Okénko Městské policie Mikulov - únor 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc únor 2022

Dne 5. 2. 2022 v čase 9:10 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno nešťastným pražským řidičem soukromé ambulance, že v Mikulově na ul. A. Muchy byl dnes nakupovat v prodejně autobaterii a když se vracel k zaparkované sanitě, tak musel vytratit z kapsy peněženku s firemní hotovostí 30 000 Kč. Tímto žádal MP Mikulov o pomoc prosil o prohlédnutí kamerových záznamů z městského kamerového dohlížecího systému. Strážníci z uvedeného důvodu zpětně prohlédli záznamy ze všech kamer, které sledovaly inkriminovaný prostor. Strážníci po intenzivním pátrání zjistili, že v čase 8:45 hodin se na uvedeném místě pohyboval podezřelý neznámý muž, který jednoznačně sebral z komunikace nález a následně odcházel směrem na sídliště. Poznávacím znamením podezřelého muže bylo specifické oblečení a také pejsek pokojové rasy, kterého uvedený muž měl celou dobu při sobě.  Poškozenému řidiči strážníci posléze doporučili podat na místním oddělení PČR trestní oznámení. Pátrací akcí nebyl podezřelý muž toho dne dohledán. Celá záležitost měla naštěstí pro oznamovatele svoji šťastnou dohru. Dne 6. 2. 2022 v čase 11:50 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na ul. České se pohybuje osoba, která odpovídá popisu podezřelého z předešlého dne. Strážníci následně podezřelého muže zadrželi na ul. Vrchlického a předvedli jej na O.O.PČR Mikulov. Zadržený muž r. 1988 původem z okr. Hodonín se zasahujícími strážníky MP Mikulov na místě spolupracoval a k zatajení a neoprávněnému přivlastnění si nálezu se přiznával. Celou záležitostí se dále zabývá PČR, jako podezření ze spáchání trestného činu.   

Dne 10. 2. 2022 v čase 13:35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Brněnské v Mikulově, kde vznikla v uvedenou dobu nebezpečná dopravní situace. Vzniklou kolizní situaci v křižovatce s ul. 22.dubna na místě zapříčinilo několik parkujících polských zájezdních autobusů, které do Mikulova přivezly ortodoxní židovské návštěvníky. Řidičům těchto autobusů dodržování dopravních předpisů asi vůbec nic neříkalo, jelikož autobusy klidně nepřehledně parkovaly přímo v křižovatce a dále také couvaly až do zákazu vjezdu, čímž kompletně zablokovaly celou ul. Brněnskou, kdy projíždějící vozidla stály až po ul. Pavlovskou.  Dále se ještě navíc mezi projíždějícími vozidly proplétala víc jak stovka uvedených židovských turistů, kteří mířili na Židovský hřbitov, kde právě probíhalo náboženské shromáždění. Zasahující strážníci MP Mikulov na místě začali okamžitě usměrňovat dopravní provoz a zablokovanou komunikaci uvolnili. Z důvodu, že strážníci MP Mikulov mají s uvedenými polskými řidiči zájezdních autobusů svoje negativní zkušenosti z minulosti, byla celá záležitost strážníky kvalifikována, jako vážné porušení dopravních předpisů. Přestupkové jednání bylo strážníky MP Mikulov vyřešeno udělením několika příkazních pokut. Z důvodu zabezpečení BESIPU strážníci na místě hlídkovali ještě dalších několik desítek minut. Polské autobusy byly odeslány na určené parkoviště pro autobusy na ul. 22.dubna. 

Dne 15. 2. 2022 v 22:47 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno místní ženou r. 1978, že se jí do bytu na ul. Brněnské dobývá její známý, se kterým celý večer popíjela alkoholické nápoje. Ona ho již v bytě nechce, takže ho z bytu „vyprovodila“, ale on se neustále k bytu vrací a začíná být agresivní! Vzájemnou potyčku dvou osob následně také zaregistroval operátor městského kamerového systému, který viděl, jak se žena s mužem na ul. Brněnské přetahují o mobilní telefon. Přivolaní strážníci konfliktní situaci na místě uklidnili a podnapilému muži r. 1982 vysvětlili, že jeho protiprávní počínání by také mohlo skončit převozem na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Z důvodu, že podnapilý muž se na inkriminované místo ještě jednou vrátil, bylo jeho přestupkové jednání proti občanskému soužití mikulovskými strážníky následně potrestáno uložením příkazní pokuty na místě. Rizikovému místu se dále intenzivně věnoval operátor městského kamerového systému. Uložením pokuty bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Lavička na ul. Kostelní v Mikulově naproti provozovny Bistra KUK je asi oblíbeným místem. Často se zde vyskytují také místní problémové postavy, které zde jen tak vysedávají, klábosí, a hlavně zde konzumují různé alkoholické nápoje. Již několikrát se také stalo, že podnapilé osoby spadly z lavičky, dolů ze zdi, přímo do křovin před vstupem do provozovny COOP. Dne 16. 2. 2022 v 19:00 hodin se riziková situace opět opakovala. Místní problémový muž r. 1977 upadnul z lavičky opět přímo dolů do křoví! Zasahující strážníci podnapilému muži poskytnuli první pomoc a odvedli jej na blízkou služebnu MP Mikulov. Na policejní služebnu byl dále přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Po zdravotní prohlídce zasahující záchranáři usoudili, že mikulovský občan je zcela v pořádku a je schopen převozu na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. K převozu na záchytku se mikulovští strážníci rozhodli z důvodu, že zachraňovaný muž byl zcela imobilní a nebyl schopný se sám o sebe postarat. Strážníci také neměli možnost tuto podnapilou osobu předat rodinným příslušníkům. Dechová zkouška u uvedeného muže prokázala silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2,47 promile alkohol. Celá záležitost byla dále vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 19. 2. 2022 v čase 17:05 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v prodejně LIDL Mikulov právě došlo k pokusu krádeže zboží ze strany neznámých cizinců. Neznámé osoby měly následně nasednou do před prodejnou zaparkovaného osobního vozidla VW a měly z místa rychle odjet směrem do centra Mikulova.  Svědci pokusu krádeže si jen všimli, že odjíždějící vozidlo, nemělo vzadu žádnou registrační značku. Podezřelých osob si v prodejně všimnul pracovník sekurity, který zaregistroval, že neznámí mladíci si připravují elektrické vrtačky a další věci k pronesení mimo pokladnu. Po oslovení uvedeným zaměstnancem prodejny, se podezřelé osoby daly na útěk a z prodejny se rychle vzdálily. Přivolaným strážníkům MP Mikulov byl pak předložen interní záznam z prodejny, kde byly 3 x podezřelé osoby zachyceny. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov posléze dohledal pohyb podezřelé vozidla na kamerovém záznamu. Podezřelé vozidlo bylo zachyceno i se svoji slovenskou RZ. Přední RZ si podezřelé osoby neodvážily demontovat. Celá záležitost je dále v šetření MP Mikulov.

Dne 25. 2. 2022 v čase 17:15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občany Mikulova, že na ul. Větrné se nemůžou sousedé dozvonit u bytových dveří na sousedku, která je s určitostí doma. Také bytové klíče, které mají sousedky pro případ nouze nelze zastrčit do zámku dveří!  Mikulovská seniorka r. 1947 má zdravotní problémy, proto se o ni spoluobčané dobrovolně starají, jelikož uvedená žena žije v bytě sama. Přivolaní strážníci přes mobilní telefon zjistili, že seniorka je sice doma, ale má nějaký vážný zdravotní problém, takže se nemůže dostat ke vstupním dveřím bytu. Z tohoto důvodu zasahující strážníci přistoupili k odbornému nouzovému otevření vstupních dveří dotčeného bytu. Zkolabovaná žena byla nalezena, jak sedí na podlaze v bytě a nemůže se sama postavit na nohy. Následně jí byla poskytnuta první pomoc a na místo byl přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Seniorka posléze putovala na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Otevřený byt byl zabezpečen ochotnými pověřenými sousedy.  

V nočních hodinách v čase od 00:12 hodin dne 26. 2. 2022, začal v provozovně TISPORT na ul. Piaristů vznikat dramatický incident, kterého se v konečné fázi zúčastňovalo několik osob. Hlavní problémovou okolností celé záležitosti byla údajná podnapilost některých návštěvníků uvedené provozovny. Na začátku hádky došlo pouze k verbálnímu napadání mezí hosty a obsluhou baru. Incident nakonec pokračoval fyzickým napadáním, a nakonec vyvrcholil střelbou z plynové pistole na ulici před samotnou provozovnou. Plynovou pistoli použila mikulovská problémová partnerská dvojice, která byla z baru vykázána, jako pomstu za svůj vyhazov. Pokračování probíhající rvačky mezi mužskými rivaly nakonec ukončily přivolané hlídky PČR Mikulov. Strážníci MP Mikulov na místě samotném spolupracovali a asistovali zakročujícím policistům. Incident byl ukončen v 01:00 hodinu. Místo probíhajících výtržností neustále sleduje několik kamer městského kamerového systému MP Mikulov. Takže celý průběh konfliktu je zmapován minutu po minutě, sekundu po sekundě. Uložený záznam bude nyní sloužit, jako hlavní důkazní materiál. Celou záležitost dále vyšetřuje Policie ČR, jako podezření ze spáchání trestného činu.      

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný