Okénko Městské policie Mikulov - srpen 2019

Během prázdninového období strážníci MP Mikulov několikrát zasahovali v lokalitě sídliště, konkrétně v prostoru před základní školou. Město Mikulov nechalo na tomto exponovaném místě nainstalovat ekologickou chytrou lavičku s možností využívání volného internetu přes wi-fi připojení. Místní mládež novinku přivítala s velkým nadšením. Bohužel v poslední době se u chytré lavičky začaly scházet i problémové mikulovské osoby, které zde negativně ovlivňují místní teenagery. Dne 2. 8. 2019 v 15:45 hodin zde strážníci MP Mikulov při kontrolní činnosti zastihli podezřelou dvojici, kdy bylo na místě zjištěno, že přítomný mladiství r. 2004 vykazuje známky podnapilosti! Provedená dechová zkouška u zmíněného mladíka následně prokázala jeho podnapilost s naměřenou hodnotou 1,06 promile alkoholu. Šetřením na místě bylo zjištěno, že alkohol kontrolovanému mladíkovi podal přítomný mikulovský problémový občan r. 2000. Ten se svým činem nijak netajil a celé mu to připadalo jako zbytečná šikana ze strany MP Mikulov. Přitom on sám byl zcela střízlivý. Strážníci MP Mikulov oba podezřelé mladíky předvedli na služebnu MP Mikulov a celou záležitost řešili v přítomnosti sociálních pracovnic MěÚ Mikulov orgánu OSPOD. Mladistvý provinilec byl posléze předán svým zákonným zástupcům a dospělý hříšník byl strážníky potrestán uložením pokuty příkazem na místě za porušení zákona č.65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. Další kontrolu na uvedeném místě prováděla hlídka MP Mikulov dne 22. 8. 2019 v 17.33 hodin. V danou dobu zde strážníci zastihli mladistvou osobu, u které dechová zkouška prokázala mírnou podnapilost s naměřenou hodnotou 0,36 promile alkoholu. Alkoholem ovlivněný mladík byl předán své matce a případem se bude také zabývat orgán OSPOD. Další preventivní kontroly budou ze strany MP Mikulov u chytré lavičky pokračovat, aby se podařilo negativní jevy z uvedeného místa zcela vymazat. Podobnou zájmovou lokalitou s výskytem stejných negativních jevů je i lokalita kolem koupaliště a městské tělocvičny. V době začátku nového školního roku bude zvýšená aktivita pěších strážníků v uvedené lokalitě velice potřebná.  

Dalším problémovým místem se „zájmovými“ lavičkami je místo na Náměstí v pěší zóně před kadeřnictvím DIBO. Toto místo si v poslední době velmi oblíbili místní problémoví, nepřizpůsobiví spoluobčané. Lavičkové zátiší je pro ně takové společenské místo, kde se všichni scházejí, klábosí, pokuřují a popíjejí sem přinesené alkoholické nápoje. Strážníci MP Mikulov se je z uvedené lokality snaží průběžně vytlačovat, ale je to velmi složitá a nepopulární činnost. Snad jim s tímto trvalým úkolem nyní pomůže nově zmodernizovaný městský kamerový systém, kdy na uvedené místo přímo míří nová otočná kamera. Dne 5. 8. 2019 v 7.45 hodin na uvedeném místě zasahovali strážníci MP Mikulov proti místnímu pobudovi r. 1965, který si u lavičky po vypití přineseného pivka bez okolků klidně vykonal malou potřebu! Vymočení tohoto mikulovského spoluobčana řešila přivolaná hlídka MP Mikulov uložením pokuty příkazem na místě. Za tento přestupek proti veřejnému pořádku byla navíc uvedená problémová osoba ještě z uvedeného místa strážníky nekompromisně vykázána. 

Dne 5. 8. 2019 ve 13.15 hodin zasahovali strážníci na ul. Pavlovská, kde byl nalezen na chodníku ležící podnapilý muž. Strážníci v podnapilém muži následně zjistili problémového občana Prahy r. 1975, který se již nějakou dobu pracovně zdržuje v Mikulově. Strážníci MP Mikulov s tímto mužem mají svoje negativní zkušenosti z minulosti v souvislosti s řešením jeho problémů s bývalou partnerkou. I toho dne v ranních hodinách již řešili na sídlišti jeho schválnosti vůči jeho bývalé partnerce. Jeho následná silná podnapilost byla jen logickým vyústěním těchto problémů. Provedená dechová zkouška u tohoto muže prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,99 promile alkoholu. Z důvodu stoupající agresivity podnapilého muže vůči zasahujícím strážníkům bylo strážníky na místě rozhodnuto o převozu podnapilého muže na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Ke zkrocení výtržníka museli zasahující strážníci nakonec využít i donucovací prostředky. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci MP Mikulov dořešili v následujících dnech, kdy byla zmíněnému muži strážníky uložena citelná sankce – pokuta příkazem na místě. Opakované porušování veřejného pořádku a občanského soužití bylo navíc oznámeno do centrálního registru přestupků.  

Do přestupkové komise oznámili strážníci MP Mikulov případ ze dne 6. 8. 2019, který se odehrál na Náměstí v Mikulově v čase 01.05 hodin. V celé záležitosti se jednalo o incident mezi náhodně procházejícím občanem Mikulova r. 1996, který měl nejdříve verbálně a následně i fyzicky napadnout další občany Mikulova, kteří náhodou stáli u morového sloupu. Jednoznačnou negativní okolností celé záležitosti byla podnapilost všech účastníků incidentu. Uvedený agresor měl nejdříve napadnout mikulovskou ženu r. 1983 a posléze i jejího kamaráda r. 1991, který se jí při napadení zastal. Při následné potyčce mezi muži mělo dokonce dojít k roztržení zlatého řetízku a ztrátě zlatého prstýnku. Přivolaní strážníci agresivního útočníka následně zadrželi v okolí Dietrichsteinské hrobky. Strážníci celou událost zadokumentovali a postoupili ji k dořešení správnímu orgánu, jelikož incident nešel dořešit MP Mikulov. Rozhodujícím důkazním materiálem budou záběry ze záznamu městského kamerového systému MP Mikulov, kde byl celý nahlášený incident také zaznamenán. Strážníci celou událost kvalifikují jako přestupkové jednání proti občanskému soužití.

Do přestupkové komise oznámili strážníci MP Mikulov také případ ze dne 6. 8. 2019, který se odehrál v Mikulově na ul. Vinohrady v 19.50 hodin. V celé záležitosti tak vyvrcholily dlouhodobé sousedské spory. V uvedenou dobu měla mikulovská občanka r. 1940 z prostoru své zahrady verbálně hrubě a vulgárně urážet svého souseda r. 1978, a to i v přítomnosti jeho nezletilých dětí. Pohár sousedovy trpělivosti přetekl v okamžiku, kdy starší sousedka vystrčila na svého souseda holou zadnici! On si celé jednání sousedky natočil na svůj mobilní telefon a záznam z mobilu bude použit při jednání přestupkové komise. Přivolaní strážníci MP Mikulov celou událost zadokumentovali a následně jej postoupili k dořešení na správní orgán, jelikož sousedské spory nelze dořešit MP Mikulov. Strážníci celou událost kvalifikovali jako přestupkové jednání proti občanskému soužití.  

Dne 6. 8. 2019 v 21.00 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno bezpečnostním pracovníkem prodejny BILLA Mikulov, že v prodejně došlo k incidentu, při kterém byl zaměstnancem prodejny přistižen neznámý občan, jak si nese v igelitce odcizené zboží z prodejny. V okamžiku, kdy se tento podezřelý zákazník dostal k pokladnám prodejny, tak se vysmekl a utekl z prodejny. Na místě po něm však zůstala zmíněná igelitová taška, ve které bylo odcizené zboží z prodejny v hodnotě 225 Kč a osobní věci pachatele. Strážníci posléze zjistili, že osobní věci patří muži pocházejícího z Mikulova r. 1993. Lustrací podezřelé osoby bylo následně strážníky zjištěno, že se jedná o osobu, která páchala v posledních třech letech majetkovou trestnou činnost, za kterou byla již pravomocně odsouzena. Kvůli podezření, že v prodejně došlo k pokusu spáchání trestného činu, byla celá záležitost MP Mikulov postoupena na O. O. PČR Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Dne 10. 8. 2019 v 04.55 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě ul. Zlámalova v Mikulově se nachází nově havarované osobní motorové vozidlo. Přivolaní strážníci posléze v dané lokalitě zadrželi podezřelou dvojici mladého muže r. 1997 a dívky r. 2003. Již na první pohled bylo strážníkům jasné, že právě hovoří s řidičem havarovaného vozidla Škoda Felicia. Strážníkům již z minulosti dobře známý problémový mikulovský mladík posléze uvedl, že vozidlo v době havárie řídil on sám a havaroval z důvodu, že mu nečekaně skočila do cesty srna a on vozidlo strhl do křoví! Podezřelá dvojice se chystala z místa právě odejít, ale v tom jim zabránili přivolaní strážníci. Následně provedenou dechovou zkouškou u kontrolovaného řidiče bylo zjištěno, že kontrolovaný mladík je pod vlivem alkoholu s naměřenými hodnotami 2,39 promile alkoholu! Podezřelé osoby nejevily známky zranění, proto strážníci na místo okamžitě přivolali jen hlídku Policie ČR. Strážníci MP Mikulov v okolí havarovaného vozidla následně objevili v keři schované obě registrační značky od havarovaného vozidla zabalené v modré mikině. U registračních značek se také nacházelo osvědčení o registraci vozidla vystavené na zadrženého podezřelého mladíka. Strážníci podezřelého mladíka následně na místě omezili na osobní svobodě služebními pouty, jelikož vyhodnotili, že se jedná o osobu důvodně podezřelou ze spáchání trestného činu v souvislosti se silniční dopravou. Celou záležitost dále šetří PČR.  

Dne 15. 8. 2019 v 10.50 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny BILLA Mikulov, kde se měly nacházet zadržené osoby, které se měly v prodejně dopustit krádeže. Přivolaní strážníci posléze v prodejně zjistili, že podezřelými pachatelkami jsou dvě nezletilé dívky r. 2007. Jedna byla z Mikulova a druhá z Valtic. Šetřením na místě bylo strážníky zjištěno, že dívky se pokusily v prodejně odcizit zboží v hodnotě 230 Kč. Jednalo se sluneční brýle a sadu barevných popisovačů. Strážníci MP Mikulov celou událost zadokumentovali a posléze ji oznámili na MěÚ Mikulov – soc. odbor orgánu OSPOD, jelikož se v tomto případě jednalo o nezletilé pachatelky. Celou záležitostí se dále zabývá orgán OSPOD.

Dne 16. 8. 2019 v 1.30 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do provozovny vinárny na ul. Kostelní. V celé záležitosti se mělo jednat o incident mezi personálem vinárny a jejich odcházejícími hosty. Přivolaní strážníci si vyslechli stížnost manželského páru z Brna, který shodně uváděl, že personál vinárny se k nim choval vulgárně a měl je doslova vyhazovat z provozovny. Dotčená žena r. 1972 uváděla, že si urážky její osoby v žádném případě nenechá líbit a chtěla po zasahujících strážnících, aby na místě nějak zakročili. Po zklidnění situace si přivolaní strážníci následně vyslechli obsluhu vinárny, občanky Mikulova r. 1961 a r. 1973. Následně všechny přítomné na místě poučili, že celou záležitost nelze dořešit MP Mikulov, jelikož se v tomto případě jedná o podezření z přestupku proti občanskému soužití, který lze řešit pouze se souhlasem poškozené osoby před správním orgánem. Po zadokumentování události byla celá záležitost MP Mikulov postoupena do přestupkové komise v Mikulově.

Dne 18. 8. 2019 v 1.20 hodin řešila MP Mikulov oznámené rušení nočního klidu z provozovny Colorado na ul. Nádražní v Mikulově. Následným šetřením strážníků MP Mikulov na místě bylo zjištěno, že skutečně docházelo k rušení nočního klidu puštěnou hlasitou reprodukovanou hudbou na venkovní terase provozovny. V záležitosti se jednalo o soukromou oslavu narozenin. Strážníci na místě odpovědnému personálu provozovny uložili pokutu příkazem na místě. Hlasitá hudba byla strážníky na místě vyhodnocena jako přestupek proti veřejnému pořádku. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov následně nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 18. 8. 2019 v 10.00 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Brněnské opakovaně dochází ze strany neznámého cizince k obtěžování několika návštěvnic Mikulova. Obtěžování mělo mít sexuální podtext. Přivolaní strážníci následně na místě kontaktovali podnapilou osobu muže, ve kterém zjistili občana Bulharska r. 1969. Tento muž měl v prodejně sýrů neustále oslovovat několik přítomných žen, kterým dával opakovaně své sexuální nabídky! Tyto ženy to velmi pohoršovalo a žádaly strážníky, aby tohoto muže řešili. Přivolaní strážníci podezřelého muže znali již z minulých jednání a věděli o něm, že když je podnapilý, tak má sklony obtěžovat ženské pohlaví. Za veřejné pohoršování si od strážníků vysloužil již jednu pokutu v minulosti. Jedná se o cizince, který je zaměstnán ve firmě GG, takže se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů. Dokonce si již v minulosti vyzkoušel na vlastní kůži pobyt na protialkoholní záchytné stanici v Brně. Strážníci na místě vzniklou nepříjemnou situaci uklidnili a problémového muže z místa následně vykázali. Celá záležitost byla strážníky dořešena v následujících dnech v přítomnosti překladatele a odpovědného pracovníka agentury, u které je cizinec zaměstnán. Po konzultaci s PČR strážníci vyhodnotili, že se cizinec dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. Za přestupkové jednání mu byla následně MP Mikulov uložena citelná pokuta příkazem na místě. Spáchané přestupkové jednání bylo následně MP Mikulov oznámeno do centrálního registru přestupků.        

Dne 23. 8. 2019 ve 23.20 hodin řešila MP Mikulov oznámené rušení nočního klidu z provozovny pizzerie na ul. Pavlovské v Mikulově. Následným šetřením strážníků MP Mikulov na místě bylo zjištěno, že skutečně docházelo k rušení nočního klidu puštěnou hlasitou reprodukovanou hudbou na venkovní terase provozovny. V záležitosti se jednalo o nepovolenou veřejnou produkci hlasité hudby. Strážníci na místě odpovědnému personálu provozovny uložili sankci – pokutu příkazem na místě. Hlasitá hudba byla strážníky na místě vyhodnocena jako přestupek proti veřejnému pořádku. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov následně nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 24. 8. 2019 ve 20.15 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na Náměstí došlo k poškození skleněné výplně vstupních dveří nájemního domu. Na uvedené místo byla následně ihned vyslána hlídka MP Mikulov. Operátor městského kamerového systému začal problémové místo ihned monitorovat. Na místě samotném bylo posléze zjištěno, že podezřelým pachatelem by mohl být přítomný problémový občan Mikulova r. 1978. Tento měl pořezány prsty na ruce a na místě byl ošetřován jednou ze svědkyň události. Přivolaní strážníci u zraněného muže provedli dechovou zkoušku, která prokázala jeho silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,12 promile alkoholu. Podnapilý muž neustále uváděl, proč by to úmyslně rozbíjel, když má u sebe klíče od domu, jelikož nyní přebývá u své družky v tomto domě. Strážníci na místě celou výbušnou situaci zklidnili a podnapilého muže raději odeslali domů se vyspat. Událost je dále v šetření MP Mikulov.

Dne 24. 8. 2019 ve 12.45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Žižkova v Mikulově právě došlo k nezodpovědnému jednání dvou občanů Mikulova, kteří přijeli svým osobním motorovým vozidlem k odpadovému místu s kontejnery, kam se má odkládat separovaný odpad. Tito muži však následně neomaleně vysypali směsný odpad ze své dovezené popelnice do kontejneru na tříděné sklo! Oznamovatel je při tomto natočil na svůj mobilní telefon a celý záznam má k dispozici pro následné potřeby MP Mikulov. Hlídka MP Mikulov na místě samotném zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a následně na místě provedla důkladnou fotodokumentaci. Strážníci posléze s přesnou určitostí z poskytnutého digitálního záznamu určili, že se jedná o konkrétní osoby pocházející z Mikulova. Celá událost byla následně po zadokumentování MP Mikulov postoupena k dořešení na MěÚ Mikulov.

Dne 27. 8. 2019 v 03.15 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se na ul. Svobody v Mikulově pohybuje podezřelá dvojice mladíků, kteří zde převracejí lavičky a květináče, manipulují s dopravním značením a skáčou po okrasných stromech! S největší pravděpodobností zde muselo docházet i k rušení nočního klidu různými zvířecími skřeky dle zaregistrovaných grimas v jejich obličejích. Vyslaní strážníci podezřelé mladíky následně zadrželi až na ul. 22. dubna. Strážníci se s přistiženými výtržníky vrátili na „místo činu“ kde museli všechen vzniklý nepořádek po sobě uklidit. Dechová zkouška u obou prokázala silnou podnapilost. Občan Mikulova r. 1997 – 2,12 promile alkoholu, občan Suchohrdel – 1,49 promile alkoholu. Přestupky proti veřejnému pořádku a proti majetku strážníci vyřešili uložením pokut příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 30. 8. 2019 v 7.00 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že se na městském hřbitově v Mikulově pohybuje mezi hroby velký rezavý pes bez dozoru. Tímto byla MP Mikulov požádána o řešení přijatého oznámení. Přivolaní strážníci MP Mikulov bezpečně odchytili toulavého psa v prostoru vedlejšího hřbitovního parku. Odchycený pes následně putoval do záchytných kotců MP Mikulov. Z dobré místní znalosti už strážníci dobře věděli, komu pes patří, a posléze byla vyrozuměna i jeho majitelka, aby se co nejdříve dostavila na služebnu MP Mikulov. Ještě téhož dne se pro psa dostavila jeho mikulovská majitelka r. 1986. Celé protiprávní jednání bylo strážníky vyhodnoceno jako narušování veřejného pořádku porušováním obecně závazné vyhlášky města, která řeší volný pohyb psa na veřejném prostranství. Za přestupek byla majitelce psa uložena pokuta příkazem na místě.

Další drobnou krádež řešili strážníci MP Mikulov dne 31. 8. 2019 ve 13.50 hodin. Tentokrát se jednalo o krádež zboží v prodejně LIDL Mikulov. V zadrženém podezřelém pachateli strážníci zjistili občana Hevlína r. 1965. Tento se v prodejně pokusil odcizit zboží v hodnotě 88 Kč. Bohužel pro něj byl však odhalen bystrým personálem prodejny, který následně na místo přivolal mikulovské strážníky. Strážníci celé protiprávní jednání vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku. Za spáchaný přestupek strážníci na místě posléze uložili správní trest – pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo následně oznámeno do centrálního registru přestupků.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku