Okénko Městské policie Mikulov - srpen 2020

 Výběr událostí MP Mikulov za měsíc srpen 2020. 

Dne 3. 8. 2020 v 19.30 hodin byla MP Mikulov požádána zodpovědným pedagogickým pracovníkem o kontrolu svěřených nezletilých osob, které jevily známky podnapilosti. Strážníci MP Mikulov se posléze dostavili do výchovného zařízení a zde ve spolupráci s oznamovatelem provedli dechové zkoušky u vytipovaných osob. Bohužel, podezření vychovatele se u dvou dívek r. 2004 a 2006 potvrdilo. Naměřené hodnoty nebyly sice nijak velké, ale přesto musíme brát na zřetel, že se v tomto případě jednalo o mladistvou a nezletilou osobu! Následným šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že láhev vodky podal dívkám místní problémový mladík r. 2000, který uvedenou láhev lihoviny před tím zakoupil na žádost uvedených dívek v prodejně Tesco Mikulov. Podezřelé dívky posléze z láhve něco upily a zbytek vodky měly údajně odhodit do křoví na workoutovém hřišti. Uvedené jednání, které se odehrálo v okolí prodejny Tesca, se následně dohledalo na kamerovém záznamu městského kamerového systému. Strážníci MP Mikulov celou záležitost důkladně zadokumentovali a posléze ji oznámili k dořešení správnímu orgánu – přestupkové komisi. Celá záležitost je řešena v přestupkové rovině a jako hlavní viník je v ní označen uvedený místní mladík r. 2000. Dále musíme uvést, že u zmíněného mladíka se jedná již o opakované jednání. Celá záležitost byla MP Mikulov řešena ve spolupráci se sociálními pracovnicemi orgánu OSPOD Mikulov.

Dne 4. 8. 2020 ve 12.50 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že v budově MěÚ Mikulov se má nacházet místní podnapilý muž, který zde tropí výtržnosti a obtěžuje zaměstnance MěÚ. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov následně označenou problémovou osobu dohledal na Náměstí před samotnou budovou radnice. Podezřelý muž stál před hlavním vchodem na MěÚ a právě zde klidně močil přímo na chodník! Strážníci MP Mikulov následně problémového muže předvedli na služebnu MP Mikulov. U tohoto problémového muže byla provedena dechová zkouška, při které bylo naměřeno 2,39 promile alkoholu. Celá záležitost byla strážníky MP Mikulov vyhodnocena jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Za uvedený přestupek byla občanovi Mikulova r. 1960 uložena sankce – pokuta příkazem na místě ve výši 2000 Kč. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Ze dne 7. 8. 2020 evidují strážníci MP Mikulov zajímavý až kuriózní výjezd k nahlášené události. V 11.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno obyvateli bytového domu na ul. St. Živného, že ze sousedního bytu je slyšet opakované sténání ženy a také volání o pomoc. Neznámá žena má chvílemi doslova křičet bolestí. Tyto podezřelé okolnosti sousedi evidují již z nočních hodin. Další volání o pomoc evidují z dopoledních hodin, proto celou událost nahlásili na MP Mikulov. Přivolaní strážníci se chvíli zdržovali u vstupních dveří dotčeného bytu a skutečně během několika minut uslyšeli podezřelé zvuky a volání ženy o pomoc. Z uvedeného důvodu zasahující strážníci zazvonili na zvonek u dotčeného bytu. Po nějaké chvíli strážníkům otevřela ospalá podnájemnice bytu r. 1989 a uvedla, že se v bytě neděje nic nezákonného. Ona se pouze dívá na oblíbený „nekonečný“ televizní seriál. Uznala, že měla svoji televizi asi puštěnou víc nahlas. Na seriál se dívala i v noci, takže možná bylo televizi slyšet i v noci. Podnájemnice uvedla, že při seriálu pospávala, sledovala několik dílů po sobě, takže si to ani nijak neuvědomovala, za způsobené potíže se omlouvala. Podnájemnice dokonce dobrovolně pustila zasahující strážníky do bytu, aby si ho mohli prohlédnout. V bytě se kromě uvedené ženy a jejího psa nikdo jiný nenacházel. Kontrolovaná žena také uvedla, že si se svým pejskem občas hrála a byla u toho asi také trochu hlučnější. Celá záležitost byla strážníky MP Mikulov následně vyřešena domluvou.

Dne 7. 8. 2020 v 16.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno personálem prodejny zlatnictví na Náměstí, že jim do prodejny přišla starší žena, která je celkově zmatená a dezorientovaná. Přivolaní strážníci starší občanku Mikulova r. 1939 následně naložili do služebního vozidla MP Mikulov a jezdili s ní po Mikulově tak dlouho, dokud nezjistili její skutečné bydliště. Mezi tím se na adresu trvalého bydliště duševně nemocné stařenky dostavili i pracovníci pečovatelské služby, kteří seniorku na samotném místě trvalého bydliště také postrádali. Posléze se strážníkům podařilo zkontaktovat rodinné příslušníky uvedené ženy, kteří se ihned dostavili domů a svoji stařenku si na místě v pořádku převzali. Dle výpovědi syna uvedené ženy, musela jeho matka z domu slézt na chodník přes otevřené okno v přízemí. Po dnešní negativní zkušenosti bude muset být provedeno preventivní opatření, aby se situace již nemohla v budoucnu opakovat.  

Dne 8. 8. 2020 v 19.40 hodin zastavili strážníci MP Mikulov na ul. 28. října v Mikulov podezřelé vozidlo s rakouskou RZ, jelikož MP Mikulov bylo nahlášeno, že řidič zastaveného vozidla měl před jízdou požít alkoholické nápoje. Strážníci následně u dotyčného řidiče, občana ČR r.1978, provedli zkoušku se zaměřením na množství alkoholu v dechu. Protože uvedená dechová zkouška byla i opakovaně pozitivní se stoupající tendencí, přivolali strážníci MP Mikulov na místo zásahu hlídku Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývala PČR.

Dne 10. 8. 2020 ve 22.37 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno místními dívkami, že v prostoru nového workoutového hřiště na ul. kpt. Jaroše v Mikulově se měl před malou chvílí pohybovat podezřelý muž středního věku, který se před nimi úmyslně obnažoval! Uvedené dívky měly sedět na lavičce a tento uvedený podezřelý muž kolem nich neustále chodil, dívky pozoroval, a když zjistil, že se na něj dívají, tak se obnažil a začal před nimi masturbovat! Dívky tohoto muže okřiknuly a celou záležitost následně raději telefonicky nahlásily na MP Mikulov. Do uvedené lokality byla následně ihned odeslána autohlídka MP Mikulov. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov posléze pohyb podezřelého muže dohledal na záznamu z kamer a přesně popsal zasahující hlídce vzhled podezřelého pachatele. Uvedený popis podezřelého pachatele posléze potvrdily i přítomné dotčené dívky. Strážníci následně prohledávali i se svědkem oznámení přilehlé sídliště. Asi během 15 minut hlídka MP Mikulov podezřelého muže zadržela na ul. Vinařské. Zadrženého občana ČR r. 1985 pocházejícího z Kroměřížska zasahující strážníci ihned předali přivolané hlídce Policie ČR. Následným šetřením bylo zjištěno, že kontrolovaný muž se v Mikulově zdržuje již dlouhodobě a přechodně bydlí na sídlišti. Provedená dechová zkouška u tohoto podezřelého muže potvrdila jeho podnapilost s naměřenou hodnotou 1,82 promile alkoholu. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR. 

U kuriózní dopravní nehody zasahovali strážníci MP Mikulov na parkovišti u prodejny Tesco Mikulov dne 11. 8. 2020 ve 12.15 hodin. Zde si asi spletl pedál brzdy s pedálem plynu mikulovský řidič r. 1945 osobního motorového vozidla značky Mercedes, jelikož při zajíždění do parkovacího místa následně postupně narazil do plechové skříňky na noviny, stojanu na kola, a nakonec skončil naražený v samotné plechové zdi prodejny. Přivolaní strážníci provedli u nešťastného seniora dechovou zkoušku na množství alkoholu, která byla naštěstí negativní. Posléze byly u řidiče zkontrolovány všechny předepsané doklady, které jsou nutné pro řízení motorového vozidla. Protože odhadovaná vzniklá škoda nebyla zase tak velká a nedošlo ke zranění osob, nebylo nutno na místo DN přivolávat dopravní hlídku PČR. Viník DN se zaviněním souhlasil a zástupce prodejny zase souhlasil s řešením vzniklé škody přes zákonnou pojistku viníka DN. Strážníci MP Mikulov následně na místě provedli fotodokumentaci vzniklé situace a založili do archívu kamerový záznam z městského kamerového systému MP Mikulov, kde byl průběh samotné DN zachycen.

Dne 11. 8. 2020 v 15.45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov opět u prodejny Tesco Mikulov, jelikož bylo zjištěno, že za uvedenou prodejnou se v křoví opět sešla parta místní omladiny, která zde schovaná zkouší různá alotria. Přivolaní strážníci zde zastihli skoro asi 40 přítomných osob. Převážně se jednalo o místní mladistvé a nezletilce. Že by zde mládež experimentovala s ochutnáváním alkoholu, nebylo strážníky zaregistrováno. Co však strážníci nepřehlédli, bylo kouření tabákových cigaret některými přítomnými jedinci. Strážníci omladinu nejdříve donutili uklidit si po sobě rozházené obaly od zkonzumovaných cukrovinek a limonád. Posléze byli kouřící jedinci převezeni na služebnu MP Mikulov a zde s nimi bylo na místě řešeno jejich protiprávní jednání v přítomnosti sociální pracovnice orgánu OSPOD. Celá záležitost bude dále řešena orgánem OSPOD v součinnosti se zákonnými zástupci nezletilců. 

S kuriózní žádostí se na strážníky MP Mikulov obrátil dne 13. 8. 2020 v 10.40 hodin zapomětlivý turista z Bruntálska r. 1950. Tento si po prohlídce města nemohl vzpomenout, kam si zaparkoval svoje osobní motorové vozidlo zn. Renault červené barvy. Už měl dokonce obavy, že mu jeho vozidlo někdo odcizil. Strážníci MP Mikulov muže uklidnili a uvedli, že po jeho „ztraceném“ vozidle odešlou pátrat strážníka na služebním skútru. Za několik desítek minut pak bylo po starostech. Motohlídka následně nalezla postrádaný Renault v pořádku zaparkovaný v lokalitě ul. Koněvova v Mikulově.

Dne 13. 8. 2020 byli strážníci MP Mikulov v nočních hodinách přivoláni do lokality Mariánský mlýn, jelikož zde mělo údajně docházet k rušení nočního klidu. Přivolaní strážníci v uvedené lokalitě následně zkontrolovali skupinku místních mladistvých osob. Všem přítomným bylo strážníky doporučeno, aby se raději v klidu rozešli a šli domů. Bohužel někteří jedinci si nevzali dobré rady strážníků k srdci a hlídka MP Mikulov se musela do uvedené lokality vrátit v čase 1.30 hodin. Tentokrát se jednalo o prostor přilehlého lesoparku, kde mělo dojít k fyzickému napadení jednoho z přítomných mladistvých hochů r. 2003. Přivolaní strážníci výbušnou situaci na místě okamžitě „uhasili“ a šetřením zjistili, že celý incident měl vzniknout ohledně neopětované lásky, kterou chtěl na místě řešit jeden z přítomných mikulovských mladíků. Strážníci celou záležitost dořešili v následujících dnech, kdy byli všichni aktéři incidentu postupně předvoláváni na služebnu MP Mikulov. Za narušování občanského soužití nakonec padla jedna sankce, kdy strážníci uložili pokutu příkazem na místě místnímu „Zorovi mstitelovi“ r. 2003, který neudržel v uvedeném lesoparku nervy na uzdě a uštědřil protivníkovi bezdůvodný úder do tváře. Strážníci celou záležitost řešili ve spolupráci a s dohledem sociálních pracovnic orgánu OSPOD Mikulov.

Případy podávání alkoholu nezletilým a mladistvým osobám v Mikulově nějak v Mikulově neberou konce. Dalším případem podávání alkoholu se zabývali strážníci dne 13. 8. 2020 v 16.10 hodin. Opět se jednalo o lokalitu prodejny Tesco Mikulov, kde láhev alkoholu legálně zakoupil místní problémový mladík r. 2000, který posléze „oslňoval“ své mladší vrstevníky a nabízel jim loknutí z láhve. Strážníci po dojezdu na místo zkontrolovali celkem osm přítomných nezletilých a mladistvých osob. Hlavní aktér příběhu byl už bohužel pryč i s lahvinkou. Zasahující strážníci posléze zjistili, že pouze dvě nezletilé dívky jsou pod mírným vlivem alkoholu. U ostatních přítomných osob byly dechové zkoušky naštěstí negativní. Celou záležitost MP Mikulov samozřejmě řešila v souladu s orgánem OSPOD Mikulov. Přestupkové jednání uvedeného mikulovského mladíka bylo MP Mikulov zadokumentováno a následně oznámeno k dořešení ke správnímu orgánu – přestupkové komisi.

Dne 14. 8. 2020 ve 23.45 hodin projížděla hlídka MP Mikulov kolem kruhové křižovatky vedle prodejny Billa Mikulov. Strážníci si v uvedenou chvíli všimli, že uvnitř křižovatky se nebezpečně pohybuje čtveřice chodců, kteří zde dokonce močí přímo do vozovky a mají z toho ještě úžasnou legraci. Z důvodu přestupkového jednání podezřelých mladíků se zasahující strážníci rozhodli uvedené osoby zkontrolovat. Podnapilým mladíkům z Kyjovska r. 1987, 1990, 1992 a 1992 strážníci následně uložili sankce – pokuty příkazem na místě za spáchané přestupkové jednání hromadným způsobem. Protiprávní záležitost byla MP Mikulov kvalifikována jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Přestupkové jednání bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 17. 8. 2020 ve 2.33 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že se na Náměstí pohybuje podezřelá osoba, která zde tropí výtržnosti ve formě rozhazování vystavených květináčů s okrasnými květinami. Následně se sledovaná osoba vrhla k zaparkovaným osobním motorovým vozidlům u ZUŠ a začala z nich ulamovat stěrače! V dalším řádění sledované osoby zabránila vyslaná hlídka MP Mikulov. Strážníci posléze v podnapilém vandalovi zjistili občana Slovenska r. 1986. Strážníci MP Mikulov následně na místo přivolali hlídku PČR a podezřelou osobu jim předali k dořešení. Celou záležitost dále řešila Policie ČR.         

Dne 20. 8. 2020 v 10.30 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno pracovníkem Lesů ČR, že jim v lokalitě Milovické obory parkují v zákazu vjezdu cizí osobní motorová vozidla takovým způsobem, že je bráněno bezpečnému svozu vytěženého dřeva nákladními vozidly. Tímto byla MP Mikulov požádána o potrestání a řešení těchto nezodpovědných řidičů. Přivolaní strážníci po dojezdu na místo oznámení vyhodnotili, že stížnost je oprávněná. Na špatně zaparkovaná vozidla strážníci vylepili předvolánky pro nepřítomné řidiče. Posléze byli předvolaní řidiči řešeni na služebně MP Mikulov udělenými sankcemi – pokutami příkazem na místě.

A opět alkohol a nezletilci. Tentokrát se začátek dějství odehrával dne 20. 8. 2020 ve 20.05 hodin před nádražní budovou v Mikulově, kde si opět dala dostaveníčko místní omladina. Pracovnice ČD oznámila, že zde mládež tropí drobné výtržnosti ve formě zapalování odpadků, kouření cigaret a hulákaní! Přivolaní strážníci posléze zjistili, že podezřelí mladíci odešli směrem na nové workoutové hřiště na ul. kpt. Jaroše. To už ale uvedené mladíky sledoval operátor městského kamerového systému, který k nim navedl zasahující strážníky, kteří následně zjistili, že všichni čtyři místní nezletilí mladíci jsou pod vlivem alkoholu. Strážníci celou záležitost řešili v součinnosti s orgánem OSPOD. Šetřením vyšlo najevo, že alkohol se jim dostal do krve popíjením několika lahví friska, které jim přinesl a podal jejich vrstevník a kamarád r. 2003. Jelikož se v tomto případě jednalo již o mladistvou osobu, takže už za své jednání odpovědnou, bylo ze strany MP Mikulov učiněno oznámení celé záležitosti na správní orgán – přestupkovou komisi k dořešení. Celá záležitost byla kvalifikována jako přestupkové jednání porušením Zákona č. 65/2017 Sb. na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Dne 21. 8. 2020 v 16.15 hodin zaregistrovala MP Mikulov, že na Náměstí v Mikulově se pohybuje podezřelá osoba, která zde staví z plastových popelnic pyramidy. Při této zvláštní zábavě podezřelé osobě vůbec nevadilo, že obsah z popelnic vysypává kolem sebe a tímto velmi znečišťuje veřejné prostranství. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov okamžitě do pěší zóny přivolal hlídku MP Mikulov a zatím sledoval podezřelého vandala, který mezitím odešel do prodejny drogerie na Náměstí. Zasahující strážníci si na podezřelou osobu počkali u prodejny, až vyjde ven sama. Posléze byl podezřelý muž předveden strážníky na služebnu MP Mikulov k podání vysvětlení. V podezřelém muži byl následně zjištěn občan z města Sázava r. 1977. Za euforickým stavem zadrženého muže byla s určitostí jeho silná podnapilost. Dechová zkouška byla pozitivní s naměřenou hodnotou 3,20 promile alkoholu. Zasahující strážníci při komunikaci s podezřelou osobou ani netipovali tak vysoké naměřené hodnoty, jelikož výtržník s nimi normálně spolupracoval a za své jednání se omlouval. Narušení veřejného pořádku strážníci následně potrestali uložením citelné pokuty příkazem na místě. 

Dne 22. 8. 2020 v 00.25 hodin zaregistroval operátor MP Mikulov, že na Náměstí se v okolí morového sloupu shlukuje skupinka několika osob, přičemž dvě osoby se začaly vzájemně až brutálně fyzicky napadat. Incident vyvrcholil kopáním jednoho z agresorů do hlavy ležícího soka! Zakročující hlídka MP Mikulov následně v pokračování incidentu na místě zabránila. Posléze byla na místo přivolána i hlídka Policie ČR, jelikož celá situace na místě se začala znovu komplikovat. Zraněný muž r. 1993 z Krnova požádal o příjezd lékařské služby RZS, jelikož se mu udělalo velmi nevolno. Útočící místní muž r. 1985 pro změnu zase uváděl, že jeho agresi vyprovokovaly rasistické nadávky, které měl na ně poškozený pokřikovat, když šli s přáteli náhodou kolem. Jednoznačným spouštěčem incidentu však byla silná podnapilost všech zúčastněných konfliktu. Celou záležitostí se následně dále zabývala z důvodu závažnosti hlídka PČR.

Zakázané kouření tabákových výrobků na workoutovém hřišti na ul. kpt. Jaroše v Mikulově řešili strážníci MP Mikulov dne 27. 8. 2020 v 19.14 hodin, jelikož protiprávní počínání zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov a na zmíněné veřejné sportoviště vyslal hlídku MP Mikulov. Kontrolované osoby, místní mladík r. 2000 a dívka r. 2004, byly posléze na místě potrestání uložením pokuty příkazem na místě. U kontrolované mladistvé dívky strážníci celou záležitost navíc konzultovali s její zákonnou zástupkyní – matkou. V celé záležitosti byl také vyrozuměn sociální orgán OSPOD. Strážníci MP Mikulov budou dále řešit i osobu mladíka r. 2002, který měl nezletilé dívce tabákovou cigaretu podat.               

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku