Okénko Městské policie Mikulov - září 2019

Výběr některé událostí za měsíc září 2019

Dne 3. 9. 2019 v 10.30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno starostou obce Brod nad Dyjí, že se jim v jejich katastru obce objevila „černá skládka“, jejíž obsah se podobal různému domovnímu odpadu. Jelikož obec Brod nad Dyjí a Mikulov mají mezi sebou uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o zasahování MP Mikulov v uvedené obci, započali mikulovští strážníci v obci s místním šetřením oznámené události. Následným šetřením bylo posléze strážníky zjištěno, že majitelem odložených věcí je problémový muž r. 1984 pocházející z Hrušovan nad Jevišovkou. Své osobní věci přivezl do Brodu nad Dyjí k úschování ke své tetě. Bohužel se uvedený muž se svou rodinnou příbuznou nepohodl, a tak zanechal své věci ležet jen tak na veřejném prostranství! Podobná skládka stejného charakteru se má také nacházet v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zasahující strážníci v celé záležitosti úzce spolupracovali s místním oddělením Policie ČR Hrušovany nad Jevišovkou. S podezřelým mužem posléze komunikovali telefonicky a byl domluven termín odvozu skládky. Z důvodu nedodržení domluveného termínu odvozu navezených věcí byla celá záležitost MP Mikulov zadokumentována a následně postoupena k dořešení u přestupkové komise jako podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. O navezený odpad se posléze postarala obec Brod nad Dyjí.

Dne 3. 9. 2019 ve 20.50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Kpt. Jaroše, kde docházelo k incidentu mezi dvěma mikulovskými mladíky r. 1989 a r. 2000. Celé události na místě navíc přihlíželo několik svědků, kteří do probíhajícího konfliktu hlučně zasahovali! Incident do příjezdu autohlídky monitoroval operátor městského kamerového systému přes sídlištní kameru. Po příjezdu strážníků bylo zjištěno, že starší z uvedených mužů měl fyzicky napadnout mladšího soka z důvodu vymyšlených báchorek o jeho údajných finančních dluzích. Na místě již zůstal pouze napadený mladík a jeho příbuzní, kteří mu přispěchali rychle na pomoc. Protože nedošlo ke zranění napadeného mladíka, byla celá záležitost vyřešena v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech. Za narušení občanského soužití byla agresorovi uložena pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.   

V rámci oslav Pálavského vinobraní zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Kapucínské dne 6. 9. 2019 ve 22.50 hodin, kde docházelo ke strkanici mezi dvěma problémovými podnapilými hosty mikulovských oslav a dvěma místními vinaři, kteří obsluhovali svůj stánek ve vinařské uličce! Celý incident přitom přímo sledoval operátor městského kamerového systému, který na inkriminované místo okamžitě vyslal hlídky MP Mikulov. Zasahující strážníci na místě zjistili, že konflikt na místě vzniknul kvůli poškození reklamního poutače v hodnotě 2000 Kč, které měl spáchat jeden z agresivních hostů. Strážníci se na místě snažili probíhající konflikt uklidnit. V jednom okamžiku však agresivní návštěvník vinobraní – občan hl. města Prahy r. 1983 v nepříčetném amoku znenadání a nečekaně silně udeřil pěstí do obličeje majitele vinařství r. 1980 z D. Dunajovic a způsobil mu krvácivé zranění v obličeji. Vůbec mu nevadilo, že na místě je několik nezúčastněných svědků a také několik strážníků MP Mikulov. Přítomní strážníci okamžitě zareagovali a dalšímu fyzickému napadání ze strany agresivních hostů zabránili. Tito byli následně předvedeni k dalšímu šetření na služebnu MP Mikulov. Na služebně MP Mikulov také skončil poškozený a poraněný vinař, kterému strážníci poskytli první pomoc. Z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu napadeného vinaře byl na služebnu přivolán zdravotnický výjezd RZS, který zraněného eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Zpětnou kontrolou kamerových záznamů bylo potvrzeno, že pravdu měli přeci jen místní vinaři, že reklamní poutač skutečně poškodil při opileckém pádu uvedený občan Prahy a při tom mu sekunduje jeho opilecký kumpán občan Trnové r. 1978. Následné jednání ze strany místních vinařů se dá kvalifikovat jen jako jednání v nutné obraně. Z důvodu závažnosti okolností incidentu a také z důvodu uvedené lékařské zprávy, kdy byla zraněnému vinaři diagnozována několikačetná zlomenina nosních kůstek s rozsáhlým hematomem v obličeji a uvedená zranění si vyžadovala následnou pracovní neschopnost, byla celá záležitost MP Mikulov kvalifikována jako podezření ze spáchání trestného činu. MP Mikulov celou událost následně předala k dořešení na OO PČR Mikulov. 

Dne 7. 9. 2019 v 17.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov opět v prodejně Billa Mikulov, kde byli ostrahou zadrženi dva neplatící zákazníci. Zasahující strážníci posléze v zadržených pachatelích zjistili bývalého občana Mikulova r. 1984, nyní občana Břeclavi, a občana Nenkovic r. 1976. Oba dva podezřelí byli v době krádeže pod vlivem alkoholu, jejich stav byl potvrzen provedenou dechovou zkouškou. Z důvodu navrácení odcizeného nepoškozeného zboží, potravin a alkoholu v hodnotě 287 Kč, do prodejny byla celá záležitost strážníky vyřešena na místě. Za spáchané přestupky proti majetku strážníci zadrženým pachatelům uložili pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků. Podobnou krádež řešili ve stejné prodejně toho dne i v 19.00 hodin. Jednalo se opět o občana Mikulova r. 1988. Přichycený pachatel se pokusil odcizit zboží v hodnotě 370 Kč. Tentokrát však bylo odcizené zboží zadrženým pachatelem dodatečně uhrazeno, takže si jej mohl tento zákazník odnést domů. Pokudby to udělal již dříve, mohl si tím ušetřit uloženou pokutu příkazem na místě, která byla také ihned uhrazena. Přestupkové jednání bylo taktéž nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Další samostatnou kapitolou krádeží v supermarketech jsou krádeže mladistvých a v některých případech i nezletilých. Někteří pachatelé krádeží jsou zadrženi dokonce již opakovaně. Pro příklad uvádíme případy ze dne 7. 9. 2019. Nejdříve byl strážníkům MP Mikulov v 15.10 hodin předán zadržený mikulovský nezletilý pachatel r. 2004, který se pokusil v prodejně Tesco Mikulov odcizit zboží v hodnotě 1587 Kč. V tomto případě se jednalo o prací gel Ariel. Plastové bandasky s pracím přípravkem pachatel normálně přenášel přes uzavřenou pokladnu a spoléhal se při tom na to, že si ho nikdo nevšimne. Měl však smůlu, protože si ho všimli. V tomto případě si musíme položit otázku, pro koho krade dítě prací přípravek v takovém množství! Zadrženého pachatele předali strážníci k dalšímu šetření pracovnicím orgánu OSPOD MěÚ Mikulov. Další případ se odehrál toho dne v 19.00 hodin. Tentokrát se jednalo o dva mikulovské nezletilé r. 2007 a r. 2006, kteří se mezi sebou hecovali, kdo v prodejně co ukradne. Jednoho pachatele následně ochranka prodejny Tesco Mikulov při krádeži cukrovinek v hodnotě 90 Kč zadržela. Druhému zlodějíčkovi se bohužel podařilo ochranku přelstít a z prodejny následně utekl domů. Strážníci MP Mikulov ho posléze stejně odhalili a předali ho k dalšímu šetření orgánu OSPOD Mikulov. 

Dne 8. 9. 2019 v 16.00 hodin byla MP Mikulov požádána starostou obce Brod nad Dyjí o odchyt toulavého agresivního psa, který napadnul a zranil další psy! Jedná se asi o psa rasy pitbulteriér a majitel tohoto psa je zatím neznámý. Celou záležitost pokousaných psů v obci řeší Policie ČR. MP Mikulov v celé záležitosti s PČR spolupracovala, jelikož disponuje adekvátním certifikovaným odchytovým příslušenstvím. Vyškolení strážníci v tomto případě usoudili, že na agresivního psa bude nutno použit narkotizační vzduchovku, kterou MP Mikulov disponuje. Po nutné přípravě, kdy uspávací střely strážníkům připravil příslušný veterinární lékař, byl učiněn pokus o zpacifikování agresivního psa. Obě střely psa vždy trefily, ale pes si je pokaždé dokázal z těla tlamou vytrhnout. Uspávací látka naštěstí částečně zabrala, takže se malátného psa nakonec podařilo zpacifikovat za pomoci odchytové tyče s posuvným okem. Odchycený pes posléze bezpečně putoval do smluvního psího útulku v Bulharech, kde byl umístěn do karantény. Dne 14. 9. 2019 se MP Mikulov ozvala chovatelka psa, která postrádala svého pitbulteriéra. Odchycený pes odpovídal popisu psa oznamovatelky. Strážníci následně chovatelku, občanku Brna r. 1986, poučili, že v celé záležitosti šetří PČR, a proto je nutno kontaktovat místní oddělení. Městská policie Mikulov v obci Brod nad Dyjí zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Brodem nad Dyjí a Mikulovem. Tato služba je zpoplatněná. Každá samostatná obec má zákonnou povinnost řešit si ve svém katastrálním území místní záležitosti veřejného pořádku. V rámci této povinnosti má pak starosta obce, potažmo zastupitelstvo obce možnost spolupracovat s Policií ČR, zřídit si vlastní obecní policii, nebo si uzavřít smlouvu s některou sousední obecní či městskou policii. Toulaví psi jsou často diskutovaným problémovým tématem mnoha občanů měst a obcí. Umísťovat toulavé psy do certifikovaných zařízení (útulků) je pak povinností každé obce, v jejichž katastru se takoví psi vyskytují. Tato služba je samozřejmě také zpoplatněna.     

Další drobnou krádež zboží z prodejny Billa Mikulov řešila MP Mikulov dne 8. 9. 2019 v 14.45 hodin. Tentokrát byl zadrženým pachatelem občan Mikulova r. 1979. Zájmovou komoditou zadrženého zlodějíčka byly různé potraviny, které měl ukryté po celém těle pod oblečením. Nalezené zboží mělo pak celkovou hodnotu 193 Kč. Protože zboží bylo vakuově zabaleno, tak bylo následně nepoškozené vráceno do prodejny. Pokus o krádež zboží byl strážníky MP Mikulov kvalifikován jako naplnění skutkové podstaty přestupku proti majetku. Za spáchaný přestupek strážníci posléze zadrženému pachateli uložili pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále oznámeno do centrálního registru přestupků. Podobnou krádež v prodejně Billa Mikulov provedl dne 11. 9. 2019 v 8.50 hodin i další občan Mikulova r. 1933. Tentokrát se pokusil pachatel odcizit zboží – lepidlo na zubní protézu, kterou si vložil do kapsy své bundy. Ostraha prodejny však byla ostražitá a i takovou drobnou krádež v hodnotě 80 Kč odhalila. Za přestupek proti majetku strážníci posléze také uložili pokutu příkazem na místě. A i toto protiprávní jednání bylo oznámeno do centrálního registru přestupků.   

Dne 8. 9. 2019 ve 22.30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno z ubytovny na ul. Na Hradbách v Mikulově zde ubytovaným občanem Znojma r. 1996, že u tělocvičny potkal opilého asi 70letého cizince. Protože byl cizinec celý promočený, zmatený, ale také i pomočený a pokálený, tak se mu ho zželelo a odvedl ho na ubytovnu. Zde mu umožnil se osprchovat a poskytnul mu svoje suché oblečení. Nyní se cizinec z ubytovny vytratil a zanechal zde svoje znečištěné oblečení, další osobní věci, mobilní telefon a také platební kartu. Strážníci oznamovatele následně požádali, aby si dotyčné věci nechal prozatím u sebe, a následně se uvidí. Dne 9. 9. 2019 v 00.30 hodin bylo telefonicky oznámeno na MP z recepce hotelu Zámeček v Mikulově, že se na hotel právě dostavil starší podnapilý cizinec, který uvádí, že byl přepaden a okraden. Přivolaní strážníci posléze po dojezdu do hotelu zjistili, že podnapilým cizincem je občan Finska r. 1951, kterého postrádá jeho dobrodinec z ubytovny na ul. Na Hradbách. Zmatený cizinec, jak bylo následně zjištěno, byl ubytovaný v hotelu Zámeček. Šetřením nebylo následně zjištěno, že by byl cizinec nějak přepaden či poraněn. Za svůj podnapilý stav se dotyčný muž posléze všem omlouval a děkoval za pomoc. Strážníci MP Mikulov nakonec cizinci dovezli jeho postrádané věci a doporučili mu, aby si šel raději pořádně odpočinout na pokoj a s alkoholem už to dále nijak nepřeháněl. 

Dne 12. 9. 2019 v 13.15 hodin přijala MP Mikulov kuriózní telefonické oznámení, že v lokalitě vinohradů za ul. Zlámalova uvízl se svým elektrickým invalidním vozíkem místní důchodce r. 1944. Strážníci oznamovatele posléze dohledali zcela bezradného uprostřed vinohradu na asfaltové komunikaci. Po marných pokusech zasahujících strážníků o zprovoznění vozítka bylo s oznamovatelem dohodnuto, že bude muset čekat u svého nepojízdné trojkolky a strážníci se pokusí sehnat odtahové vozidlo. Důchodce měl nakonec i trochu štěstí, jelikož strážníkům to netrvalo ani nijak moc dlouho a na cestě do města potkali služební dodávku. Strážníci poprosili projíždějícího řidiče o trochu schovívavosti a vstřícnosti s převozem porouchaného vozítka do garáže na sídlišti v Mikulově. Řidič i jeho závozník nakonec souhlasili a dokonce odmítli nabízenou finanční odměnu od majitele převáženého vozítka. Třeba jim tu jejich dobrosrdečnost v budoucnu osud oplatí. Touto cestou ještě jednou děkujeme – na žádost uvedených občanů nezveřejňujeme jejich identitu.  

Dne 19. 9. 2019 v 17.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno neznámým občanem, že v provozovně pohostinství v lokalitě ul. Pod Platanem v Mikulově se prodávají kusové cigarety učňům odborného učiliště. Strážníci po příjezdu do zmíněné provozovny zjistili, že obsluhující personál hostince je v silně podnapilém stavu. Následná dechová zkouška u obsluhujícího číšníka prokázala naměřených 3,15 promile alkoholu. Z důvodu komplikací vzniklých jeho podnapilým stavem byl požádán strážníky o ukončení provozu hostince a přivolání majitele provozovny. Což bylo následně i provedeno. K prodeji kusových cigaret se oslovený číšník r. 1980 strážníkům posléze přiznal. Na svoji obhajobu uváděl, že cigarety prodával ze svého soukromého balení a dělo se to pouze dnes. K věku studentů uváděl, že si myslel, že už jsou všichni dospělí. Podnapilý číšník byl posléze pozván na služebnu MP Mikulov v následujícím dni ve střízlivém stavu. Celá záležitost byla strážníky vyhodnocena tak, že v provozovně došlo k překročení zákona fyzickou osobou, kdy byl uvedenou osobou porušen zákon č. 353/ 2003 Sb., o spotřebních daních v § 135 písm. m) ods.2., jelikož došlo k prodeji tabákových výrobků v neuzavřeném balení. Za přestupkové jednání byla uvedené osobě strážníky uložena sankce – pokuta příkazem na místě. 

Dne 20. 9. 2019 ve 21.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno místním myslivcem, že se v lokalitě u Nového rybníku v Mikulově vyskytuje podezřelé terénní vozidlo VW v blízkosti samotného rybníka. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě podezřelé vozidlo nalezli a provedli jeho lustraci, při níž byl zjištěn i mobilní telefon na provozovatele parkujícího vozidla. Strážníci jej posléze telefonicky varovali, že v lokalitě právě probíhá lov černé zvěře a pohyb v tomto prostoru může být nebezpečný! Řidič vozidla, občan Novosedel r. 1990, strážníkům po telefonu uvedl, že se právě prochází kolem kolejí a že už jde ke svému vozidlu. Strážníci následně počkali v blízkosti parkujícího vozidla a čekali na jeho řidiče. Jaké to pak bylo překvapení pro samotného řidiče vozidla VW, když uviděl u svého vozidla mikulovské strážníky. Z procházejícího se řidiče se nakonec vyklubal obyčejný pytlák. Přicházející mladík měl na sobě batoh, ze kterého mu trčely dva rybářské pruty. Na dotaz strážníků se nakonec k neoprávněnému rybolovu sám přiznal a následně strážníkům ukázal místo, kde měl ve vodě uschovaný rybářský sak, ve kterém se nacházeli tři asi 70centimetroví sumci. Strážníci MP Mikulov následně celou záležitost telefonicky konzultovali s profesionální rybářskou stráží MRS. Protože se nejednalo o rybářský revír, ale rybník spravovaný firmou Rybníkářství Pohořelice a. s., bylo rozhodnuto, že MP Mikulov celou událost důkladně zadokumentuje a provede fotodokumentaci a následně událost oznámí na MěÚ Mikulov ke správnímu řízení na příslušný správní odbor jako neoprávněný rybolov. Rybářské pruty byly kontrolovanému muži zasahujícími strážníky na místě proti podpisu odňaty. Chycené ryby byly následně po důkladné kontrole jejich zdravotního stavu, zasahujícími strážníky všechny vráceny v dobré kondici nazpět do rybníka.

Dne 21. 9. 2019 v 16.35 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občanem Vietnamu r. 1994, že právě měli v prodejně podezřelou osobu, která jim měla v jejich prodejně dne 14. 9. 2019 odcizit zboží v hodnotě 500 Kč. Podezřelá osoba nyní z prodejny odešla směrem na ul. Kapucínskou. Podezřelou osobu se následně vydal pronásledovat otec oznamovatele. Oni podezřelou osobu poznali podle záznamu z kamerového systému prodejny. Strážníci MP Mikulov následně na ul. Kapucínskou vyslali autohlídku MP Mikulov a celou lokalitou se intenzitě začal zabývat operátor městského kamerového systému MP Mikulov. Zasahující strážníci posléze podezřelého muže r. 1990 z Polska zadrželi. Podezřelý muž se ke krádeži zboží ve vietnamské prodejně ze dne 14. 9. 2019 následně přiznal a byl ochoten odcizené věci vrátit. Protože odcizený reproduktor měl na ubytovně, byla celá záležitost MP Mikulov dořešena až dne 27. 9. 2019. Agenturní pracovník firmy GG se následně dostavil do prodejny a odcizené zboží vrátil v prodejně. Strážníci celou záležitost vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku, za který pachateli krádeže uložili sankci – pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo následně ohlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 21. 9. 2019 v 1.50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Piaristů, kde bylo opakovaně nahlašováno stěžovateli, že v provozovně nočního baru dochází k pouštění hlučné reprodukované hudby a také k hlučným výjevům návštěvníků uvedeného baru! Proto že se zasahující strážníci MP Mikulov do uvedené provozovny vraceli již opakovaně, bylo ze strany MP Mikulov přistoupeno k uložení sankce – pokuty příkazem na místě pro obsluhující a odpovědný personál provozovny. Přestupkové jednání bylo následně ohlášeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 22. 9. 2019 v 1.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na ul. Komenského se nacházejí zraněné osoby, které se měly předtím poprat na ul. České u provozovny Sportbar. Zasahující strážníci MP Mikulov na místě posléze vyhodnotili, že celá záležitost je závažná a na místo bude nutno přivolat i hlídku Policie ČR a také zdravotnický výjezd RZS JMK, který na místě musel ošetřit na hlavě krvácivě zraněného muže r. 1992 původem z Lužic, okr. Hodonín. Zraněný muž následně putoval sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Šetřením záležitosti následně vyšlo najevo, že hlavním provokatérem byl právě odvezený zraněný muž z Lužic, který ve Sportbaru na všechny útočil a při tomto dokonce měl používat kovový teleskopický obušek. Dva občané Mikulova r. 1984 a r. 1985 se pak sami pasovali do role mstitelů a vydali se provokatéra potrestat. Tento před nimi unikal až na zmíněnou ul. Komenského. Strážníci se zasahujícími policisty následně na místě ztotožnili všechny svědky výtržnosti a také další podezřelé osoby a výbušnou situaci na místě samotném uklidnili. Hlavní komplikující okolností bylo to, že všichni aktéři výtržnosti byli pod silným vlivem alkoholu. Celou záležitostí se z důvodu její závažností dále zabývá OO PČR Mikulov.    

Dne 26. 9. 2019 v 19.55 hodin bylo na MP Mikulov osobně oznámeno občankou Mikulova, že v prostoru ul. 22. dubna v Mikulově, konkrétně se jednalo o místo u Křížového sklepa u hotelu Volarik se má nacházet podezřelý muž, asi cizinec, který zde obtěžuje přítomné hosty a také místní nezletilé dívky! Do uvedené lokality byla ihned odeslána autohlídka MP Mikulov. Přivolaní strážníci posléze v podezřelém cizinci shledali občana Bulharska, r. 1969, který se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů. Strážníci s tímto cizincem již mají svoje negativní zkušenosti, jelikož se tento muž často uvádí do podnapilého stavu a potom velmi rád obtěžuje svým nevhodným chováním místní ženy. Obtěžování mělo vždy sexuální podtext. Cizinec byl ze strany MP Mikulov již několikrát pokutován za narušování veřejného pořádku. Strážníci MP Mikulov následně u kontrolovaného muže provedli dechovou zkoušku, která potvrdila, že cizinec je opět pod silným vlivem alkoholu. Provedená dechová zkouška vykázala naměřené hodnoty 2,76 promile alkoholu. Následně se zasahující strážníci dozvěděli od přítomných svědků, že problémový cizinec měl před příjezdem strážníků na místě obtěžovat tři místní nezletilé dívky, před kterými dělal různé neslušné posunky ústy a při tom si před dívkami šahal do svého rozkroku! Nezletilé dívky to chápali tak, že je muž fyzicky ohrožuje a dělá jim sexuální návrhy! Strážníci následně kontaktovali Policii ČR a posléze ihned podezřelého cizince omezili na osobní svobodě služebními pouty. Podezřelý cizinec byl nakonec zasahujícími strážníky předveden na místní oddělení PČR Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný   

Mestska policie ilustrační k Okénku