Okénko Městské policie Mikulov - květen 2020

Měsíc květen 2020 se v Mikulově vyznačoval velkou aktivitou místních včelstev. V následujícím měsíci červnu 2020 pak zvýšená činnost zmíněných hmyzích společenstev pokračovala ve stejném tempu. Strážníci MP Mikulov, pak nahlášené rojení řešili v součinnosti s hasiči z mikulovské jednoty HZS JMK a místními včelaři. Rizikové roje na nebezpečných místech zasahující hasiči nekompromisně eliminovali. Na méně problematických místech si ulítlé roje zabezpečili přivolaní místní včelaři. V květnu proběhly tyto zásahy. Dne 1. 5. 2020 v 16.30 hodin na Náměstí v Mikulově. V tomto případě se včelí roj usadil přímo na soše Pomony v městské kašně. Dne 9. 5. 2020 v 17:15 hodin opět v lokalitě Náměstí. Dne 17. 5. 2020 ve 12.15 hodin na ul. Větrné. V uvedené lokalitě se roj včel usadil vedle frekventovaného chodníku na vzrostlém stromě. Dne 16. 5. 2020 ve 12.30 hodin pro změnu zase rojící se včely ohrožovaly stavební dělníky v lokalitě ul. Žižkova. Strážníci MP Mikulov vždy ohrožené místo zabezpečili a následně zamezili do uvedené lokality vstup nezúčastněným osobám.

Dne 1. 5. 2020 ve 22.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Větrné v Mikulově proti řidiči stříbrné Toyoty. Řidič uvedeného osobního motorového vozidla: občan Brna r. 1975 se nyní dlouhodobě zdržuje v Mikulově a přechodně přebývá na ul. Hraničářů u své ženy. Zasahující strážníci podezřelému vozidlu věnovali zvýšenou pozornost již několik minut před samotným zadržením řidiče. Již z prvních poznatků podezřívali řidiče z jízdy pod vlivem návykových látek, jelikož sledované vozidlo se po komunikaci pohybovalo nestandardně a jezdilo od obrubníku k obrubníku. Podezřelé vozidlo začal následně intenzivně sledovat i operátor městského kamerového systému. Strážníci jen čekali na vhodný a bezpečný okamžik pro zastavení podezřelého vozidla. Kontrolovaný řidič se zasahujícími strážníky nejdříve vůbec nespolupracoval, odmítal předložit předepsané doklady a měl snahu se z místa kontroly vzdálit. Z tohoto důvodu musela hlídka MP Mikulov po marných zákonných výzvách proti uvedenému řidiči použit i mírnější donucovací prostředky. Služebními pouty spoutaného a evidentně podnapilého řidiče si nakonec převzala přivolaná hlídka Policie ČR. Při následné kontrole bylo zjištěno, že zadržený podnapilý řidič má i pravomocně uložený zákaz řízení. Strážníci MP Mikulov na místě posléze zjištěnou událost předali k dořešení přivolané hlídce PČR. Policie ČR celou záležitost řeší jako podezření ze spáchání trestného činu.  

Dne 2. 5. 2020 ve 21.05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. A. Muchy v Mikulově z jednoho  problematického domů stoupá k nebi hustý dým a je evidentní, že ve dvorním traktu zmíněné nemovitosti je velký otevřený oheň! Tímto byla MP Mikulov požádána o prověření oznámení. Zasahující strážníci na uvedené adrese zkontaktovali přítomné osoby a zjistili, že spolumajitelé dotčené nemovitosti ve dvoře spalují starý dřevěný materiál. Samotné ohniště bylo položené dost nebezpečně blízko stěn nemovitosti. Přítomné osoby byly navíc ještě v podnapilém stavu. Z důvodu nebezpečné situace strážníci přítomnému mikulovskému občanovi r. 1964 nařídili okamžité uhašení ohniště. Mikulovský občan naštěstí se strážníky spolupracoval a oheň bez problémů okamžitě uhasil. Celá záležitost byla na místě následně vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 6. 5. 2020 ve 23.30 hodin spolupracovali strážníci MP Mikulov při zásahu Policie ČR v lokalitě ul. Koněvova v Mikulově. Jednalo se o zákrok proti nebezpečnému ozbrojenému cizinci, který nebezpečně vyhrožoval svým krajanům, kteří byli s agresorem společně ubytovaní v penzionu! Velmi stresovou situaci jednoznačně vyvolala silná podnapilost pachatele. Strážníci pomáhali s evakuací ohrožených osob z budovy penzionu a z ulice jistili zásahovou jednotku Policie ČR, která organizovaně vnikla do samotného objektu a zde nebezpečného pachatele zcela a bezpečně eliminovala. Incident i zákrok PČR si naštěstí nevyžádal žádné vážné zranění zúčastněných osob. Šetřením na místě bylo zjištěno, že pachatel použil k vyhrožování plynovou pistoli a kuchyňský nůž. Podnapilý pachatel posléze skončil v policejní cele. PČR celou záležitost dále řeší jako spáchání trestného činu. 

Dne 9. 5. 2020 ve 23.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na benzínové čerpací stanici MOL v Mikulově, kde se nacházela hysterická občanka Děčína r. 1969. Strážníci na místě zjistili, že psychicky labilní ženu na místo přivezla rakouská policejní hlídka, která ji zamezila ve vstupu do Rakouské republiky, jelikož neměla platný test na COVID 19. Občanka ČR strážníkům nahlásila, že postrádá svoji peněženku, ve které má všechny doklady a také finanční obnos. Neví, jak se to mohlo stát, a ani netuší, kdo ji mohl okrást. Strážníci MP Mikulov posléze osobně kontaktovali hlídku rakouské policie a vysvětlili jim nahlášenou událost. Při následné kontrole služebního vozidla rakouské policie bylo zjištěno, že postrádaná peněženka vypadla uvedené občance ČR v tomto vozidle na podlahu. Strážníci MP Mikulov následně postrádanou peněženku ihned předali zoufalé ženě, které tímto pomohli vyřešit část jejich vzniklých problémů.   

Dne 12. 5. 2020 ve 12.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v jednom bytě v Mikulově na sídlišti, konkrétně se jednalo o ul. Zd. Nejedlého. V celé záležitosti se jednalo o narušování občanského soužití mezi osobami sobě blízkými. Po příjezdu na místo strážníci vyslechli oznamovatelku r. 1950, která uváděla, že její synové se měli agresivně pohádat a ona si s nimi již nevěděla sama rady! Tímto žádala o zklidnění svých synů r. 1986 a r. 1981. Strážníci posléze s oběma syny promluvili a zaregistrovali, že k uklidnění obou mužů postačil již pouze příjezd policistů na samotné místo. Oba kontaktovaní muži strážníkům slíbili, že se již budou chovat jako dospělé osoby. Záležitost byla tedy vyřešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 13. 5. 2020 v 19.35 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na adresu ul. Husova č. 4 v Mikulově, kde se měla nacházet skupina místních teenagerů, kteří si krátili svou dlouhou chvíli různými drobnými schválnostmi a výtržnostmi ve společných prostorách chodby. Mladíci byli samozřejmě motivovaní zkonzumovaným alkoholem! Vrcholem jejich zábavy byla likvidace na chodbě odložených částí nábytku. Odložená skříň se jim zdála jako ideální cíl na vyzkoušení kopů karate. Přivolaní strážníci podezřelou skupinu již mají v hledáčku delší dobu, jelikož rozkopaná skříň nebyla prvním prohřeškem uvedené omladiny. Při následně provedených dechových zkouškách bylo zjištěno, že všichni přítomní jsou podnapilí, kdy nejvyšší zkouška skončila s naměřenou hodnotou 2,06 promile alkoholu. Všichni mladíci již byli dospělí: r. 1999, r. 2000 a r. 2001, takže popíjení alkoholu bylo legální. Dokonce měli v uvedeném domě trvalé bydliště. Následným šetřením strážníků byl zjištěn konkrétní pachatel poškození odložené skříně. Celou záležitost MP Mikulov následně evidovala jako spáchání přestupku proti majetku. V následujících dnech strážníci uložili za poškození majetku sankci – pokutu příkazem na místě mladíkovi r. 1999. V celé záležitosti se čekalo, až bude uhrazena vyčíslená škoda 666,-Kč za poškozenou skříň. Přestupkové jednání bylo následně oznámeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 14. 5. 2020 v 8.00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Na Jámě v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o nouzové násilné otevření domu, jelikož se v domě nacházela zraněná starší osoba r. 1935. Strážníky na místo přivolaly pečovatelky městské organizace DPS, které přišly na pravidelnou návštěvu seniorky. Starší žena neotvírala a ony slyšely jen její slabé volání o pomoc. Rychlým zákrokem se strážníci dostali do zamčeného domu přes okno, u kterého bylo nutno rozbít skelní výplň. Strážníci starší ženu našli ležet na podlaze pokoje, kdy se seniorka nemohla po samovolném pádu sama postavit. Na podlaze měla ležet již od večera předešlého dne. Zraněné ženě byla následně poskytnuta první pomoc a na místo zásahu byl přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK, který seniorku převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci MP Mikulov posléze zabezpečili nouzově otevřený dům a kontaktovali rodinné příslušníky zraněné seniorky.

Dne 15. 5. 2020 v 00.30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že na ul. 22 dubna právě došlo k dopravní nehodě, kdy řidič jedoucí od ul. Brněnské nezvládl pravotočivou zatáčku a ve velké rychlosti narazil do řetězových zábran. Neovladatelné osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po vyvrácení železných sloupků a zábradlí následně pokračovalo do přilehlého parčíku, kde při svém „letu“ vyvrátilo vzrostlý strom a přitom jen těsně minulo zabetonovanou lavičku. Řidič s poškozeným vozidlem následně pokračoval jízdou po ul. Nové až na sídliště na ul. Hraničářů. To už ale vozidlo pronásledovala autohlídka MP Mikulov, která podezřelého řidiče zadržela právě v momentě, kdy se chtěl od poškozeného vozidla i se svou zraněnou spolujezdkyní nenápadně vzdálit. Nezodpovědnému řidiči při tom vůbec nevadilo, že po celou dobu újezdu za sebou zanechává stopu z unikajících provozních kapalin z poškozeného vozidla. Zasahující strážníci MP Mikulov na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK, aby mohla být ošetřena krvácivě zraněná spolujezdkyně. Dále byla o vzniklé dopravní nehodě ihned informována hlídka Policie ČR a hasiči z HZS JMK. Posléze strážníci provedli dechovou zkoušku u řidiče poškozeného vozidla. Výsledek dechové zkoušky s naměřenou hodnotou 2,07 promile alkoholu byl alarmující! Po příjezdu na místo si celou záležitost následně od strážníků převzala hlídka Policie ČR. Celou záležitost dále šetří PČR jako podezření ze spáchání trestného činu. Pro zajímavost uvádíme, že celý průběh dopravní nehody byl zaznamenán na městský kamerový systém MP Mikulov. Dále uvádíme, žeřidič uvedeného vozidla r. 1987 – občan Brna, nyní přebývající přechodně v Mikulově, si ve zmatku při svém újezdu od zaviněné DN ani nevšiml, že na místě zanechal upadlou RZ svého vozidla.      

Dne 16. 5. 2020 v čase 3.42 hodin zaregistroval operátor MP Mikulov, že na ul. Kostelní (přímo před služebnou MP Mikulov) právě prochází skupinka osob, kdy jeden z procházejících měl snahu na předzahrádce provozovny KUK neoprávněně manipulovat se staženým slunečníkem. Na tuto klukovinu stačilo ještě okřiknutí osoby operátorem z okna služebny MP Mikulov. Z důvodu intuice byla podezřelá skupina osob důkladněji sledována bdělým operátorem přes další kamerové body městského kamerového systému MP Mikulov. Ostražitost se strážníkům vyplatila, jelikož podezřelý mladík si v čase 3.45 hodin předešlé napomenutí nevzal k srdci a ve výtržnostech pokračoval i na ul. Pavlovské. Se zákazovou dopravní značkou umístěnou u Vinotéky Volařík úmyslně cloumal tak dlouho, až došlo k vylomení značky v úchytové kovové patce. Sledovaný mladík si vylomenou dopravní značku nasadil na rameno a začal stíhat své kamarády, kteří mezitím odešli po ul. Pavlovské. Po nějaké chvíli sledovaný mladík ulomenou těžkou značku odhodil na chodník. To se však již na uvedené místo dostavila autohlídka MP Mikulov. Strážníci výtržníka zkontrolovali a následně jej předvedli na služebnu MP Mikulov. Podnapilý mladík se zasahujícími strážníky naštěstí spolupracoval a ke svému protiprávnímu jednání se přiznal. Svého výstřelku nakonec litoval a dále uváděl, že šlo o recesi v opilosti. V Mikulově se zdržuje pracovně a je ubytovaný v penzionu. Provedená dechová zkouška u brněnského mladíka r. 1986 odhalila silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2,07 promile alkoholu. Celá záležitost byla MP Mikulov dořešena v následujících dnech, kdy se pachatel přestupku dostavil na služebnu MP Mikulov a doložil, že vzniklou vyčíslenou škodu městské firmě Tedos s. r. o. již uhradil. Přestupkové jednání proti majetku bylo nakonec strážníky potrestáno citelnou sankcí – pokutou příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.     

Dne 17. 5. 2020 v 18.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde se nacházel podezřelý pachatel krádeže lihovin v hodnotě 640 Kč. Strážníci následně v podezřelém mladíkovi r. 1999 zjistili občana Lanškrouna, který se z pracovních důvodů dlouhodobě zdržuje v Mikulově. Strážníci na místě samotném zjistili, že celní kolky u láhví lihovin jsou poškozené, takže odcizenou láhev nešlo vrátit do prodejny. Pachatel neměl u sebe žádný finanční obnos, kterým by mohl zaplatit vzniklou škodu, popřípadě zaplatit uloženou pokutu od zasahujících strážníků. Dále byla na místě ještě zjištěna další komplikace, zadržený mladík byl v silně podnapilém stavu. Naměřené hodnoty při provedené dechové zkoušce vykazovaly 2,73 promile alkoholu. Z výše uvedených důvodů strážníci celou událost zadokumentovali a následně ji postoupili k dořešení do přestupkové komise.   

Pokutu příkazem na místě uložili strážníci MP Mikulov pachateli odkládání odpadu mimo určená a vyhrazená místa. Celá záležitost se udála dne 18. 5. 2020 v 15.15 hodin v lokalitě bývalého vojenského cvičiště za ul. Dukelskou v Mikulově. Strážníkům pomohl odhalit časté neoprávněné odkládání biologického odpadu v dané lokalitě místní všímavý občan, který nezodpovědného spoluobčana i s RZ jeho osobního motorového vozidla pohotově vyfotil na mobilní telefon a fotky ihned přeposlal na MP Mikulov. Strážníci MP Mikulov posléze ještě mikulovského občana r. 1946 upozornili, že navezený odpad musí ihned odklidit. Jako nejlepší řešení byl občanovi doporučen odvoz biologického odpadu na sběrný dvůr v Mikulově.  

Dne 25. 5. 2020 strážníci MP Mikulov prověřovali oznámení z předešlých dnů, kdy bylo na MP Mikulov oznamováno rozhořčenými občany Mikulova, že na ul. Kostelní č. 17 je již nějakou dobu pravidlem, že někdo neznámý se zbavuje odpadu tím způsobem, že místo do klasické popelnice svůj komunální odpad zanechává v igelitových pytlech položených na chodníku! Popelářské vozy pak takto odložený odpad odmítají odvážet. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že původcem odložených pytlů s odpadem je nová podnájemkyně, která asi ještě nemá vyřešeny své odpadové nádoby. Strážníci celou záležitost kvalifikovali jako porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za spáchání přestupku dle uvedeného zákona strážníci na místě mikulovské občance r. 1978 uložili sankci – pokutu příkazem na místě.   

Dne 30. 5. 2020 v 0.30 hodin řešila MP Mikulov na ul. Piaristů č. 2 opakovaný nešvar, kdy bývá strážníkům často a opakovaně nahlašováno rušení nočního klidu z živnostenských provozoven s nočním provozem. Některým provozovatelům barů nestačí ani odložená doba začátku doby dodržování nočního klidu – posunuto až na 24.00 hodin. A i takto velkorysé gesto ošetřené obecně závaznou vyhláškou opakovaně porušují. Hlasitou reprodukovanou hudbu provozují na svých předzahrádkách i v pozdější noční dobu opakovaně, třeba i na úkor hotelových hostů. Protože se v minulosti uložené sankce ze strany MP Mikulov míjejí účinkem a výzvy strážníků bývají ignorovány, budou nahlašované stížnosti občanů v nutných případech oznamovány k dořešení na správní orgán. Do přestupkové komise strážníci MP Mikulov oznámili dvě mikulovské podnikající osoby r. 1993 a r. 1975, jelikož jako přítomné odpovědné osoby umožnily ve výše uvedeném čase hlasitou reprodukovanou hudbou rušit veřejný pořádek – rušit noční klid. Za uvedené protiprávní jednání hrozí uvedeným podezřelým osobám sankce v řádech desítek tisíců korun.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný       

Mestska policie ilustrační k Okénku