Okénko Městské policie Mikulov - srpen 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc srpen 2021

Dne 1. 8. 2021 v 18:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Nádražní ulici v Mikulově, kde byl na autobusové zastávce nalezen zraněný podnapilý muž. Krvácivé zranění v obličeji si 60letý cizinec způsobil sám při nekontrolovaném pádu. Strážníci zraněnému Slovákovi poskytli první pomoc a následně na místě počkali až do příjezdu zdravotnického výjezdu RZS Jmk. Zraněný muž byl posléze převezen sanitou na odborné vyšetření do oblastní nemocnice v Břeclavi.

Dne 3. 8. 2021 v 8:05 hodin řešili strážníci MP Mikulov nahlášenou drobnou krádež, která se stala v prodejně Tesco Mikulov. Podezřelá občanka Mikulova r. 1944 se následně zasahujícím strážníkům ke krádeži zboží v prodejně v hodnotě 28,- Kč dobrovolně přiznala. Odcizené zboží bylo posléze nepoškozené navráceno do prodejny a potrestaná nezodpovědná seniorka si od strážníků převzala pokutový blok. Přestupkové jednání proti majetku bylo dále nahlášeno do centrálního registru přestupků. Další podobnou krádež řešili strážníci MP Mikulov i dne 16. 8. 2021 v 12:15 hodin. Tentokrát se na služebnu MP Mikulov dostavil místní vietnamský obchodník, který sebou přivedl občanku města Jičín r. 1956. Zadržená občanka se následně strážníkům přiznala, že chtěla ve vietnamské prodejně odcizit malé struhadlo na zeleninu. Žena byla odhalena díky nainstalovanému internímu kamerovému systému v prodejně. Také tato zlodějka byla vyřešena uložením pokuty příkazem na místě. Protiprávní jednání uvedené ženy bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 4. 8. 2021 zasahovali strážníci MP Mikulov opakovaně v Hotelu Galant na ul. Mlýnské v Mikulově proti nepřizpůsobivé a problémové osobě. Nejdříve to bylo v čase 22:30 hodin, kdy silně podnapilý občan r. 1992, který se již dlouhodobě zdržuje v Mikulově obtěžoval personál a hosty zmíněného hotelu. Podnapilý mladík byl posléze strážníky převezen na služebnu MP Mikulov. Provedená dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2,34 promile alkoholu. Kontrolovaný mladík následně slíbil, že se zklidní a půjde se domů vyspat. Sliby-chyby. V čase 23:15 hodin bylo na MP Mikulov z Hotelu Galant telefonicky nahlášeno, že problémový mladík se do hotelu vrátil a ve svém obtěžování dále pokračuje. Strážníci tentokrát nenechali nic náhodě a planým slibům. Problémového mladíka následně převezli bez smlouvání k vystřízlivění na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. A aby toho nebylo málo, tak se stejná situace s uvedeným opilcem opakovala i následující den 5. 8. 2021 v 16:30 hodin. Opětovně se dostavil do Hotelu Galant a znovu zde začal obtěžovat personál hotelu. Mikulovští strážníci tedy znovu postupovali dle osvědčeného scénáře. U mladíka nejdříve provedli dechovou zkoušku, která byla s naměřenou hodnotou 2,86 promile alkoholu pozitivní. Následoval opětovný převoz na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Obtěžující jednání zmíněné osoby strážníci kvalifikovali, jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Za protiprávní jednání bude uvedená osoba posléze řešena strážníky v následujících dnech, popřípadě bude celá záležitost postoupena k dořešení na správní orgán města. Dále uvedenému mladíkovi vlastně ještě vznikly mimořádné náklady za dva strávené zpoplatněné pobyty ve zdravotnickém zařízení v Brně („záchytce“).    

Dne 6. 8. 2021 v 21:00 hodin řešili strážníci MP Mikulov incident, který se odehrával na parkovišti u prodejny Tesco Mikulov. Uvedený incident, kterého se zúčastňovaly nezletilé i mladistvé osoby z Mikulova i blízkého okolí a dále také i dospělé osoby, byl celý zaznamenám na kamerovém systému MP Mikulov. Podstatou hádky mezi rodiči a jejich nezletilou dcerou byl její vzdor a revolta. Zasahující strážníci namístě samotném dále zjistili, že některé kontrolované děti požily alkoholické nápoje a vyzkoušely marihuanovou cigaretu! Strážníci MP Mikulov posléze ihned kontaktovali hotovostní sociální pracovnici orgánu OSPOD a celou záležitost s nimi řešili ve spolupráci. Protiprávním jednáním se bude dále zabývat samotný orgán OSPOD-MěÚ Mikulov a dále také i MP Mikulov.

Cyklistické stezky na Jižní Moravě jsou velmi populární a lákají do našeho regionu spousty hostů a provozovatelů tohoto oblíbeného sportu. Bohužel i mezi těmito sportovci se najdou někteří jedinci, kteří odmítají respektovat dodržování bezpečnostních předpisů, ale také i dodržování minimální lidské a občanské slušnosti. Mikulovští strážníci se denně potýkají s jedinci, kteří v Mikulově porušují jízdou na kole dopravní předpisy a když jsou napomenutí, nebo také řešeni, tak se dovedou rozčilovat a být arogantní! Věříme, že ti slušní cyklisti budou stále převyšovat ty neomalené a neohleduplné jedince. Pro příklad uvádíme případ, který se zasahujícím strážníkům MP Mikulov stal v měsíci srpnu. Dne 9. 8. 2021 v čase 20:35 hodin kontrolovali strážníci MP Mikulov lokalitu ul. Piaristů v Mikulově. Při této kontrolní činnosti si všimli, že po ul. Piaristů jede v protisměru trojice cyklistů. Strážníci měli na služebním vozidle zapnuté výstražné modré majáky a snažili se sledované cyklisty zastavit. První cyklista místo respektovaní pokynů hlídky MP Mikulov ještě na zasahující strážníky pokřikoval, objel služební vozidlo MP Mikulov a jel dále směrem ke koupališti. Další dva cyklisti následovali svého vůdce a napodobili jeho protiprávní jednání!  Autohlídka MP Mikulov se jen tak nevzdala a ujíždějící cyklisty dohnala v lokalitě mikulovského koupaliště. Následným šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že se v tomto případě jednalo o manželský pár z Prahy, který ukazoval svému synovi r.2009 krásy Mikulova a okolí. Bohužel rodičové svému synovi také ukázali, jak by se správný vychovatel neměl vůbec chovat. Následné arogantní chování tatínka vůči zasahujícím strážníkům bylo zcela nemístné a nevhodné. Rodičové uložené pokuty příkazem na místě odmítli zaplatit, takže celá záležitost bude mít dohru u správního orgánu. Zpětnou kontrolou kamerových záznamů z městského kamerového systému MP Mikulov bylo zjištěno, že trojice cyklistů porušovala dopravní zákazy opakovaně a z dopravního značení si vůbec nic nedělali. Dohledaná trasa. Ul. Brněnská – jízda do protisměru, dále Náměstí – zakázaná jízda na kole v Pěší zóně, dále jízda do protisměru po ul. Piaristů. Opakované nerespektování pokynů hlídky MP Mikulov. 

Dále uvádíme jednu novou zajímavou zkušenost mikulovských strážníků, která je v poslední době docela aktuální. Dne 10. 8. 2021 v 6:50 hodin se dostavil na služebnu MP Mikulov neznámý muž tmavší pleti a začal opakovaně vykřikovat: „azyl, azyl, azyl“! Podezřelý muž nemohl strážníkům předložit žádné své osobní doklady, pouze lámavou angličtinou vysvětloval, že chce do Prahy a že pochází údajně z Alžírska. Strážníci MP Mikulov na svoji novou zkušenost reagovali tak, že na služebnu MP Mikulov přivolali hlídku z Cizineckého referátu Policie ČR Valtice. Přivolaní policisté si posléze podezřelého cizince převezli na své oddělení do Valtic k dalšímu šetření.  

V měsíci srpnu se strážníci MP Mikulov podíleli také na záchraně zraněných nebo vyčerpaných ptáků. Dne 14. 8. 2021 v 14:34 hodin převzali strážníci od občana Mikulova do své péče mládě brodivého ptáka Bukáčka malého, který byl nalezen zcela vysílený v lokalitě sídliště. Strážníci ptáka zabezpečili a následně jej předali zkušenému ornitologovi ze záchranné stanice. Dne 16. 8. 2021 v 10:15 hodin strážníci zase odchytávali dezorientovanou labuť, která se pohybovala v okolí mikulovského G-centra. Strážníci v tomto případě po konzultaci s ornitologem labuť bezpečně odchytili a následně ji odvezli k Šibeničnímu rybníku, kde byla následně strážníky vypuštěna. Po vypuštění bylo evidentní, že vodní prostředí udělalo vypuštěné labuti velkou radost.

Dne 14. 8. 2021 v 13:45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Bezručova dochází mezi sousedy k narušování občanského soužití. Přivolaní strážníci posléze na místě zjistili, že spor mezi sousedy vyvolal kouř, který se linul z komínu krbu, když si jeden ze sousedů chtěl na grilu připravit šťavnatou pečeni. Druhému sousedovi se vidina zakouřeného dvorku a potažmo i interiéru domu nelíbila, a proto si to došel s neohleduplným sousedem vyříkat nejdříve slovně a posléze i ručně. Přivolaní strážníci výbušnou situaci na místě zklidnili a obě zainteresované strany poučili, že celá záležitost bude MP Mikulov zadokumentována a následně bude postoupena k dořešení na správní orgán města.

Dne 18. 8. 2021 v 01:17hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že v lokalitě ul. Piaristů jsou na několika místech převrácené popelnice a odpadkové koše. Zpětným prohlédnutím kamerového záznamu bylo zjištěno, že za tímto spáchaným vandalstvím stojí dvě mladé a krásné místní dívky, které si takto krátili svoji noční cestu z Náměstí na mikulovské sídliště. Obě dívky si asi připadaly, jako velké hrdinky, jelikož se při této své nepochopitelné činnosti ještě natáčely na mobil. To budou fotečky na facebooku nebo instagramu? Operátor a dotyčné dívky se minuli jen o deset minut. Jinak mohly být zaregistrovány přímo při svém protiprávním počínání (přímo při činu). Strážníci MP Mikulov mají naštěstí dobrou místní znalost a obě místní dívky dodatečně identifikovali. Jednalo se o r.2003 a r. 2002. Nakonec byla operátorem kamerového systému dohledána jejich celá vandalská stezka. Začalo to odchodem z Náměstí z provozovny od Zajíce. Pokračovalo to po ul. Svobody směrem dolů a následně po ul. Piaristů. Při této cestě lítalo vzduchem několik popelnic, odpadkové koše a také reklamní cedule. Jaké to pak bylo probuzení. Doslova léčba šokem, když se obě dívky druhý den dozvěděly, že o nich strážníci všechno ví a budou následně řešeny. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov posléze kvalifikováno, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Oběma uvedeným dívkám byla za spáchané přestupkové jednaní uložena citelná pokuta příkazem na místě. Uložení pokut bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 20. 8. 2021 v 19:05 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavila občanka Mikulova r. 1958, která nahlásila, že byla před malou chvílí napadena a zraněna na ruce agresivním psem. K napadení došlo na ul. Vídeňské, když oznamovatelka procházela po ulici se svým partnerem a ona vedla svého psa řádně na vodítku. Útočící pes bojového plemene znenadání vyběhl z domu, když jeho majitel nechal na chvíli otevřené vstupní dveře do budovy. Neovladatelný pes automaticky zaútočil na malého pejska, kterého jeho majitelka ještě stačila vzít do své náruče, aby ho ochránila. Bohužel, statečná chovatelka sice ochránila svého mazlíčka, ale na druhou stranu to odnesla paže její ruky! Posléze byl útočící pes jeho majitelem eliminován a byl natlačen nazpět do domu. Zraněná žena ihned odešla celou záležitost nahlásit na MP Mikulov. Po podaném vysvětlení oznamovatelky, byla zraněné žena ihned odeslána na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci celou událost zadokumentovali a následně jí řešili s chovatelem agresivního útočícího psa. Celá záležitost byla MP Mikulov vyhodnocena, že majitel psa spáchal svou benevolencí přestupkové jednání. Přestupek bude následně dořešen u správního orgánu města Mikulov.  

Dne 21. 8. 2021 v 00:05 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno nespokojeným občanem Mikulova, že mu přímo pod okny na Náměstí hlučí skupina mládeže, která si zde pomocí hlasité reprodukované hudby udělala malou diskotéku. Tímto bylo oznamovatelem zdůrazněno, že bujará mládež svým jednáním ruší jeho noční klid. Strážníci MP Mikulov skupinku problémové mládeže již nějaký čas sledovali přes městský kamerový systém. Nahlášený podnět od občana pak urychlil jejich důraznou reakci. Strážníci následnou kontrolou osob na místě zjistili, že do Mikulova přijela za zábavou snad všechna omladina z Lanžhota. Většina kontrolovaných osob zasahující strážníky MP Mikulov respektovala a z místa odešla. Problémový a podnapilý nespolupracující mladík r. 1994 z města Orlová byl posléze strážníky předveden na služebnu MP Mikulov. Zde dotyčný mladík okamžitě „vystřízlivěl“, jelikož se od strážníků dozvěděl, že by mohl být také převezen na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Narušování veřejného pořádku uvedeným mladíkem, strážníci kvalifikovali, jako rušení nočního klidu. Za spáchaný přestupek byla následně strážníky uložena příkazní pokuta na místě.

Nahlašování rušení nočního klidu uvedeného dne 21. 8. 2021 následně pokračovalo v 1:00 hodin. Tentokrát se jednalo o lokalitu ul. Kapucínské. Strážníci MP Mikulov po telefonickém upozornění na uvedené ulici zastihli partnerskou dvojici problémových osob. Strážníci uvedeného muže r. 1964 a jeho hodonínskou partnerku r. 1989 řešili v poslední době již několikrát. Většinou se jednalo o narušování veřejného pořádku v opilosti. Tentokrát však mikulovským strážníkům s těmito podnapilými pobudy došla trpělivost a razantním způsobem jejich noční řádění na místě samotném ukončili.  Rušení nočního klidu bylo strážníky na místě potrestáno uložením příkazních pokut na místě. Obě pokuty byly docela citelné, jelikož v nich bylo započítáno všechno protiprávní jednání zmíněné dvojice napáchané za poslední dny v Mikulově.    

Dne 24. 8. 2021 v 11:40 hodin byla MP Mikulov požádána pracovníkem Okresní hygienické správy o spolupráci na mikulovské adrese na ul. Vrchlického. V celé záležitosti se jednalo o asistenci při ošetření zraněné osoby, která nespolupracovala se zdravotnickým výjezdem RZS JMK. Zranění ošetřované osoby způsobilo pokousání psem.  Na samotném místě v danou dobu probíhala plánovaná kontrola nekontrolovaného chovu psů za přítomnosti pracovníků Měú Mikulov, Okresní hygienické správy a také Okresní veterinární správy. Při vzniklém incidentu došlo k události, při kterém byl pokousán vlastními psy samotný chovatel! Nespolupracující a agresivní zraněný muž byl posléze převezen sanitou RZS do nemocnice v Břeclavi za asistence hlídky MP Mikulov. Celá záležitost měla následující den 25. 8. 2021 svoje zákonité pokračování. Na základě úředního rozhodnutí OSŽP Měú Mikulov, MP Mikulov zabezpečila převoz všech nalezených psů z uvedeného domu do smluvního psího útulku. V celé záležitosti se jednalo o samovolný a nekontrolovaný chov psů v nevyhovujících podmínkách. Dle sdělení odborných pracovníků veřejné a státní správy se mělo v domě nacházet asi 40 ks psů. Až heroický výkon čtveřice mikulovských strážníků si vyžádal následný plánovaný odchyt a převoz nalezených zvířat do uvedeného smluvního útulku. Akce započala v čase 8:00 hodin a trvala až do 15:00 hodin. Samotný dům byl strážníky MP Mikulov postupně prohledáván a nalezení psi byli po bezpečném odchycení postupně kyvadlově převáženi dvěma služebními vozidly MP Mikulov do uvedeného útulku. Počet nalezených psů byl ukončen na čísle 54 Ks. Dva psi byli ale nalezeni mrtví a v částečném rozkladu. Celá událost byla vyvrcholením opakovaných stížností občanů Mikulova, oznámení MP Mikulov a opakovaných neúspěšných jednání místní i státní správy. Celou záležitostí se budou dále zabývat příslušné odbory Měú Mikulov.

Dne 28. 8. 2021 v čase 2:40 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov opět v provozovně U zajíce na Náměstí. Tentokrát si občané a návštěvníci Mikulova stěžovali na hlučnou živou hudbu vycházející z uvedené provozovny.  Přivolaní strážníci na místě samotném jednali s obsluhujícím personálem zmíněné provozovny. Přestupek proti veřejnému pořádku – rušení nočního klidu bylo MP Mikulov na místě potrestáno uložením příkazní pokuty.

Dne 28. 8. 2021 v čase 22:30 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí u Morového sloupu se opět zdržuje skupinka problematické mládeže.  Hlučná mládež zde pravidelně konzumuje různé kebaby, alkohol, jiné nápoje a další pochutiny. Odpadkové koše jsou samozřejmě pro tyto osoby strašně daleko. Najdou se však i takoví jedinci, kteří si řeknou. Když je příjem, musí být i výdej. Když se mi chce na WC, tak není nic jednoduššího než si vykonat svoji potřebu přímo vedle lavičky u zmíněného Morového sloupu. Ještě stále močícího podnapilého mladíka r. 1995 z Ústeckého kraje následně osobně zkontaktovala hlídka MP Mikulov. Tento na svoji obhajobu neměl ani žádné výmluvy a s uloženou příkazní pokutou na místě souhlasil. Přestupek byl kvalifikován, jako narušování veřejného pořádku znečištěním veřejného prostranství.

 

Zpracováno do 31.8.2021.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný