Okénko Městské policie Mikulov - listopad 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc listopad 2021

Dne 5. 11. 2021 v čase 19:55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na mikulovském sídlišti, kde strážníci zadrželi podezřelého mikulovského mladíka r. 1998. Tento v Mikulově nechvalně známý výtržník byl v silně podnapilém stavu a před svým zadržením se poflakoval po ul. Piaristů. V jednom okamžiku ho však popadl nevysvětlitelný amok a v zápalu zuřivosti začal tlouct rukama do skleněné výlohy provozovny oční optiky! Prosklenou výlohu se mu nakonec přece jen podařilo rozbít. Zadržený mladík se pokoušel zasahujícím strážníkům nejdříve zapírat. Poté začal fabulovat o dalším spolupachateli, ale nakonec musel s pravdou ven, jelikož strážníci mu jeho báchorky vyvrátili usvědčujícími důkazy. Hlavním nevyvratitelným důkazem byly záznamy z kamer městského kamerového systému MP Mikulov, kde byl celý incident zaznamenán. Dále měl pachatel lehce pořezanou a zakrvácenou pravou ruku, což přesně odpovídalo způsobu spáchaného vandalismu. Usvědčený výtržník se nakonec ke svému protiprávnímu chování strážníkům přiznal. Na služebně MP Mikulov byla zraněnému pachateli poskytnuta ze strany MP Mikulov první pomoc, kdy drobné poranění ruky ošetřili samotní strážníci. Podnapilý mladík byl posléze strážníky předán přivolaným rodinným příslušníkům. Strážníci MP Mikulov nakonec spolupracovali s majitelem provozovny, kdy bylo nutno provizorně zabezpečit rozbitou výlohu. Z důvodu odhadnuté vniklé škody, která by neměla přesahovat hranici 10 000 Kč, byla celá záležitost MP Mikulov zatím kvalifikována, „jen“ jako spáchání přestupkového jednání proti majetku. Spáchaný vandalismus byl MP Mikulov následně postoupen k dořešení na správní orgán města Mikulov.    

Dne 8. 11. 2021 v čase 13:20 hodin prováděla hlídka MP Mikulov měření rychlosti projíždějících motorových vozidel v obci Novosedly. MP Mikulov v obci Novosedly zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. V uvedenou dobu strážnici měřili rychlost u vjezdu do obce od nedalekého Drnholce. Při zastavení změřeného projíždějícího vozidla tovární značky Audi dostal zasahující strážník od řidiče uvedeného zastaveného vozidla nečekanou odpověď. Řidič vozidla na strážníkovu výzvu k předložení řidičského průkaz jen stroze odpověděl, že žádné řidičské oprávnění nevlastní. Dále předložil pouze svůj občanský průkaz, a to navíc ještě rozpůlený na dvě části. Další odpověď řidiče na dotaz, zda požil před jízdou alkoholické nápoje vyrazila strážníkovi skoro dech. Řidič v klidu odvětil, že si dal před jízdou jen jedno jedenáctistupňové pivo! Řidič dále také uvedl, že vozidlo patří jeho přítelkyni, ale ona o tom, že si ho vypůjčil vůbec neví. Provedená dechová zkouška na alkohol byla samozřejmě pozitivní. Po telefonické konzultaci mezi MP Mikulov a Policii ČR bylo dohodnuto, že celá záležitost bude MP Mikulov důkladně zadokumentována a bude postoupena k dořešení na příslušný správní orgán MěÚ Mikulov. Znojemský „neřidič“ r. 1984 je nyní podezřelý ze souběžného spáchání několika přestupků najednou uvedených v Zákoně č.361/2000 Sb. Odstavené vozidlo si na svého majitele muselo následně počkat ještě několik desítek minut. Provozovatelka vozidla nakonec odmítla podat jakékoliv oznámení na neomaleného řidiče-neřidiče, jelikož ho v danou chvíli považovala za osobu sobě blízkou.         

Dne 12. 11. 2021 v čase 17:15 hodin zastavila autohlídka MP Mikulov v mikulovské lokalitě ul. K Vápence podezřelé osobní motorové vozidlo tovární značky Opel, které v danou chvíli řídila mikulovská občanka r. 1981.  Řidička uvedeného vozidla byla důvodně podezřelá, že před samotnou jízdou požila alkoholické nápoje. Následně provedená dechová zkouška pak podezření strážníků jen potvrdila. Výsledek dechové zkoušky byl pozitivní s naměřenou alarmující hodnotou 1,92 promile alkoholu. Z důvodu závažností byla následně celá zjištěná záležitost bezodkladně postoupena přivolané hlídce Policie ČR, jelikož naměřená hodnota alkoholu již spadala do sféry pro podezření ze spáchání trestného činu. Paradoxem na celém případu byla okolnost, kdy mikulovští strážníci uvedenou osádku zastaveného vozidla kontrolovali jen několik málo minut nazpět na parkovišti u prodejny Lidl. Už v tu dobu bylo strážníkům jasné, že kontrolovaný spolujezdec a řidička jsou pod vlivem alkoholu. Řidička ještě sama strážníky upozorňovala, že popíjela alkoholické nápoje a je s největší pravděpodobností stále pod jeho vlivem! Taktéž si oba kontrolovaní mohli uvědomit, že strážníci jejich zaparkované vozidlo nenechají jen tak bez dohledu. Staré pořekadlo říká: „kdo chce kam, pomozme mu tam.“

Dne 12. 11. 2021 v čase 23:45 hodin byla MP Mikulov z dispečinku RZS JMK Brno telefonicky požádána o spolupráci a asistenci při „ošetřování“ podnapilých osob na ul. Na Jámě. V celé záležitosti se mělo jednat o oznámení na nouzovou linku záchranářů z důvodu, že přítelkyně oznamovatele měla mít bolesti a má zvracet krev! Obě osoby se pohybovaly po ulici a byly právě na cestě do penzionu. Zmíněná podnapilá žena musela být chvílemi také doslova tažena svým partnerem za ruce, aby se vůbec někam posunuli. Zasahující zdravotníci neshledali u ošetřované osoby žádné závažné zdravotní komplikace. Bohužel nehorázná podnapilost se musí prostě střízlivěním protrpět.  Z vyzvracené krve se nakonec vyklubalo červené víno neznámé značky a neznámé kvality. Zasahující mikulovští strážníci posléze dohlédli na bezproblémový přesun turistů na jejich ubikace. Zamyšlení nakonec: „kdyby se takové zbytečné výjezdy mohly podnapilým provinilcům zpětně naúčtovat…“  

Podobný případ s podnapilým řidičem osobního motorového vozidla řešila hlídka MP Mikulov i dne 13. 11. 2021 v čase 21:45 hodin. V daný moment si operátor městského kamerového systému MP Mikulov všimnul, že v lokalitě ul. Piaristů se pohybuje podezřelý chodec, který vrávorá, a nakonec i padá na komunikaci. Posléze se tento neznámý muž zvedá, jde k zaparkovanému vozidlu tovární zn. Škoda Fabia, sedá si na místo řidiče a po nastartování s vozidlem i odjíždí! Operátor MKDS MP Mikulov následně projíždějící vozidlo evidoval na několika na sobě navazujících kamerách. Posléze byla za uvedeným podezřelým vozidlem odeslána autohlídka MP Mikulov. Uvedené podezřelé vozidlo bylo následně strážníky zastaveno až na ul. Jiráskova v Mikulově v čase 21:50 hodin. Podezřelý řidič-občan Mikulova r. 1977 byl strážníky následně vyzván k provedené dechové zkoušky. Výsledek dechové zkoušky byl samozřejmě pozitivní s naměřenou hodnotou 2,3 promile alkoholu. Z důvodu závažnosti zjištěné okolnosti byla strážníky MP Mikulov následně na místo přivolána hlídka PČR Mikulov. Podnapilý zastavený řidič bude nyní čelit podezření ze spáchání trestného činu: „ohrožení pod vlivem návykové látky.“  Dále řeší Policie ČR.

Dne 15. 11. 2021 v 8:40 hodin byli strážníci MP Mikulov zalarmováni prodavačkou pekařství z ul. Piaristů v Mikulově. Vystrašená žena telefonicky nahlásila, že už v pátek si v jejich prodejně někdo zapomněl plátěný oranžový baťoh. Ona to nijak neřešila a spoléhala na to, že si pro batožinu někdo vrátí. V pondělí si pak na odložený batoh vzpomněla, tak si řekla, že se do něj tedy podívá. S údivem pak zjistila, že se v batohu nachází vojenské oblečení a také velká lesklá krátká střelná zbraň. Proto nijak dále neváhala a neobvyklý nález ihned nahlásila na MP Mikulov. Přivolaní strážníci posléze přistupovali k batohu s respektem, jelikož krátká střelná zbraň se nenachází přece jenom každý den. Závažné podezření mělo nakonec své úsměvné rozuzlení. V nebezpečné zbrani byla nakonec shledána plastová napodobenina v AIRSOFT provedení (made in CHINA). Strážníci MP Mikulov si nalezený batoh i s neškodnou hračkou a maskáčovými svršky odvezli na služebnu MP. Postrádaný nález byl pak v následujících hodinách předán zákonnému zástupci nezletilce, který se po svých ztracených věcech sháněl již od zmíněného pátku 12. 11. 2021.  Ztráty a nálezy jsou v Mikulově doménou MP Mikulov. Do rukou strážníků se někdy dostanou, jak věci úsměvné, ale někdy také i věci pomalu hrůzu nahánějící. Ale o tom třeba zase až někdy příště. 

Dne 20. 11. 2021 v čase 2:43 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. 1. května v Mikulově právě dochází k vandalismu, kdy dva neznámí pachatelé rozkopávají zpětná zrcátka na zde zaparkovaných osobních motorových vozidlech! Dále byl strážníkům nahlášen popis podezřelých osob. Strážníci MP Mikulov v celé záležitosti okamžitě spolupracovali také s autohlídkou Policie ČR. Následnou společnou policejní akcí se podařilo podezřelé osoby vyhledat a zadržet během několika málo minut od nahlášení v lokalitě ulice Bezručova. Posléze se podařilo dohledat, že pachatelé stihli poškodit celkem 37 zaparkovaných vozidel. Navíc jim také vadilo nainstalované dopravní značení, které bylo po jejich průchodu zcela rozházené. Oba podezřelí pachatelé, kteří nepocházeli z Mikulova budou nyní čelit podezření ze spáchání trestného činu. Celá záležitost je dále v šetření Policie ČR.

Dne 20. 11. 2021 v čase 13:45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně prodejny Lidl Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o zadržení pachatele krádeže zboží, které bylo proneseno přes pokladny bez řádného zaplacení. Vzniklá škoda na odcizeném zboží byla vyčíslena na hodnotu 678 Kč. Po navrácení zabaveného odcizeného zboží nazpět do prodejny, strážníci MP Mikulov celou záležitost dořešili, jako dokonané spáchání přestupku proti majetku. Zadrženému cizinci, občanovi Polska r.1986 byla následně na místě uložena citelná příkazní pokuta. Dále bylo uložení uvedené pokuty nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 23. 11. 2021 v 15:38 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že za prodejnou Tesco Mikulov vedle dětského hřiště právě došlo k incidentu, při kterém měl být fyzicky napaden místní mladík r. 2001. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě dále zjistili, že do uvedeného incidentu měly být zapojeny i další osoby. Dále bylo zjištěno, že napadený mladík neutrpěl pouze drobné zranění v obličeji, ale také i újmu na majetku, jelikož mu byly při uvedeném napadení zničeny jeho dioptrické brýle, které měl právě nasazené na nose. Vzniklá škoda byla odhadnuta na částku 2 500 Kč. Podezřelí pachatelé měli z místa následně odjet osobním motorovým vozidlem. Zasahující strážníci MP Mikulov okamžitě zareagovali, všechny přítomné svědky vyslechli a posléze s nimi učinili zápisy do úředního protokolu. Následně ještě ten samý den, byly kontaktovány obě podezřelé útočící osoby a byl s nimi učiněn také zápis do úředního protokolu. Z důvodu, že obě útočící osoby se k fyzickému napadení přiznaly a se strážníky dále spolupracovaly, bude celá záležitost dořešena v kompetenci MP Mikulov. Celá záležitost byla kvalifikována, jako spáchání přestupku proti občanskému soužití. Oběma pachatelům, mladé ženě r. 2000 pocházející z Břeclavi a jejímu mladému partnerovi r. 1998 pocházejícímu z obce Pouzdřany nyní hrozí uložení příkazních pokut.

Další narušování občanského soužití řešila MP Mikulov dne 26. 11. 2021 v čase 17:05 hodin v lokalitě ul. Brněnské v Mikulově. V celé záležitosti se mělo jednat o nahlášené fyzické napadení, které oznamoval přítomný občan – řidič vozidla Škoda Felicia r. 1985 pocházející z obce Jevišovka. Tento uváděl, že zaparkoval v prostoru před městskou knihovnou (asi si neuvědomoval, že stojí v zákazu zastavení) a když se vracel ke svému zaparkovanému vozidlu byl osočován neznámými osobami, které skončilo jeho fyzickým napadením!  Druhá strana rozepře zase naopak uváděla, že vozidlo Škoda Felicia při parkování blokovalo vjezd na ul. Kozí hrádek několik desítek minut. Když přišel řidič Felicia ke svému vozidlu, tak jej oprávněně kritizovali za špatné parkování. Řidič Škody Felicia byl na ně následně arogantní a vulgární. Obviněný muž z fyzického napadení měl pouze bránit přítomné řidičky před jejich ohrožováním neomaleným řidičem Škody Felicia. Zasahující strážníci obě znesvářené strany na místě následně zklidnili. Strážníci MP Mikulov celou záležitost posléze důkladně zadokumentovali a postoupí ji k dořešení na správní orgán města Mikulov, jako podezření ze spáchání přestupkového jednání.   

Dne 26. 11. 2021 postihla Jihomoravský kraj první letošní sněhová kalamita. Po pravdě řečeno mělo by se spíše uvádět „kalamitka“.  Také v Mikulově napadlo několik centimetrů sněhu. Někteří, zejména děti měly z prvního napadeného sněhu velkou radost. Na druhou stranu, koho první sníh opět velmi překvapil byli řidiči kamionů. Klouzající se tiráky bylo vidět na každém rohu. Nejvážnější případ se pak odehrál u výjezdu z BČS MOL, kde v mírném stoupání přímo před mikulovským Kasinem zůstal stát zablokovaný litevský kamion přes celou vozovku. Na místě musel při vyproštění uvízlého vozidla následně zasahovat hasičský výjezd HZS JMK.  Hlídky PČR a MP Mikulov posléze na místě usměrňovali silniční provoz od 19:40 hodin.  Vyproštění kolosu trvalo asi jednu hodinu.   

 

Zpracováno do dne 28. 11. 2021. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný