Okénko Městské policie Mikulov - listopad 2019

Dne 1. 11. 2019 MP Mikulov prověřovala událost, kdy došlo k újezdu řidiče osobního motorového vozidla od spáchané dopravní nehody, která se stala u kruhového objezdu v sousedství prodejny Billa Mikulov na ul. Republikánské obrany. Řidič vozidla měl při vyjíždění z parkoviště od prodejny Billa nepochopitelně vjet na zpomalovací ostrůvek před kruhovým objezdem a zde měl nárazem vozidla urazit informativní dopravní značku. Podezřelý řidič si navíc tímto nárazem prorazil na svém vozidle olejovou vanu, která zanechala na místě velkou olejovou skvrnu! Ode dne 31. 10. 2019 strážníci MP Mikulov již registrovali odstavené vozidlo v blízkosti vjezdu do bývalého závodu fi. Alstom. Opuštěné vozidlo bylo evidentně nepojízdné, odemčené a klíče byly zanechány ve dveřích řidiče. Zasahující strážníci nezabezpečené vozidlo uzamknuli zanechanými klíči a vozidlo dále zablokovali namontovaným TPZOV („botičkou“). Strážníci si posléze obě vyšetřované události dali nakonec do souvislosti a nyní již jen čekali, až se objeví nezodpovědný řidič zablokované červené Škody Octavie. Zpětným prověřováním kamerových záznamů z městského kamerového systému MP Mikulov strážníci zjistili, že k dopravní nehodě došlo dne 30. 10. 2019 v čase 13:21 hodin. Kamera, která je umístěna přímo v kruhovém objezdu krásně zaznamenala celou RZ ujíždějícího podezřelého vozidlo. Kamera u prodejny Billa dokonce zaznamenala obličej mladého řidiče dotyčného vozidla. Dle evidence bylo MP Mikulov zjištěno, že majitelem podezřelého vozidla je občan nedaleké obce Březí r. 1983. Uvedená osoba se následně dne 1. 11. 2019 dostavila na MP Mikulov a žádala o předání klíčů od svého vozidla a odblokování Octavie.  Při následném šetření na služebně MP Mikulov bylo zjištěno, že uvedená osoba se k řízení svého vozidla v době spáchání dopravní nehody pod tíhou předložených důkazů přiznává. Z důvodu závažnosti celé události, strážníci na služebnu MP Mikulov přivolali dopravní hlídku Policie ČR Břeclav a další šetření dopravní nehody předali přivolaným kolegům z PČR. Celou záležitost dále řešila PČR Břeclav.

Ve dnech 8 a 9. 11. zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Lidl Mikulov u úplně identických krádeží, které ve zmíněné prodejně spáchali vykutálení cizinci. Nejdříve zasahovali strážníci v Lidlu dne 8. 11. v 18:40 hodin, kdy se o krádež vesty s kapucí pokusil občan Moldavské republiky r. 1968. Bohužel pro cizince, naštěstí pro Lidl si protiprávního jednání včas všiml bezpečnostní pracovník prodejny a zlodějíčka pozdržel do příjezdu policejní hlídky. Hodnota odcizené vesty byla vyčíslena na 300,-Kč. Cizinec si se způsobem provedení krádeže nijak nelámal hlavu a vestu si jednoduše obléknul a pokusil se projít přes pokladnu bez zaplacení. Stejný způsob krádeže zvolil i občan Ruska r. 1978 následující den 9. 11 v 15:10 hodin. Tomu se pro změnu líbila vesta, v hodnotě 299,- Kč. Tento cizinec byl opět odhalen bezpečnostním pracovníkem prodejny. Strážníci MP Mikulov obě krádeže kvalifikovali, jako spáchání přestupků proti majetku, které byly vyřešeny uložením sankcí – pokutou příkazem na místě. Dvě identické krádeže, dvě identické pokuty v hodnotě 1000,-Kč. Oba spáchané přestupky byly dále oznámeny do centrálního registru přestupků.   

Dne 9. 11. v 20:25 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v Hotelu Zámeček v Mikulově došlo ke krádeži, při které byl okraden jeden z hostů hotelu.  Strážníci MP Mikulov po dojezdu do hotelu zjistili, že ke krádeži došlo v hotelové restauraci a obětí krádeže se stal občan ČR r. 1964. Vyslechnutím poškozeného zákazníka vyšlo najevo, že si všimnul dvou podezřelých cizinců, jak se mu přehrabují v jeho bundě, kterou měl odloženou na věšáku v restauraci. Z peněženky, kterou měl v bundě, mu podezřelé osoby odcizily 200 Eur a 1500,-Kč. On se za pachateli krádeže sice rozeběhnul, ale tito následně naskočili do nastartovaného osobního motorového vozidla se slovenskou RZ a rychle odjeli směrem k prodejně Billa. Zasahující strážníci následně zpětně prohlédli záznam z kamery městského kamerového systému MP Mikulov, která registruje projíždějící vozidla na kruhovém objezdu u prodejny Billa Mikulov. „Bohužel“ pro posádku slovenského vozidla, byla konkrétní RZ dobře rozpoznatelná. Dále byly při vyšetřování krádeže k dispozici záznamy z privátního kamerového systému, který je instalovaný v celém areálu Hotelu Zámeček. Strážníci MP Mikulov celou událost, jako podezření ze spáchání trestného činu následně bezodkladně oznámili na Policii ČR. Celou záležitost dále šetří PČR.

Dne 12. 11. v 13:15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Mikulově v prostoru chodby činžovního domu na ul. 22. Dubna. Podstatou oznámení bylo nevhodné jednání a obtěžování ze strany neznámého opilce, který se nacházel ležící na společném schodišti zmíněného domu. Přivolaní strážníci následně v podezřelé osobě zjistili občana Dolních Dunajovic r. 1963. Provedená dechová zkouška u dotyčného výtržníka prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3, 98 promile alkoholu!  Šetřením na místě bylo posléze navíc zjištěno, že zmíněná osoba požila i zklidňující léky s vlivem na psychiku podezřelého. Z důvodu nezvladatelného rizikového stavu podezřelé osoby, strážníci na místo raději přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk, který zmíněného muže převezl na odborné vyšetření do zdravotnického zařízení. Hlídka MP Mikulov při převozu rizikové osoby do nemocnice v Břeclavi zdravotníkům preventivně asistovala. Celá záležitost byla dořešena v následujících dnech, kdy byla vzniklá událost vyhodnocena, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Za spáchaný přestupek byla uvedené podezřelé osobě uložena pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo následně oznámeno do centrálního registru přestupků.

Kuriózní krádež řešila MP Mikulov dne 14. 11. v 10:00 hodin. Toho dne bylo na MP Mikulov nahlášeno z prodejny Tesco Mikulov, že v prodejně právě odcizil agresivní muž prázdnou přepravku od piva v hodnotě 100,-Kč a s touto přepravkou z místa utíká směrem na ul. Hraničářů. Ochranka prodejny se pokusila zlodějíčka zadržet, tento se však choval velmi agresivně a odcizenou přepravku si nenechal nazpět odebrat! Celou nahlášenou záležitostí se následně začal ihned intenzivně zabývat operátor městského kamerového systému MP Mikulov, který podezřelého pachatele dohledal, jak jde do prodejny Supermarketu COOP.  Vyslaná hlídka MP Mikulov podezřelého muže zastihla v okamžiku, jak jde z prodejny COOP a má u sebe 100,-Kč bankovku, kterou obdržel za vrácenou pivní přepravku. Strážníci v podezřelém muži následně zjistili jim již dobře známého problémového zlodějíčka r. 1971 – občana Slovenska, který se dlouhodobě potlouká v katastru města Mikulova. Výtržník byl posléze strážníky donucen, aby 100,-Kč bankovku v prodejně opět směnil za prázdnou přepravku na pivo a šel ji vrátit do prodejny Tesco Mikulov. Alkoholem ovlivněného pachatele krádeže, strážníci nakonec potrestali uložením sankce – pokutou příkazem na místě v maximální výši z důvodu recidivy a agresivního chování. Přestupkové jednání bylo oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 18. 11. v 20:25 hodin, bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prodejně Billa Mikulov došlo ke krádeži několika kusů dárkového balení tvrdého alkoholu. Pachatelé krádeže měli z prodejny uniknout přes násilně otevřený nouzový východ! Jako jeden z podezřelých pachatelů krádeže byl personálem prodejny označen místní problémový nezletilý mladík. Strážníkům bylo na místě dále oznámeno, že k události došlo už asi před 30 minutami a mladíci měli z prodejny odcizit 4 ks dárkového balení lihoviny zn. Jack Daniels, v celkové hodnotě 2 400,- Kč. Pátrající strážníci následně podezřelé mladíky nalezli s pomocí operátora městského kamerového systému MP Mikulov na ul. Hraničářů v přítomnosti dalších osob. Blesková akce strážníků si následně vyžádala prověření fyzické kondice samotných strážníků, jelikož podezřelí mladíci se dali po oslovení okamžitě před strážníky na útěk! Zasahující strážníci následně oba podezřelé po chvíli zadrželi, kdy jeden z mladíků ještě stihnul odhodit nákupní tašku, ve které se nacházelo jedno balení odcizeného alkoholu. Strážníci následně oba zadržené podezřelé předvedli k dalšímu šetření na služebnu MP Mikulov. V podezřelých mladících strážníci následně zjistili místního již uvedeného nezletilého mladíka r. 2004 a mladistvého mladíka r. 2003, který byl toho času na útěku z diagnostického ústavu v Brně. U obou zadržených mladíků byla provedená dechová zkouška na zjištění alkoholu v dechu pozitivní!  Strážníci MP Mikulov celou záležitost na služebně vyšetřovali v přítomnosti sociálních pracovnic orgánu OSPOD Mikulov. Pro mladistvého mladíka v celostátním pátrání si následně na MP Mikulov přijela přivolaná eskorta Policie ČR, která jej dopravila nazpět do diagnostického ústavu. Nezletilého mikulovského mladíka si na služebně MP Mikulov vyzvedl jeho zákonný zástupce. Celá událost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku. Přestupkové jednání bylo následně MP Mikulov postoupeno k dořešení na správní orgán – přestupkovou komisi v Mikulově. Celou záležitostí se dále budou také zabývat sociální pracovnice orgánu OSPOD Mikulov.    

Dne 21. 11. v 12:50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na parkovišti před prodejnou Tesco Mikulov se pohybují podezřelí prodejci, kteří zde nabízejí k prodeji zboží pochybného původu. Má se jednat o osádku vozidla se slovenskou RZ. Podezřelí muži mají nabízet dárkové balení parfémů a hodinek. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov následně podezřelé vozidlo dohledal a následně jej začal důkladně monitorovat. Do sledovaného vozidla následně nesednuli dva neznámí muži a vozidlo posléze odjelo na parkoviště před prodejnu Billa Mikulov. Zde sledovaní podezřelí muži pokračovali v nabízení zboží kolemjdoucím občanům. Následně se na místo dostavila hlídka MP Mikulov. Strážníci MP Mikulov podezřelé osoby kontaktovali a následně je předvedli k dalšímu šetření na služebnu MP Mikulov. Slovenským občanům r. 1987 a r. 1982 strážnici vysvětlili, že v Mikulově je platný Tržní řád, který pochůzkový a podomní prodej na území Mikulova zakazuje. Kontaktovaní muži také nepředložili žádné jiné povolení, které by je opravňovalo k prodeji zboží. Z tohoto důvodu strážníci kontrolovanou dvojici prodejců obvinili z přestupkového jednání, jelikož porušili Nařízení města Mikulov č. 1 / 2019. Obě podezřelé osoby byly strážníky následně také poučeny, že jejich protiprávní jednání bude MP Mikulov postoupeno k dořešení ke správnímu orgánu města Mikulov. Zasahující strážníci následně podezřelým osobám odejmuli několik kusů balení nabízeného zboží. Odejmuté zboží bylo strážníky následně předáno s oznámením o spáchaném přestupku ke správnímu orgánu.

Dne 22. 11. hned dvakrát zasahovali strážníci MP Mikulov na území Mikulova při poskytování pomoci hendikepovaným spoluobčanům. Nejdříve byli strážníci přivoláni v 00:10 hodin na ul. Rudolfa Gajdoše, kde byl na ulici zaregistrován pohyb dezorientovaného staršího muže. Oznamovatel si posléze vzal ztraceného seniora raději k sobě domů a na místo přivolal strážníky MP Mikulov. Strážníci následně zjistili, že ztraceným mužem je místní občan r. 1940. Nemocného muže strážníci převezli do místa bydliště a předali jej jeho rodinným příslušníkům.  Druhý případ se odehrál v 7:40 hodin na ul. Nová. Zde strážníci museli poskytnout pomoc staršímu muži r. 1935, který upadnul na podlahu a při tom si nebezpečně zasednul nohu, kterou si při pádu vážně poranil. Jeho přítomná partnerka si s ním nevěděla sama rady, a proto volala o pomoc. Sousedé na místo následně přivolali mikulovské strážníky. Strážníci zraněnému po příjezdu na místo poskytnuli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk, jelikož zranění seniora se jim jevilo, jako velmi vážné. Zraněný muž následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.  

Dne 23. 11. v 17:25 hodin se osobně dostavil na služebnu MP Mikulov návštěvník Mikulova, občan města Hluboká nad Vltavou a strážníkům oznámil, že mu neznámí pachatelé odcizili z jeho bundy finanční hotovost v hodnotě 3900,-Kč. K události mělo dojít asi před 20 minutami, když seděl se svými přáteli v kavárně na Náměstí. On měl svoji bundu přehozenou na židli, na které seděl.  Na této židli měli své bundy i jeho někteří přátele. Krádež zjistili po odchodu podezřelé dvojice cizinců, kteří seděli natěsno vedle nich. Cizinci byli podezřelí, jelikož si v kavárně po celou dobu nic neobjednávali. Strážníci následně ihned provedli v centru města pátrání po podezřelé dvojici. Dále byl také zpětně dohledán ze záznamu pohyb podezřelých mužů na kamerovém systému MP Mikulov. Podezřelé cizince se strážníkům nepodařilo již zastihnout. Celá událost byla následně oznámena na Policii ČR, jako podezření ze spáchání trestného činu. PČR byl ze strany MP Mikulov poskytnut záznam s pohybem podezřelých osob.

Dne 24. 11. v 21:55 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov s hlídkami Policie ČR při zadržení osádky podezřelého osobního motorového vozidla tovární značky Opel Corsa s českou RZ na ul. 28. Října v Mikulově. Podstatou zákroku byla kontrola posádky uvedeného vozidla, jelikož řidič vozidla vykazoval evidentní známky jízdy pod vlivem návykových látek! Řidič uvedeného vozidla nereagoval na pokyny PČR k zastavení a snažil se z místa uniknout. Posléze, při pronásledování řidič vozidla Opel prudce zabočil a vjel do prostoru soukromého parkoviště. Při tomto riskantním manévru poškodil venkovní fasádu objektu a samozřejmě také poškodil karoserii svého vozidla Opel. Následně se uvedený řidič snažil z místa řidiče přesednout do zadní části vozidla. Obě podezřelé osoby zkontrolovala hlídka PČR. Podezřelý řidič vozidla Opel, občan Břeclavi r. 1991 následně putoval v doprovodu PČR na povinný odběr krve do nemocnice v Břeclavi. Hlídka MP Mikulov, na místě činu zabezpečovala havarované vozidlo. Celou záležitost dále řeší PČR.

Dne 27. 11. v 13:55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Žižkova v Mikulově došlo na autobusové zastávce MHD k úmyslnému poškozování skleněných výplní stěn montovaného přístřešku! Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě již nikoho nezastihli, co však na místě zůstalo, byla celá kompletně vysklená jedna výplň, která byla roztříštěná na tisíce drobných střepů. Šetřením strážníků MP Mikulov na místě samotném bylo zjištěno, že okno „vysklil“ před malou chvílí místní občan r. 1971, kterému se nelíbilo, že skleněná výplň je již popraskaná a hrozí, že by se o ni mohl někoho poranit. Při rozbíjení skla kladivem, byl samozvaný údržbář spatřen svědky incidentu, kteří celou událost ihned nahlásili na MP Mikulov. Zasahující strážníci posléze na místě dohlédli, aby byly nebezpečné rozbité střepy zcela odklizeny. Celá událost byla MP Mikulov zadokumentována a byla dále oznámena do přestupkové komise k posouzení. V celé záležitosti bude nutno ještě posoudit, zda osoba, která provedla vysklení výplně, byla v danou dobu za své jednání z důvodu svého zdravotního hendikepu plně zodpovědná. Vysklením jednou již popraskané výplně v podstatě nedocházelo k poškozování majetku. Také úmysl pachatele, bude v tomto případě nutno ještě jednou před rozhodnutím pečlivě a nestraně vyhodnotit.   

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964