Okénko Městské policie Mikulov - červenec 2020

Výběr událostí MP Mikulov za měsíc červenec 2020.

Dne 4. 7. 2020 v 1.30 hodin řešila hlídka MP Mikulov rušení nočního klidu na Náměstí v Mikulově. Podstatou výtržnosti bylo hlučné a vulgární chování občana obce Březí r. 1984, kterému se asi nějak vymklo jeho sebeovládání. Hlavním faktorem ovlivňujícím momentální chování uvedeného občana však byla jeho silná podnapilost. Hlučné a urážející projevy byly nakonec fyzicky „potrestány“ na místě přítomným vyprovokovaným občanem Mikulova r. 1976. V době právě vrcholícího konfliktu se na místo incidentu dostavila hlídka MP Mikulov. Zasahujícím strážníkům se rozvášněné výtržníky podařilo zklidnit až za pomoci využití donucovacích prostředků. Přestupkové chování obou zainteresovaných stran bylo strážníky posléze pokutováno sankcemi uloženými v následujících dnech. Strážníci museli počkat, až obě horké hlavy dostatečně vychladnou. Protiprávní jednání bylo kvalifikováno jako spáchání přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Uložení pokut příkazem na místě bylo také MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Další řešení nahlášeného rušení nočního klidu prováděli strážníci MP Mikulov také dne 4. 7. 2020 v 00.20 hodin. Tentokrát se jednalo o oprávněné stížnosti na hlučný provoz hostinské provozovny na ul. Piaristů. Strážníci MP Mikulov posléze uložili sankci – pokutu příkazem na místě – odpovědné servírce r. 1999, která svou roli prostě nezvládla. Celá záležitost byla také posléze řešena s odpovědnou právnickou osobou, která dotčené hostinské zařízení provozuje. V případě opakovaného porušování stanovených předpisů a obecně závazné vyhlášky, která řeší v některých dnech dobu nočního klidu v Mikulově, byla odpovědná osoba poučena, že MP Mikulov celou záležitost následně postoupí k dořešení na příslušný správní odbor Měú Mikulov. 

Dne 5. 7. 2020 ve 2.00 hodin si autohlídka MP Mikulov všimla na ul. Brněnské průjezdu podezřelého osobního motorového vozidla zn. Audi s českou registrační značkou. A tak se strážníci zmíněnému vozidlu začali věnovat pozorněji. Zaparkované uvedené vozidlo na ul. Piaristů začali důkladněji sledovat přes městský kamerový systém. Autohlídka MP Mikulov se následně v uvedenou dobu zdržovala raději v centru města. Ve 2.14 hodin se k monitorovanému zaparkovanému vozidlu Audi dostavil neznámý mladík, který jevil evidentní známky podnapilosti. Sledovaný mladík následně nasednul do zaparkovaného vozidla a odjel směrem do centra Mikulova. Zde ho v prostoru ul. Svobody dostihla zalarmovaná autohlídka MP Mikulov. Sledované vozidlo Audi posléze rychle zaparkovalo na parkovací místo, autohlídka MP Mikulov následně zaparkované Audi zablokovala služebním vozidlem. Řidič ze zaparkovaného Audi následně rychle vystoupil a snažil se z místa před zasahujícími strážníky utéct. Po marných zákonných výzvách k zastavení strážníci řidiče dostihnuli a posléze jej zpacifikovali za využití donucovacích prostředků. Zadržený arogantní občan obce Týnec r. 1997 nakonec skončil s nasazenými služebními pouty. Z důvodu provedené dechové zkoušky s naměřeným pozitivním výsledkem 2,02 promile alkoholu byla na místo zásahu přivolaná hlídka Policie ČR. Strážníci MP Mikulov následně celou záležitost na místě předali k dořešení PČR jako podezření ze spáchání trestného činu. 

Dne 10. 7. 2020 v 7.25 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Husova někdo neznámý v noci poškodil skelní výplň vchodových dveří činžovního domu. Přivolaní strážníci MP Mikulov při místním šetřením zajistili krevní stopy, které pachatel vandalismu zanechal na místě. Strážníci následně krevní stopy sledovali až do vchodu k protilehlému hotelu. Po oslovení personálu zmíněného hotelu bylo zjištěno, že pořezaným pachatelem je kuchař z hotelu Tanzberg. Oslovený kuchař strážníkům nijak nezapíral a k rozbití skla se přiznal. Uváděl, že se vracel v noci domů a spletl si dveře. Snažil se tlouct na dveře, ale při tom je asi rozbil. Jakou roli hrál v celé záležitosti alkohol uvedený kuchař raději neuvedl. Celá záležitost bude vyřešena v kompetenci MP Mikulov po uhrazení vzniklé škody, která se vyšplhala na cenu 4210 Kč.

Dne 11. 7. 2020 v 1.10 hodin byla MP Mikulov požádána dispečerem RZS JMK, aby strážníci pomohli jistit záchranářskou posádku, která na ul. Piaristů ošetřovala silně krvácejícího pacienta. Podnapilý agresivní muž krvácel na hlavě a odmítal se nechat ošetřit. Z důvodu závažnosti zranění, které si agresivní muž způsobil sám svým nekontrolovaným pádem, byla nutná policejní asistence při samotném převozu. Strážníci následně asistovali s převozem zraněného občana Dobrého Pole r. 1978 do městské nemocnice v Břeclavi. 

Dne 13. 7. 2020 ve 23.30 hodin zasahovali strážnici MP Mikulov na ul. Hliniště. V uvedené lokalitě strážníci kontrolovali hlučně se hádající pár muže a ženy. Místní občané měli na místě nastartované motorové osobní vozidlo zn. Škoda Octavia a zasahující strážníci jim v podstatě zabránili v odjezdu z místa parkování. Řidič uvedeného vozidla r. 1990 byl strážníky následně vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol. Bohužel pro řidiče, dechová zkouška byla pozitivní s naměřenou hodnotou 1,64 promile alkoholu. Řízení vozidla bylo přítomnými strážníky následně znemožněno a na místo byla posléze ihned přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývala PČR.  

Dne 16. 7. 2020 v 14.30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občankou Mikulova r. 1947, že dne 14. 7. 2020 ji na sídlišti v Mikulově oslovil neznámý muž a nabídl jí slevu pro odběr obědů. Ona právě čekala s jídlonosiči na dovoz obědů rozvozovým vozidlem a myslela si, že se jedná o zaměstnance rozvozové firmy. Protože se jí zdála nabízená služba výhodná, odešla posléze s přesvědčivým mužem do svého bytu. Následně mu předala 2 x 650 Kč na kolky, které bylo nutno přiložit k žádosti na slevu. Do dnešního dne jí už nikdo nekontaktoval, takže má obavu, zda se nestala obětí podvodu. Strážníci MP Mikulov následně provedli místní šetření záležitosti a oslovili i odpovědné osoby z rozvozové firmy. Strážníci posléze zjistili, že uvedená firma podobné slevy nezprostředkovává a že již v minulosti se někdo pokoušel podobně na jejich službě parazitovat! Z důvodu podezření ze spáchání trestné činnosti oznámili strážníci celou záležitost na místní oddělení Policie ČR. Touto cestou opět apelujeme, že tzv. „šmejdi“, kteří s oblibou vyhledávají jako své oběti zejména občany z řad bezbranných seniorů, se také občas vyskytují i v našem městě. Opět varujeme zejména místní seniory, nikdy nedávejte žádné finanční obnosy neznámým osobám a nikoho nepouštějte do svého obydlí. Popřípadě raději ihned telefonicky kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii Mikulov, že Vás taková osoba oslovila.

Dne 19. 7. 2020 ve 20.45 hodin strážníci MP Mikulov zadrželi celostátně hledanou osobu, která se už několik dnů úmyslně vyhýbala setkání s Policií ČR. Strážníci MP Mikulov již několik dnů evidovali postavený stan v lokalitě Sv. kopečku. Z důvodu dobré znalosti místních záležitostí tušili, že v uvedeném stanu přebývá místní občan r. 1978. Protože strážníci při kontrole postaveného stanu zjistili i přítomnost osoby v pátrání, byla podezřelá osoba omezena na osobní svobodě a následně byla ihned předána na místní oddělení Policie ČR.       

Dne 20. 7. 2020 ve 20.10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov při nahlášeném požáru zahradního domku v zahrádkářské kolonii u Mariánského mlýna. Strážníci následně spolupracovali s hasičským výjezdem HZS JMK a na místě usměrňovali silniční provoz. Požár měl vzniknout z důvodu poruchy plynového spotřebiče. Záležitost je dále v šetření HZS JMK.

Dne 22. 7. 2020 v 18.35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov proti výtržníkovi – místnímu občanovi r. 1962, kterému vůbec nevadilo, že se vyskytuje na Náměstí a v danou dobu se pěší zóna doslova hemží chodci různého věku. Zmíněný místní podivín si klidně u lavičky v parčíku naproti kadeřnictví stáhnul svoje maskáčové kalhoty a následně se vymočil přímo před zraky přihlížejících vyděšených kadeřnic! Přivolaní strážníci MP Mikulov se s podnapilým občanem Mikulova nemohli na místě zásahu vůbec domluvit, proto byl výtržník i se sevým kolem předveden na policejní služebnu MP Mikulov ke zklidnění. Strážníci MP Mikulov celou záležitost kvalifikovali jako přestupek proti veřejnému pořádku. Protože přestupce odmítl uhradit uloženou pokutu příkazem na místě, byla celá záležitost MP Mikulov zadokumentován a následně postoupena k dořešení do přestupkové komise.    

Dne 24. 7. 2020 ve 12.25 hodin prováděli strážníci MP Mikulov odchyt toulavého psa v prostoru lokality u Kočičí skalky. V celé záležitosti se jednalo o nebezpečný pohyb psa bez dozoru, který měl skákat na projíždějící osobní vozidla, ale také i na projíždějící cyklisty. Strážníci psa rasy border kolie následně odchytili a umístili jej do záchytných kotců MP Mikulov. Dne 25. 7. 2020 se následně po odchyceném psovi sháněl jeho majitel občan Slovenska r. 1974. Uvedený majitel psa se nyní přechodně zdržuje v obci Klentnice. Strážníci po zkontrolování očkovacího průkazu a nařízeného čipování psa předali jeho majiteli. Za přestupek dle zákona na ochranu zvířat a proti jejich týrání č. 246/ 1992 Sb., jelikož došlo k porušení OZV města Mikulov, byla chovateli psa strážníky uložena pokuta příkazem na místě.

Dne 24. 7. 2020 ve 12.45 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občanem Mikulova r. 1988, že byl před malou chvílí fyzicky napaden svým bratrem r. 1985. Fyzické napadení spočívalo v tom, že se s bratrem měli při stavebních činnostech na staveništi pohádat. Uvedené stavební práce probíhaly v Mikulově na ul. Pavlovské a bratr měl následně po něm hodit kladivem, které oznamovatele zranilo na noze. On nyní chce celou záležitost řešit přes policii. Strážníci MP Mikulov následně celou událost zadokumentovali a také vyslechli obě zainteresované strany a svědky incidentu. Zraněný oznamovatel byl posléze odeslán na lékařské ošetření. Protože v tomto případě došlo ke spáchání přestupkového jednání proti občanskému soužití mezi osobami sobě blízkými, byla celá událost MP Mikulov posléze postoupena k posouzení do přestupkové komise.

Dne 26. 7. 2020 v 1.38 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí u morového sloupu právě dochází k incidentu, při kterém se fyzicky napadají některé přítomné osoby. Samotný křik z Náměstí byl slyšet přes otevřená okna až na služebnu MP Mikulov. Zasahující strážníci na místě následně od sebe oddělili dvě znesvářené skupiny protivníků a celou výbušnou situaci zklidnili. Posléze bylo zjištěno, že skupina tří osob (kolegů z práce) procházela na Náměstí kolem vracející se rodinné společnosti, která šla z rodinné oslavy. V jednom okamžiku mělo údajně dojít k nejapným urážkám, které měly mít až rasistický podtext. Na urážky a vyhrožování bylo následně druhou stranou akčně reagováno a došlo k fyzickému napadení. Většímu zranění osob naštěstí zabránil včasný příjezd hlídek MP Mikulov a PČR. Strážníci následně celou událost šetřili jako spáchání přestupkového jednání proti občanskému soužití. Po zadokumentování vzniklé události a zapsání výpovědí všech zúčastněných proběhlého incidentu byla celá událost MP Mikulov postoupena k posouzení do přestupkové komise.

Dne 26. 7. 2020 v 17.48 hodin byla MP Mikulov přivolána na ul. Pavlovskou v Mikulově, kde došlo k incidentu, při kterém měl nezabezpečený pes bojového plemene pokousat na ruce místního občana r. 1986. Majitel psa, také mikulovský občan r. 1978, měl z místa incidentu odejít neznámo kam. V době příjezdu hlídky MP Mikulov na místě již zasahoval zdravotnický výjezd RZS JMK. Zasahující zdravotníci označili vzniklá poranění ruky jako vážná! Přivolaní strážníci následně zabezpečili místo incidentu a na místo přivolali hlídku PČR. Celá záležitost byla z důvodu charakteru vzniklého zranění předána Policii ČR jako podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 31. 7. 2020 zasahovala hlídka MP Mikulov v čase 20.30 hodin v obci Pavlov, kde se již nějaký čas měl na volném prostranství pohybovat bez dozoru pes plemene čivava. Oznamovatelé uváděli, že mají strach, aby se tomuto malému pejskovi něco nestalo. Protože jsou v obci ubytování pouze jako turisté na penzionu, sami se o pejska nemůžou postarat. Strážníci MP Mikulov následně celou událost konzultovali se starostou obce, který musel jejich zpoplatněný zákrok schválit. Starosta Pavlova také uvedl, že nalezený pes není s určitostí z Pavlova a výjezd strážníků k odchytu psa následně schválil. Odchycený pes byl posléze strážníky umístěn do záchytných kotců MP Mikulov. Ještě téhož dne se v čase 22.45 hodin dostavila na služebnu majitelka psa r.1990. Strážníci následně brněnské chovatelce odchyceného psa předali. Za přestupek dle zákona na ochranu zvířat a proti jejich týrání č. 246/ 1992 Sb., jelikož došlo k porušení OZV obce Pavlov, byla chovateli psa strážníky uložena pokuta příkazem na místě. Chovatelka musela také předložit očkovací průkaz psa a doložit předepsané čipování psa. MP Mikulov zasahuje v obci Pavlov na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mikulov a obcí Pavlov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku