Okénko Městské policie Mikulov - únor 2020

Výběr událostí za měsíc únor 2020

Dne 1. 2. 2020 v 1.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v hostinské provozovně na ul. Pod Platanem. V celé záležitosti se jednalo o narušování občanského soužití mezi dvěma tábory znesvářených návštěvníků hostince. Přivolaní strážníci následně na místě samotném zabezpečili uklidnění rozbouřené atmosféry. Podnapilým aktérům výtržností bylo posléze důrazně doporučeno, aby se již raději odebrali do svých domovů, jelikož požívání alkoholu bylo již přespříliš. Strážníci MP Mikulov následně také dohlédli, aby všichni odcházející hosté spořádaně a v klidu odešli. Jejich bezpečný přesun do místa bydliště strážníci monitorovali kamerovým systémem a preventivní jízdou služebního vozidla MP Mikulov. Celá záležitost byla strážníky dořešena v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech.

Dne 1. 2. 2020 v 1.50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Svobody u Domu zdraví, kde nalezli na chodníku ležícího podnapilého a zraněného místního občana r. 1960. Podnapilý bezdomovec nebyl schopen se sám o sebe postarat a navíc měl na hlavě čerstvou krvácející bouli! Zasahující strážníci následně zraněné osobě poskytnuli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž byl posléze eskortován sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

Dne 1. 2. 2020 v 16.10 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Supermarketu Jednoty Mikulov na ul. Hraničářů, kde personál prodejny přistihl při krádeži zákazníka. Strážníci následně lustrací zjistili, že podezřelý muž je občan Luhačovic r. 1990. U zadrženého zlodějíčka prokázala provedená dechová zkouška podnapilost s naměřenou hodnotou 0,98 promile alkoholu. Dalším šetřením na místě vyšlo najevo, že podezřelému muži se stala osudovou jeho momentální neodolatelná chuť na sladké. Při pokusu o pronesení nezaplacené čokoládové rolády přes pokladnu byl odhalen zaměstnanci prodejny. Strážníci MP Mikulov celou záležitost vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku, za který byla na místě uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 2. 2. 2020 ve 21.20 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Piaristů v prostoru přímo pod kamerovým bodem se vyskytuje podezřelá dvojice mužů, kteří se v žádném případě nechovali standartním způsobem. Jeden z podnapilých mužů neustále kolem sebe agresivně šermoval teleskopickým obuškem. Druhý muž následně odcházel po ul. Piaristů směrem dolů a přitom převracel plastové popelnice připravené na ranní svoz. Vyslaná hlídka strážníků nejdříve vyřešila podezřelého občana r. 1992, který k šermování s obuškem přidal znečišťování veřejného prostranství močením na chodník! Posléze strážníci ještě stihli dohledat podezřelého občana Mikulova r. 1984, který ve stejnou dobu na ul. Piaristů převracel popelnice. Nevhodné jednání obou jedinců bylo MP Mikulov vyhodnoceno jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Protiprávní jednání bylo strážníky potrestáno vypsáním pokutových bločků. Uložení pokut bylo také následně oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 7. 2. 2020 v 15.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. St. Živného, kde v jednom bytě docházelo k roztržce mezi podnapilým a nezaměstnaným synem r. 1990 a jeho zoufalou matkou r. 1970. Nevděčný syn si vůbec neváží azylu, který mu matka poskytuje ve svém bytě a matku opakovaně osočuje a neustále se s ní hádá. Jeho agrese v době oznámení vyvrcholila úmyslným rozbitím skleněné výplně pokojových dveří. Přivolaní strážníci po příjezdu na místo oznámení předvedli raději agresivního syna k dalšímu řešení na služebnu MP Mikulov. Posléze byl na služebnu MP Mikulov přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK, jelikož poranění ruky zadrženého muže nepřestávalo krvácet! Charakter uvedeného zranění si nakonec vyžádal převoz zraněného na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Samotnému převozu museli asistovat z důvodu agresivního chování poraněného i strážníci MP Mikulov. Celou záležitost zasahující strážníci dořešili s oznamovatelkou v následující den.

Dne 11. 2. 2020 ve 22.25 hodin nalezla hlídka MP Mikulov na ul. Piaristů v prostorách zastávek autobusů ležet na chodníku místního muže r. 1960. Nalezený muž byl sice při vědomí, ale byl bohužel silně podchlazený! Svou bezmocnost si dotyčný přivodil sám, jelikož při popíjení zkonzumoval asi větší množství alkoholu, než jaké bylo jeho tělo schopno zvládnout. Nyní se naskýtá otázka, byl to úmysl, nebo jen špatný odhad? Strážníci nalezenému bezdomovci poskytnuli první pomoc a následně na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Podchlazený muž následně putoval na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi.  

Dne 15. 2. 2020 v 15.30 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že v prodejně Tesco Mikulov mají velký problém s neplatícím zákazníkem! Přivolaní strážníci po dojezdu do zmíněné prodejny zjistili, že podezřelým pachatelem je jim již nechvalně známý místní mladík r. 2000. Tento mladík byl v daný moment silně podnapilý a se strážníky odmítal spolupracovat. V prodejně ho zadržel a do příjezdu strážníků pozdržel statečný svědek – občan Novosedel r. 1994, který se nemohl dívat na to, jak mladý výtržník vulgárně nadává personálu prodejny. Šetřením na místě bylo posléze zjištěno, že podezřelý zlodějíček v prodejně odcizil láhev vodky v hodnotě 100 Kč, kterou pak předal svým kumpánům čekajícím před prodejnou. Zlodějíčkovi se pak stal osudovým návrat do prodejny, kde z pomsty následně nadával a vyhrožoval všímavým prodavačkám. Z důvodu silné podnapilosti zadrženého mladíka – naměřená hodnota 2,76 promile alkoholu – bylo zasahujícími strážníky rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla vyhodnocena jako spáchání přestupku proti majetku a proti občanskému soužití. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov zadokumentováno a následně postoupeno k dořešení do přestupkové komise. 

Dne 16. 2. 2020 v 1.17 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. České před provozovnou Sport baru došlo k fyzickému napadení osoby, který byla při tomto útoku vážně poraněna v obličeji! Přivolaní strážníci následně zjistili, že zraněný občan r. 1992 se na místě incidentu již nenachází. Posléze bylo zjištěno, že zraněný občan se sám dostavil ke služebně MP Mikulov a zde se dožaduje příjezdu zdravotnické služby. Z důvodu charakteru krvácivého zranění v obličeji přivolali strážníci na místo zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že podezřelým útočníkem, který způsobil zranění odvezenému muži, je mikulovský občan r. 1984. Motivem proběhlého incidentu mohla být obyčejná žárlivost, jelikož zraněný muž se měl údajně dobře znát s partnerkou útočníka. MP Mikulov celou záležitost z důvodu charakteru poranění následně postoupila k posouzení na OO PČR Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Dne 20. 2. 2020 ve 14.05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Svobody, kde byla na zastávce autobusu nalezena na zemi ležící neznámá starší žena. Strážníci posléze zjistili, že neznámou ženou je občanka Brna r. 1956. Jednoznačným viníkem ženina kolapsu byl zkonzumovaný alkohol, kterého musela tato žena vypít přehršel. Strážníci u této ženy objevili několik lahví s tvrdým alkoholem. Protože jedna půllitrová láhev byla zcela prázdná a v příruční tašce strážníci také objevili načaté balení léčiv, byl na místo zásahu okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Omámená žena byla následně převezena sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 20. 2. 2020 ve 23.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že ve směru od obce Milovice někdo neznámý způsobil dopravní nehodu. Má se jednat o kompletně poškozené bezpečnostní zařízení zpomalovacího ostrůvku na ul. Bezručova na příjezdu před Mikulovem. Přivolaní strážníci na místě dopravní nehody nejdříve našli registrační značku vozidla, které se na místě samotném již nenacházelo. Posléze však vypátrali dle trasologických stop i samotné osobní motorové vozidlo Škoda Octavia občana Podivína r. 1990, které bylo odstavené na nedalekém parkovišti u nájemního domu. Strážníci MP Mikulov následně na místo přivolali hlídku Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Dne 21. 2. 2020 od 18.15 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov se složkami Integrovaného záchranného systému JMK v lokalitě nechvalně známé křižovatky komunikace č. 52, směr na obec Březí. V této křižovatce došlo opět ke střetu dvou osobních motorových vozidel. Při dopravní nehodě naštěstí došlo jen k drobnému zranění některých účastníků nehody. Strážníci MP Mikulov na místě pomáhali usměrňovat frekventovaný silniční provoz do 19.15 hodin. Celou záležitost dále šetřila na místě Policie ČR.

Dne 22. 2. 2020 v 17.10 hodin telefonicky nahlásil na MP Mikulov řidič zájezdního autobusu CK Čedok r. 1965, že právě projížděl Mikulovem a u Tesca na něj mávala z lávky, která vede nad komunikací k nádraží ČD, nějaká mládež. V momentě, když projížděl pod uvedenou lávkou, mu však někdo neznámý znenadání nalil na přední sklo autobusu nějakou tekutinu podobnou směsici vody a asi jogurtu! On se velmi leknul, ke škodě naštěstí nedošlo, on už sklo očistil, ale tímto dává oznámení na MP Mikulov, aby strážníci zkontrolovali podezřelé osoby a řádně jim vyčinili. Strážníci sice na lávce již nikoho nezastihli, ale jako podezřelé osoby si vytipovali několik mladistvých osob, které byly dohledány na záznamu městského kamerového systému. Pečlivou a mravenčí prací se posléze podařilo strážníkům MP Mikulov v následujících dnech všechny podezřelé osoby vypátrat. V celé záležitosti figurovaly jak nezletilé a mladistvé osoby z Mikulova, tak i dva mladiství mládenci z obce Hrušky. Přespolní nápadníci do Mikulova zajížděli za svými vyvolenými a v lokalitě kolem nádraží ČD si s celou partou krátili dlouhou chvíli různými neplechami. Jako velmi originální si nakonec našli plivání směsi vody a čehosi na projíždějící vozidla! Strážníci celou záležitost řešili s pracovnicí OSPOD Mikulov a také zákonnými zástupci podezřelé mládeže. Jako hlavní viník schválností se nakonec projevil mladík z Hrušek r. 2004, který se ke svému nevhodnému jednání nakonec přiznal. Strážníci však jako provinilé považují všechny zúčastněné na místě uvedených spáchaných alotrií. Jako potenciální pachatelé byli všichni přítomní mládežníci strážníky poučeni o nebezpečnosti zjištěného nevhodného jednání. Samozřejmě vždy v přítomnosti zákonných zástupců a sociálních pracovnic MěÚ Mikulov. Hlavní viník celého vzniklého problému byl označen mladík z Hrušek r. 2004, který byl již za své chování právně odpovědný. Za protiprávní jednání – přestupek proti občanskému soužití – mu byla následně strážníky MP Mikulov uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Uložení pokuty bylo následně také oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 28. 2. 2020 v 23.55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v provozovně Sportbar na ul. České mají problémového návštěvníka, který jim měl v opilosti zdemolovat barovou stoličku. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze po zjištění totožnosti podezřelého muže z uvedené provozovny s „nadýchanou diagnózou 2,8 promile“ vykázali. Bohužel místní výtržník r. 1986 následně pokračoval ve svém extempore i na ulici před provozovnou. Svoji agresi vyprovokovanou nahromaděným testosteronem pro změnu zase obrátil proti třem přicházejícím občanům Slovenska! To už ze strany strážníků MP Mikulov muselo dojít k použití donucovacích prostředků a agresor musel být zpacifikován nakonec za použití služebních pout. Na místo incidentu se následně dostavila i hlídka Policie ČR, která začala na místě aktivně spolupracovat se zasahujícími strážníky. Agresivní spoluobčan byl následně předveden ke zklidnění na služebnu MP Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá MP Mikulov, incident bude řešen v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku