Okénko Městské policie Mikulov - březen 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc březen 2022

Dne 1. 3. 2022 v čase 18:50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občankou Mikulova, že na ul. Hraničářů je v bytě asi zraněná sousedka r. 1927. Zraněná sousedka má volat o pomoc, jelikož se sama nemůže dostat ke vstupním dveřím. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně po dojezdu na inkriminované místo započali ihned s nouzovým otevíráním bytu. Po úspěšném odborném otevření vstupních dveří bytu, byla zraněná seniorka nalezena ležící na podlaze v chodbě bytu. Nalezená žena byla sice při vědomí, ale její chování bylo apatické a dále strážníci také zaregistrovali, že má čerstvé drobné odřeniny v obličeji.  Strážníci poskytli zraněné ženě první pomoc a na místo byl ihned přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněná žena následně putovala sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Otevřený byt zasahující strážníci posléze zabezpečili až do příjezdu rodinných příslušníků zraněné seniorky.  

Dne 4. 3. 2022 v čase 9:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v nájemním bytě na ul. Husova v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o zásah zdravotnického výjezdu RZS JMK, který byl na místo přivolán rodinnými příslušníky místní mladé ženy r. 1995. U uvedené ženy právě probíhal psychický záchvat a její nevyzpytatelné chování provázelo také i velmi agresivní jednání!  Přivolaní strážníci následně na místě asistovali zasahujícím záchranářům a pro jistotu jistili jejich bezpečnost pro případ nenadálého ataku. Hlídka MP Mikulov posléze asistovala mikulovským záchranářům i při samotném převozu pacientky do zdravotnického zařízení v Brně.    

Dne 9. 3. 2022 v čase 11:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o zadržení podezřelé mikulovské ženy r. 1952, která se v uvedené prodejně pokusila pronést zboží přes pokladnu bez řádného zaplacení. Podezřelého jednání zákaznice si všimnul personál prodejny. Vzniklá škoda za odcizené ovoce byla sice jen 71 Kč, ale uvedená žena byla v této prodejně přichycena při pokusu krádeže již i v minulosti, kdy byla personálem tehdy řešena jen domluvou. Z uvedeného důvodu byla k opakované krádeži tentokrát přivolána i hlídka MP Mikulov. Strážníci celou záležitost kvalifikovali, jako spáchání přestupkového jednání proti majetku, za který byl mikulovské občance na místě vyměřen spravedlivý trest – příkazní pokuta. Uložení pokuty bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Strážníci MP Mikulov během každého měsíce provedou několik zásahů, kdy se odchytávají nějaká toulavá zvířata. Většinou se jedná o zaběhnuté psy, nebo také o poraněnou lesní zvěř. Někdy se také jedná o uniklé ovce, kozy, koně, krůty a další podobná hospodářská zvířata. Dne 11. 3. 2022 v čase 06:50 hodin pro změnu strážníci zase prováděli na ul. Pavlovské v Mikulově odchyt dvou volně pobíhajících ovcí, které se pohybovaly po místní silniční komunikaci samy bez dozoru! Jedná měla bílou barvu a ta druhá, aby se to nepletlo barvu černou. Obě ovečky byly menšího vzrůstu, takže se je nakonec povedlo vměstnat do tomu přizpůsobeného kufru služebního vozidla. Toulavé ovce byly následně umístěny do záchytného psího kotce MP Mikulov. Ovce psí granule nemůžou a seno neměli strážníci momentálně k dispozici. Proto dostaly ovečky napít pouze čisté pitné vody. Po strastiplném pátrání po majiteli ovcí byli zasahující strážníci nakonec ještě téhož dne úspěšní. Mikulovský chovatel ovcí r. 1953 byl posléze dořešen v kompetenci MP Mikulov.      

Dne 16. 3. 2022 v čase 19:40 hodin asistovali strážníci MP Mikulov hlídce Policie ČR v Mikulově na ul. Hraničářů při provádění služebního zákroku. V celé záležitosti se jednalo o nebezpečnou situaci, kdy měl agresivní muž r. 1975 vyhrožovat svému sousedovi s nožem v ruce! Incident nakonec skončil vzájemným fyzickým napadáním zúčastněných aktérů. Včasným a dobře zvládnutým zákrokem hlídky PČR Mikulov byl nebezpečný agresor zpacifikován. Podezřelý pachatel byl následně umístěn do policejní cely. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Dne 17. 3. 2022 nejdříve v čase 17:05 hodin na Náměstí zasahovali mikulovští strážníci proti místnímu spoluobčanovi r. 1971. S tímto mužem vzniknou vždy problémy, pokud se tato uvedená osoba dostane pod silný vliv alkoholu. V uvedený čas byl uvedený muž na Náměstí velmi hlučný a samotný pohyb mu dělal velké problémy. Zasahující strážníci arogantního opilce v danou chvíli zvládli a doporučili mu okamžitý přesun do místa svého bydliště. Spořádaný odchod problémového muže nakonec jistil monitoring přes městský kamerový systém. Bohužel problémy s uvedenou osobou následně pokračovaly i v čase 18:35 hodin u zastávek autobusů na ul. Piaristů v Mikulově. Zmíněný opilec u zastávek začal obtěžovat ostatní čekající cestující svými hlučnými vulgarismy. Tento muž si dokonce nedokázal ani sám zpětně nasadit své stažené kalhoty. Jeho agresivita nakonec vygradovala, když začal cloumat s označníkem autobusové zastávky. To se již ale na místo incidentu dostavila vyslaná hlídka MP Mikulov. Strážníci problémového muže posléze předvedli ke zklidnění na služebnu MP Mikulov. Celá záležitost byla kvalifikována, jako páchání přestupkového jednání proti veřejnému pořádku. Protiprávní jednání bude následně vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.   

Dne 22. 3. 2022 v čase11:20 hodin prováděli strážníci MP Mikulov z důvodu stížností mikulovských občanů kontrolu lokality mikulovského Svatého kopečku. V celé záležitosti se jednalo o táboření „cizích bezdomovců“, kteří se z ničeho nic začali objevovat u 1. paloučku od ul. Novo kopečné. Strážníci při této kontrole zjistili, že partnerská dvojice se utábořila přímo v jeskyni na zmíněném paloučku. Tito novodobí jeskynní lidé se v jeskyňce dokonce zahřívali rozdělaným otevřeným ohněm! Zasahující strážníci posléze zjistili, že se jedná o stejné osoby, které v poslední době často potkávají zejména v nočních hodinách, jak se potulují prázdným městem. Lustrací osob bylo zjištěno, že se jedná o osoby bez stálého bydliště. Muž r. 1991 pocházel z okr. Rakovník a žena r. 1985 ze sousedního okr. Brno-venkov. Kontrolované osoby byly strážníky MP Mikulov následně upozorněny, že se nacházejí v CHKO a že zde je rozdělávání otevřených ohňů a táboření úředně zakázáno. Dále také, že zábor jeskyně k dlouhodobému přebývání nelze ze strany MP Mikulov tolerovat. Obě osoby byly z uvedené lokality následně vykázány, samozřejmě až po důkladném úklidu zmíněné jeskyně. Obou osobám byl doporučen odjezd do svých domovských okresů. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 25. 3. 2022 přijala MP Mikulově několik telefonických oznámení, že v okolí mikulovských velkoprodejen se pohybují podezřelí cizinci, kteří zde oslovují na přilehlých parkovištích občany a žádají je o finanční příspěvek na charitativní sbírku pro hluchoněmé. Po podezřelých osobách začala okamžitě intenzivně pátrat autohlídka MP Mikulov a dále také operátor městského kamerového systému MP Mikulov. Podezřelé osoby se posléze podařilo operátorovi dohledat v prostoru parkovišti před prodejnou Billa v čase 12:07 hodin. Při následné kontrole bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o tři občany rumunské národnosti. Osoby se pohybovali po Mikulově ve vozidle VW s polskou RZ.  Konkrétně se jednalo o dva mladé muže r. 1991 a r. 2003. Dále také o mladou ženu r. 1998. V celé záležitosti si mikulovští strážníci na místo také přivolali na pomoc místní hlídku OO PČR Mikulov a také hlídku cizinecké policie. Lustrací zadržených osob bylo zjištěno, že se jedná o problémové osoby s bohatou trestní minulostí! Spáchané protiprávní jednání bylo na místě kvalifikováno, jako podvodné úmyslné jednání. Přestupkové jednání proti majetku mikulovští strážníci následně potrestali uloženými maximálními příkazními pokutami. Dále bylo kontrolovaným cizincům doporučeno, aby raději okamžitě opustili mikulovský region. Bohužel během krátké doby hlídka PČR Mikulov opět zasahovala v prostoru benzínové čerpací stanice MOL v Mikulov proti již jednou řešeným cizincům. V tomto případě se jeden z uvedených mužů po ztropené výtržnosti v bistru MOL pokusil poškodit zablokované automatické prosklené vstupní dveře prodejny. Rozvášněnou jižanskou povahu nakonec zkrotili až použité donucovací prostředky. Problémová osoba byla následně předvedena na služebnu PČR. Celou záležitostí se dále zabývala PČR Mikulov.   

Dne 30. 3. 2022 v čase 01:03 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že jeden mladík ze sledované skupinky osob vniknul do prostoru vypuštěné kašny na Náměstí a začal zde tropit různá alotria. V jeho hledáčku nakonec skončila i samotná socha Pomony, na kterou se sledovaný mladík pokoušel vyšplhat. To, že při tomto může poškodit okrasné a funkční prvky chrličů mu vůbec nevadilo. Sledovaný mladík se posléze pokusil z místa uniknou před vyslanými strážníky. Alkoholové opojení mu však jeho panický úprk před zasahujícími strážníky úplně znemožnilo. V zadrženém vandalovi mikulovští strážníci zjistili místního mladíka r. 2004. Dechová zkouška u něj prokázala docela silnou podnapilost s naměřenou hodnotou alkoholu 2,11 promile. Podnapilý mladík byl následně po řádném poučení odeslán do místa bydliště. Přestupkové jednání proti veřejnému pořádku bylo dořešeno v následujících dnech uhrazením docela citelné příkazní pokuty. Uložení pokuty bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.                      

Zpracováno do 31.3.2022.                     

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný