo s francouzskou SPZ. Na městském kamerovém systému bylo zaregistrováno, jak řidič dotčeného zablokovaného vozidla odlepil z okna výstražnou samolepku, nasedá, startuje a pokouší se s vozidlem odjet. Zasahující strážník následně na místě samotném zjistil, že řidič si tímto popojetím sám poškodil blatník svého vozidla. Botička naštěstí zůstala nepoškozená a šla demontovat. Za neoprávněné parkování byla cizinci r. 1935 na místě uložena strážníky MP Mikulov pokuta příkazem na místě. Poškození blatníku vyhodnotila přivolaná hlídka dopravní policie PČR Břeclav jako zavinění dopravní nehody. Zaviněná dopravní nehoda byla taktéž potrestána hlídkou PČR uložením pokuty příkazem na místě.

Dne 19. 6. 2019 v 11.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Svobody u Domu zdraví proti nechvalně známé problémové mikulovské dvojici, muž r. 1964 se svou družkou r. 1973. Podnapilého muže strážníci odeslali do místa bydliště, což výtržník okamžitě uposlechl a z místa zásahu okamžitě odešel. Horší to však bylo s jeho družkou. Tato nebyla schopna se pro svou silnou podnapilost sama postavit na nohy. Provedené opakované dechové zkoušky na alkohol u této ženy odhalily varovnou hodnotu 4,5 promile alkoholu! U normálního člověka by již probíhalo bezvědomí a byl by silně intoxikován. Tato žena však se strážníky komunikovala, ale byla docela nepohyblivá. Strážníci MP Mikulov věděli již z minulosti, že s uvedenými naměřenými hodnotami na protialkoholní záchytné stanici neuspějí a je nutno na místo přivolat zdravotnický výjezd RZS JMK. Z uvedeného důvodu byl na místo zásahu přivolán výjezd RZS JMK, který silně intoxikovanou ženu odvezl na ošetření a pozorování do nemocnice v Břeclavi.  

Podobný zásah prováděla hlídka MP Mikulov i dne 21. 6. 2019 ve 14.50 hodin na ul. Pavlovská v Mikulově. Tentokrát se jednalo o nahlášení nálezu ležícího podnapilého a zraněného muže na chodníku. Přivolaní strážníci ve zmíněném muži zjistili místního občana r. 1947. Dechové zkoušky nebyl tento muž vůbec schopen. Z důvodu krvácejícího zranění na temeni hlavy byl na místo zásahu ihned přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Kvůli agresivitě tohoto muže asistovala při jeho převozu do nemocnice v Břeclavi i hlídka MP Mikulov.

Dne 22. 6. 2019 ve 20.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nádražní v Mikulově. Z tamější pivnice bylo oznámeno, že sem před nějakou dobou došla podnapilá maminka i s malým asi tříletým dítětem. Podnapilá matka nyní sedí apaticky u stolu a o své dítě nemá vůbec žádný zájem! Přivolaní strážníci posléze na místě samotném zjistili, že podezřelou ženou je mikulovská občanka r. 1979, se kterou již měli co do činění z minulosti. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že podezřelá žena přišla do pivnice i s dítětem již v podnapilém stavu. Zde si sedla ke stolu a užívala si s přísedícími kamarády hospodské atmosféry. Personál pivnice ženu v žádném případě neobsluhoval. Posléze strážníci  vypátrali, že žena přišla do provozovny ze sousedící zahradní oslavy. Zasahující strážníci se pokoušeli u uvedené podnapilé ženy provést dechovou. Bohužel tato žena již byla v takovém stavu, že dechovou zkoušku prostě nezvládala. Z důvodu přítomnosti malého dítěte r. 2016 v kontrolované provozovně se do pivnice dostavil i orgán OSPOD při MěÚ Mikulov, soc.odbor. Strážníkům se naštěstí podařilo dohledat tatínka přítomného dítěte a zároveň druha kontrolované podnapilé ženy. Tento se musel omluvit z probíhající oslavy v Pasohlávkách a okamžitě přijel do Mikulova. Následně si svoji družku i s dítětem bezpečně přepravil do místa bydliště. Celou záležitostí se bude dále zabývat orgán OSPOD.

Dne 23. 6. 2019 v 19.00 hodin provedli zasahující strážníci MP Mikulov na ul. Dukelské v Mikulově odchyt exotického ptáka, který poletoval po uvedené lokalitě. Na místě zasahující strážníci vyhodnotili, že se jedná o exota, který někomu ulétl. Ptáka se strážníkům naštěstí podařilo bezpečně a bez následků odchytit. Posléze byl umístěn na služebně MP Mikulov. Mezitím se strážníci snažili vyhodnotit, co to vlastně odchytili. Ve 22.20 hodin přišel na služebnu MP Mikulov mikulovský občan r. 1984, který uvedl, že je majitelem odchyceného ptáka. Od majitele exota se strážníci dozvěděli, že odchytili rýžovníka. Dále byli strážníci dotazováni, zda ještě nezahlédli malého papouška Andulku, která ulétla majiteli společně s rýžovníkem. Odchycený pták byl nakonec nezraněný vrácen svému šťastnému majiteli.

Hned dvakrát během dvou dnů potřebovali pomoc mikulovských strážníků v nedalekém Drnholci. Strážníci MP Mikulov zasahují v některých okolních obcích na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytovaných službách MP Mikulov. Tyto služby jsou zpoplatněny. Jednalo se o odchyt toulavých psů. První zásah provedli strážníci MP Mikulov dne 27. 6. 2019 v 17.30 hodin na ul. Lidické, kde se již několik dnů zdržovali dva bezprizorní psi, kteří do Drnholce doputovali od řeky Dyje směrem od Brodu nad Dyjí. Zřejmě se jednalo o psy, které někdo odložil. Nejspíš šlo o starší fenu s potomkem. Strážníci odhadli, že by mohlo jít o loveckou rasu teriérů. Oba psi byli v dobrém zdravotním stavu, ale velmi zanedbaní. Psi byli následně převezeni na náklady Drnholce do smluvního útulku v Bulharech. Další zásah prováděli strážníci MP Mikulov v Drnholci hned druhého dne 28. 6. 2019 v 8.00 hodin. Situace měla podobný charakter jako ta předešlá. Opět tam svoji roli sehrála řeka Dyje. Tentokrát starostovi Drnholce oznámili rybáři, že se v katastru Drnholce již několik dní pohybují v rákosí u řeky dva psi, o které nemá nikdo zájem. Přivolaní strážníci oba psy následně bezpečně odchytili. Oba odchycení psi byli rasy husky a byli strážníky následně převezeni do smluvního útulku v Bulharech.

Dne 28. 6. 2019 v 00.15 hodin bylo strážníkům nahlášeno rušení nočního klidu v lokalitě ul. Nová v Mikulově. Strážníci projeli celou lokalitu služebním vozidlem, ale rušení nočního klidu nebylo nejprve zjištěno. Strážníci si však již vytipovali místo, kde by k rušení nočního klidu skutečně mohlo docházet. Následující kontrola v 00.40 hodin již rušení nočního klidu skutečně potvrdila. V danou dobu strážníci přímo na ulici přistihli mikulovského občana r. 1964, jak neomaleně vulgárně a velmi hlasitě doslova huláká! Jednoznačným spouštěčem jeho agresivity byla jeho silná podnapilost. Strážníci výtržníka zadrželi a následně jej předvedli na policejní služebnu ke zklidnění. Na služebně strážníci předvedenému muži naměřili hodnoty 2,64 promile alkoholu. Bohužel strážníci nemohli výtržníka potrestat převozem na protialkoholní záchytnou stanici, jelikož tato stanice v Brně byla toho dne již plně obsazená. Z uvedeného důvodu strážníci předvedeného muže ponechali zákonnou dobu ke zklidnění na policejní služebně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl potrestán uložením pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků.   

Dne 29. 6. 2019 ve 22.35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nádražní v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o řešení narušování občanského soužití mezi bývalými partnery. Podstatou sporu pak bylo nepředání společných potomků podnapilému partnerovi, který posléze obtěžoval partnerku u jejího bytu tak dlouho, dokud nezavolala na pomoc hlídku MP Mikulov. Agresivita muže r. 1975 pocházejícího z Prahy se nakonec obrátila k samotným zasahujícím strážníkům MP Mikulov. Strážníci museli nakonec ke zklidnění výtržníka použít i donucovací prostředky. Celá záležitost byla nakonec vyřešena vykázáním bývalého partnera z uvedené lokality a uložením pokuty příkazem na místě za narušování veřejného pořádku. V celé záležitosti strážníci MP Mikulov také vyrozuměli orgán OSPOD Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku