V Mikulově přibyly ukazatele rychlosti 

Na 3 místech v Mikulově, na ulicích Valtická, 22. dubna a 28. října, jsou nově nainstalovány sofistikované ukazatele rychlosti. Jsou vybaveny kamerami na čtení registračních značek vozidel a řidiči, pokud překročí povolenou rychlost, tak přímo vidí, jak rychle jedou.

„Součástí je také statistický vyhodnocovací software a portál, který bude přístupný veřejnosti. Na něm může každý zjistit zatíženost, průjezdnost a překračování stanovené rychlosti v místech instalace,“ řekl Jiří Hamerník, velitel Městské policie Mikulov. Na ulici 22. dubna je navíc u ukazatele rychlosti i meteostanice, která zaznamenává údaje o vývoji počasí.

Velitel mikulovských strážníků také zdůraznil, že si město od nových ukazatelů slibuje zklidnění silničního provozu v místech instalace. Strážníci budou moci pracovat také se získanými daty, vyhodnocovat je a vše by mělo vést ke zkvalitnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na komunikacích II třídy.

Nové ukazatele rychlosti byly v Mikulově nainstalovány díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a individuálním dotacím hejtmana Jihomoravského kraje.

Jitka Sobotková

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

policie kamery02