Okénko Městské policie - duben 2020

Výběr událostí za měsíc duben 2020

Dne 1. 4. 2020 ve 3.05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí, kde se nacházel místní muž r. 1977, který se sám dobrovolně rozhodl, že bude žít způsobem života „bezdomovce“. Nalezený muž byl ve velmi zbídačeném stavu a byl také silně podchlazen.  Samozřejmostí byla jeho silná podnapilost s naměřenými hodnotami 2,36 promile alkoholu v dechu. Mikulovští strážníci ležícímu muži poskytnuli první pomoc a na místo zásahu přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Nešťastník následně putoval na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. 

Dne 2. 4. 2020 v 16.45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno mikulovskou občankou, že ve své zahrádce v zahrádkářské kolonii za městem nalezli nemocného srnce, který se nemůže sám vůbec postavit! Přivolaní strážníci na místě následně vyhodnotili, že se srncem si sami nijak neporadí. Na místo nálezu zvířete byl přivolán místní myslivecký hospodář, který vyhodnotil, že zvíře je již ve smrtelné agónii a bude nutno přistoupit k jeho odbornému utracení. S usmrceným srncem hospodář následně naložil dle platných nařízení a směrnic.

Dne 2. 4. 2020 v 19.25 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě ulice Pavlovská se nachází vrávorající mladá žena se psem a hrozí, že každou chvíli upadne do komunikace! Zasahující strážníci místní ženu r. 1985 znali z minulých zákroků, takže stačilo jen telefonicky vyrozumět rodinného příslušníka silně podnapilé ženy. Přivolaný muž si společensky unavenou družku následně vyzvedl za několik málo minut po oznámení přímo na místě nálezu.  

Dne 3. 4. 2020 ve 13.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova z ul. Nové, že mají již delší dobu problémy se svou sousedkou. Sousedka má opakovaně narušovat klidné sousedské soužití opakovanými schválnostmi a rušením nočního klidu. Přivolaní strážníci následně uvedenou ženu vyhledali a po komunikaci s ní přes částečně pootevřené dveře vyhodnotili, že se v tomto případě nejedná o úmyslné jednání, ale spíše o zhoršený psychický stav postarší ženy. Strážníci MP Mikulov v celé záležitosti následně vyrozuměli ošetřujícího lékaře dotčené mikulovské občanky, který uvedl, že si tedy v co nejbližším čase provede u své pacientky kontrolní návštěvu. 

Tento případ uvádíme proto, aby byl pro potenciální oběti odstrašujícím případem! Občané Mikulova si musí připomenout, že okrádání senioru se neděje jen v cizích městech a obcích, jak můžou denně zaregistrovat v televizních zprávách a jiných sdělovacích prostředcích. Také v našem Mikulově dochází občas k takovýmto případům. Uvedený případ určitě nebyl prvním ani posledním spáchaným podvodem na mikulovském seniorovi. Tak tedy, dne 6. 4. 2020 v 10.50 hodin telefonicky nahlásil občan Mikulova r. 1951, že na jejich adrese na sídlišti zazvonil u dveří neznámý muž – věk kolem 40 let a uvedl, že přišel vyinkasovat správní poplatek MěÚ Mikulov ve výši 700 Kč. Vymyšlený správní poplatek uvedený podvodník bez problémů vyinkasoval a v klidu si odešel. Teprve po jedné hodině si podvedený senior uvědomil, že se asi stali společně s manželkou obětí podvodníka („šmejda“)! Následně byla celá událost podvedenými seniory nahlášena na MP Mikulov. Z důvodu závažnosti situace byla celá událost nahlášena i na úřadovnu Policie ČR. Následnou kontrolní akcí MP Mikulov nebyl v Mikulově zjištěn výskyt podezřelé osoby. Jedno poučení přeci jen nakonec. V dnešní době se žádné finanční transakce neprovádějí u vstupních dveří bytu či domu. Nikoho neznámého nepouštějte pře práh svých dveří, v případě pochybností ihned telefonujte na MP Mikulov nebo Policii ČR 158. Ideálním pomocným zařízením může být obyčejný bezpečností řetízek namontovaný na vstupní dveře.

Dne 8. 4. 2020 ve 20.00 hodin prověřovala hlídka MP Mikulov oznámení občanů, že na ul. 22. dubna v Mikulově dochází v sousedním bytě s určitostí k týrání psů, jelikož z uvedeného bytu je často slyšet opakované kňučení psů a nadávky jejich majitele. Strážníci při samotném šetření nezjistili žádné podezřelé okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že jsou oba psi biti nebo jinak týráni. Oba psi byli v dobré fyzické i zdravotní kondici a bylo evidentní, že mají svého majitele rádi. Majitel psů r. 1991 strážníkům také předložil očkovací průkazy psů s platným předepsaným očkováním proti vzteklině. Kňučení psů vysvětloval tím, že jsou psi často doma sami, jelikož on sám je dosti pracovně vytížen. Psům doma nadává, když něco provedou. Jediné pochybení, které strážníci při probíhající kontrole zjistili, bylo, že oba psi ještě nejsou přihlášeni do evidence MěÚ Mikulov a nejsou za ně uhrazeny předepsané místní poplatky. Uvedené nedostatky strážníci posléze nahlásili k dalšímu řešení na MěÚ Mikulov.  

Dne 9. 4. 2020 v 15.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Vídeňské, kde byl na ulici zaregistrován výskyt ležícího zraněného muže! Přivolaní strážníci v ležícím muži následně zjistili místního problémového muže r. 1962, který se opakovaně přivádí do podnapilých stavů a jelikož je závažně nemocen, často upadá v opilosti do epileptických záchvatů. Strážníci MP Mikulov již takových záchvatů s uvedeným občanem v minulosti několik společně prožili. Tentokrát se uvedený občan při epileptickém záchvatu krvácivě zranil na hlavě, s největší pravděpodobností při nekontrolovaném pádu na betonový chodník. Zasahující strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a na místo zásahu přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 9. 4. 2020 v 16.30 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občanem Mikulova r. 1978, že na sídlišti se v lokalitě ul. Větrná již několik dní vyskytuje zatoulaný exemplář krásného kohouta. Kohout se chová jako správný kohout a v časných hodinách dává hlasitě najevo, že už bude svítat. Oznamovateli to vadí, jelikož na takovýto budíček v časných ranních hodinách není zvyklý. Dále také uváděl, že s určitostí není jediný, kterému kohoutovo kokrhání vadí. Tímto byla MP Mikulov dotazována, zda by mohla s kohoutem něco provést. Přivolaným strážníků se nakonec povedl husarský kousek, jelikož se jim toulavého kohouta nakonec podařilo úspěšně odchytit. Sice samotný „odlov“ trval několik desítek minut, ale skončil nakonec úspěšně, jelikož při odchytu nedošlo ke zranění loveného ptáka ani lovících strážníků. Vše pod dohledem tleskajícího publika na balkónech. K odchytu strážníci vyzkoušeli několik způsobů. Jako nejlepší metoda se strážníkům osvědčila vytrvalost, rychlost, zkušenost, předvídavost a odchytový certifikovaný „podběrák“. Odchycený kohout byl nakonec vrácen své majitelce, která bydlela jen opodál na ul. Nové. Majitelka r. 1969 nejdříve uvažovala, že kohouta potrestá trestem smrti, ale nakonec jej omilostnila a strážníci jej mohli vypustit do výběhu za toužebně čekajícím slepičím harémem. Můžete dvakrát hádat, co kohout udělal v prvních sekundách po vypuštění na dvorek?

Dne 12. 4. 2020 v 16.45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občankou Mikulova, že ve hřbitovním parku od ul. Brněnské právě došlo k incidentu, kdy měl velký pes napadnout menšího pejska. Operátor městského kamerového systému následně zaregistroval na jedné z kamer, že po ul. Brněnské jde místní občan r. 1980 se svým psem na vodítku, a pes má nasazený i náhubek. Monitorováním uvedené osoby, mimochodem strážníkům MP Mikulov dobře známé, bylo evidentní, že tento muž jde i se svým psem rovnou na služebnu MP Mikulov. Na policejní služebně se uvedený muž strážníkům následně přiznal, že se mu jeho pes v parku vysmekl a následně došlo k napadení druhého psa. Šetřením strážníků MP Mikulov bylo posléze zjištěno, že u napadeného psa došlo pouze k drobnému zranění, které si naštěstí nevyžádalo veterinární ošetření. Protože byl agresivní pes řádně přeočkován, řádně přihlášen do evidence MěÚ Mikulov a byl za něj uhrazen místní poplatek, byl také řádně opatřen čipem, nevznikly náklady s ošetřením napadeného psa a majitel útočícího psa svého nezodpovědného jednání litoval, přistoupili strážníci k vyřešení přestupkového jednání na místě. Za přestupek proti veřejnému pořádku strážníci následně uložili pokutu příkazem na místě.

Dne 13. 4. 2020 v 10.05 hodin se dostavil na služebnu MP Mikulov občan Mikulova r. 1978 s oznámením, že byl před malou chvílí fyzicky napaden svou manželkou v jejich společném domě na ul. Žižkova v Mikulově. Při tomto ataku došlo u oznamovatele k drobnému zranění v obličeji. Z důvodu opakovaných podobných incidentů se oznamovatel rozhodl celou záležitost oznámit na MP Mikulov. V celé záležitosti hrají roli jejich vzájemné rodinné rozepře. Strážníci MP Mikulov následně vyslechli i druhou stranu vzniklého sporu – občanku Mikulova r. 1978. Celá záležitost byla MP Mikulov zadokumentována a následně postoupena k posouzení ke správnímu orgánu města – přestupkové komisi.

Dne 14. 4. 2020 v 17.30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že při procházení se v Procházkově lesoparku, poblíž Mariánského mlýna v Mikulově si všimnul kouřícího stromu! Při bližším ohledání stromu zaregistroval, že strom je uvnitř u kořene částečně dutý a docela intenzivně v něm něco hoří. Z obav ze vzniku potenciálního požáru lesa oznamovatel celou vzniklou rizikovou situaci raději nahlásil na MP Mikulov. Přivolaní strážníci se pokusili oheň dostat pod kontrolu vlastními silami, ale to se jim nepodařilo. Protože se jednalo o docela vzrostlý velký strom, přivolali strážníci MP Mikulov na místo výjezd HZS JMK Mikulov. Přivolaní hasiči strom následně raději pokáceli a požár uvnitř stromu uhasili. Zda se v tomto případě jednalo o úmyslné zapálení stromu, nebo „jen“ o požár, který vzniknul od odhozeného nedopalku cigaret nezodpovědného kuřáka je nyní již jen otázkou svědomí potenciálního pachatele. Jedinou smutnou realitou je skutečnost, že musel být pokácen docela pěkný vzrostlý strom.  

Dne 16. 4. 2020 ve 21.40 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Lormovo náměstí, kde se nacházel podezřelý mladý občan Mikulova r. 2004. Šetřením na místě strážníci zaregistrovali, že mladistvý je pod silným vlivem alkoholu a provedená dechová zkouška u kontrolovaného hocha prokázala podnapilost s naměřenými hodnotami 1,68 promile alkoholu v dechu. Na dotazy strážníků měl podnapilý mladík připravenou báchorku o údajném nalezení plastové láhve s vodkou, kterou prázdnou po vypití již odhodil neznámo kde! Strážníci MP Mikulov následně celou situaci řešili ve spolupráci s pracovnicí MěÚ Mikulov, sociálního orgánu OSPOD. Podnapilý mladík byl posléze předán svému zákonnému zástupci. Kde mladík došel navíc k roztrhanému tričku, se strážníci nakonec také nedozvěděli. Celou záležitostí se dále bude zabývat orgán OSPOD.    

Dne 24. 4. 2020 v 18.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov u nahlášeného nebezpečného vyhrožování na ul. Vídeňské v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o vyhrožování podnapilého problémového muže r. 1980 z Klentnice, který si jako objekt svého vyhrožování vybral mladou občanku Mikulova r. 1995. Na místě samotného incidentu mělo dojít k vyhrožování fyzickou likvidací, které bylo umocněno bušením pěstí agresora do kapoty zaparkovaného osobního motorového vozidla oznamovatelky. Celou záležitostí se nyní intenzivně zabývá Policie ČR, kam byla celá záležitost poškozenou občankou nahlášena.

Dne 25. 4. 2020 ve 23.30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Bezručova v Mikulově, kde došlo k neoprávněné manipulaci s nainstalovanými přenosnými dopravními značkami, které v dané lokalitě označovaly práci na komunikaci. Rychlým prošetřením situace a také za pomoci záznamů z městského kamerového systému bylo zjištěno, že vzniklou recesní akcičku má na svědomí podezřelá partička několika mladších místních spoluobčanů, která si nesla dvě odcizené dopravní značky přes celé město až na ul. A. Muchy, kde byli všichni podezřelí dostiženi autohlídkou MP Mikulov. Tři muži a jedna dívka, ve věku kolem 20 let, se za své chování omlouvali a byli ochotni nést za své protiprávní jednání následky. Dopravní značky musely být samozřejmě ihned navráceny na své místo. Za přestupek proti majetku strážníci posléze na místě uložili pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo samozřejmě také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

                                                                            

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku