Okénko Městské policie Mikulov - leden 2020

Výběr událostí za měsíc leden 2020

Dne 2. 1. 2020 ve 2.23 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na Náměstí, kde bylo strážníky zaregistrováno, že v uvedeném prostoru se nachází podezřelá dvojice muže a ženy, kdy se zmíněný muž pokouší bezvládnou ženu postavit na nohy. Přítomní strážníci MP Mikulov na místě následně usoudili, že jednoznačným problémem zmíněné dvojice byla jejich silná podnapilost. Strážníci posléze přítomné osoby identifikovali jako mikulovské občany r. 1980 a r. 1981. Z důvodu komplikací na místě bylo strážníky následně rozhodnuto, že strážníci zmíněné dvojici poskytnou součinnost při jejich přesunu na ubytovnu na ul. Mlýnskou. Celá záležitost byla následně vyřešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 3. 1. 2020 ve 20.45 hodin nalezla hlídka MP Mikulov v prostoru ul. Wolkerova na zemi sedícího místního občana r. 1962. Tento muž byl sice silně „promrzlý“, ale se zasahujícími strážníky ještě stále komunikoval. Z důvodu obav o zdraví nalezeného muže, strážníci na místo přivolali výjezd RZS JMK Mikulov. Zasahující zdravotníci vyhodnotili, že muž je silně podchlazený a bude nutná jeho dočasná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Provedená dechová zkouška byla u zmíněného muže pozitivní a vykazovala naměřenou hodnotu 1,92 promile alkoholu. Následně byl pacient převezen záchranáři na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

Dne 4. 1. 2020 v 00.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Mikulově v lokalitě ul. Pod Platanem. V celé záležitosti se jednalo o pomoc silně podnapilé mladé ženě r. 1985, která ležela na chodníku a nebyla schopna se sama o sebe postarat! Kolem této ženy se navíc pohyboval její pejsek, kterého bylo nutno zabezpečit. Dechová zkouška u nalezené ženy následně prokázala její silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 3,05 promile alkoholu. Strážníkům MP Mikulov byla dotyčná osoba známá, a proto věděli, že její předání rodinným příslušníkům bude problematické. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o převozu podnapilé občanky Mikulova do Brna na protialkoholní záchytnou stanici. Ještě před odjezdem do Brna strážníci umístili nalezeného psa do záchytných kotců MP Mikulov. Celá záležitost se následně dořešila v následující den. Řešeno v kompetenci MP Mikulov.  

Dne 4. 1. 2020 v 17.15 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že v prodejně Tesco Mikulov došlo k zadržení pachatele krádeže. Strážníci po dojezdu do prodejny zjistili, že pachatelem drobné krádeže je místní nezletilý mladík r. 2005, který se v prodejně pokusil odcizit různé pochutiny v celkové hodnotě 146 Kč. MP Mikulov následně přestupkové jednání proti majetku řešila v součinnosti se sociální pracovnicí orgánu OSPOD. Zadržený pachatel krádeže byl posléze předán svým momentálním zákonným zástupcům. Celá záležitost byla dořešena na MěÚ Mikulov pracovnicemi orgánu OSPOD. 

Dne 4. 1. 2020 v 19.17 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde došlo k výtržnosti mezi ochrankou prodejny a odhaleným zlodějíčkem. Celá záležitost začala v momentě, když chtěl člen security po podezřelém zákazníkovi, který prošel pokladnou, aby vrátil nezaplacené a u sebe ukryté lihoviny, které před chvílí odcizil v prodejně. V daný moment přichycený pachatel nezaváhal a nastříkal pracovníkovi security do očí slzný plyn! Takto napadený pracovník se však ještě nevzdal a se zlodějíčkem stále bojoval a bránil mu v odchodu z prodejny. Bohužel zlodějíčkovi přišel na pomoc jeho komplic, který čekal před prodejnou a člena ochranky zezadu zákeřně napadl údery pěstí do hlavy! Oba pachatelé následně z místa utekli neznámo kam. Přetahovaná o odcizené zboží skončila nakonec přece jen vítězstvím pracovníka ostrahy, který zboží v hodnotě 750 Kč vytrhnul agresivnímu pobertovi z ruky. Přivolaní strážníci MP Mikulov po zhlédnutí kamerových záznamů vyhodnotili, že oba pachatelé jsou v Mikulově nechvalně známí recidivisté, se kterými mají své negativní zkušenosti již z minulosti. Bratrskou mikulovskou dvojici r. 1989 a r. 1986 strážníci bezpečně identifikovali a jejich podezření potvrzoval i přítomný velmi rozhořčený personál prodejny. Celá záležitost byla MP Mikulov vyhodnocena jako podezření ze spáchání trestného činu a byla následně bezodkladně oznámena na Policii ČR. Celou záležitost dále řeší PČR.

Dne 5. 1. 2020 v 10.50 hodin byl na MP Mikulov oznámen občankou Mikulova kuriózní nález. Uvedená občanka oznámila, že při své procházce v lokalitě Svatého kopečku, konkrétně na polní cestě za budovou MŠ Habánská nalezla uhynulého dospělého jezevce. Z důvodu obav, aby mrtvé zvíře nenalezli třeba malé dětí, oznamuje celou záležitost na MP Mikulov, aby strážníci provedli nutná opatření. Strážníci posléze dohledali uhynulé lesní zvíře a na místo nálezu přivolali mysliveckého hospodáře. Kadáver byl následně odvezen a posléze zlikvidován dle platných předpisů.  

Dne 7. 1. 2020 v době od 20.10 hodin až do 22.30 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov s Policií ČR a dalšími jednotkami integrovaného záchranného systému při řešení vážné dopravní nehody, která si dokonce vyžádala zásah záchranářské helikoptéry, která přistávala uprostřed hlavní komunikace. Strážníci MP Mikulov usměrňovali silniční provoz na nebezpečné křižovatce u průmyslového areálu a odkláněli celou dopravu na obec Březí.  Nehoda dvou motorových osobních vozidel si vyžádala zranění několika osob. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.  

Dne 12. 1. 2020 v 9.00 hodin zajížděla hlídka MP Mikulov do obce Dolní Dunajovice, aby zde strážníci prošetřili nahlášenou událost. Podstatou oznámení byla ztráta peněženky, ve které měla být finanční hotovost ve výši 4500 Kč. Oznamovatel nejdříve na MP Mikulov telefonicky nahlásil, že peněženku ztratil asi včerejší den ve večerních hodinách někde v Dolních Dunajovicích, a mikulovských strážníků se dotazoval, zda někdo nenahlásil na MP nález peněženky. Posléze po nějaké chvíli telefonoval oznamovatel, občan Břeclavi r. 1990, na MP Mikulov znovu a oznamoval, že peněženku sice nalezl položenou na lavičce v parku, ale peněženka již byla bohužel prázdná. Jako podezřelé z krádeže finanční hotovosti označil tři mladíky z Dolních Dunajovic, se kterými měl včera večer u zmíněné lavičky konflikt. Strážníci MP Mikulov následně tři označené mladíky kontaktovali, kdo finanční hotovost z peněženky odcizil, se však nedozvěděli. Celá událost byla MP Mikulov zadokumentována a následně postoupena k dořešení do přestupkové komise v Mikulově. Oznámené jednání bylo strážníky kvalifikováno jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku. MP Mikulov v obci Dolní Dunajovice zasahuje na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Mikulovem a Dolními Dunajovicemi. 

Dne 12. 1. 2020 v 17.50 hodin prováděla hlídka MP Mikulov v lokalitě sídliště akci zaměřenou na odchyt toulavého psa rasy bígl. Strážníkům se několikrát podařilo ke zmíněnému psovi se přiblížit, dokonce jen na několik desítek metrů. Zkušený pes však mikulovské strážníky zná již z minulých odchytů, takže se mu vždy zavčas podařilo uniknout. Mikulovští strážníci ale znali majitele uvedeného psa, a proto jej telefonicky kontaktovali a oznámili mu, že se jeho pes opět sám toulá Mikulovem. Strážníci MP Mikulov výskyt uvedeného psa naposledy zaregistrovali v okolí prodejny Lidl Mikulov. Následující den byla MP Mikulov kontaktována rakouskou policií a strážníkům bylo nahlášeno, že na silnici u rakouských hranic byl odchycen rakouskou veterinářkou starší pes rasy bígl. Nalezený pes byl následně odvezen do rakouského města Laa an der Thaya. Z uvedeného důvodu strážníci vyhodnotili, že se s určitostí jedná o stejného psa, kterého se pokoušeli včera odchytit v Mikulově. Následně byl strážníky kontaktován majitel r. 1970, který si pro svého psa musel posléze sám zajet do rakouského města. Celá záležitost byla strážníky posouzena jako porušení obecně závazné vyhlášky, která zakazuje na veřejnosti po Mikulově pohyb psů bez dozoru. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov nakonec potrestáno uložením patřičné sankce – pokuty příkazem na místě.  

Dne 13. 1. 2020 v 00.35 hodin kontrolovala hlídka MP Mikulov podezřelou osobu r. 2003, která se opakovaně pohybovala v katastru města Mikulov. Z dřívějších zkušeností s tímto mladistvým mladíkem bylo strážníkům známo, že osoba je v současnosti umístěna do brněnského diagnostického ústavu, ze kterého se velmi často vzdaluje bez oprávnění. Z uvedeného důvodu strážníci MP Mikulov mladíka zadrželi. Následným šetřením bylo potvrzeno, že mladistvý hoch je opět na útěku a je po něm Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání. Zadržená osoba byla následně strážníky ihned předána kolegům z PČR.  

Dne 14. 1. 2020 ve 22.10 hodin zasahovali strážníci v lokalitě ul. Sadová v Mikulově. Důvodem služebního zásahu bylo nahlášené vandalství ze strany neznámého podnapilého muže, který na uvedené ulici převracel stojící popelnice, které byly přichystané na ranní vývoz. Strážníci MP Mikulov v daný moment ještě zasahovali společně s hlídkami Policie ČR v prostoru mikulovského sídliště, kde došlo v jedné hostinské provozovně k neoprávněnému použití plynové střelné zbraně. Strážníci s menším zpožděním měli na ul. Sadové přece jen štěstí. Spolupracující obyvatel uvedené ulice strážníkům předal ztracenou peněženku, kterou vandal vytratil, když se jej uvedený občan r. 1965 snažil zahnat. Při kontrole peněženky strážníci zjistili všechny potřebné údaje o podezřelé osobě. V peněžence bylo dokonce nalezeno kontaktní číslo mobilního telefonu majitele peněženky. Protože se jednalo o občana Slovenska r. 1987, bylo pravděpodobné, že osoba je ubytována v nějakém mikulovském penzionu. Při kontrole okolní lokality se již nepodařilo podezřelou osobu strážníkům dohledat. Strážníci se následně vrátili na místo činu a převrácené popelnice uklidili, aby nepřekáželi silničnímu provozu. Následně bylo šetřením strážníků MP Mikulov také zjištěno, že podezřelý Slovák se před svým vandalstvím ještě zdržoval v hostinské provozovně na ul. Brněnské, kde tropil drobné výtržnosti a narušoval občanské soužití! Celá záležitost byla MP Mikulov dořešena v následující den, kdy si strážníci zavolali na zjištěný mobil podezřelého a požádali jej, aby se dostavil pro svoji nalezenou peněženku na služebnu městské policie. Předpoklad strážníků byl přesný. Podezřelý občan se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů jako agenturní pracovník firmy GG a je ubytovaný v mikulovském penzionu. Ke svému nevhodnému jednání se přiznal a následně se za své opilecké extempore omlouval. Uloženou  sankci – pokutu příkazem na místě – posléze od strážníků s výčitkami přijal. Strážníci MP Mikulov celou záležitost kvalifikovali jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Uložení sankce bylo MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 17. 1. 2020 v 15.35 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě ul. 1. května v Mikulově se vyskytuje podnapilý občan, který se snaží vést své jízdní kolo. Z důvodu jeho silné podnapilosti se mu to ale prostě nedaří a neustále padá do silniční komunikace. Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelém muži zjistili místního muže r. 1977. S tímto občanem má MP Mikulov už své negativní zkušenosti z minulosti. Uvedený muž se dlouhodobě zdržuje ve své rekreační chatce v zahrádkářské kolonii a jeho podobný stav řešila MP Mikulov během roku již několikrát. Tentokrát se celá záležitost zkomplikovala, když se rodinní příslušníci odmítli o svého bratra postarat. Proto se zasahující strážníci rozhodli o převozu podnapilé osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Dechová zkouška vykazovala naměřené hodnoty 3,26 promile alkoholu. Celá záležitost byla následně vyřešena v následujících dnech v kompetenci MP Mikulov.

Dne 20. 1. 2020 v 9.34 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Mlýnská došlo k vážné události, při které se místní žena r. 1962 postřelila krátkou střelnou zbraní. Zasahující strážníci na místě samotném okamžitě zabezpečili místo činu a celou událost okamžitě nahlásili na místní oddělení Policie ČR. Strážníci MP Mikulov následně spolupracovali s výjezdem Policie ČR a zdravotníky RZS JMK. V Mikulově nakonec zasahovala také zdravotnická helikoptéra, která zraněnou ženu v kritickém stavu transportovala do brněnské nemocnice. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Dne 20. 1. 2020 v 17.40 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov opět na ul. Mlýnské v Mikulově. Tentokrát se jednalo o nahlášené stížnosti na opakované obtěžující spalování podezřelého paliva v jednom starším domku! V rodinném domě měl bydlet starší spoluobčan r. 1947. Tohoto muže však sousedé neviděli již několik dní! Zasahující strážníci MP Mikulov se pokoušeli s tímto uvedeným mužem nějak zkontaktovat, na jejich klepání a volání však nikdo nereagoval. Posléze bylo strážníky zjištěno, že dům je celý nezabezpečený a jeho vstupní vrata jsou odemčená. Dále bylo zasahujícími strážníky zaregistrováno, že se z domu line silný nepříjemný zápach po vyhořelém materiálu! Z tohoto důvodu se zasahující strážníci rozhodli v krajní nouzi okamžitě vstoupit do domu a zjistit, jestli zde nedošlo k ohrožení života a majetku. Následnou kontrolou domu bylo zjištěno, že zde muselo v minulosti dojít k požáru. Jako ložisko proběhlého požáru byl strážníky označen obývací pokoj, ve kterém se také nacházel ohořelý kuchyňský sporák na propan-butan. Bohužel zasahující strážníci v této místnosti nalezli také mrtvolu uvedeného muže r. 1947. Strážníci MP Mikulov zjištěné okolnosti následně okamžitě oznámili na Policii ČR a na místo také přivolali hasičský výjezd HZS JMK Mikulov. Celou událost dále řešila Policie ČR a HZS JMK.

Dne 24. 1. 2020 v 19.25 hodin vyjížděla hlídka MP Mikulov k nahlášené hádce na ul. Piaristů v Mikulově. Strážníky bylo následně zjištěno, že mikulovští občané napomenuli neznámého muže, který močil v průjezdu jejich domu. Neznámý cizinec na to reagoval vulgárními nadávkami a odchodem z místa směrem k budově Atria. Strážníci podezřelého muže následně dohledali a žádali po něm vysvětlení jeho nevhodného jednání. Kontrolovaný občan Slovenska r. 1993 posléze svou vinu přiznal a byl ochoten ihned uhradit uloženou sankci – pokutu příkazem na místě. Na svoji obhajobu pouze uváděl, že je pod vlivem alkoholu. Strážníci uvedený argument odmítli brát v potaz a uloženou pokutu okamžitě vyinkasovali.  Přestupkové jednání bylo MP Mikulov kvalifikováno jako narušování veřejného pořádku. Uložená pokuta byla strážníky také oznámena do centrálního registru přestupků.

Dne 25. 1. 2020 v 1.40 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno personálem mikulovské benzínové čerpací stanice MOL, že jim ujelo bez zaplacení natankované pohonné hmoty osobní motorové vozidlo s českou RZ. Přivolaní strážníci po zhlédnutí záznamu z interního kamerového systému benzínové stanice vyhodnotili, že řidič šedého vozidla Renault jednal úmyslně a evidentně neměl vůbec vůli natankované palivo zaplatit. Vzniklá škoda na nezaplaceném natankovaném palivu byla vyčíslena na hodnotu 1743 Kč. Tento řidič po natankování paliva z místa okamžitě odjel neznámo kam. Strážníci následně z registru vozidel zjistili, že vozidlo je zaregistrováno na břeclavskou firmu. Následným dotazem strážníků bylo zjištěno, že vozidlo bylo oficiálně zapůjčeno osobě muže r. 1985 pocházejícího z Karlových Varů. Podezřelá osoba byla firmou telefonicky zkontaktována a bylo přislíbeno, že vzniklý dluh bude ještě téhož dne uhrazen. Po zjištění, že slib nebyl dodržen a dluh nebyl uhrazen, byla celá událost MP Mikulov konzultována s Policií ČR. Posléze bylo zjištěno, že uvedená podezřelá osoba je v současné době v šetření PČR za jinou trestnou činnost. Z uvedeného důvodu byla celá událost následně MP Mikulov postoupena k řešení na Policii ČR.

Dne 31. 1. 2020 v 9.00 hodin bylo občankou Mikulova nahlášeno na MP Mikulov, že byla navštívit svoji kamarádku v jejím bytě na ul. Pavlovské a zjistila přes okno, že její kamarádka leží na podlaze v pokoji a nijak nereaguje! Hlídka strážníků MP Mikulov se následně okamžitě dostavila ke zmíněnému bytu. Dveře do bytu byly uzamčené a na zvonění nikdo nereagoval. Z uvedených důvodů jeden strážník přes pootevřené okno vstoupil v rámci krajní nouze do uvedeného bytu, kde nalezl na zemi ležící obyvatelku bytu r. 1958, která již bohužel nejevila známky života. Z důvodu zjištění úmrtí byla na místo ihned přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitost dále řešila PČR.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964