Okénko Městské policie Mikulov - leden 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc leden 2022


Dne 1. 1. 2022 v čase 14:15 hodin byla MP Mikulov požádána příbuznými mikulovské seniorky r. 1934 o pomoc, jelikož jejich babička, která je ubytována v samostatné garsonce v budově DPS na ul. Pod strání nijak nereaguje na jejich zvonění a klepání! Klíče od bytu jsou v zámku zevnitř, takže příbuzní se nemohou sami dostat do bytu i když mají náhradní klíče. Zasahující strážníci se pokoušeli opakovaně na seniorku dozvonit a doklepat. Jejich snažení však bylo opakovaně marné. Na výslovnou žádost odpovědných příbuzných seniorky se strážníci MP Mikulov posléze rozhodli k nouzovému otevření bytu. Po odborném vylomení vložky zámku strážníci vstoupili do bytu a zkontrolovali ženu ležící v posteli. Rodinní příslušníci seniorky se v daný okamžik již psychicky připravovali na ty nejhorší zprávy. Jaká to pak byla pro ně ta nejlepší novoroční zpráva, když se babička probudila a začala se všemi komunikovat. Seniorka byla sice dezorientovaná a oslabená, ale své příbuzné poznala. Strážníci MP Mikulov na místě posléze svoji misi ukončili a celou záležitost nechali k dořešení rodinným příbuzným seniorky.


Dne 1. 1. 2022 v čase 18:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v lokalitě ul. Hraničářů se u budovy ZŠ povaluje podnapilá osoba. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov následně zaregistroval, že kolem ležící osoby se vyskytuje skupinka mládeže, která se snaží hendikepované osobě pomoct. Přivolaní strážníci posléze na místě zjistili, že podnapilou osobou je místní občan r. 1968. Podnapilá osoba se strážníky sice komunikovala, ale dále nebyla schopna se sama postavit na své nohy. Z důvodu, že mikulovští strážníci z důvodu dobré místní znalosti věděli, že podnapilou osobou je místní mentálně omezený muž, rozhodli se následně k převozu hendikepované osoby do místa jeho bydliště. V místě bydliště strážníci zkontaktovali příbuzné a dovezeného muže jim předali k dalšímu domácímu ošetřování. Celá záležitost byla posléze vyřešena v kompetenci MP Mikulov.


Dne 8. 1. 2022 v čase 18:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov ve hřbitovním parku v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o „vysvobození“ místního muže bez přístřeší r. 1977, který již několik dní dobrovolně přebýval v náhrobním výklenku zhotoveném v antickém slohu u hlavního chodníku, pod neustálým bdělým dohledem kamenné sochy truchlící ženy. Místní bezdomovec se na uvedené místo uchýlil již před několika dny a byl odkázaný na milodary, které mu tam nosili soucitní mikulovští spoluobčané. Strážníci o uvedeném muži věděli, ale ten odmítal z místa odejít a uváděl, že žádnou jejich pomoc nepotřebuje. Vlivem zhoršení povětrnostních podmínek a také trvajícím celonočním mrazům se mikulovští strážníci rozhodli rázně zakročit a na uvedené místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Přivolaní zdravotníci konstatovali, že zdravotní stav místního muže je již natolik vážný, kdy se vlastně již nemůže sám pohybovat bez cizí pomoci, a proto bude muset být převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Zasahující strážníci na místě spolupracovali s výjezdem RZS JMK a posléze zabezpečili úklid batožiny, která po místním uvedeném muži na místě zůstala. Velký dík tímto patří mikulovskému občanovi-kamarádovi A. Č. r. 1980, který strážníkům na místě pomáhal a kamarádovi batožiny uschoval k sobě do azylu. Strážníci MP Mikulov v celé záležitosti dále vyrozuměli Sociální odbor MěÚ Mikulov.


Dne 10. 1. 2022 v 16:50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě pod Mušlovem, kde se nacházela v nebezpečné blízkosti frekventované silniční komunikace vážně poraněná srna. Strážníci MP Mikulov na místě zapnuli výstražné majáky a započali z důvodu zachování BESIP s usměrňováním silničního provozu. Zároveň byl také operátorem MP Mikulov vyrozuměn místní myslivecký hospodář, který se posléze dostavil na uvedené místo a následně ukončil trápení zraněného zvířete. Zranění srny byla velmi vážná a nebyla slučitelná s jejím dalším přebýváním.


Dne 12. 1. 2022 v 15:45 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v zámeckém parku v Mikulově před malou chvílí vznikl incident, při které mělo dojít k inzultaci místního mladíka r. 2003. Celá záležitost započala nevhodným chováním dvou místních mladíků, kteří se pohybovali v zámeckém parku a prováděli zde různá alotria. Vrcholem jejich zábavy mělo být lození po oplocení, které oddělovalo zámecký park od nebezpečného prostoru z ul. A. Muchy v Mikulově. Projíždějící občan Mikulova r. 1974 měl přítomné mladíky za jejich nevhodné chování jen kárat. Mladíci zase pro změnu uváděli, že projíždějící občan měl na jednoho z nich zaútočit a měl mu „vlepit“ 5x políček na tvář! Strážníci MP Mikulov celou nahlášenou událost zadokumentovali a posléze ji postoupili k dořešení na správní orgán města. Ani jedna zainteresovaná strana nechtěla slevit ze svých výpovědí, a tak hlavní důkazním materiálem v celé záležitosti budou záznamy z kamer městského kamerového systému. Strážníci MP Mikulov celý incident kvalifikují, jako spáchání přestupkového jednání proti občanskému soužití.


Dne 12. 1. 2022 v čase 18:20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Na hradbách v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o zákrok a nouzové otevření bytových prostor, jelikož na pult centrální ochrany byl MP Mikulov přijat nouzový signál, který byl vyslán určitou osobou v tísni! Strážníci posléze na uvedené adrese našli ležet na podlaze bezvládnou starší osobu r. 1937. Zkolabované ženě poskytli zasahující strážníci okamžitě první pomoc a na místo byl ihned přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Po následné záchranné akci byla ošetřená žena předána do rukou svým blízkým rodinným příslušníkům. MP Mikulov provozuje pult centrální ochrany, na který jsou napojeny různé objekty a organizace. Většinou se jedná o budovy a zařízení ve vlastnictví města Mikulov. Dále také různá nouzová tlačítka kanceláři MěÚ Mikulov, ÚP, fi. TEDOS apod. V neposlední řadě je připojeno na uvedený PCO také několik desítek potřebných mikulovských seniorů. Tito jsou napojeni na MP Mikulov přes nouzové tlačítko, které by měli mít hlídaní senioři neustále při sobě. V případě jakékoliv nouze (například zloději, energo-šmejdi, havárie v bytě apod.) či situace, kdy senior vycítí blížící se zdravotní kolaps, jednoduše zmačkne uvedené tlačítko a mikulovští strážníci s ním můžou okamžitě komunikovat na dálku. Nejedná se při tom pouze o prostory v bytě či domě. Uvedené zařízení komunikuje s MP Mikulov i kdekoliv v terénu, jelikož pracuje na bázi mobilního telefonního připojení přes SIM kartu. Provoz tohoto zařízení je zcela zdarma. MP Mikulov nouzové zařízení poskytuje pouze vybraným seniorům a dále potřebným občanům po splnění určitých kritérií a na základě učiněného výběrového řízení. V uvedeném případě na ul. Na hradbách zachránilo nouzové tlačítko dle pohledu zasahujících zdravotníků postižené ženě vlastně život.


Dne 13. 1. 2022 v čase 10:35 hodin na ul. Svobody v Mikulově osobně zastavil občan Klentnice r. 1936 projíždějící autohlídku MP Mikulov. Postarší senior začal strážníkům vysvětlovat, že byl před malou chvílí osloven neznámým občanem, který po něm chtěl rozměnit peníze. On mu vyhověl, ale posléze ho tento neznámý muž okradl o peněženku, kterou si senior zastrčil do kabátu! V peněžence měl mít okradený senior finanční hotovost v Kč a dále také ještě nějaké osobní nepodstatné věci. Operátor kamerového systému MP Mikulov následně ihned dohledal celou oznámenou situaci, kdy bylo zjištěno, že celá oznámená událost se skutečně stala tak, jak ji poškozený senior popsal. Mezi tím bylo na MP Mikulov asi po 10 minutách telefonicky oznámeno, že k podobné situaci došlo také před malou chvílí na parkovišti před prodejnou Billa v Mikulově. Obětí zloděje se tentokrát stal senior r. 1948 shodou okolností původem také z obce Klentnice. V jeho případě se jednalo o odcizenou peněženku s finančním obnosem a také s platební bankovní kartou! Následným intenzivním šetřením MP Mikulov byly na kamerovém systému MP Mikulov dohledány z pořízených záznamů na různých kamerách důkazní okolnosti, které z úmyslného protiprávního jednání usvědčují konkrétní osobu. Zjištěné okolnosti byly následně ihned předány na O.O.PČR Mikulov. Celou záležitostí se dále bude zabývat PČR, jako důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Nakonec snad jen ještě jedno malé zamyšlení, z kterého by mělo pramenit ponaučení. Mez lidmi se neustále pohybují různí predátoři, kteří čekají na svou příležitost. V tomto případě se jednalo o klasickou hyenu, která si troufá jen na bezbranné důchodce. Ale podobní podvodníci můžou zkřížit cestu i Vám. Proto opakovaně apelujeme, člověk musí být pořád ve střehu. Při podobných osloveních, telefonátech a žádostech buďte vždy obezřetní a opatrní. Většinou se vždy jedná o podvodníky a o lidi, kteří si Váš soucit a pomoc vůbec nezaslouží. V případě pochybností ihned volejte PČR 158 nebo MP 156. Rychlou reakcí můžete zachránit svůj odcizený majetek, nebo také zabránit podvodníkům v jejich dalším protiprávním jednání!


Dne 21. 1. 2022 v čase 11:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v prodejně Tesco Mikulov došlo ke krádeži. Přivolaní strážníci v podezřelé pachatelce posléze zjistili občanku Břeclavi r. 1979. Uvedená žena se pokusila z prodejny odnést zboží bez řádného zaplacení v celkové hodnotě 279 Kč. Jednalo se o 1x láhev tuzemáku a 2x kinder mléčné řezy. Usvědčená pachatelka následně však odmítala s přivolanými strážníky spolupracovat a neustále probíhající šetření nějak komplikovala. Po provedené lustraci osob na PČR, byla pachatelka krádeže z místa strážníky propuštěna. Šetřením bylo dále zjištěno, že kontrolovaná žena měla odcizit zboží v prodejně Tesco i v předešlý den 20.1.2022. Z krádeže jí usvědčoval záznam z interního kamerového systému prodejny Tesco. MP Mikulov celou záležitost zadokumentovala a po spisovém zpracování byla celá záležitost MP Mikulov postoupena k dořešení na správní orgán města Mikulov. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako opakované spáchání přestupku proti majetku.


Ode dne 20. 1. 2022 večerních hodin strážníci MP Mikulov registrovali, že se v Mikulově pohybuje podezřelá osoba, která jeví známky psychické lability. Po konzultaci s PČR a zdravotníky z RZS JMK bylo zjištěno, že se má jednat o občana ČR pocházejícího s Ostravy r. 1975. Uvedená osoba byla do ČR vrácena z Rakouska a od té doby se samovolně a dobrovolně pohybovala po Mikulově. Podezřelou osobu strážníci průběžně kontrolovali přes městský kamerový systém. Dne 21. 1. 2022 se však celá záležitost začala komplikovat a po uvedeném Ostravákovi bylo vyhlášeno PČR pátrání, jelikož tento začal po telefonu komunikovat se svými rodinnými příslušníky, kdy jim začal oznamovat, že je v bezvýchodné situaci! Poslední informace byla o uvedené osobě zjištěna v čase 20:30 hodin, kdy hledaný muž měl uvést do mobilu, že je někde zapadlý na poli u rakouských hranic a nemůže chodit. Vyhlášená pátrací akce, které se zúčastňovaly hlídky PČR i MP Mikulov nakonec vyvrcholila startem helikoptéry a použitím pátracího služebního psa PČR. Promrzlý, promočený a zcela vyčerpaný muž byl posléze dohledán termovizí z helikoptéry v čase 22:30 hodin, jak leží v příkopu u polní komunikace, kousek od rakouských hranic. Jako první byl u zmíněného muže psovod se svým psem. Nemocnému muži byla následně poskytnuta zdravotnická první pomoc a posléze byl eskortován do zdravotnického zařízení v Brně.


Dne 27. 1. 2022 v čase 2:10 hodin zaregistrovala projíždějící autohlídka MP Mikulov, že u Hotelu Zámeček na ul. K vápence je v čerstvě upraveném výkopu zapadlý polský kamion! Oslovený řidič nákladního vozidla uváděl, že chtěl na místě parkovat a špatně odhadnul pevnost odstavné plochy. Zasahující strážníci MP Mikulov řidiče následně kárali za to, že výkop byl jen nedávno zavezen a finálně upraven. Dále také, že na uvedeném místě platí absolutní zákaz zastavení, který je řádně označen dopravními značkami. Ukrajinský řidič měl snahu se zapadlým vozidlem manévrovat, ale nebezpečná situace se jenom zhoršovala a návěs vozidla se začal rizikově naklánět. Z uvedeného důvodu povolala hlídka MP Mikulov na místo hasičský výjezd HZS JMK. Následně se však ani přivolaným mikulovským hasičům zapadlé nákladní vozidlo nepodařilo z místa vyprostit. Nouzová situace byla posléze vyřešena v ranních hodinách, kdy zapadlé vozidlo vyprostila přivolaná brněnská firma se svým speciálním vyprošťovacím vozidlem. Přestupkové jednání uvedeného řidiče r. 1967 potrestali mikulovští strážníci uloženou příkazní pokutou. Také vyproštění zapadlého vozidla speciální firmou nebylo zadarmo.
MP Mikulov tímto oznamuje občanům Mikulova, že má ještě několik volných SOS tlačítek, které jsou k dispozici. Jedná se o připojení potřebných osob v seniorském věku na pult centralizované ochrany. O celé záležitosti jsme již psali v těchto událostech MP Mikulov v předešlém ukázkovém případě ze dne 12. 1. 2022. Zájemci mohou kontaktovat MP Mikulov osobně či telefonicky na mobil: 602 76 34 77. Připojení je pro uvedené seniory zcela zdarma.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný