Okénko Městské policie Mikulov - prosinec 2019

Dne 4. 12. 2019 v 7.10 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavil občan r. 1976 původem z Prahy a chtěl mikulovským strážníkům odevzdat nalezeného psa. Pes byl velmi zanedbaný a také velmi vystrašený. Strážníkům se přístup občana nezamlouval a chtěli po něm vysvětlení, proč raději nepřivolal na místo nálezu psa hlídku MP Mikulov. Strážníci se totiž již v minulosti setkali s případy, kdy se nezodpovědný „přespolní“ chovatel chtěl svého psa zbavit na úkor města Mikulov. Z komunikace s nálezcem bylo posléze strážníky zjištěno, že pes byl nalezen u silniční komunikace mezi obcemi Dobré Pole a Novosedly. Z tohoto důvodu byl nálezce psa odkázán na starosty uvedených obcí. Jelikož pobyt psa v psím útulku si musí hradit ta obec nebo město, v jejichž katastru byl toulavý pes nalezen. Jedná se o místní záležitosti veřejného pořádku. Celá záležitost měla nakonec přece jen rozuzlení. Strážníci MP Mikulov po následné komunikaci se starostou obce Novosedly zjistili, že podobný pes se již několik dní toulal po Novosedlech. Nyní nálezce odevzdal toulavého psa na Obecním úřadě Novosedly, takže starosta obce musel celou záležitost nějak vyřešit. Protože se nepodařilo zjistit majitele nalezeného psa, byla MP Mikulov požádána starostou Novosedel a zajištění přepravy nalezeného psa do smluvního psího útulku v Bulharech. MP Mikulov v obci Novosedly zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Dne 4. 12. 2019 v 16.50 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že v prodejně drogérie Teta na Náměstí v Mikulově došlo ke krádeži zboží. Pachatel krádeže měl i s nezaplaceným zbožím z prodejny odejít v nestřeženém okamžiku. Strážníci MP Mikulov následně zjistili, že k samotné krádeži došlo již v 15.15 hodin. Prodavačky si zlodějíčka nejdříve nevšimly, ale při dodatečné kontrole zjistily, že jim z regálu zmizel poslední elektrický kartáček a u pokladny nikdo takové zboží zatím neplatil. Zpětnou kontrolou záznamu vnitřního kamerového systému, personál prodejny podezřelého pachatele krádeže následně dohledal. Krádeží vznikla v prodejně škoda ve výši 2 150 Kč. Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelém pachateli následně okamžitě rozpoznali místního problémového mladého muže r. 1989. Taktéž záznamy z kamer městského kamerového systému MP Mikulov potvrdily pohyb podezřelého a identifikovaného muže u prodejny Teta v inkriminovanou dobu. Následnou dodatečnou kontrolou záznamů kamerových systémů bylo zjištěno, že uvedený podezřelý pachatel v prodejně Teta již kradl také dne 2. 12. 2019 ve 14.25 hodin. Toho dne svým protiprávním jednáním způsobil škodu ve výši 4 024 Kč. Zajímavostí bylo, že se opět jednalo o elektrické zubní kartáčky. Strážníci MP Mikulov zjištěné okolnosti zadokumentovali a následně je oznámili k dořešení na místní oddělení Policie ČR, jelikož zjištěný podezřelý pachatel se podobných krádeží odpustil již v minulosti a byl za toto jednání v posledních třech letech také pravomocně odsouzen. PČR celou záležitost dále šetří jako podezření ze spáchání trestného činu.   

Dne 8. 12. 2019 v 18. 05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v městském bytovém domě na ul. Vídeňské v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o narušování občanského soužití mezi bývalými partnery.  Strážníci museli nakonec proti místnímu agresivnímu a vulgárnímu muži r. 1978 použít dokonce donucovací prostředky – služební pouta, jelikož akutně hrozilo, že by mohl i v přítomnosti strážníků zaútočit na svoji bývalou partnerku r. 1982! Následně provedená dechová zkouška u problémového muže prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,14 promile alkoholu. Z uvedených důvodů bylo následně zasahujícími strážníky MP Mikulov rozhodnuto, že podnapilý agresor bude raději převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost bude mít následně dohru u přestupkové komise.  

Dne 9. 12. 2019 v 1.05 hodin bylo telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že se na ul. 1. května pohybuje starší žena, která je jen spoře oděná a celkově její chování se mu jeví velmi zmatečné. Oznamovatel se obává o zdraví uvedené ženy, a proto raději celou záležitost oznamuje na MP Mikulov, jelikož venku již nyní mrzne. Přivolaní strážníci MP Mikulov zmatenou ženu dohledali a zjistili, že se jedná o místní občanku r. 1942, která bydlí na ul. 1. května. Strážníci následně uvedenou ženu naložili do služebního vozidla MP Mikulov a převezli ji do místa bydliště. Posléze byla dezorientovaná žena předána svým rodinným příslušníkům. Vzniklá situace měla jednoduché a logické vysvětlení. Ve vstupních dveřích do domu byl omylem zanechán klíč a babička si toho všimla. Následně si sama v noci odemknula a vydala se sama na procházku do mikulovských ulic.

Dne 9. 12. 2019 v 1.25 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do areálu firmy GG, kde docházelo ze strany jednoho zaměstnance k incidentu, při kterém byla uvedená osoba označena, že je nebezpečná sama sobě a nebezpečná svému okolí. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že problémovým pracovníkem je občan Břeclavi r. 1992, kterého údajně najednou začala strašně bolet hlava. Všem přítomným následně tento muž vyhrožoval, aby se k němu nikdo nepřibližoval, jinak by jim mohl ublížit! Až přivolaným strážníkům MP Mikulov se podařilo zmíněného muže částečně uklidnit. Z uvedených důvodů byl na místo raději přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK, který kolabujícího pracovníka převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 11. 12. 2019 v 18.07 hodin na ul. Vinohrady v Mikulově spolupracovali strážníci MP Mikulov s dalšími zasahujícími výjezdními jednotkami integrovaného záchranného systému JMK, jelikož v uvedené lokalitě došlo ke zdravotnímu kolapsu staršího seniora r. 1945. Zasahující policisté a hasiči poskytovali bezvládnému muži první pomoc až do příjezdu zdravotnického výjezdu RZS. Strážníci MP Mikulov museli na místě odchytit a zabezpečit psa zkolabovaného muže, který neustále rušil záchranáře při jejich zásahu. Mikulovského občana zastihla nevolnost právě při venčení svého psa. Zraněný muž byl následně převezen na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Zajištěný pes byl následně předán strážníky rodinným příslušníkům majitele psa.

Kuriózní případ řešili strážníci MP Mikulov dne 12. 12. 2019 v 6.00 hodin na ul. Na Hradbách v Mikulově. Toho dne bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občany, že se v uvedené lokalitě pohybuje již nějaký čas místní kočka, která má uvězněnou hlavu v částečně otevřené plechovce! Kočka se své nechtěné okrasy nemůže sama zbavit, takže na místě hrozí, že by si mohla také ublížit nebo třeba nečekaně vběhnout pod projíždějící vozidlo. Trápení si zmíněná kočka asi způsobila sama při vylizování zbytků zanechaných v otevřené plechovce. Přivolaní strážníci MP Mikulov uvedenou kočku bezpečně odchytili a posléze se jim také podařilo nasazenou plechovku z hlavy kočky bezpečně sejmout. Nezraněná kočka byla po důkladné prohlídce strážníky následně vypuštěna nazpět do volného prostoru. 

Dne 13. 12. 2019 v 11.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ZŠ Valtická, kde bylo pedagogickými pracovníky zjištěno, že někteří žáci druhého stupně jsou zapleteni do experimentování s doneseným alkoholickým nápojem přímo na půdě základní školy. Uvedené žáky přichytila na chlapeckých záchodcích „přímo při činu“ zástupkyně ředitele školy. Jeden z žáků měl při sobě otevřenou láhev 40% lihoviny. Následnou kontrolní akcí bylo zjištěno, že u jednoho kontrolovaného žáka byla dechová zkouška pozitivní s naměřenou hodnotou 0,88 promile alkoholu. Do kontrolní akce byla zainteresovaná MP Mikulov, Policie ČR, MěÚ Mikulov – orgán OSPOD a pedagogičtí pracovníci ZŠ. Podnapilý žák byl následně předán přivolaným zákonným zástupcům. Celá záležitost byla MP Mikulov předána k dořešení na MěÚ Mikulov správnímu orgánu a orgánu OSPOD. Předmětem šetření bude dále zjišťování, kde si nezletilí žáci opatřili láhev s lihovinou. Uvedená verze, že láhev whisky si zakoupil konkrétní žák v jednom mikulovském supermarketu, byla předběžným šetřením MP Mikulov zcela vyvrácena.  

Dne 14. 12. 2019 v 1.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno z Hotelu Volarik, že jejich hosté si stěžují na rušení nočního klidu provozem sousedícího nočního baru. Podstata rušení nočního klidu spočívala v hlasitě puštěné reprodukované hudbě a hlukem vyvolaným návštěvníky zmíněného baru, do kterého je vstup umístěn z ul. Piaristů. Strážníci MP Mikulov v uvedené provozovně řešili rušení nočního klidu již opakovaně a na místě dokonce v minulosti uložili odpovědným osobám příkazem na místě několik pokut. Tentokrát se při samotné kontrole strážníků MP Mikulov na místě nacházel dokonce sám provozovatel uvedeného nočního baru, r. 1993. Tento však bohužel pro svůj podnapilý stav nebyl schopen se zasahujícími strážníky na místě spolupracovat a odmítal hlasitou hudbu ztišit. Ke strážníkům se choval arogantně a na místě kontroly dokonce sám začal rušit noční klid hlasitými výkřiky. Strážníci celou situaci monitorovali nahrávacím zařízením, kde byla podstata rušení nočního klidu zadokumentována. Protože oslovený odpovědný provozovatel nočního baru odmítl jednat se strážníky MP Mikulov, bude přestupkové jednání následně dořešeno v přestupkové komisi.

Dne 14. 12. 2019 v 19.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě sídliště, kde se na ul. Hraničářů nacházel podnapilý mikulovský občan r. 1948. V celé záležitosti se jednalo o situaci, kdy zmíněný muž z důvodu své silné podnapilosti samovolně upadl na betonový chodník. Při tomto pádu bez cizího zavinění došlo u něj ke krvácivému zranění v obličeji. Strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a na místo zásahu přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž následně putoval na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci MP Mikulov poté o vzniklé situaci informovali rodinné příslušníky zraněného muže.

Další rušení nočního klidu bylo na MP Mikulov oznámeno dne 17. 12. 2019 v 00.30 hodin. Podstatou rušení nočního klidu byly stížnosti občanů z ul. 1. května, kteří si stěžovali na hluk a hlasitou reprodukovanou hudbu z provozovny penzionu na ul. Venušina. Strážníci MP Mikulov se po dojezdu do uvedené lokality přesvědčili, že v provozovně penzionu se zdržuje větší počet podnapilých osob, které zde oslavují podnikový vánoční večírek. Strážníci následně zkontaktovali pořadatele akce, kteří uvedli, že probíhající večírek nemůžou žádným způsobem ovlivnit. Následně bylo přislíbeno, že hlasitá hudba bude částečně ztlumena. Při dalších kontrolních výjezdech MP Mikulov bylo zjištěno, že naměřené orientační hodnoty hluku stále překračují povolené limity. Z tohoto důvodu bylo MP Mikulov přistoupeno k zadokumentování události a oznámení celé záležitosti do přestupkové komise jako podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Podezřelými pachateli byli MP Mikulov označení pořadatelé a odpovědné osoby firemního večírku.    

Dne 18. 12. 2019 ve 2.35 hodin zasahovala hlídka v provozovně Sport baru na ul. České v Mikulově. Strážníci v nočním podniku zasahovali na základě oznámení servírky baru, která měla obavy, že by se v baru mohlo schylovat k incidentu mezi dvěma přítomnými muži. Strážníci po dojezdu na místo samotné oba potenciální soky ihned zkontaktovali a poučili je o nutnosti dodržovat dobré mravy! Strážníci následně oběma ovíněným občanů Mikulova r. 1962 a r. 1974 doporučili okamžitý dobrovolný přesun do místa bydliště, jinak jim bude hrozit převoz na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Oba potenciální výtržníci si naštěstí vzali doporučení zasahujících strážníků k srdci a z nočního baru odešli raději sami domů. Na jejich cestě do místa bydliště na mikulovském sídlišti je pro jistotu doprovázel operátor městského kamerového systému, který je kontroloval přes kamerové body, zda kontrolovaní muži dodržují slib, který dali v baru zasahujícím strážníkům.  

Dne 19. 12. 2019 v 17.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Rep. obrany. Na uvedené ulici strážníci nalezli ležet na trávníku silně podnapilého cizince, který byl dezorientovaný a se zasahujícími strážníky nejprve vůbec nespolupracoval a choval se arogantně. Po předvedení na policejní služebnu se neznámá osoba přeci jen vzpamatovala a strážníkům uvedla své identifikační údaje. Uvedené data si strážníci následně ověřili přes cizineckou policii. O zkontrolované osobě se strážníci dále dozvěděli, že cizinec se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů, jelikož je agenturním zaměstnancem firmy GG. Šetřením bylo také zjištěno, že strážnici podnapilou osobu nalezli jen pár metrů od jeho přechodné adresy. Dále bylo zjištěno, že podnapilý cizinec se nepohodl se spolubydlícími a ti ho za to potrestali tím, že ho nechtěli pustit nazpět na ubytovnu. Podnapilý mladík navíc při dobývání se do uvedené nemovitosti poškodil skelní výplň vstupních dveří. Strážníci následně celou událost vyhodnotili jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, za který byla polskému občanovi r. 1995 uložena příkazem na místě pokuta. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 19. 12. 2019 ve 22.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov společně s hlídkou O. O. PČR Mikulov v hostinské provozovně na ul. Piaristů. V celé záležitosti se jednalo o eliminaci rvačky několika mužů. Šetřením na místě bylo zjištěno, že dva mikulovští občané r. 1994 a r. 1971, mimochodem otec se synem, měli na místě opakovaně fyzicky napadat občana Břeclavi r. 1980. Strážníci MP Mikulov na místě spolupracovali s hlídkou PČR. Celá záležitost je dále v šetření PČR.

Dne 20. 12. 2019 v 11.20 hodin došlo na Náměstí v Mikulově k incidentu, do kterého bylo vtaženo několik žáků 7. třídy mikulovské základní školy, dále také dva podnapilí polští občané a nakonec skupina místních mstitelů vedená občanem obce Šanov r. 1980. Celá záležitost započala u prodejny s kebabem, kde stáli mikulovští žáci frontu na prodávané pochutiny. V jednom okamžiku se do vzniklé fronty zapojili i dva polští občané r. 1982 a r. 1983. Oba cizinci byli pod vlivem alkoholu, takže vyprovokovat tyto osoby mohla sebemenší maličkost. Následně došlo ze strany jednoho cizince k agresivnímu chování vůči přítomným žákům. Napadení školou povinní chlapci posléze raději odběhli k nedaleké restauraci, kde se jich zastal personál provozovny. Celá událost byla v daném okamžiku telefonicky nahlášena na MP Mikulov. Z uvedeného důvodu se inkriminovanému místu začal podrobně věnovat operátor městského kamerového systému. Operátor ještě stihl zaznamenat odchod dvou podezřelých cizinců směrem k hrobce. Z tohoto důvodu byla do uvedené lokality okamžitě vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci následně ve Sportbaru zjistili, že dva podnapilí cizinci do provozovny sice před malou chvílí přišli, ale následně zase ihned odešli, takže se se strážníky museli jen těsně minout. Operátor kamerového systému MP Mikulov v daný okamžik podezřelé osoby dohledal, jak jdou nazpět po Náměstí. Posléze byl operátor kamerového systému přímým svědkem incidentu, při kterém byl jeden z cizinců doslova zlynčován pronásledujícím mužem. Napadený a nebránící se cizinec po sérii úderů a kopanců, které směřovali především do oblasti hlavy, následně utrpěl doslova knokaut. Samozvaného mstitele na místě ještě doprovázelo několik jeho kolegů, kteří však do fyzického napadání nijak nezasahovali. Konec nebezpečného incidentu přinesl až rychlý příjezd autohlídky MP Mikulov. Oba podnapilí cizinci byli zasahujícími strážníky následně převezeni na služebnu MP Mikulov. Skupinka mstitelů byla strážníky odeslána nazpět do blízké restaurace, ve které byli všichni zaměstnáni. Přivolaná hlídka Policie ČR usoudila, že protiprávní jednání rozdělí na dvě části. Obtěžování a napadání školní mládeže bylo kvalifikováno jako přestupkové jednání cizinců. Následné fyzické napadení cizince bylo vyhodnoceno jako podezření ze spáchání trestného činu. Přestupkové jednání následně ihned dořešila MP Mikulov uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Fyzickým napadením cizince se bude dále zabývat PČR. Mimochodem podezřelí cizinci se v Mikulově zdržují z pracovních důvodů, jelikož jsou oba zaměstnaní jako agenturní zaměstnanci ve firmy GG.

Dne 20. 12. 2019 v 18.10 hodin bylo rozhořčeným občanem Mikulov telefonicky oznámeno na MP Mikulov, že v areálu nádraží ČD se pohybuje místní rozjařená mládež, která je celkově velmi nezodpovědná, jelikož někteří jedinci dokonce skáčou po odstavených železničních vagónech! Přivolaní strážníci celou skupinu na místě zkontrolovali a důrazně jim doporučili místo raději okamžitě opustit. Většina přítomných si dala od strážníků říct a chovala se pokorně. Jeden z přítomných si však odmítal uvědomit, že jedná s orgány veřejné moci. Ke strážníkům se choval arogantně, odmítal sdělit svou identitu a nedbal zákonných výzev zakročujících strážníků. Z uvedených důvodů byl proto strážníky převezen na služebnu Policie ČR. Na služebně PČR bylo posléze zjištěno, že mladistvý mladík r. 2004 je podnapilý, kdy mu byly při dechové zkoušce naměřeny hodnoty 1,25 promile alkoholu. Podnapilý mladík byl následně předán v doprovodu sociální pracovnice OSPOD svému zákonnému zástupci. Celou záležitostí se bude ještě zabývat orgán OSPOD. Přestupkové jednání mladistvého bylo strážníky MP Mikulov potrestáno v následujících dnech uloženou pokutou příkazem na místě. Protiprávní jednání – přestupek proti veřejnému pořádku – bylo MP Mikulov následně nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 22. 12. 2019 v 7.07 hodin řešila MP Mikulov telefonické oznámení, kdy bylo strážníkům oznámeno, že v křižovatce na ul. Komenského v Mikulově se nachází ležící mladík. Uvedená osoba je s největší pravděpodobností v silně podnapilém stavu. Operátor městského kamerového systému následně ze záznamu dohledal, že mladík přišel do křižovatky sám a zde si sám úmyslně lehnul na vozovku pár minut před telefonickým oznámením od občanů. V žádném případě se nejednalo o žádnou kolizi s projíždějícím motorovým vozidlem. Přivolaná hlídla MP Mikulov následně na místě zjistila, že ležícím mladíkem je místní občan r. 2001, kterého znají strážníci již z minulosti. Následná dechová zkouška u tohoto mladíka prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,52 promile alkoholu. Z důvodu uvedeného stavu byl uvedený mladík strážníky naložen do služebního vozidla MP Mikulov a převezen do místa bydliště. V místě bydliště byl následně předán svým rodinným příslušníkům. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku v silničním provozu chodcem dle zákona č. 361/2000 Sb. Přestupkové jednání bylo vyřešeno v kompetenci MP Mikulov příslušnou sankcí v následujících dnech.  

Dne 23. 12. 2019 v 15.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov u kasina Admirál na ul. 28. října v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o poškození kovové brány, která brání vjezdu kamionům na parkoviště. Strážníkům bylo nejdříve oznámeno, že neznámý kamion vyvrátil a celkově poškodil celou bránu. Strážníci po dojezdu na místo prohlédli zpětně kamerový záznam kasina, kde byl celý průběh dopravní nehody zaznamenán. Po zjištění RZ kamionu strážníci dohledali příslušné nákladní vozidlo zaparkované na nedalekém parkovišti u benzínové čerpací stanice. Polský řidič r. 1968 strážníkům následně nijak nezapíral a k zavinění dopravní nehody se přiznal. Strážníci MP Mikulov následně celou událost ihned nahlásili na Policii ČR. Celou záležitost dále šetří PČR.

Dne 27. 12. 2019 v 11.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v obci Dolní Dunajovice, kde se volně pohyboval toulavý pes. Pes byl vůči lidem hodný, horší to však již bylo s jeho psími soukmenovci. Pes byl jednoznačně sociálně nevychovaný a vůči cizím psům byl dotčený pes velmi agresivní! Přivolaní strážníci MP Mikulov po dohodě se starostou obce toulavého psa odborně odchytili a následně jej dočasně umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Událost byla starostou D. D. následně publikována na oficiálním Facebooku obce. Ve 14.45 hodin ještě téhož dne se na MP Mikulov přihlásil majitel odchyceného psa, který se za chování svého psa velmi omlouval. Majitel psa r. 1953 sice pocházel z obce Novosedly, ale psa má přihlášeného a ustájeného v obci Dolní Dunajovice. Pes mu vlastně slouží jako hlídač jeho nemovitosti. Protiprávní jednání bylo strážníky kvalifikováno jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, jelikož došlo ze strany majitele psa k porušení obecné závazné vyhlášky obce, která volný pohyb psa v obci zakazuje. Za přestupkové jednání byla majiteli psa strážníky MP Mikulov následně uložena sankce – pokuta příkazem na místě.

Dne 29. 12. 2019 ve 21.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Billa Mikulov, kde došlo k výtržnosti mezi ochrankou prodejny Billa a neplatícím zákazníkem, který chtěl odnést z prodejny zboží v hodnotě 405 Kč. Pracovník ostrahy si uvědomil, že pachatel krádeže se začíná chovat agresivně, a proto se okamžitě rozhodl zablokovat hlavní vstupní dveře do prodejny. Následně ihned celou záležitost telefonicky oznámil na MP Mikulov. Operátor městského kamerového systému následně začal hlavní chod do prodejny monitorovat a zde v přímém přenosu viděl, jak podezřelý muž kope a mlátí do prosklených dveří! Bohužel pro něj, dveře byly z bezpečnostního tvrzeného skla a ty jen tak nepovolí. Přivolaní strážníci nebezpečného muže ihned po dojezdu zpacifikovali služebními pouty a následně jej převezli ke zklidnění na služebnu MP Mikulov. Posléze bylo zjištěno, že pachatel je pod vlivem alkoholu a do Mikulova přicestoval v těchto dnech, aby se zde ucházel o zaměstnání v závodě firmy GG. Ubytovaný je prozatím v Mikulově v penzionu. Strážníci MP Mikulov po lustraci osoby zjistili, že kontrolovaná osoba je pravidelným pachatelem krádeží, jelikož přestupce měl v registru přestupků už několik záznamů. Celou záležitost strážníci MP Mikulov kvalifikovali jako spáchání přestupku proti majetku. Pachatel krádeže, občan Luhačovic r. 1990, byl strážníky MP Mikulov potrestán sankcí – citelnou pokutou příkazem na místě. Odcizené zboží bylo nepoškozené vráceno do prodejny. Uložená pokuta byla dále MP Mikulov oznámena do centrálního registru přestupků. 

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný 

DSCN7964