Okénko Městské policie Mikulov - březen 2020

Výběr událostí za měsíc březen 2020

Dne 3. 3. 2020 prověřovala hlídka MP Mikulov nahlášenou událost, kdy bylo strážníkům oznámeno, že odpovědná výchovná pracovnice nalezla u nezletilé osoby láhev s lihovinou! Tímto byli mikulovští strážníci pověření k prošetření uvedeného oznámení. Z důvodu závažnosti a také proto, že v celé záležitosti figurovali nezletilé a mladistvé osoby, spolupracovali strážníci při řešení oznámení se sociálními pracovnicemi orgánu OSPOD. Při následném šetření vyšlo najevo, že láhev alkoholu koupil nezletilému mládenci v prodejně Tesco místní občan r. 2000, kterého mikulovští strážníci již dobře znají z důvodu jeho dřívějších provinění proti přestupkovému zákonu. Uvedený problémový mladý muž má asi problémy se svým egem, jelikož docela často vyhledává přítomnost nezletilců, které následně „oslňuje“ svými neformálními pohledy na dnešní svět. U svých vrstevníků by asi neměl vůbec žádnou šanci. Strážníci spáchané přestupkové jednání uvedeného mikulovského samozvaného dvacetiletého rapera zadokumentovali a posléze je postoupili k dořešení do přestupkové komise.

Dne 7. 3. 2020 v 22.10 hodin projížděla hlídka MP Mikulov po komunikaci I 40 směrem k ul. Valtické, při tomto si strážníci všimli, že po krajnici komunikace jde neosvětlený chodec. Z uvedeného důvodu strážníci chodce oslovili a následně jej požádali o předložení OP. Kontrolovaný mladík uvedl, že OP u sebe nemá. Následně tento mladík strážníkům uváděl smyšlená jména a data narození, která v celostátní databázi vůbec nefigurovala. Posléze mikulovští strážníci zjistili z evidence Policie ČR, že kontrolovaná osoba je v pátrání policie jako osoba hledaná a jedná se o osobu mladistvou r. 2003, původem z Kamenice nad Lipou. Strážníci MP Mikulov následně mladíka zadrželi a předali jej přivolané hlídce Policie ČR.

Dne 7. 3. 2020 v 23.55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v provozovně Sport-bar na ul. České v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o kontrolu neznámého opilého zákazníka, který se v baru znenadání začal chovat nevhodně. Přivolaní strážníci v podezřelém muži zjistili občana obce Jevišovka r. 1983. Problémový muž si naštěstí vzal domluvy strážníků k srdci a z provozovny raději sám odešel. Jeho bezproblémový odchod následně kontroloval operátor MP Mikulov přes městský kamerový systém.

Dne 9. 3. 2020 v 17.00 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na novém workoutovém sportovišti na ul. kpt. Jaroše se nachází skupinka osob, která sedí na lavičce a pokuřuje tabákové cigarety! Protože je kouření na sportovištích jako takové přímo zakázané zákonem a navíc je kouření a požívání alkoholu dále zakázáno a řešeno i v provozním řádu daného sportoviště, byla na uvedené místo následně ihned vyslána autohlídka MP Mikulov. Provozní řád sportoviště je v areálu umístěn na několika místech. Vyslaní strážníci podezřelé osoby na místě zkontrolovali a za porušení zákona č. 65 /2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek na místě uložili tři sankce – pokuty příkazem na místě. Protiprávní jednání bylo přítomným občanům Mikulova r. 1982, r. 1975 a r. 1986 na místě strážníky vysvětleno. K celé záležitosti dále uvádím, že se v tomto případě nejednalo o první uložené pokuty. Další kontroly MP Mikulov budou samozřejmě následovat.      

Dne 10. 3. 2020 ve 21.25 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s hlídkou PČR v jednom nočním baru na ul. Piaristů v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o obtěžující jednání skupinky podnapilých turistů, kteří měli v baru dokonce vyvolávat konflikty. Do příjezdu policejních hlídek danou lokalitu sledoval operátor městského kamerového systému, jelikož vchod do uvedeného baru se nacházel přímo pod jednou z kamer systému. Uvedený operátor také ještě před příjezdem policejních hlídek zaregistroval, že z baru právě odchází tři podezřelé osoby s volně běhajícím psem. Operátor tyto osoby sledoval a zaregistroval, že osoby odcházejí k parkovišti u blízkého hotelu, kde se zdržují u zaparkovaných vozidel. Z uvedených důvodů byly následně obě zakročující policejní hlídky operátorem směrovány na hotelové parkoviště. Podezřelé osoby byly posléze zasahujícími policisty zkontrolovány ještě před jejich odjezdem, takže se nemohli stát anonymními osobami. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.  

Dne 13. 3. 2020 ve 14.10 hodin prověřovala hlídka MP Mikulov oznámení, že v lokalitě ul. K Vápence v Mikulově má docházet k neoprávněnému pořezu náletových dřevin. Celá záležitost měla souvislost se stavebními pracemi, které v dané lokalitě probíhají. Strážníci na místě samotném zkontrolovali muže r. 1976, který uváděl, že příkaz k pořezu vrostlých akátů mu dal jeho nadřízený stavbyvedoucí. Strážníci další kácení stromů kontrolovanému „dřevorubci“ zakázali, jelikož na místě zjistili, že pokácené stromy se nacházely na městském pozemku a po telefonickém dotazu s odpovědnou pracovnicí MěÚ Mikulov nebylo zjištěno, že by kácení dřevin bylo nahlášeno a povoleno. Strážníci na místě provedli fotodokumentaci a celou událost zadokumentovali. Celá záležitost byla následně MP Mikulov postoupena k dořešení na příslušný odbor MěÚ Mikulov.  

Dne 13. 3. 2020 v 19.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno z BČS MOLL, že jim od stojanů ujelo bez zaplacení natankovaných pohonných hmot osobní motorové vozidlo. Bohužel pro potenciální podvodníky jsou dnešní BČS vybaveny interním kamerovým systémem, takže pokud není registrační značka falešná, není pro zakročující policisty problém zjistit provozovatele zájmových motorových vozidel. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze zjistili z pořízeného kamerového záznamu konkrétního provozovatele dotyčného osobního motorového vozidla. Jednání řidiče uvedeného vozidla bylo dle zhlédnutého záznamu evidentně úmyslné, protože řidič zájmového vozidla neměl vůbec snahu za natankovaný benzín zaplatit a od stojanů rychle odjíždí. Po zjištěném telefonickém kontaktu strážníci následně hovořili s konkrétním řidičem podezřelého vozidla a domluvili si s ním osobní setkání v následujících dnech. Podezřelý řidič r. 1971, občan Kuřimi, byl toho času na služební cestě v sousedním Rakousku. Celá záležitost byla následně MP Mikulov dořešena dne 18. 3. 2020. Strážníci podezřelou osobu nejdříve prolustrovali přes evidenci PČR, zda se nejedná o zájmovou osobu a vozidlo. Po zjištění, že má celá záležitost přestupkový charakter, bylo „pouze“ přestupkové jednání proti majetku dořešeno MP Mikulov. „Zapomětlivý“ řidič se strážníkům následně k úmyslnému jednání přiznal, dlužnou částku 200 Kč posléze ihned zaplatil a uloženou sankci pokutu příkazem zasahujícím strážníkům na místě uhradil. Strážníci nakonec přestupkové jednání řidiče oznámili do centrálního registru přestupků. 

Dne 20. 3. 2020 v 15.05 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v prodejně Tesco Mikulov byl bezpečnostním pracovníkem zadržen problémový zákazník, který se pokusil z prodejny pronést bez řádného zaplacení zboží v hodnotě 156 Kč. Strážníci po dojezdu do zmíněné prodejny zjistili, že zadrženým zlodějíčkem je občan nedalekých Valtic r. 1992. Provedenou lustrací osoby bylo z centrálního registru přestupků zjištěno, že právě provedená krádež v Tescu není prvním proviněním kontrolované osoby. Vakuově zabalené zboží bylo následně nepoškozené vráceno zpět do prodejny. Zadrženému chmatákovi strážníci na místě uložili citelnou sankci – pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání proti majetku bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 21. 3. 2020 v 18.55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Nádražní v Mikulově došlo k incidentu čtyř osob, při kterém došlo i ke zranění! Vyslaní strážníci následně na místě konfliktu zkontrolovali podezřelé osoby, které měly s výtržností něco společného. Strážníky bylo na místě zjištěno, že k napadení a zranění osoby došlo v souvislosti s procházením dvou mikulovských podnapilých mladíku r. 1999 a r. 2000, kteří začali znenadání obtěžovat dva diskutující mikulovské muže r. 1979 a r. 1976. Následný vzájemný konflikt nakonec skončil brutálním útokem mladíků proti přítomnému muži r. 1976. Útočícím mladíkům na místě ani nevadilo, že starší protivník upadnul při konfliktu na chodník a zlomil si při tom ruku. Klidně do něj dál bušili pěstmi! Přivolaní strážníci na místě obě znesvářené strany od sebe oddělili a zabezpečili zdárné ošetření zraněného muže, u kterého zasahoval výjezd RZS JMK. Z důvodu závažnosti vzniklého jednání byla na místo zasahujícími strážníky přivolána hlídka PČR Mikulov. Celou záležitost dále šetří Policie ČR.  

Dne 23. 3. 2020 v 15.30 hodin byli strážníci MP Mikulov přivolaní do prodejny Tesco Mikulov, kde jim byly následně předány dvě zadržené dívky r. 2005, které se společně pokusily v prodejně odcizit 1x 0,75l láhev moravského vína zn. Neuburg v hodnotě 90 Kč. Šetřením na místě vyšlo najevo, že zadržená mladistvá dívka strčila láhev vína do batohu ještě nezletilé kamarádce a následně se pak společně pokusily z prodejny projít přes pokladnu bez zaplacení! Obě dívky moc dobře věděly, co dělají. Jejich motivem krádeže byly obavy, že jim v prodejně alkohol neprodají, proto se ho rozhodly odcizit. „Víno chtěly údajně popíjet při sledování filmů, když teď nemůžou chodit do školy a ony se strašně nudí“! Obě kontrolované dívky jsou v Mikulově nahlášeny k přechodnému pobytu. Zasahující strážníci obě dívky následně řešili v přítomnosti sociální pracovnice orgánu OSPOPD a zákonných zástupců obou dívek. Přestupkové jednání mladistvé dívky (již odpovědné za spáchání krádeže) bylo strážníky potrestáno uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Uloženou pokutu samozřejmě zaplatili přítomní rodiče. Nezletilá dívka ještě nemohla být potrestána sankcí, jelikož ještě nebyla právně odpovědná za spáchání krádeže. Obě dívky byly přesto dále ještě oficiálně oznámeny orgánu OSPOD a správnímu orgánu k dalšímu řešení. Uložení sankce u starší dívky bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 23. 3. 2020 ve 21.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občankou Mikulova r. 1997, že v lokalitě ul. Dukelské v Mikulově právě srazila svým osobním motorovým vozidlem vozovku přebíhající srnu! Zvíře je asi zraněné a ona žádá o radu, jak se má nyní zachovat. Strážníci MP Mikulov se posléze dostavili na místo dopravní nehody a zde jednali osobně s vystresovanou oznamovatelkou. Z důvodu malé škody na osobním vozidle, nebylo nutno na místo přivolávat dopravní hlídku Policie ČR. Pro zraněnou srnu si následně na místo přijel vyrozuměný myslivecký hospodář. Vážně zraněné zvíře posléze bohužel uhynulo. Hlídka MP Mikulov po celou dobu šetření na místě usměrňovala bezpečnost silničního provozu zapnutými výstražnými majáky.

Dne 25. 3. 2020 v 17.00 hodin zakročovali strážníci MP Mikulov na ul. A. Muchy v Mikulově, kde docházelo v jednom bytě k narušování občanského soužití mezi osobami sobě blízkými. Přivolaní strážníci v daný okamžik zasahovali spíše v roli psychologických poradců než v postavení mužů zákona. V celé záležitosti se jednalo u zklidnění dospělého nesvéprávného muže r. 1960, který odmítal respektovat svou mladší sestru r. 1962. Oznamovatelka, uvedené sestra, má přitom svého bratra ve své péči jako jeho opatrovník. Naštěstí na zmíněného muže zabrala přítomnost mužů ve služební uniformě. Oznamovatelce bylo následně strážníky doporučeno, aby celou záležitost řešila s odpovědným ošetřujícím lékařem, který má zmíněného bratra ve své péči.

Dne 26. 3. 2020 ve 12.10 hodin spolupracovala autohlídka MP Mikulov v křižovatce ul. Valtická a komunikace I/40 (křižovatka u BČS MOLL) s hlídkou PČR, kde došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla TIR a dodávkového vozidla Ford Transit. Z nákladního vozidla TIR navíc začaly nekontrolovaně unikat pohonné hmoty, proto byl na místě DN nutný zásah hasičského výjezdu HZS JMK. Zasahující strážníci MP Mikulov na místě spolupracovali s výjezdem Policie ČR a podíleli se na usměrňování silničního provozu. Služební zásah ukončen ve 14.45 hodin. Celou záležitost dále šetřila Policie ČR – výjezd DN Břeclav.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku