Okénko Městské policie Mikulov - červen 2020

Některé události MP Mikulov za měsíc červen 2020

Dne 3. 6. 2020 v 4:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v bytovém domě na ul. Nová už opět dochází ze strany jejich sousedky r. 1949 k úmyslnému rušení nočního klidu. Rušení nočního klidu má spočívat v různých obtěžujících úderech do všeho možného, které vycházejí z bytu problémové spoluobyvatelky domu. Opakovanou stížnost oznamovatele také podpořili další obyvatelé dotčeného domu.  Sousedka na jejich kritické výtky zareagovala tím, že své schválnosti ještě více vystupňovala a nyní již docela pravidelně tluče do kovových radiátorů ústředního topení v kteroukoliv denní i noční dobu zcela bez okolků. Strážníci místním šetřením vyhodnotili, že za vzniklými problémy by mohl být zdravotní stav podezřelé ženy. Její ošetřující lékař však jejich podezření zcela odmítl. Oslovená sousedka strážníkům odpověděla, že obětí šikany nejsou její sousedé, ale právě ona sama, jelikož její spolubydlící pro ni nemají žádné pochopení. Strážníci nahlášenou událost následně zadokumentovali a z důvodu, že celou záležitost nešlo dořešit MP Mikulov, bylo přestupkové jednání oznámeno k posouzení do přestupkové komise. Strážníci MP Mikulov celou záležitost kvalifikovali, jako podezření ze spáchání přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Dne 5. 6. 2020 v 9:20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občanem Mikulova z ul. U Celnice, že mu už dva dny leží u hlavního vchodu do domu cizí toulavá kočka, která je asi zraněná. Přivolaným strážníkům MP Mikulov se následně podařilo uvedenou kočku odchytit. Posléze bylo zasahujícími strážníky usouzeno, že vážně zraněnou kočku bude nutno převést k zdravotní prohlídce k místnímu veterináři. Místním šetřením se strážníkům nepodařilo zjistit majitele nalezené kočky. Ve veterinární ordinaci bylo po zdravotní prohlídce rozhodnuto, že nalezená kočka prožívá z důvodu vážného zranění velké trauma a bude nutno u trpícího zvířete provést odbornou eutanázii. Což bylo následně také provedeno. Ještě téhož dne se ve večerních hodinách strážníkům přihlásil majitel výše uvedené kočky. Po projednání záležitosti, bylo dohodnuto, že majitel kočky zajde do veterinární ordinace a zde uhradí dlužnou částku za veterinární zákrok. Majitel kočky sám vyhodnotil, že utracení kočky bylo správným rozhodnutím. On sám svoji kočku postrádal několik dni. Zranění kočky z největší pravděpodobností zavinila srážka s projíždějícím motorovým vozidlem. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 7. 6. 2020 v 14:00 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že u pokladny v Ditrich. hrobce již druhý den po sobě obtěžuje obsluhující personál protivný starší muž, který pořád nadává a je vulgární! Přivolaní strážníci následně v dotyčném podivínovi zjistili místního staršího „bezdomovce“ r. 1960. Strážníci podezřelého posléze z historických prostor vykázali, jelikož jeho nepřístojné chování označili, jako narušování veřejného pořádku. Jednoznačnou přitěžující okolností na místě samotném, byla silná podnapilost vykázaného pobudy. V této fázi se mohlo zdát, že vše zdárně skončilo, bohužel celá událost měla ještě druhé dějství. Po odchodu strážníků z místa, se vykázaný bezdomovec vrátil do vestibulu hrobky a začal si své pošramocené ego hojit na bezbranných dívčinách z recepce. Z důvodu neuposlechnutí úřední osoby při výkonu její pravomoci, se navrátivší strážníci MP Mikulov již z výtržníkem nemazlili a agresivního muže za použití donucovacích prostředku zpacifikovali a následně jej předvedli na služebnu MP Mikulov. Podnapilý muž se po nějaké době sám zklidnil tak, že s ním mohlo být jeho přestupkové jednání nakonec dořešeno. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla výtržníkovi nakonec uložena citelná pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také MP Mikulov nahlášena do centrálního registru přestupků. 

Dne 9. 6. 2020 v 14:35 hodin prováděli strážníci MP Mikulov v lokalitě zahrádkářské kolonie za bývalými vojenskými kasárnami odchyt zraněného dravce, který se nacházel na soukromém pozemku. Strážníky na místo přivolala majitelka dotyčné zahrádky. Proškoleným strážníkům se zraněného dravého ptáka nakonec podařilo bezpečně odchytit za využití certifikovaného podběráku. Zraněný dravec byl posléze strážníky předán oslovenému pracovníkovi záchranné stanice Rajhrad.

Dne 10. 6. 2020 v 9:20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Na Jámě, kde se v jednom z pokojů penzionu měla nacházet zraněná a bezmocná starší žena r. 1931. Strážníci na místě spolupracovali s oslovenou hlídkou PČR. Vyškolení strážníci MP Mikulov uzamčené dveře pokoje nouzově otevřeli za využití speciální sady, kdy museli nakonec přistoupit i k násilnému vylomení zámkové vložky. Po otevření pokoje byla zraněná žena nalezena ležící na podlaze. Zraněná žena byla naštěstí při vědomí a se strážníky ještě komunikovala. Posléze byl na místo zásahu okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZP Jmk, který zraněnou seniorku urychleně eskortoval sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice.

Dne 13. 6. 2020 v 00:35 hodin řešila hlídka MP Mikulov oznámené rušení nočního klidu z barové provozovny n ul. Piaristů.  Jednalo se o problémovou provozovnu, kde rušení nočního klidu řešili strážníci MP Mikulov již opakovaně.  Strážníci nejdříve odpovědnou osobu vyzvali ke ztlumení hlasité reprodukované hudby. Mikulovský občan r. 1993 sice výzvu strážníků uposlechl, ale po jejich odjezdu hudbu klidně opět zesílil na neúnosnou mez. Z důvodu opakovaných stížností strážníci v barové provozovně zasahovali opětovně, ale tentokrát zmíněného odpovědného vedoucího – podnikající fyzickou osobu upozornili, že celá záležitost bude MP Mikulov opět oznámena k dořešení ke správnímu orgánu – komisi pro projednávání přestupků. Strážníci celou záležitost kvalifikovali, jako opakované narušování veřejného pořádku. Uvedené provozovně prostě nestačí vstřícnost města, která o většině víkendů v létě posunuje noční klid až od 00:00 hodin.

Dne 15. 6. 2020 v 11:25 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno personálem prodejny Tesco Mikulov, že v prodejně zadrželi podezřelého muže, který se v Tescu pokusil odcizit zboží -cukrovinku v hodnotě 15,-Kč. Přivolaní strážníci v zadrženém muži následně zjistili občana Jindřichova Hradce r. 1989. Lustrací této osoby posléze vyšlo najevo, že je osobou zájmovou pro PČR a že v minulosti - posledních třech letech uvedená osoba spáchala trestnou činnost proti majetku. Z uvedených důvodů, strážníci MP Mikulov zadrženou osobu předvedli na místní oddělení Policie ČR k dalšímu šetření. Celou záležitost dále řeší PČR.

V první polovině měsíce červen 2020 bylo na MP Mikulov několikrát oznámeno rozhořčenými rodiči malých dětí, že na dětském hřišti vedle prodejny Tesco opakovaně nalézali pohozené (doslova rozpláclé) exkrementy zabalené do mikrotenového sáčku! Tímto žádali MP Mikulov, aby s touto „nechutnou“ záležitostí strážníci již něco provedli.  Navíc ještě musela MP Mikulov vždy volat na uvedené dětské hřiště pracovníky fi. Tedos s.r.o. Mikulov, aby znečištěné místo bylo uklizeno a dezinfikováno. Strážníci měli nejdříve podezření na místní pejskaře, ale toto podezření se nepotvrdilo. Následovalo zvláštní opatření MP, kdy dětské hřiště doslova každou chvíli ve dne i v noci fyzicky kontrolovala hlídka MP Mikulov. Nakonec byla zastavena jedna z kamer městského kamerového systému a byla nasměrována na uvedené dětské hřiště, které monitorovala celých 24 hodin non-stop. Uvedená opatření se nakonec přece jen vyplatila. Dne 12. 6. 2020 v čase 9:10 hodin zaregistroval kontrolující strážník, že na hřišti opět nově přibil nový mikrotenový sáček s nevábným obsahem, přitom předešlá kontrola v 8:00 hodin byla v pořádku. Zpětně prohlédnutý záznam z městské kamery následně usvědčil osobu, která v 8:36 hodin hodí z balkónu protilehlého domu mikrotenový sáček s obsahem na dětské hřiště. Strážníkům MP Mikulov pak již jen stačilo kontaktovat osoby ve vytipovaném bytě. Podezřelého mikulovského muže r. 1937 strážníci následně předvedli k podání vysvětlení na služebnu MP Mikulov. Zde se podezřelý senior ke svému nechutnému jednání pod tíhou důkazu přiznal. Jako motiv svého protiprávního jednání uvedl, že se takto chtěl pomstít rozmazleným, hlučným a nevychovaným „spratkům“. Jedinou lítost, kterou uvedený senior projevil byla věta: „nejvíce mě mrzí, že jste na mě tak rychle přišli“. O existenci městského kamerového systému neměl mstitel vůbec žádné tušení. Poslední otazník, který měli strážníci v celé záležitosti ještě nezodpovězený, usvědčený muž také nakonec prozradil. Zabalené lejna v mikrotenovém sáčku byla lidská a byly jeho. Následně uložená sankce – maximální pokuta příkazem na místě ve výši 10 000,-Kč byla posléze ihned přestupcem uhrazena. Celou záležitost MP Mikulov kvalifikovala, jako přestupek proti veřejnému pořádku. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků.   

Dne 15. 6. 2020 v 22:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na mikulovském sídlišti v jednom bytě na ul. Větrné. V celé záležitosti se jednalo o vyvrcholení dlouhodobých rodinných sporu. Strážníci se dostavili na místo incidentu v situaci, kdy mužský agresor r. 1979 již z bytu utekl. Napadená oznamovatelka r. 1985 uváděla, že jí měl navštívit její bývalý partner, který jí měl posléze fyzicky napadnout. Rozzuřený cizinec následně fyzicky napadnul i svého přítomného vlastního syna r. 2004, který se snažil při probíhajícím ataku chránit svoji matku.  Přivolaní strážníci MP Mikulov celou událost na místě zadokumentovali a následně se vydali pátrat po označeném podezřelém muži. Celá záležitost byla následně postoupena na místní oddělení Policie ČR, která se celou záležitostí zabývá z důvodu již dřívějších oznámení.

Dne 16. 6. 2020 v 14:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov u prodejny Travel Free, jelikož zde došlo k poškození součástí soukromé komunikace najetím těžkého nákladního vozidla. Řidič kamionu nejdříve odmítal svoji odpovědnost, posléze se však k odpovědnosti za vzniklou škodu přiznal. Strážníci MP Mikulov následně dohlédli na to, aby cizinec řádně vyplnil pojistný formulář o vzniklé škodě na majetku a o celé vzniklé záležitosti se zdárně dohodl s provozovatelem parkoviště. Polský řidič r. 1990 navíc ještě od zasahujících strážníků „vyfasoval“ pokutu příkazem na místě za porušení zákazové dopravní značky. Strážníci pro jistotu o celé události sepsali úřední záznam a na místě provedli důkladnou fotodokumentaci. Posléze MP Mikulova přijala vděčné poděkování od vedoucího prodejny, který uvedl, že bez přítomnosti strážníků, by dohoda o vzniklé škodě s určitostí probíhala trochu jinak.  Paradoxem pak byla následně oznámená obdobná situace hned druhý následující den 17. 6. 2020. V 19:10 hodin vjel do zákazu vjezdu tentokrát ukrajinský řidič a tento při manévrování se svým kamionem taktéž poškodil na parkovišti nově zabetonované obrubníky. Strážníci opět po konzultaci s PČR postupovali obdobným způsobem, jak při předešlé oznámené dopravní nehodě.   

Dne 18. 6. 2020 od 10:00 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov s Policií ČR a HZS Jmk na ul. K vápence při vyprošťování uvízlého kamionu, u kterého hrozilo, že se převrátí na vedlejší areál autobazaru.  Při prvotním příjezdu strážníků na místo MP Mikulov bylo zjištěno, že řidič nákladního vozidla se na místě ani nezdržuje a pravděpodobně někde nakupuje. Kamion byl zaparkovaný na podmočené krajnici a tato se sním začala propadat a kamion se začal nebezpečně naklánět na stranu! Řidič uvedeného kamion navíc porušoval dopravní značení B28 a tímto stál v zákazu zastavení. Přivolaní hasiči následně urychleně nouzově zabezpečili vozidlo proti převrácení. Zasahující strážníci a policisté na místě následně po celou dobu zásahu usměrňovali silniční provoz. K bezpečnému vyproštění kamionu bylo nutno posléze přivolat speciální firmu, která se zabývá přepravou velkoobjemových nákladů. Celá vyprošťovací akce skončila v 14:00 hodin. Celou záležitostí se dále zabývala hlídka Policie ČR. Nemalé náklady za vyproštění nebezpečného polského kamionu následně poputují za provozovatelem zmíněného nákladního vozu.   

Dne 19. 6. 2020 v 17:47 hodin si strážníci MP Mikulov při průjezdu pěší zónou všimli, že za nimi jede podezřelé osobní motorové vozidlo zn. Ford. Řidič uvedeného vozidla se choval nestandartně, jelikož s vozidlem podezřele manévroval a celkově se choval nenormálně. Při průjezdu kolem vozidla MP Mikulov dokonce na strážníky ukázal vztyčený prst, a ještě u toho dělal posměšné grimasy! Z uvedených důvodů strážníci podezřelé vozidlo následně zastavili a uvedeného řidiče zkontrolovali. Tento následně na výzvu k předložením svého řidičského oprávnění překvapeným strážníkům uvedl, že mu ho v minulosti již odebrali kolegové z Policie ČR. Následně provedená zkouška potvrdila řidičovu podnapilost-jelikož naměřené hodnoty vykazovali 1,8 promile alkoholu. Strážníci následně na místo přivolali hlídku PČR a celou záležitost jim na místě předali, jelikož řidič zastaveného vozidla r. 1985 původem z Přerovska, byl svým podezřelým jednáním důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Celou záležitost dále řeší PČR.

Dne 20. 6. 2020 v 1:20 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na Náměstí v Mikulově dochází k rušení nočního klidu hlasitě puštěnou reprodukovanou hudbou. Hlídka MP Mikulov následně zjistila, že uvedená hlasitá hudba vychází z otevřeného okna bytu jednoho nájemního městského domu. Strážníci následně kontaktovali a oslovili mikulovského podnájemníka zmíněného bytu r. 1983 a chtěli po něm vysvětlení. Tento uváděl, že schválně ruší noční klid, jelikož ho taky ruší lidé na Náměstí a nikdo to neřeší. Jednoznačnou rušivou okolností na místě jednání, byla silná podnapilost zmíněného občana Mikulova. Strážníci u něj posléze naměřili hodnoty 2,10 promile alkoholu. Strážníci následně podnájemníkovi nařídili okamžité ztišení pouštěné hudby a dále za rušení nočního klidu na místě uložili zmíněnému muži pokutu příkazem na místě, jelikož se v tomto případě jednalo o opakované porušování přestupkového zákona. Celá záležitost byla vyhodnocena, jako narušování veřejného pořádku. Spáchaný přestupek byl následně MP Mikulov oznámen do centrálního registru přestupků.

Dne 21. 6. 2020 v 17:05 hodin řešila MP Mikulov drobnou krádež v prodejně Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o krádež cukrovinek mikulovskou mladistvou osobou r. 2004. Mladík byl při svém protiprávním jednáním odhalen a přichycen ochrankou prodejny.  Strážníci při šetření nahlášeného přestupku dále zjistili, že ke krádeži zboží měl zadrženého navádět další mladiství z Mikulova r. 2004, který od prodejny raději již utekl. Strážníci MP Mikulov následně celou událost nahlásili na orgán sociálně-právní ochrany dětí OSPOD k dalšímu opatření.  Přestupek proti majetku byl následně vyřešen v následujících dnech uložením pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 21. 6. 2020 v 22:00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Po platanem, kde strážníci nalezli na zemi ležícího a spícího občana Slovenska r. 1995.  Tento se strážníky sice komunikoval, ale nebyl schopen sám se o sebe postarat. Provedená dechová zkouška u něj potvrdila silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 3,3 promile alkoholu. Z důvodu, že strážníci podnapilou osobu znali z dřívějších zásahů a věděli o ní, že přebývá v Mikulově, jako bezdomovec, bylo strážníky rozhodnuto, že nalezená osoba bude převezena do Brna na protialkoholickou záchytnou stanici. Záležitost bude dále řešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 22. 6. 2020 v 17:47 hodin přijala MP Mikulov kuriózní oznámení. Občanka Rakouska (občanka s českými kořeny) r. 1974 požádala o pomoc projíždějící strážníky MP Mikulov, jelikož jí vlivem nepozornosti spadli klíče od jejího osobního motorového vozidla BMW do sběrače dešťové kanalizace. Celá událost se stala na ul. Hraničářů před prodejnou supermarketu COOP.  Strážníci měli v autě při sobě naštěstí magnet i s provázkem, který před tím zabavili místním „rybářům“, kteří s jeho pomocí lovili neoprávněně z kašny na Náměstí vhozené mince. Vytažení zapadlých klíčů se nakonec přece jen zdařilo. Takže strážníci MP Mikulov neumějí dávat jenom pokuty a nasazovat „botičky“, ale umí také i pomáhat.

A opět rušení nočního klidu. Dne 26. 6. 2020 v 00:35 hodin zaregistrovala hlídka MP Mikulov, že v Hotelu Vivaldi naproti služebny MP Mikulov na ul. Kostelní probíhá v suterénu budovy nějaká oslava. Strážníkům by zjištěná událost nevadila, kdyby se při tom neprojevovaly nejapné hlučné výkřiky, které s určitostí musely rušit i samotné hotelové hosty. Strážníci z uvedených důvodů upozornili přítomného správce budovy, aby „večírek“ raději ukončil, ať můžou hosté v klidu spát. Vše bylo strážníkům správcem přislíbeno, leč situace s hlasitými výkřiky se stále opakovala. Asi strážníkům naschvál! Proto tedy zasahující strážníci telefonicky kontaktovali samotnou majitelku hotelu a ta do hotelu poslala ještě na kontrolu recepční, která se strážníky prohlédla vnitřní prostory hotelu.  Pokárány správce hotelu r. 1974 se strážníky následně již spolupracoval. Posléze bylo zjištěno díky městskému kamerovému systému, že osobu, která v hotelu rušila noční klid, pustil správce zadním vchodem, aby se osoba vyhnula recepční se strážníky.  Podezřelou osobu, strážníci přeci jen zastihli, jak následně utíká směrem po Náměstí dolů. V zadržené osobě strážníci následně zjistili mikulovského občana r. 2000, který měl v podnapilém stavu asi radost, že dovedl někoho svým nepatřičným chováním naštvat. Mikulovský podnapilý mladík byl předveden na služebnu, kde si ho následně vyzvedli jeho rodinní příslušníci. Celá událost byla MP Mikulov posouzena, jako úmyslné rušení nočního klidu, čímž byla naplněna skutková podstata přestupku proti veřejnému pořádku. V následujících dnech si strážníci pozvali uvedeného mladíka na služebnu MP a zde s ním jeho protiprávní chování vyřešili uložením pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále oznámeno do centrálního registru přestupků.

Strážníci MP Mikulov řešili opět také drobné krádeže v prodejně Tesco Mikulov. Dne 25. 6. 2020 v 20:40 hodin řešili občana Slovenska r. 1971 (dlouhodobě přebývajícího v Mikulově). Tento pachatel se přestupkového jednání dopouští opakovaně, proto strážníci v tomto případě uložili maximální pokutu příkazem ve výši 10 000,-Kč. Další přestupek proti majetku v prodejně Tesco Mikulov řešili strážníci MP Mikulov dne 27. 6. 2020 v 14:25 hodin. Tentokrát se drobné krádeže dopustil občan Mikulova r. 2000. Také tento zlodějíček byl strážníky potrestán uloženou pokutou příkazem na místě.  Uložené pokuty byly samozřejmě nahlášeny do centrálního registru přestupků.

Dne 28. 6. 2020 bylo na MP Mikulov nahlášeno občankou Mikulova r. 1980, že dnešního dne asi v 13:30 hodin byla fyzicky napadena jinou ženou, kterou zná od vidění. Jedná se také o občanku Mikulova r. 1977. Přivolaní strážníci následně zjistili, že k incidentu mezi oběma ženami došlo na workoutovém hřišti na ul. Kpt. Jaroše. Spouštěčem incidentu měly být vzájemné urážky a nedořešené vzájemné vztahy z minulosti. Strážníci přestupkové jednání proti občanskému soužití následně zadokumentovali a všechny zúčastněné osoby poučili, že oznámený skutek bude MP Mikulov postoupen k posouzení do přestupkové komise.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku