Okénko Městské policie Mikulov - říjen 2019

Výběr událostí za měsíc říjen 2019

Dne 1. 10. 2019 v 19.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde byl personálem prodejny přistižen pachatel krádeže, který se pokoušel ze samoobsluhy pronést bez zaplacení láhev vodky v hodnotě 270 Kč. Strážníci MP Mikulov posléze v pachateli přestupku proti majetku shledali místního občana r. 1985, se kterým již měli své negativní zkušenosti z minulosti. Nepoškozená láhev alkoholu byla následně vrácena do prodejny a místní zlodějíček byl zasahujícími strážníky potrestán za své úmyslné provinění uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo nakonec ještě oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 7. 10. 2019 ve 12.00 hodin bylo strážníkům MP Mikulov oznámeno, že se v prostoru Náměstí u kavárenské zahrádky zmateně pohybuje velká krysa obecná! Tímto byli strážníci požádáni, zda by nemohli vystresované zvíře raději odchytit a naložit s ním následně v přípustných mezích platného zákona. Protože všichni strážníci MP Mikulov jsou odborně vyškoleni na odchyt synantropních zvířat (zvířata žijící v blízkosti lidí), byla krysa zasahujícími strážníky odborně odchycena za využití certifikovaných odchytových pomůcek. Posléze bylo odchycené zvíře strážníky odvezeno do volné přírody, kde bylo následně vypuštěno. Zmatenost a ztrátu ostražitosti odchycené krysy strážníci zdůvodňují tím, že s největší pravděpodobností pozřela deratizační návnady.  

Dne 7. 10. 2019 ve 12.30 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na nově zbudovaném workoutovém hřišti vedle ul. Kpt. Jaroše došlo k nevratnému poškození nainstalované nové lavičky. Odpovědný pracovník MěÚ Mikulov uvedl, že k poškození lavičky muselo dojít v období od 2. 10. 2019 do dnešního dne, kdy byla na hřišti prováděna inspekční kontrola z MěÚ Mikulov. Zaměstnanci provádějící stavební firmy uvádějí, že o vzniklém poškození nic neví a k poškození lavičky muselo dojít vlivem působení neznámé osoby. Strážníci MP Mikulov posléze tvrzení stavebních zaměstnanců vyvrátili, jelikož při zpětném prohlédnutí kamerového záznamu z městského dohlížecího systému MP Mikulov bylo zjištěno, že k poškození lavičky došlo dne 2. 10. 2019 v čase 14.13 hodin, kdy do lavičky narazil žlutý stavební stroj ovládaný jedním z přítomných pracovníků. Strážníci následně na sportovišti identifikovali konkrétního dělníka, který je za poškození inventáře hřiště odpovědný. Celá záležitost byla strážníky následně řešena s odpovědným přítomným stavbyvedoucím. Posléze byl výsledek místního šetření MP Mikulov oznámen na MěÚ Mikulov. 

Dne 9. 10. 2019 ve 23.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v městském sociálním zařízení DPS v Mikulově na ul. Pod Strání. V celé záležitosti se jednalo o volání o pomoc z bytu mikulovského seniora r. 1944, který je ZTP a pohybuje se pomocí invalidního vozíku. Zasahující strážníci dotčený byt nouzově otevřeli za pomoci speciální otvírací sady. Nemohoucího a o pomoc volajícího muže strážníci následně nalezli ležícího v koupelně. Při poskytování první pomoci strážníci zjistili, že seniorovi po osprchování podjel jeho invalidní vozík a on následně v koupelně upadnul, v koupelně ležel asi od 20.00 hodin. Ke zranění osoby naštěstí nedošlo, takže strážníci dopomohli vyčerpanému muži na jeho lůžko a podali mu požadované tekutiny. Na místě se dále nacházely svědkyně sousedky z vedlejších sociálních garsonek, které byly strážníky posléze poučeny, jak byla celá záležitost MP Mikulov vyřešena.

Dne 11. 10. 2019 v 0.50 hodin si projíždějící strážníci všimli, že v křižovatce u BČS MOL na ul. 28. října v Mikulově míjeli podezřelé osobní motorové vozidlo s rakouskou r. z. Řidič uvedeného vozidla začal po spatření projíždějícího policejního vozidla zmatkovat a následně odjížděl směrem na Brno. Hlídka MP Mikulov podezřelé vozidlo následovala, přičemž zasahující strážníci zaregistrovali, že sledované vozidlo nepravidelně zrychluje a následně zase zpomaluje. Podezřelé vozidlo také doslova kličkovalo od středové čáry ke krajnici! Zasahující strážníci následně podezřelé vozidlo bezpečně zastavili v prostoru za odbočením na ul. Brněnskou, za nebezpečnou křižovatkou na obec Březí. Kontrolovaný řidič zastaveného Renaultu občan Polska r. 1971 již na první pohled jevil známky podnapilosti. Následná provedená dechová zkouška u něj odhalila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,01 promile alkoholu. Strážníci MP Mikulov z důvodu podezření ze spáchání trestného činu, následně na místo přivolali hlídku Policie ČR. Cizinec následně putoval do policejní cely, kdy mu bylo po vystřízlivění sděleno obvinění ze spáchání trestného činu.

Dne 11. 10. 2019 v 10.50 hodin řešila hlídka MP Mikulov řidiče kombajnu r. 1958 z Břeclavi, který se svým zemědělským strojem jel do Mikulova po místní komunikaci směrem od hraničního přechodu z rakouského Ottenthalu. Zastavený řidič kombajnu se provinil tím, že za sebou zanechával na silniční vozovce spousty ornice, která mu opadávala z kol kombajnu. Stopy jednoznačně vedly už z pole, kde kombajn vyjel na komunikaci a táhly se za kombajnem, dokud nebyl zastaven strážníky MP Mikulov. Kontrolovaný řidič kombajnu musel okamžitě zabezpečit uklizení znečištěné komunikace a na místě musel provést očištění kol kombajnu. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 11. 10. 2019 ve 14.40 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prostoru nového workoutového sportovního hřiště v Mikulově, které se nachází vedle ul. Kpt. Jaroše. V celé záležitosti se jednalo o odhalené kouření mládeže, která v prostoru sportoviště kouřila tabákové cigarety a elektronické cigarety. Popíjení alkoholu a kouření je zakázáno v daném prostoru provozním řádem workout sportoviště. Následně je také zákaz kouření a popíjení alkoholu osobami mladšími 18 let ošetřen v zákoně č. 65/ 2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Odhalené mladistvé osoby r. 2004 budou nyní zpytovat svědomí u přestupkové komise a u sociálního orgánu OSPOD. 

Nevhodné chování odhalil městský kamerový systém MP Mikulov dne 12. 10. 2019 v 00.33 hodin na ul. Kostelní přímo před služebnou MP Mikulov. Operátor zmíněného kamerového systému nejdříve uslyšel přes otevřené okno, že se na ul. Kostelní pohybuje hlučná skupinka turistů. Podrobnějším sledováním kamery na ul. Kostelní bylo zaregistrováno, že jedna osoba se od hlučné skupiny oddělila a nyní se podezřele pohybuje kolem zaparkovaného služebního vozidla MP Mikulov. Zakročující strážník posléze zastihl přímo u služebního vozidla neznámého mladíka, který úmyslně močil na inkriminované vozidlo a ještě se vyžíval v tom, jak vysoko se mu to daří! Strážník neznámého mladíka okamžitě předvedl na služebnu MP Mikulov a zde bylo mladíkovo chování dořešeno. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla turistovi z města Tišnov r. 1992 na místě strážníky uložena citelná sankce – pokuta příkazem na místě. Podnapilého mladíka, kterému strážníci následně naměřili v dechu 2,41 promile alkoholu, si z policejní služebny odvedli jeho kamarádi, kteří se pro něj po nějaké chvíli sami vrátili. Mladíkovi přátelé se za chování svého druha omlouvali a uváděli, že ho od jeho extempore s močením sami odrazovali. Přestupkové jednání bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 13. 10. 2019 ve 2.40 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se na Náměstí pohybuje podezřelý chodec, který vede vedle sebe jízdní kolo. Pohyb uvedeného chodce vpřed byl velmi pozoruhodný, jelikož mezi každými ušlými pěti metry následovala vždy nejméně minutová přestávka. Podezřelý chodec nakonec sám upadl před služebnou MP Mikulov na ul. Kostelní. To už si ho však šli ven prohlédnout strážníci MP Mikulov. Strážníci následně mladíka předvedli i s kolem na policejní služebnu. Posléze bylo zjištěno, že nalezený mladík je mikulovským občanem r. 2001, který je stále ještě mladistvou osobou! Následně provedená dechová zkouška u zmíněného mladíka odhalila jeho silnou podnapilost. Naměřené hodnoty 2,11 promile alkoholu vypovídali o závažnosti celého případu. Z důvodu naměřených alarmujících hodnot byl problémový mladík odvezen služebním vozidlem MP Mikulov do místa bydliště, kde byl předán svým zákonným zástupcům. Celá záležitost byla MP Mikulov následně oznámena na sociální orgán OSPOD Mikulov, jelikož došlo k porušení zákona č. 65 /2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.   

Dne 14. 10. 2019 v 19.45 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov s hlídkou Policie ČR, Mikulov, při zadržení dvou podezřelých osob, které se neoprávněně pohybovaly na soukromém pozemku na ul. 1. května v Mikulově. Podezřelé osoby měly při své činnosti přelézt kamennou zeď. Zasahující strážníci následně podezřelé osoby zadrželi v prostoru ul. Pavlovská. V zadržených podezřelých osobách byly následně zjištěny problémové mikulovské osoby. Mikulovský recidivista r. 1978 a slovenský bezdomovec r. 1977 nyní přebývající v Mikulově. Strážníci posléze zadržené osoby předali přivolaným kolegům z PČR. Celou záležitostí se dále zabývá O. O. PČR Mikulov.  

Další velkou kontrolní akci se zaměřením na porušování zákazu kouření v prostoru nového workoutového sportoviště na ul. Kpt. Jaroše v Mikulově prováděla MP Mikulov dne 24. 10. 2019 v 17.30 hodin. Samotné kontrole předcházel průzkum operátora městského kamerového systému MP Mikulov, který přes monitorovací kameru zaregistroval v prostoru sportoviště několik osob, které na hřišti porušovaly zákaz kouření. Závažnější na celé záležitosti byla zjištěná okolnost, že kouřící osoby by mohly být mladší 18 let. Zasahující strážníci následně podezření operátora kamerového systému na místě samotném jen potvrdili. Strážníci na místě zkontrolovali několik osob mladších 18 let, kdy bylo zjištěno, že z této kontrolované skupiny na místě kouřily tabákové cigarety tři mladistvé osoby a dále také čtyři nezletilé osoby. Dalším vedlejším produktem kontrolní akce zaměřené na kontrolu místní mládeže byly na místě přistižené čtyři místní dospělé osoby, které také na sportovišti porušovaly zákaz kouření. Dořešení kontrolní akce probíhalo ve spolupráci MP Mikulov, sociálního orgánu OSPOD Mikulov a zákonných zástupců mladistvých a nezletilých osob. Kouření tabákových výrobků na sportovních hřištích je zakázané zákonem a také upraveno v provozním řádu hřiště. Přesněji se jedná o porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně na místě došlo k porušení § 35 odst. 1 v písmenu e) a v písm. b), jelikož na místě došlo k podání tabákových cigaret osobám mladších 18 let a dále také probíhalo kouření tabákových výrobků na sportovním hřišti převážně určeném pro osoby mladší 18 let, což je zakázáno v § 8 odst. 1, písm. h) citovaného zákona. Zasahující strážníci na místě samotném další kouření tabákových cigaret zakázali a dále přítomné osoby poučovali dle citovaného zákona č. 65/2017 Sb. V následujících dnech byla v celé záležitosti MP Mikulov uložena celkem sedmkrát sankce – pokuta příkazem na místě, to se týkalo pouze dospělých a mladistvých osob. Uvedené spáchané přestupky byly navíc oznámeny do centrálního registru přestupků. Nezletilé osoby byly MP Mikulov oznámeny k dořešení sociálnímu orgánu OSPOD Mikulov. Dále byla v celé záležitosti šetřením MP Mikulov zjištěna dospělá osoba z Mikulova r. 2000, která úmyslně podala osobám mladším 18 let tabákové cigarety. Tyto osoby strážníci oznámili k potrestání do přestupkové komise.   

Dne 26. 10. 2019 v 18.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v Mikulově opět na workoutovém sportovním hřišti vedle ul. Kpt. Jaroše, jelikož bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že se na sportovišti má pohybovat podezřelá dospělá osoba, která přítomným dětem nabízí, že je naučí kouřit cigarety. Tato osoba má navíc o sobě prohlašovat, že pracuje u policie! Zasahující strážníci již podezřelou osobu na místě nezastihli, ale v celé záležitosti zapracoval operátor městského kamerového systému, který pohyb podezřelé osoby zpětně dohledal. Nyní se měl podezřelý muž nacházet na ul. Pod Platanem. Vyslaná autohlídka MP Mikulov posléze podezřelého dostihla až na ul. Koněvova, kdy museli zasahující strážníci unikajícího muže doslova pronásledovat, jelikož ten před nimi neustále utíkal a nedbal zákonných výzev strážníků. Nakonec musel být tento neznámý muž dokonce spoután služebními pouty, jelikož se strážníky vůbec nespolupracoval. Následně byl podezřelý předveden na služebnu MP Mikulov k dalšímu šetření. Posléze bylo zjištěno, že podezřelou osobou je občan obce Bavory r. 1993. Tento podivín uváděl, že chtěl být u dětí jen zajímavý. Strážníci osobu prolustrovali u Policie ČR, zda se nejedná o zájmovou osobu. Výsledek byl negativní. Celou záležitost strážníci posléze zadokumentovali a následně ji postoupili k dořešení do přestupkové komise, jelikož došlo ze strany uvedeného občana Bavor k porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964