Okénko Městské policie Mikulov - říjen 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc říjen 2021

Dne 4. 10. 2021 v čase 11:35 zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Svobody u Domů zdraví, kde se v danou dobu nacházel na chodníku ležící nemohoucí muž r. 1962. Přivolaný zdravotnický výjezd RZS JMK u silně podnapilého muže konstatoval, že zdravotní stav mikulovského občana je takový, že je zcela schopný převozu na Protialkoholickou záchytnou stanici. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní. Výsledek zkoušky byl naměřených 3,48 promile alkoholu. Z důvodu doporučení záchranářů, byl pohybově paralyzovaný muž převezen zasahujícími strážníky MP Mikulov do Brna do výše uvedeného zdravotnického zařízení. Celá záležitost byla dále řešena v kompetenci MP Mikulov.   

Dne 7. 10. 2021 v čase 20:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno odpovědným pracovníkem provozovny Travel free Mikulov, že v jejich prodejně se právě pohybují dvě podezřelé ženy, které dnes v prodejně měly odcizit zboží převyšující hodnotu 10 000 Kč. Autohlídka MP Mikulov se do uvedené prodejny dostavila vzápětí a označené podezřelé ženy byly strážníky MP Mikulov na místě zkontrolovány. Kontrolované ženy měl usvědčovat z krádeží dle personálu prodejny kamerový záznam z interního kamerového systému provozovny. Uvedené podezřelé ženy přijely k prodejně vozidlem Škoda, ve kterém se v době příjezdu policejních hlídek zdržovali dva neznámí muži. Řidič uvedeného vozidla se po spatření přijíždějící policejní hlídky MP Mikulov, chtěl z přilehlého parkoviště okamžitě „nenápadně“ vzdálit i se svým vozidlem.  V odjezdu mu naštěstí zabránila na pokyn strážníků právě přijíždějící autohlídka PČR. V podezřelém vozidle byly posléze policisty objeveny věci, které odpovídaly popisu odcizených oděvních svršků atd. Odcizené věci na místě identifikovali zaměstnanci prodejny. Z uvedeného důvodu zasahující strážníci podezřelé občanky Brna r. 1999 a r. 1984 omezili na osobní svobodě a předvedli je k dalšímu šetření na služebnu PČR Mikulov. Podezřelé muže z odjíždějícího vozidla na místě dále řešila hlídka PČR Mikulov. Celou záležitostí se budou dále zabývat policisté z O.O.PČR Mikulov.   

Dne 7. 10. 2021 v čase 23:23 hodin se na mikulovské strážníky osobně obrátila občanka nedalekých Bavor s oznámením, že hledá svoji mladistvou dceru r. 2006. S dcerou mají v poslední době výchovné problémy a dnešního dne měl jejich konflikt vygradovat. Dcera utekla za kamarády a komunikuje s nimi pouze přes telefon, a to jenom občas.  S určitostí se ale pohybuje někde v Mikulově. Strážníci MP Mikulov se zákonným zástupcem postrádané dcery spolupracovali a pomáhali jí s hledáním.  Do pátrání po postrádané dívce se následně aktivně zapojil i operátor městského kamerového systému MP Mikulov. A právě uvedená aktivita operátora nakonec slavila úspěch. V čase 00:17 hodin následujícího dne byla hledaná dívka spatřena na kamerách v okolí Amfiteátru, jak zde stojí i s kamarádem. Vyslaná autohlídka dívku zajistila a následně ji převezla na služebnu MP Mikulov, kde na ni již čekala její matka. Celá záležitost byla v ranních hodinách posléze předána k dalšímu řešení na MěÚ Mikulov sociální orgán OSPOD Mikulov.

Dne 9. 10. 2021 v čase 16:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Komenského, kde se nacházel na zemi ležící místní občan r. 1955. Uvedený muž byl krvácivě zraněný v obličeji a byl pro probuzení celý dezorientovaný. Za jeho zdravotním kolapsem byla jednoznačně přemíra zkonzumovaného alkoholu. Strážníci pomočenému a pozvracenému muži následně poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK.  Zkolabovaný muž byl následně sanitním vozem převezen na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 10. 10. 2021 v čase 12:45 hodin. Zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí v Mikulově, kde vznikl konflikt s mladistvým hochem r. 2006. Na uvedeného mladíka si stěžovali návštěvníci města, jelikož uvedený hoch neomaleně „lovil“ magnetem drobné mince z kašny na Náměstí. Strážníci nejdříve podezřelého mladíka oslovili, ale tento s nimi odmítal spolupracovat a začal se jim dokonce fyzicky vzpírat!  Zasahující strážníci MP Mikulov museli nakonec po marných zákonných výzvách použít proti ignorujícímu mladíkovi i mírné donucovací prostředky.  Při odvádění problémového hocha na nedalekou služebnu MP Mikulov, se najednou objevili na místě další dva teenageři a uváděli, že jsou z Valtic a problémový mladík má být jejich bratr a kamarád. Následně byl zakročujícím strážníkům na místě poskytnut telefonní kontakt na zákonného zástupce kontrolovaných bratrů. Po telefonické konzultaci s matkou mladíků, bylo domluveno, že všichni hoši budou odvedeni na služebnu MP Mikulov, kam si pro ně posléze přijede jejich matka.  O výletě kamarádů do Mikulova z nedalekých Valtic neměli rodiče žádné tušení. Strážníci MP Mikulov si pro jistotu na služebnu přivolali hotovostní pracovnici MěÚ-orgán OSPOD Mikulov, jelikož dva kontrolovaní mladíci byli ještě nezletilí a další byl mladistvý. Celou záležitostí se bude dále zabývat OSPOD Mikulov.

Dne 14. 10. 2021 v 16:00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Billa Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o zadržení podezřelého muže personálem prodejny, jelikož byl důvodně podezřelý z krádeže lihoviny tuzemáku. Strážníci MP Mikulov posléze v podezřelém muži zjistili občana Velkých Pavlovic r. 1969. Podnapilý muž se ke krádeži strážníkům přiznal a dále uváděl, že je ochotný nést za spáchaný přestupek následky. Odcizené zboží bylo strážníky vráceno nepoškozené zpět do prodejny a neomalenému chmatákovi byla na místě uložena příkazní pokuta za spáchané přestupkové jednání proti majetku. Novému bezdomovci bylo zasahujícímu strážníky následně doporučeno, aby se raději vrátil do rodných Velkých Pavlovic, jelikož v Mikulově se již prozradil a bude mu proto věnována zvýšená pozornost. Uložení pokuty bylo dále oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 16. 10. 2021 bylo v čase 00:05 hodin telefonicky nahlášeno z brněnského dispečinku RZS JMK na MP Mikulov, že na ul. České v Mikulově mělo právě dojít k incidentu, po kterém zůstal v provozovně Sportbaru krvácivě zraněný muž. Tímto byli strážníci MP Mikulov požádáni o prověření oznámení. Strážníci po dojezdu na určené místo zjistili, že zraněný muž – občan Brna r. 1978 se v provozovně skutečně nachází. Dle svědectví personálu baru nikdo však nic neviděl a ani neslyšel. Samotný zraněný muž si také na nic nepamatoval. Z důvodu závažnosti krvácivého zranění v obličeji uvedeného poškozeného muže byl na místo strážníky přivolán zdravotnický výjezd RZS. Zraněný muž posléze putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Zasahující strážníci na místě dále zajistili jména všech přítomných osob a požádali personál baru o zabezpečení záznamu z kamerového systému provozovny. V následujících dnech bylo strážníky zjištěno, že svědci fyzického napadení se jen báli vypovídat v přítomnosti podezřelého agresora, který se v době policejního zásahu ještě stále nacházel v blízkosti napadeného! Následně shlédnuté kamerové záznamy potvrdily důvodné podezření vůči problémovému mikulovskému občanovi r. 1984. Z důvodu závažnosti nahlášeného případu byl celý incident v následujících dnech předán MP Mikulov k dořešení, jako podezření ze spáchání trestného činu na místní oddělení Policie ČR.

Dne 18. 10. 2021 v 16:40 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí vjel do pěší zóny neoprávněně neznámý velký motocykl. Řidič uvedené motorky musel samozřejmě zaregistrovat, že vjíždí kolem zábranového výsuvného sloupku. A aby toho nebylo málo, tak uvedený řidič na Náměstí na motorku naložil spolujezdkyni, té nasadil na hlavu svoji helmu a oba z Náměstí odjeli. Řidič motocyklu samozřejmě bez helmy. Tuto podezřelou projíždějící se dvojici ale dále již sledoval bystrý operátor městského kamerového systému a pohyb motocyklu hlásil zalarmované autohlídce. Samotná autohlídka zasahujících strážníků MP Mikulov následně pronásledovala ujíždějící motocykl se zapnutými modrými majáky do protisměru od ul. 22.dubna, po ul. Brněnské a následně pak až opět na Náměstí do pěší zóny.  Oslovený řidič zastaveného stíhaného motocyklu uváděl, že je v Mikulově na lékařském kongresu a chtěl jen povozit svojí novou kamarádku. Následně provedené dechová zkouška na alkohol, byla pro řidiče motorky naštěstí negativní. Přestupkové jednání pražského řidiče motocyklu r. 1986 bylo posléze zasahujícími strážníky potrestáno ihned na místě citelnou příkazní pokutou.   

Dne 21. 10. 2021 v čase 11:50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Pod Platanem v Mikulově, kde došlo k vážné havárii plynového potrubí. Nebezpečná situace vznikla z důvodu prováděných stavebních výkopových prací. Strážníci MP Mikulov na místě spolupracovali se zasahujícím hasičským výjezdem HZS JMK – Mikulov a na místě havárie usměrňovali silniční provoz až do 12:45 hodin.

Dne 23. 10. 2021 v čase 15:15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v mikulovské lokalitě u nádraží ČD, kde měl tropit výtržnosti agresivní podnapilý cizinec. Přivolaní strážníci MP Mikulov na ul. Nádražní u autobusových zastávek posléze zkontrolovali označeného podezřelého muže, který měl na místě nejdříve nevhodně obtěžovat a poté i osahávat na intimních místech místní mladé dívky. Následně měl tento muž dokonce fyzicky napadnout i přítomné místní mladíky, kteří se svých kamarádek zastávali. Strážníci v podezřelém cizinci následně zjistili občana Ukrajiny r. 1991. Hlídka MP Mikulov na místě incidentu podezřelého cizince zajistila a na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, jelikož chování cizince v tomto případě vykazovalo znaky vyšší nebezpečnosti. Ve skupině místní mládeže se totiž nacházely osoby, které byly ještě mladistvé, a dokonce i nezletilé! Z důvodu silné podnapilosti byl problémový nespolupracující cizinec následně hlídkou MP Mikulov nejdříve převezen k vystřízlivění na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Celou záležitostí se dále bude zabývat místní Obvodní oddělení Policie ČR Mikulov.

Dne 26. 10. 2021 v 13:00 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno personálem penzionu z Dolních Dunajovic, že jim na jednom pokoji zanechali ubytovaní hosté přenosnou dopravní značku. Oznamovatelka z penzionu uváděla, že s konkrétním mužem – pachatelem krádeže hovořila a ten následně sliboval, že odcizenou dopravní značku odnese z penzionu a vrátí ji na své místo. Bohužel zůstalo jen u slibů. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě posléze zjistili, že odcizená dopravní značka pochází ze staveniště na konci Dolních Dunajovic, směrem na obec Březí. Strážníci následně zabezpečili její navrácení na své místo. Dalším šetřením bylo zjištěno, že dotyčný podezřelý host byl po celou dobu svého turistického pobytu v Dolních Dunajovicích neustále problémový. Opakovaně rušil noční klid v penzionu, opíjel se, a dokonce si v opileckém deliriu poskákal a poškodil své zaparkované osobní motorové vozidlo. Mikulovští strážníci celou událost následně zadokumentovali a provedli důkladnou fotodokumentaci. Následně byl podezřelý host r. 1980 pocházející z města Přeštice v Plzeňském kraji oznámen MP Mikulov k dalšímu řešení na správní orgán MěÚ Mikulov, jako úmyslné přestupkové jednání.  MP Mikulov v obci Dolní Dunajovice zasahuje na základě veřejně-právní smlouvy mezi Dolními Dunajovicemi a Mikulovem.

Dne 31. 10.  2021 v čase 00:12 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, jak jde po ul. Kostelní skupinka osob, kdy jedna z těchto osob nese na zádech reklamní skládací ceduli. Strážníci MP Mikulov následně podezřelé osoby zastihli na ul. Brněnské. Podezřelý mladík – pachatel krádeže r. 1997 pocházející z obce Lupenice v Královehradeckém kraji se strážníkům na místě posléze ihned ke svému protiprávnímu jednání přiznal. Se svými kamarády byl v Mikulově na turistickém pobytu a své chování omlouval, jako malou recesi v alkoholovém opojení. Zasahující strážníci však na podobné recesistické výjevy neměli pochopení. Následně nařídili okamžité navrácení reklamní tabule na své místo a celou záležitost kvalifikovali, jako spáchání přestupkového jednání proti majetku. Spáchaný přestupek byl ihned na místě potrestán příkazní pokutou a dále také oznámením o uložení pokuty do centrálního registru přestupků.   

Zpracováno do 31.10.2021.                    Za MP Mikulov zdraví strž. Vážný Radek